Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri Akademik Genel Kurulu 9.12.2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri Akademik Genel Kurulu 9.12.2015."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri Akademik Genel Kurulu 9.12.2015

2 Kısa süreli gözlemci olarak gittiğiniz bir merkezde dahi size bir eğitim programı hazırlanırken, 3 yıllık yan dal eğitimine zorlu bir sınav sonrası hak kazanan öğrencilere ‘yandal eğitim programı’ oluşturulması.

3 Yan dal asistanlarının akademik ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla akademik makalelerin fikir, planlama ve yazım aşamasında öğretim görevlilerin desteğinin artırılması.

4 Özel muayene sırasında, rutin poliklinik hastalarının işleyişinin bozulmaması açısından, hastaların tetkik girişlerinin ve yönlendirilmelerinin veri giriş elemanları tarafından yapılması.

5 Sağlık personelinin nöbet ücretleri 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesinde düzenlenmiştir. Ek 33. maddede yer alan düzenlemeye göre, 1- Haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele nöbet ücreti verilmektedir. 2- İzin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenmektedir. 3- Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenmektedir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.. 6- İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri Akademik Genel Kurulu 9.12.2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları