Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VAN TUŞBA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VAN TUŞBA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 VAN TUŞBA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 1) RAM’lardaki İşleyişin Yasal Prosedürü ve Sorumlulukları
Yetersizlikten etkilenmiş bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması il milli eğitim müdürlükleri rehberlik araştırma merkezlerinde uzman kişilerden oluşan ve özürlü ailesinin yer aldığı özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yapılır ve eğitim plânlaması geliştirilir. Bu plânlama her yıl yeniden değerlendirilerek gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilir. 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

3 1) RAM’lardaki İşleyişin Yasal Prosedürü ve Sorumlulukları
Özel eğitim gerektiren bireyleri de tanılamada belirtildiği şekilde inceler, tanılar,yer leştirilebilecekleri en uygun eğitim ortamını önerir ve bu bireylere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunar. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

4 1) RAM’lardaki İşleyişin Yasal Prosedürü ve Sorumlulukları
Rehberlik ve araştırma merkezleri; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme, tanılama, izleme ve yönlendirme hizmetlerini yürüterek birey için en az sınırlandırılmış eğitim ortamını önerir, birey ve ailesine destek eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunar. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

5 1) RAM’lardaki İşleyişin Yasal Prosedürü ve Sorumlulukları
1) Ram raporları öğrenci için en az sınırlandırılmış eğitim ortamını öneren rapordur. 2) Ram’lar değerlendirmenin yanında öğrenciyi izleme ile de yükümlü kılınmıştır. 3)Eğitsel tanı yetkisi sadece Ram’a verilmiştir. Hastane raporu-reçete öğrencinin disiplin alanlarında ki performansı gb sadece birer veridir. 4) Eğitim planınında Ram’lar tarafından hazırlanması gerekmektedir.

6 2) RAM’a Başvurular ve RAM’daki Süreç
Bireyin, velisinin ya da resmî okul ve kurum yönetiminin yazılı başvurusu ile randevu alınır. Özel Eğit. Hizm. Yönt Madde 4) Veli: Öğrencinin anne/babasını veya kanunî sorumluluğunu üstlenen kişiyi olarak belirtilmiştir. Başvuruda gerekli belgeler; okul öğrencisi ise okul evrağı, destek eğit. Başvurularında özürlü sağlık kurul raporu, kimlik fotokopisi, fotoğraf

7 2) RAM’a Başvurular ve RAM’daki Süreç
Öğrenci adına bilgilerinin saklanabilmesi için dosya açılır ve bu dosyada öğrencinin tüm bilgileri saklanır. “Tanılamada; eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenerek en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verilir. Veli yazılı davetiyeyle kurula çağırılmalıdır.

8 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
1) Öğrencinin ayda 8 saat yılda 96 saat destek eğitim alacağı hesaplanaraktan destek eğitim modüllerinin önerilmesi. 2) Rapor başlangıç tarihlerinin bir önceki rapor bitiş tarihinden sonraki ilk iş günü olarak başlatılması. 3) İnceleme tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde öğrencinin durumunun karara bağlanması.

9 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
4) Bölgenin eğitim olanakları doğrultusunda değil, öğrencinin eğitim ihtiyacı doğrultusunda resmi tedbir kararının çıkartılması. 5) Öneri bağlamında rapor çıkartıldığından yerleştirme dilekçesi alınması. 6) Resmi tedbir raporları kademe değişikliği boyunca devam eden raporlardır.

10 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
7) 36 aya kadar zaten aile çocuğa bakmakla yükümlü olduğundan eçem verilmeyecekse Resmi tedbir verilmemesi. 8) Zorunlu ilköğretim yaşı(6-13) boyunca öğrencinin bir okulda kaydı silinemeyeceğinden okul evrağı olmalıdır. 9) 23 yaşına kadar Tam Zamanlı Kayn. Ve Özel Eğitim Sınıfı Resmi Tetbiri verilebilmekte.

11 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
10) İlk defa verilen resmi tedbirlerde ve resmi tedbir değişikliklerinde eğitim planı rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından yapılır. 11) Öğrenci velisinin bilgisi dışında öğrenci hakkında hiçbir kurum-kuruluş-kişi veya kişilere bilgi verilmez. 12) Ö.S.K.R bitimine bir gün kala öğrenciye bir yıl destek eğitim raporu verilebilmektedir.

12 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
13) Açık öğretim Resmi Tedbiri 23 yaşından sonra-Halk Eğitim Merkezleri 18 yaşından sonra öğrenciye önerilebilmekte. 14) 16 yaşına kadar Özel Eğitim İlköğretim Kurumları resmi tedbirleri önerilebilmekte. 15) 18 yaşına kadar Eğitim Uygulama Merkezleri önerilebilmektedir.

13 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
1)Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi Süreğen rahatsızlık, Duygusal Dav. Bozukluk, Dil Konuşma Problemi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Bedensel Yetersizlik, HDMR,ODMR, Atipik otizm Az Gören, Az İşiten

14 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
1)Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi Okul öncesinde 1 kaynaştırma öğrencisi olan sınıfların mevcudu maksimum 20, 2 kaynaştırma öğrencisinin olduğu sınıflar maksimum 10 öğrenci Diğer kademelerde 1 kaynaştırma öğrencisinin olduğu sınıf mevcudu maksimum 35, 2 kaynaştırma öğrencisinin olduğu sınıflar maksimim 25 öğrenci. Okul öncesinde Eylül ayı itibari ile ay aralığındaki öğrencinin okul idaresince, ay aralığındaki öğrencinin doktor raporu ile, ay aralığındaki öğrencinin özel eğitim değ.kurulu raporu ile okul öncesi 1 yıl uzatılabilir.

15 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
1)Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi(4-23 yaş) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilikleri ve tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri dikkate alınarak bep hazırlanır. (özel eğitimin temel ilkeleri) MADDE 69 – (1) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır

16 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
2) Özel Eğitim Sınıfı( yaş) Bağlı bulundukları okulun müfredatına tabi öğrencilerdir. Okul ve kurumlarda, durumları ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi gerektiren öğrenciler için açılan sınıflar. Sınıf mevcudu en fazla Okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde 10, ortaöğretim ve yaygın eğitimde 15 öğrenciden oluşur. Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere kayıtlı bulunduğu okulu veya kurumu tamamlayan yetersizliği olmayan diğer öğrencilere verilen belge verilir.

17 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
3)Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu( yaş) Genel eğitim programlarının amaçlarını gerçekleştiremeyecek durumda olan bireyler ise eğitimlerini, gelişim alanlarındaki performans düzeylerine göre hazırlanmış eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim okul ve kurumlarında sürdürürler. İlköğretim mevzuatının tamamına tabi okullardır.

18 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
3)Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu Hafif Düzeyde Zih. Yetersizliği ilkokul ve ortaokul olmak üzere Zübeyde Hanım Özel Eğit. İlköğretim Okulu. İşitme Yetersizliği(total) ilkokul ve ortaokul olmak üzere Abdurrahman Gazi İşitme Eng İlköğretim Okulu İşaret dili kullanılmaktadır. Görme Engelliler(total) ilkokul ve ortaokul olmak üzere henüz açılmamış olsa da edremitte açılması için çalışmalar devam etmekte.

19 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
4) Eğitim Uygulama Merkezi( ) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için açılan eğitim kurumlarıdır. 1. kademe( sınıf) 2.kademe( ve 8. sınıf) olarak adlandırılır. Öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirme ve topluma uyumlarını sağlamayı içeren bakanlıkça hazırlanmış ayrı müfredat uygulanmaktadır.

20 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
4) Eğitim Uygulama Merkezi I. ve II. kademeyi tamamlayamayanlara her bir kademe için en çok 2 yıl daha okula devam etme hakkı verilir.” Bu durumda 10+2= kademe 16+2=18 yaşına kadar olan öğrencilere eğitim uygulama merkezi resmi tedbiri önerilebilmektedir. Ayhan Şahenk Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi .

21 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
5) Mesleki Eğitim Merkezi Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler. İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 23 yaşından gün almamış özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu) açılır.

22 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
5) Mesleki Eğitim Merkezi Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde (okullarında) akademik bilgi ve becerilerin yanında iş eğitimi uygulamalarının da yer aldığı eğitim programı uygulanır. Dönem sonlarında bireylere karne verilir. Bu belge yükseköğretime devam etme hakkı sağlamaz, ancak bireylerin herhangi bir işte istihdam edilmesi durumunda ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar

23 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
6) İş Uygulama Merkezi Orta ve Ağır düzeyde zih. Yetersizliği olan öğrenciler Genel ve mesleki ortaöğretim eğitim programlarından yararlanamayacak durumda ve 23 yaşından gün almamış olan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak ve iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla özel eğitim iş uygulama merkezleri (okulları) açılır.

24 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
6) İş Uygulama Merkezi Özel eğitim iş uygulama merkezlerini (okullarını) tamamlayan bireylere EK-8’de yer alan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi verilir. Ancak, bu belge mesleki eğitim merkezlerince verilen belgeye denk değildir. Ayhan Şahenk Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi

25 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
7) Evde Eğitim Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden eğitim ve öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde eğitim hizmeti verilmesi. Özel Eğit. Hizm. Yönt.MADDE 34

26 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
7) Evde Eğitim Gerekli Belgeler Bireyin en az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanmasının mümkün olmadığı ya da yararlanması hâlinde olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten sağlık raporu, Veli başvuru dilekçesi, Ev Ortamı Durum Tespit ve Değerlendirme Formu Veli Sözleşmesi

27 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
7) Evde Eğitim Evde eğitim hizmetinden yararlanan birey, kayıtlı bulunduğu okulda uygulanan öğretim programlarından sorumludur. Ancak BEP geliştirme birimince, bu programlara dayalı olarak bireyin eğitim performansına göre, ihtiyaç duyduğu alanlarda bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır Okula devam şartı aranmaz.

28 3)RAM’dan Çıkan Raporlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
8) Evde Bakım Hiçbir şekilde resmi tedbir uygulamalarıyla özel eğitim hizm. Yararlanamayacak öğrencilere verilir. Bedensel Yetersizlik Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Süreğen Hastalık


"VAN TUŞBA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları