Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştımanın Kapsamı Her ay Türkiye kent / kır genelini temsili nitelikte, toplam 18 ilde gerçekleştirilen OMNIBUS araştırmanın EYLÜL ayı çalışmasında C-LINE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştımanın Kapsamı Her ay Türkiye kent / kır genelini temsili nitelikte, toplam 18 ilde gerçekleştirilen OMNIBUS araştırmanın EYLÜL ayı çalışmasında C-LINE."— Sunum transkripti:

1 Araştımanın Kapsamı Her ay Türkiye kent / kır genelini temsili nitelikte, toplam 18 ilde gerçekleştirilen OMNIBUS araştırmanın EYLÜL ayı çalışmasında C-LINE / XPS için aşağıda detayı yer alan kapsam sorulmuştur. C-XPS1.Enerji tasarrufu sağlayan ürünler / hizmetler denildiğinde ilk aklınıza gelenin ne olduğunu söyler misiniz? C-XPS2.Evinizde elektrik faturanızı aşağıdakilerden hangisi/hangilerini yaparak en fazla tutarda düşürebilirsiniz? C-XPS3. Evinizde doğalgaz faturanızı aşağıdakilerden hangisi/hangilerini yaparak en fazla tutarda düşürebilrisiniz? C-XPS4. Sizce “Isı Yalıtımı” yapmak için kullanılan ürün / ürünler nelerdir? C-XPS5. Binanızda enerji kimlik belgesi olup olmadıını söyler misiniz? C-XPS6. Peki, Enerji kimlik belgesinin ne olduunu bilip bilmediinizi syler misiniz? TNS OMNIBUS ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015

2 İstatistik Soruları Araştırma kapsamında ayrıca aşağıda yer alan standart istatistik soruları sorulmuştur. Cinsiyet Yerleşim yeri Yaş Görüşülen kişinin eğitimi Hanehalkı reisinin eğitimi Çalışma durumu Sosyal sınıf İl Sahiplik bilgileri Medeni durum TNS OMNIBUS ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015

3 Metodoloji Yöntem Örnekleme Yöntemi Ve Örnekleme Yapısı Saha Tarihi
Araştırma Kantitatif Araştırma Tekniklerinden “bilgisayar destekli yüz yüze anket – C.A.P.I.” yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Örnekleme Yöntemi Ve Örnekleme Yapısı Araştırmada, görüşülecek kişinin seçimi olan son aşamaya kadar “çok aşamalı tesadüfi örnekleme yöntemi” kullanılmaktadır. Denek seçiminde ise cinsiyet, yaş, sosyal sınıf, çalışma durumu değişkenlerine bağlı kota kontrolü uygulanmaktadır. Örnekleme sürecinin aşamaları aşağıda özetlenmiştir 1. Bölge: Tüm coğrafi bölgeler ve Metropoller 2. İller: Bulundukları bölgeleri temsil etme özelliği taşıyan en yüksek nüfuslu 18 il 3. Mahalleler: 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri kullanılarak tesadüfi seçim 4. Hanelerde görüşülecek kişiler : Demografik değişken kotalarına bağlı olarak belirlenen kişiler Çalışmada Türkiye kent-kır geneli temsili 18 yaş ve üzeri toplam 1560 kişi ile görüşülmüştür. Takip eden sayfalarda araştırma örneğinin il ve demografik değişkenler bazında gerçekleşen sayıları yer almaktadır. Saha Tarihi 07 Eylül – 08 Ekim 2015 TNS OMNIBUS ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015

4 SOSYO EKONOMİK STATÜ DAĞILIMI (n)
Örnek Dağılımı Planlanan Gerçekleşen YAŞ DAĞILIMI (n) SOSYO EKONOMİK STATÜ DAĞILIMI (n) CİNSİYET DAĞILIMI (n) TNS OMNIBUS ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015

5 Araştırma Özeti 18 yaş ve üzeri Türkiye kent ve kır nüfusunun ilk aklına gelen enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin başında ‘A sınıfı beyaz eşya’(%48) gelmektedir. Bu ürünü sırasıyla ‘tasarrfulu ampul-aydınlatma’(%35) ve ‘ısı yalıtımı/mantolama’(%10) takip etmektedir. Bu bulgu demografik değişkenler nezdinde incelendiğinde yaş aralığında ve C1 sosyo ekonomik stadüdeki kişilerde diğer gruplara göre daha yüksek oranda A sınıfı beyaz eşyayı enerji tasarrufu için belirttikleri görülmektedir. Hedef kitlenin %67’si elektrik faturasını düşürmek için elektirkli ev aletlerini tasarruflu cihazlar seçmektedir. %61’i ise ampulleri tasarruflu kullanarak elektirk faturasını düşürmektedir. Görüşmecilerin %61’i doğalgaz faturasını düşürmek için kullanılmayan odalardaki kaloriferi kapatırken, %48’i kaloriferi kıstığını, %43’ü ise ısı yalıtımı yaptırdığını belirtmektedir. Araştırmanın bu aşamasında ısı yalıtımı yaptırmak için kullanılan ürünler sorgulanmıştır. Ürünlerin başında renkli köpük levha (%64) gelirken, bu ürünü boya (%29), sıva (%27) takip etmektedir. Binada enerji kimlik belgesi sahipliği sorgulandığında %82 oranında bu belgenin binadaki sahipliğinin bilinmediği görülmektedir. Enerji kimlik belgesini bilenlerin oranı ise %4’tür. TNS OMNIBUS ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015

6 İlk Akla Gelen Enerji Tasarrfufu Sağlayan Ürünler (%)
PS1.Enerji tasarrufu sağlayan ürünler / hizmetler denildiğinde ilk aklınıza gelenin ne olduğunu söyler misiniz? TNS OMNIBUS ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 %95 güven aralığında anlamlı farklılıkları gösterir.

7 Doğalgaz Faturasının Tutarını Düşürebilmek İçin Yapılanlar (%)
PS3.Evinizde doğalgaz faturanızı aşağıdakilerden hangisi'/'hangilerini yaparak en fazla tutarda düşürebilirsiniz? TNS OMNIBUS ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 %95 güven aralığında anlamlı farklılıkları gösterir.

8 Elektrik Faturasının Tutarını Düşürebilmek İçin Yapılanlar (%)
PS2.Evinizde elektrik faturanızı aşağıdakilerden hangisi'/'hangilerini yaparak en fazla tutarda düşürebilirsiniz? TNS OMNIBUS ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 %95 güven aralığında anlamlı farklılıkları gösterir.


"Araştımanın Kapsamı Her ay Türkiye kent / kır genelini temsili nitelikte, toplam 18 ilde gerçekleştirilen OMNIBUS araştırmanın EYLÜL ayı çalışmasında C-LINE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları