Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genç Mezun Girişimci Eğitimi Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Müşterim Kim? Pazarı incelemek (EĞT.BİL.UZM. ) FERİDUN SAKA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Pazarlama Planı Üretilecek mal ve/veya hizmetin içinde yer alacağı; Pazarın ve dış çevrenin durumunu, İşleyişini, Sunulacak mal ve hizmete pazarın olası tepkilerini, Ürün veya hizmetin pazara olası etkilerini, önceden belirlemek amacıyla ve Ürün veya hizmet için 4P’nin tanımlanmasını gerekli veri ve bilgileri toplayıp işleme ve böylece mal ve hizmetin pazarlanabilirlik derecesini saptama işlemleri pazarlama planının ayrıntılarını oluşturur. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

3 PAZARLAMA NEDİR? Pazarlama, işletme faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde doğrudan etki eden yönetim fonksiyonudur. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Pazarlama denince tanıtım faaliyetleri ve satış organizasyonları akla gelir. Ama pazarlamamın genel kapsamı; bir işletmede satışa sunulacak urunun hammaddesinin tedarikinden başlayarak, üretimi, satışa sunumunu, satışın gerçekleştirilmesini, satılan ürünün müşteri memnuniyetini sağlayarak o müşterinin işletmeye geri gelmesine kadar devam eden sürecin tamamıdır.

4 PAZARLAMA NEDİR? Pazarlama; Bir işletmede satışa sunulacak ürünün hammaddesinin tedarikinden başlayarak, üretimi, satışa sunumunu, satışın gerçekleştirilmesini, satılan ürünün müşteri memnuniyetini sağlayarak o müşterinin işletmeye geri gelmesine kadar devam eden sürecin tamamıdır.. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Pazarlama denince tanıtım faaliyetleri ve satış organizasyonları akla gelir. Ama pazarlamamın genel kapsamı; bir işletmede satışa sunulacak urunun hammaddesinin tedarikinden başlayarak, üretimi, satışa sunumunu, satışın gerçekleştirilmesini, satılan ürünün müşteri memnuniyetini sağlayarak o müşterinin işletmeye geri gelmesine kadar devam eden sürecin tamamıdır.

5 Müşteri geribildirimi
TÜKETİM PAZARLAMA İŞLETME İhtiyaç / talep ÜRETİM Sunum Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Müşteri geribildirimi Üretilen mal ve/veya hizmetin, tüketicinin beklentilerini tam olarak karşılayacak biçimde üretim merkezinden tüketiciye ulaştırılması ve tüketim ile ilgili geri bildirimin merkeze taşınması sürecindeki tüm faaliyetler ve işlemlerdir.

6 Pazarlama Sürecinin Aşamaları
Çevreyi inceleyiniz, Araştırma yaparak iş fikrini sınayınız, Araştırmanın ardından iş fikrini düzeltiniz, Pazarlama karmasını tasarlayınız, Pazarlama planı hazırlayınız, Planı uygulayınız, Planı gözden geçiriniz. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

7 Pazarlamanın özellikleri
Pazarlama müşteri odaklıdır, Pazarlama bilgiye dayanır, Pazarlama “deneme yanılma yöntemine” karşıdır, Pazarlama çabaların yoğunlaştırılmasını gerektirir, Pazarlamada esas olarak karşılıklı yararlar gözetilir, Pazarlama geleceği tahmin etmeye dönüktür, Pazarlama işletmede merkezi bir role sahiptir. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

8 Kim bu müşteriler ? Kimler? Kaç yaşındalar? Yaş, Cinsiyet, Gelir durumları? Ne kadar ihtiyaçları var? Neye ihtiyaçları var? Nasıl ödeyecekler? Hayat stilleri, Sosyal sınıfları, kişilikleri? Nasıl alışveriş yapıyorlar? Sağlayacakları fayda, fırsat, kullanım Neredeler? Şehirler, bölgeler, ülkeler Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

9 Pazar Segmentasyonu (Pazarı ayırmak)
Bir işletme bütün farklı tüketicilerin ihtiyaç ya da taleplerini karşılayamaz. Karşılamaya çalışmak eldeki kaynakların verimsiz kullanılmasına yol açar. Pazarı seğmende etmek, ayırmak onu alıcı sayısı yeterli, benzer özellikler gösteren küçük gruplara ayırmak demektir. Benzer özellikler neler olabilir? Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Müşteriye sağlayacağı fayda ve özellikleriyle farklılaşmış bir ürün yaratarak rakiplerden farklı olmak, ürüne olan talebi yaratmak veya var olan talebi canlandırmak ve rekabeti sadece düşük fiyat ile sınırlandırmamak bir girişimci için son derece önemli bir başlangıç noktasıdır. Pazarın ihtiyaçlarını iyi anlayan ve bu çerçevede ürünlerini/hizmetlerini iyi tasarlayan girişimci hedeflerine ulaşmakta önemli bir adımı gerçekleştirmiş olur.

10 Pazar Segmentasyonu (Pazarı ayırmak)
Demografik Segmentasyon: Bu grupta müşterileri yaşına, cinsiyetine, gelirine ve aile yapısına göre bölmemiz mümkündür. Yaş ve hayat eğrisine göre segmentasyon: İnsanların farklı yaşlarda farklı ihtiyaçları vardır. Cinsiyet segmentasyonu: Ağırlıklı olarak kozmetik, kıyafet gibi yerlerde kendini göstermektedir. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Müşteriye sağlayacağı fayda ve özellikleriyle farklılaşmış bir ürün yaratarak rakiplerden farklı olmak, ürüne olan talebi yaratmak veya var olan talebi canlandırmak ve rekabeti sadece düşük fiyat ile sınırlandırmamak bir girişimci için son derece önemli bir başlangıç noktasıdır. Pazarın ihtiyaçlarını iyi anlayan ve bu çerçevede ürünlerini/hizmetlerini iyi tasarlayan girişimci hedeflerine ulaşmakta önemli bir adımı gerçekleştirmiş olur.

11 Pazar Segmentasyonu (Pazarı ayırmak)
Gelir segmentasyonu: Pek çok şirket tarafından ürünlerini konumlandırırken kullandıkları bir değişkendir. Coğrafik Segmentasyon: Pazarın farklı özelliklerinin görüldüğü coğrafik alanlara ayrılmasından ibarettir. Psikolojik Segmentasyon Demografik ayrımın yanında, insanların hayat stillerine, sosyal sınıflarına ve kişiliklerine göre de sınıflamalar yapmak mümkündür. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Müşteriye sağlayacağı fayda ve özellikleriyle farklılaşmış bir ürün yaratarak rakiplerden farklı olmak, ürüne olan talebi yaratmak veya var olan talebi canlandırmak ve rekabeti sadece düşük fiyat ile sınırlandırmamak bir girişimci için son derece önemli bir başlangıç noktasıdır. Pazarın ihtiyaçlarını iyi anlayan ve bu çerçevede ürünlerini/hizmetlerini iyi tasarlayan girişimci hedeflerine ulaşmakta önemli bir adımı gerçekleştirmiş olur.

12 Pazar Segmentasyonu (Pazarı ayırmak)
Hayat tarzına göre segmentasyon: İnsanların düşüncelerine, inançlarına, günlük yaşam tarzlarına ve ilgi duydukları alana göre de sınıflandırılmaları mümkündür Kişilik özelliklerine göre segmentasyon: Örneğin daha dışa dönük, farklı kişilerin tüketim tarzları içine dönük daha kapalı yaşayan kişilere göre farklılık göstermektedir. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Müşteriye sağlayacağı fayda ve özellikleriyle farklılaşmış bir ürün yaratarak rakiplerden farklı olmak, ürüne olan talebi yaratmak veya var olan talebi canlandırmak ve rekabeti sadece düşük fiyat ile sınırlandırmamak bir girişimci için son derece önemli bir başlangıç noktasıdır. Pazarın ihtiyaçlarını iyi anlayan ve bu çerçevede ürünlerini/hizmetlerini iyi tasarlayan girişimci hedeflerine ulaşmakta önemli bir adımı gerçekleştirmiş olur.

13 Pazar Segmentasyonu (Pazarı ayırmak)
Sosyal sınıfa göre segmentasyon: Bu ayrım tüketicileri iş konumlarına göre 6 bölüme ayırmaktadır- A.Üst düzey çalışanlar B.Orta kademe yöneticiler C1. Memur C2.Kalifiye İşçi D.Yarı kalifiye/Kalifiyesiz işçiler E.İşsizler Davranış özelliklerine göre segmentasyon: Tüketici hangi psikolojik nedenlerle satın alıyor? Bir yarar sağlamak amacı ile mi bir zorunluluk mu yoksa tamamen kendini iyi hissetme amaçlı mı? vb? Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Müşteriye sağlayacağı fayda ve özellikleriyle farklılaşmış bir ürün yaratarak rakiplerden farklı olmak, ürüne olan talebi yaratmak veya var olan talebi canlandırmak ve rekabeti sadece düşük fiyat ile sınırlandırmamak bir girişimci için son derece önemli bir başlangıç noktasıdır. Pazarın ihtiyaçlarını iyi anlayan ve bu çerçevede ürünlerini/hizmetlerini iyi tasarlayan girişimci hedeflerine ulaşmakta önemli bir adımı gerçekleştirmiş olur.

14 Ulaşabileceğimiz grup
Hedef Pazar nedir? Satınalma gücü olan Satınalma isteği olan Ulaşabileceğimiz grup Müşterilerimiz Toplam nüfus Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Somut bir ihtiyacı olan, Satınalma isteği olan Satınalma gücü olan Ulaşabileceğimiz İnsanlar topluluğudur. Gerçek hayattan alınma 5-6 örnek (ÖRN: süt, ekmek, kuaför, taksi, çiçekci, tesisatçı gibi). Süt: bulunduğumuz şehirde / ilçede Kişi yaşıyor (yaklaşık nüfusu katılımcılara sorabilirsiniz, örneğin ), bunlardan 600,000 kişi süt alabilecek durumda (hem parası, hem ihtiyacı var). (Kalan 400,000 çocuk, hasta, yaşlı, parasız), kişiden 350,000’i süt almak istiyor, 70,000’i sizin çevrenizde yaşıyor, ’i dükkanınıza girer. O halde pazarınızın büyüklüğü ama potansiyel pazarınız aslında !

15 Ankara`da kısa boylu bayanlar için elbise üretmek isteyen Nazlı Bayan Giyim Ankara`da yaşayan bayanların boy ortalamalarını araştırmış Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? 1,65 altı 1,65 üstü

16 Pahalı markalar satan mağazalar
Terziler İnternet Pahalı markalar satan mağazalar Kısa boylu bayanlar için elbise üretmek isteyen Nazlı Bayan Giyim Ankara`da bayan elbisesi satış yöntemlerini araştırmış Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

17 Ankara`da kısa boylu bayanlar için elbise üretmek isteyen Nazlı Bayan Giyim Pahalı Markalar satan mağazaların ne kadarının kısa boylu bayanlar için elbise sattıklarını araştırmış Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? EVET HAYIR

18 Pazar nedir? Bir ürünün / hizmetin el değiştirdiği yere, bir başka deyişle taleple arzın birleştiği yere PAZAR denir... Bir dükkan, Pazaryeri veya alışveriş merkezi , İnternet ortamı, hatta bir sokak veya ev olabilir.... Malımı nerede satmam gerekiyor? Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Pazar nedir? Bir ürünün / hizmetin el değiştirdiği yere, bir başka deyişle taleple arzın birleştiği yere PAZAR denir... Pazar, bir dükkan olabilir Pazaryeri veya alışveriş merkezi , İnternet ortamı, hatta bir sokak veya ev olabilir.... Girişimci, malının veya hizmetinin nerede satılabileceğini , nerede talep olacağını belirlemek durumundadır. Pazarın özellikleri doğal olarak ürünün/hizmetin özelliklerini de etkileyecektir.

19 Pazarın özelliklerini anlamak
Ürünümü KİM alacak? Potansiyel müşteri özellikleri, Pazarın büyüklüğü, Satın alma gücü, Rakipler (ürünler ve firmalar) belirlendikten sonra hedefler konulmalı ve pazarlama ve üretim faaliyetleri başlamalıdır. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Farklı bir ürün yaratabilmek için pazarı iyi tanımak gereklidir Müşteriye sağlayacağı fayda ve özellikleriyle farklılaşmış bir ürün yaratarak rakiplerden farklı olmak, ürüne olan talebi yaratmak veya var olan talebi canlandırmak ve rekabeti sadece düşük fiyat ile sınırlandırmamak bir girişimci için son derece önemli bir başlangıç noktasıdır. Pazarın ihtiyaçlarını iyi anlayan ve bu çerçevede ürünlerini/hizmetlerini iyi tasarlayan girişimci hedeflerine ulaşmakta önemli bir adımı gerçekleştirmiş olur.

20 Pazarın özelliklerini anlamak
Pazarın özelliklerini anlamak, ihtiyaçlarını tespit etmek bir girişimci için çok önemlidir. Eğer karlı bir iş yapmak istiyorsak pazarın bütün özelliklerini öğrenmemiz ve buna göre yol haritası çizmemiz risklerimizi azaltacaktır. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Müşteriye sağlayacağı fayda ve özellikleriyle farklılaşmış bir ürün yaratarak rakiplerden farklı olmak, ürüne olan talebi yaratmak veya var olan talebi canlandırmak ve rekabeti sadece düşük fiyat ile sınırlandırmamak bir girişimci için son derece önemli bir başlangıç noktasıdır. Pazarın ihtiyaçlarını iyi anlayan ve bu çerçevede ürünlerini/hizmetlerini iyi tasarlayan girişimci hedeflerine ulaşmakta önemli bir adımı gerçekleştirmiş olur.

21 Pazar nasıl araştırılır?
Pazarın özelliklerini anlayabilmek için yapılan çalışmalara pazarı tanımak (Pazar araştırması) denilmektedir. Gözlem, sözlü veya yazılı anketler, hazır araştırmaların incelenmesi, masa başında veya pazardaki üretici, satıcı gibi firmalarla yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Bir girişimci öncelikle pazarının neresi olacağını belirlemeli daha sonra bu pazarı iyi bir şekilde araştırmalıdır. Özellikleri iyi bir şekilde belirlenmiş bir pazarda hedef koymak, pazarlama, satış ve üretim faaliyetlerini yönlendirmek hedeflere ulaşabilmekte önemli bir avantaj sağlar. Bir dağcı düşünün; tırmandığı dağı hiç tanımıyor, elinde pusula yok, ve hava sisli..bu dağcının yolunu bulup zirveye varması ve daha da önemlisi daha sonra geriye dönebilmesi tamamen şansa kalacaktır. Oysa aynı dağcı önce sorarak, açık havada dağı uzaktan da olsa gözlemleyerek, dağın fotoğraflarını, daha önce bu dağa tırmananların yazılarını, haberlerini inceleyerek kendisini tırmanışa hazırlarsa, hatta dağın bazı coğrafi özelliklerini zihnine yerleştirirse (örneğin dereleri, vadileri, uçurumları, ormanları), yanına pusula gibi gerekli ekipmanları alarak yola çıkarsa hem zirveye başarıyla ulaşma hem de başarıyla geriye dönme olasılığını arttırır. Daha çok soru sormalıyım, konuşmalıyım, bakmalıyım, okumalıyım, öğrenmeliyim!!!

22 Pazar nasıl araştırılır?
İşletmenin dış dünya ve Pazar ile olan bağlantısını sağlayan en önemli yoldur. Pazar üzerinde inisiyatif sahibi olabilmek ve zamanında doğru yerde hareket edebilmek için; 1. Müşterilerin ihtiyacı nasıl değişiyor? Değişen bu ihtiyaçları karşılayabiliyor musunuz? 2. Müşteriler şu anki ürün ya da hizmetler için ne düşünüyor? 3. Rakipler nasıl hareket ediyor? Sizden daha öndeler mi ya da sizin stratejinizi etkiliyorlar mı? Ne yapmalısınız? 4. Ülkeyi etkileyen genel ekonominin durumu gibi daha üst faktörler ya da daha alt kapsamlı bölgedeki değişiklikler şirketinizi nasıl etkiliyor? Ve siz nasıl tepki vermeyi düşünüyorsunuz? Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Bir girişimci öncelikle pazarının neresi olacağını belirlemeli daha sonra bu pazarı iyi bir şekilde araştırmalıdır. Özellikleri iyi bir şekilde belirlenmiş bir pazarda hedef koymak, pazarlama, satış ve üretim faaliyetlerini yönlendirmek hedeflere ulaşabilmekte önemli bir avantaj sağlar. Bir dağcı düşünün; tırmandığı dağı hiç tanımıyor, elinde pusula yok, ve hava sisli..bu dağcının yolunu bulup zirveye varması ve daha da önemlisi daha sonra geriye dönebilmesi tamamen şansa kalacaktır. Oysa aynı dağcı önce sorarak, açık havada dağı uzaktan da olsa gözlemleyerek, dağın fotoğraflarını, daha önce bu dağa tırmananların yazılarını, haberlerini inceleyerek kendisini tırmanışa hazırlarsa, hatta dağın bazı coğrafi özelliklerini zihnine yerleştirirse (örneğin dereleri, vadileri, uçurumları, ormanları), yanına pusula gibi gerekli ekipmanları alarak yola çıkarsa hem zirveye başarıyla ulaşma hem de başarıyla geriye dönme olasılığını arttırır.

23 Detaylı Pazar Araştırması İçin:
Bilgi kaynakları Ana kaynaklar (Müşteri – Tedarikçi – Rakip) Tali kaynaklar (T/S/M Odaları, esnaf, banka, dernekler, danışmanlar, üniversiteler, gazete, internet..) 5P Ne (Ürün) - Product Kime (Müşteri) - Purchaser Kaça (Fiyat) - Price Nerede (Yer) - Place Nasıl (Tanıtım) - Promotion Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

24 Alıştırma Pazar Araştırması
Pazarım neresi? Müşterim kim? Pazarınızı ve potansiyel müşterilerinizi tanımlayınız. Müşteri özellikleri, tahmini rakam, Pazar özellikleri vs… Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Alıştırma 4-5 kişilik gruplara ayrılır Her gruba bir ürün verilir Gruplar aldıkları ürünlere göre pazarlarını ve potansiyel müşteri özelliklerini tanımlarlar Gruplar pazarlarını nasıl tanıyacaklarını neler yapacaklarını belirlerler Süre: açıklama 10 dak., grup çalışması 30 dak., tartışma ve soru cevap 20 dak. Süre bitiminde her grup sunumunu yapar Grupların ve tek tek katılımcıların pazarlarını ve müşteri özelliklerini tanımlamaları ve pazarın özelliklerini anlayabilmek için ne yapmaları gerektiğini anlamaları beklenmektedir

25 Rakiplerimizi tanıyor muyuz ?
Rakiplerimiz kimler? Ne yapıyorlar, hedefleri ve amaçları neler? Rakiplerin güçlü ve zayıf yanları neler? Hangi zayıflıkları onları savunmasız kılıyor? İlerde ne değişiklikler yapabilirler? Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

26 REKABET ANALİZİ Güçlü yönler : Rakiplere kıyasla daha iyi neyi yapabiliriz Zayıf Yönler : Başkaları bize göre neyi daha iyi yapıyor Fırsatlar : Pazarın verdiği, sağladığı olumlu yanlar Tehditler : Pazarın taşıdığı olumsuz koşullar Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Dikkate alınacak en onemli nokta işletmemizin güclü ve zayıf yonlerini belirlerken durust olmalıyız, musterilerimizin ve hedef pazarımızın gozuyle degerlendirme yapmalıyız. Erzurumun en guzel mantısını ben yaparım diye dusunuyorsanız, o zaman yaptıgınız mantıları seve seve siz yersiniz. Erzurum halkı, en iyi mantıyı sizin yaptıgınızı dusunuyorsa o zaman siz yaparsınız Erzurum halkı yer! Musteri gozuyle işletmenizin rakiplerinize kıyasla guclu ve zayıf yonlerini tespit edebildiginiz zaman ancak guclu yonlerinizi korumaya devam edebilir, zayıf yonlerinizi guclendirebilirsiniz. Fırsatlar, pazarın sagladıgı olumlu yanları ve dogan fırsatları gormek icin yapacagınız degerlendirmedir. Turkiyede son 20 yılda buyuk sehirlerden baslayarak yavas yavas kucuk sehirlerde gelisen fastfood egilimi pek cok restorancının kabusudur. Ama gelisen sartların dogurdugu fırsatlar ozellikle ev yemeginde maharetli evde calısmak isteyen kadınlar icin bir girisimcilik kapısı olmustur. Fastfood kelime anlamı ile hızlı yemek servisidir. Fast food musterisi bu hizmeti veren yerlerde ortalama 15 dk harcar, giris siparis yemek yemek/ paketletip goturmek, hesap odemek ve cıkıs dahil 15 dk. Hangi ihtiyacı tatmin eder? Zamanı az musterinin aclıgını giderir. Kimdir bu musteriler? Ogrenciler, ogle yemegine cıkmıs calısanlar…Daha detaya inmek gerekirse, bankada 1 saatlik oglen arasında hemen yemek yiyip alısverise gitmek isteyen bayanlar, bir an once yemek yiyip kalan vakitte mac yapmak isteyen ogrenciler, paketletenler? İş yerinde yiyor ya da yemek yapmaya fırsatı olmayan calısan kadınlar..Evde kısıtlı zamanı olan calısanlar icin hergun hamburger pide yemek hem sıkıcı hem saglıksız dolayısı ile, ev yemekleri siparisleri sadece misafir kabulu icin degil calısan kadınların gunluk ihtiyacları icin de artık mecburiyete donusmustur..Bu da ev yemegi satan pek cok kadın girisimciye girisimcilik kapısını acmıstır.

27 Pazarlama Karması Pazarlama karması işletmenin pazarlama hedeflerine ulaşmak için kullandığı tekniktir. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Pazarlama Karması Pazarlama karması işletmenin pazarlama hedeflerine ulaşmak için kullandığı tekniktir. Ağırlıklı olarak fiyat, ürün, yer ve tanıtım noktalrından oluşur. Ürün Ürünle ilgili kısımlar – sağlanan yarar, marka, kalite, ürünün sahip olduğu özellikler. Fiyat Bu kalemlerin içinde işletmeye para kazandıran tek kalem fiyattır. Diğer 3 kalem işletmeye değişken maliyet doğururken, fiyat kazancınızı belirler.Bir ürünü tasarlamak ve üretmek, dağıtmak müşteriye ulaştırmak ve tanıtımını yapmak maliyet doğururken belirlenen fiyat bu maliyetleri karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Fiyat belirlemek zor bir aşama olup Pazar arz ve talebin değerlendirilmesi gerekmektedir. Tanıtım Reklam/Satış promosyonu/direk satış/e-ticaret/Halkla ilişkiler,vb. Çok başarılı bir ürün dahi tanıtımı yapılmadıkça ve tüketicilerin bilgisi dahilinde olmadığında bir anlam ifade etmez. Yer Tüketicinin/müşterinin ürün/hizmetimizi bulacağı, alacağı kanallar, satış noktaları.

28 Pazarlama Karması Fiyat Yer Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Tanıtım Ürün Pazarlama Karması Pazarlama karması işletmenin pazarlama hedeflerine ulaşmak için kullandığı tekniktir. Ağırlıklı olarak fiyat, ürün, yer ve tanıtım noktalrından oluşur. Ürün Ürünle ilgili kısımlar – sağlanan yarar, marka, kalite, ürünün sahip olduğu özellikler. Fiyat Bu kalemlerin içinde işletmeye para kazandıran tek kalem fiyattır. Diğer 3 kalem işletmeye değişken maliyet doğururken, fiyat kazancınızı belirler.Bir ürünü tasarlamak ve üretmek, dağıtmak müşteriye ulaştırmak ve tanıtımını yapmak maliyet doğururken belirlenen fiyat bu maliyetleri karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Fiyat belirlemek zor bir aşama olup Pazar arz ve talebin değerlendirilmesi gerekmektedir. Tanıtım Reklam/Satış promosyonu/direk satış/e-ticaret/Halkla ilişkiler,vb. Çok başarılı bir ürün dahi tanıtımı yapılmadıkça ve tüketicilerin bilgisi dahilinde olmadığında bir anlam ifade etmez. Yer Tüketicinin/müşterinin ürün/hizmetimizi bulacağı, alacağı kanallar, satış noktaları.

29 Pazarlama Karması – 4P Product – Ürün Ürünle ilgili kısımlar; Ürünüm/Ürünlerim ne? Ürünün özellikleri ve yararı, Marka, Kalite, Geçmişi, Pazar durumu, Benzersiz satış noktaları, Müşterinin fikri, Fark? Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Pazarlama Karması Pazarlama karması işletmenin pazarlama hedeflerine ulaşmak için kullandığı tekniktir. Ağırlıklı olarak fiyat, ürün, yer ve tanıtım noktalrından oluşur. Ürün Ürünle ilgili kısımlar – sağlanan yarar, marka, kalite, ürünün sahip olduğu özellikler. Fiyat Bu kalemlerin içinde işletmeye para kazandıran tek kalem fiyattır. Diğer 3 kalem işletmeye değişken maliyet doğururken, fiyat kazancınızı belirler.Bir ürünü tasarlamak ve üretmek, dağıtmak müşteriye ulaştırmak ve tanıtımını yapmak maliyet doğururken belirlenen fiyat bu maliyetleri karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Fiyat belirlemek zor bir aşama olup Pazar arz ve talebin değerlendirilmesi gerekmektedir. Tanıtım Reklam/Satış promosyonu/direk satış/e-ticaret/Halkla ilişkiler,vb. Çok başarılı bir ürün dahi tanıtımı yapılmadıkça ve tüketicilerin bilgisi dahilinde olmadığında bir anlam ifade etmez. Yer Tüketicinin/müşterinin ürün/hizmetimizi bulacağı, alacağı kanallar, satış noktaları.

30 Pazarlama Karması – 4P Price – Fiyat Bir ürünü tasarlamak ve üretmek, dağıtmak müşteriye ulaştırmak ve tanıtımını yapmak maliyet doğururken belirlenen fiyat bu maliyetleri karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Fiyat belirlemek zor bir aşama olup Pazar arz ve talebin değerlendirilmesi gerekmektedir. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Pazarlama Karması Pazarlama karması işletmenin pazarlama hedeflerine ulaşmak için kullandığı tekniktir. Ağırlıklı olarak fiyat, ürün, yer ve tanıtım noktalrından oluşur. Ürün Ürünle ilgili kısımlar – sağlanan yarar, marka, kalite, ürünün sahip olduğu özellikler. Fiyat Bu kalemlerin içinde işletmeye para kazandıran tek kalem fiyattır. Diğer 3 kalem işletmeye değişken maliyet doğururken, fiyat kazancınızı belirler.Bir ürünü tasarlamak ve üretmek, dağıtmak müşteriye ulaştırmak ve tanıtımını yapmak maliyet doğururken belirlenen fiyat bu maliyetleri karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Fiyat belirlemek zor bir aşama olup Pazar arz ve talebin değerlendirilmesi gerekmektedir. Tanıtım Reklam/Satış promosyonu/direk satış/e-ticaret/Halkla ilişkiler,vb. Çok başarılı bir ürün dahi tanıtımı yapılmadıkça ve tüketicilerin bilgisi dahilinde olmadığında bir anlam ifade etmez. Yer Tüketicinin/müşterinin ürün/hizmetimizi bulacağı, alacağı kanallar, satış noktaları.

31 Fiyat Talebin belirlediği ; Pazar tepkisini göz önünde tutar, ürün maliyetini göz önüne almaz, ürünün piyasadaki değeri fiyatı belirler. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Maliyetin belirlediği ; Maliyetlerin üstüne, sabit bir kar yüzdesi eklenir. Fiyat Stratejisi Daha önce de söylediğimiz gibi fiyatlama pazarlama karmasında ki tek gelir yaratan kalemdir. Fiyatlanmanın pazara göre doğru yapılması çok önemlidir. Düşük fiyatlama gelir kaybına neden olurken, yüksek fiyat Pazar kaybına neden olur. Fiyatlama yaparken gözönüne alınacak faktörler şöyledir: Sabit ve değişken giderler. Rekabet İşletme hedefleri Konumlandırma stratejisi. Hedef grubu ve ödeme istekliliği. İşletmenin fiaytlama stratejileri şirket hedeflerine göre farklılık arz edebilir: Pazarda yer edinme amaçlı: Pazar payı kazanmak amaçlı düşük fiyat . Pazarın kaymağını hedeflemek: Başlangıçta pazara yüksek fiyatla girip zaman içinde fiyatı düşürerek pazara yayılmak Rekabet fiyatlaması: Rakibe göre fiyat belirleme. Ürün grubu fiyatlama: Aynı ürün grubunda yer alan farklı özelliklere sahip ürünlerin benzer fiyatlanması. Gruplama fiyatlaması: İşletmenin birkaç ürününü bir araya getirip düşük fiyatlama . Psikolojik fiyatlama: Satıcının müşterinin algılamasını göz önüne alarak fiyatlamayı belirlemesi, 1000 ytl yerine 999 ytl olarak seçilmesi gibi. Premium fiyatlama: Ürünün ayrıcalığını konumlandırarak fiyatın çok yüksek kurulması, Ferrari,Chanel gibi.

32 Fiyat Stratejisi Fiyatlama yaparken göz önüne alınacak faktörler şöyledir: Sabit ve değişken giderler. Rekabet İşletme hedefleri Konumlandırma stratejisi. Hedef grubu ve ödeme istekliliği. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Fiyat Stratejisi Daha önce de söylediğimiz gibi fiyatlama pazarlama karmasında ki tek gelir yaratan kalemdir. Fiyatlanmanın pazara göre doğru yapılması çok önemlidir. Düşük fiyatlama gelir kaybına neden olurken, yüksek fiyat Pazar kaybına neden olur. Fiyatlama yaparken gözönüne alınacak faktörler şöyledir: Sabit ve değişken giderler. Rekabet İşletme hedefleri Konumlandırma stratejisi. Hedef grubu ve ödeme istekliliği. İşletmenin fiaytlama stratejileri şirket hedeflerine göre farklılık arz edebilir: Pazarda yer edinme amaçlı: Pazar payı kazanmak amaçlı düşük fiyat . Pazarın kaymağını hedeflemek: Başlangıçta pazara yüksek fiyatla girip zaman içinde fiyatı düşürerek pazara yayılmak Rekabet fiyatlaması: Rakibe göre fiyat belirleme. Ürün grubu fiyatlama: Aynı ürün grubunda yer alan farklı özelliklere sahip ürünlerin benzer fiyatlanması. Gruplama fiyatlaması: İşletmenin birkaç ürününü bir araya getirip düşük fiyatlama . Psikolojik fiyatlama: Satıcının müşterinin algılamasını göz önüne alarak fiyatlamayı belirlemesi, 1000 ytl yerine 999 ytl olarak seçilmesi gibi. Premium fiyatlama: Ürünün ayrıcalığını konumlandırarak fiyatın çok yüksek kurulması, Ferrari,Chanel gibi.

33 Fiyat Stratejisi İşletmenin fiyatlama stratejileri şirket hedeflerine göre farklılık arz edebilir: Pazarda yer edinme amaçlı: Pazar payı kazanmak amaçlı düşük fiyat . Pazarın kaymağını hedeflemek: Başlangıçta pazara yüksek fiyatla girip zaman içinde fiyatı düşürerek pazara yayılmak Rekabet fiyatlaması: Rakibe göre fiyat belirleme. Ürün grubu fiyatlama: Aynı ürün grubunda yer alan farklı özelliklere sahip ürünlerin benzer fiyatlanması. Gruplama fiyatlaması: İşletmenin birkaç ürününü bir araya getirip düşük fiyatlama . Psikolojik fiyatlama: Satıcının müşterinin algılamasını göz önüne alarak fiyatlamayı belirlemesi, 1000 tl yerine 999 tl olarak seçilmesi gibi. Premium fiyatlama: Ürünün ayrıcalığını konumlandırarak fiyatın çok yüksek kurulması. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Fiyat Stratejisi Daha önce de söylediğimiz gibi fiyatlama pazarlama karmasında ki tek gelir yaratan kalemdir. Fiyatlanmanın pazara göre doğru yapılması çok önemlidir. Düşük fiyatlama gelir kaybına neden olurken, yüksek fiyat Pazar kaybına neden olur. Fiyatlama yaparken gözönüne alınacak faktörler şöyledir: Sabit ve değişken giderler. Rekabet İşletme hedefleri Konumlandırma stratejisi. Hedef grubu ve ödeme istekliliği. İşletmenin fiaytlama stratejileri şirket hedeflerine göre farklılık arz edebilir: Pazarda yer edinme amaçlı: Pazar payı kazanmak amaçlı düşük fiyat . Pazarın kaymağını hedeflemek: Başlangıçta pazara yüksek fiyatla girip zaman içinde fiyatı düşürerek pazara yayılmak Rekabet fiyatlaması: Rakibe göre fiyat belirleme. Ürün grubu fiyatlama: Aynı ürün grubunda yer alan farklı özelliklere sahip ürünlerin benzer fiyatlanması. Gruplama fiyatlaması: İşletmenin birkaç ürününü bir araya getirip düşük fiyatlama . Psikolojik fiyatlama: Satıcının müşterinin algılamasını göz önüne alarak fiyatlamayı belirlemesi, 1000 ytl yerine 999 ytl olarak seçilmesi gibi. Premium fiyatlama: Ürünün ayrıcalığını konumlandırarak fiyatın çok yüksek kurulması, Ferrari,Chanel gibi.

34 Pazarlama Karması – 4P Promotion – Tanıtım Reklam/Satış promosyonu/direk satış/e-ticaret / Halkla ilişkiler,vb. Çok başarılı bir ürün dahi tanıtımı yapılmadıkça ve tüketicilerin bilgisi dahilinde olmadığında bir anlam ifade etmez. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Pazarlama Karması Pazarlama karması işletmenin pazarlama hedeflerine ulaşmak için kullandığı tekniktir. Ağırlıklı olarak fiyat, ürün, yer ve tanıtım noktalrından oluşur. Ürün Ürünle ilgili kısımlar – sağlanan yarar, marka, kalite, ürünün sahip olduğu özellikler. Fiyat Bu kalemlerin içinde işletmeye para kazandıran tek kalem fiyattır. Diğer 3 kalem işletmeye değişken maliyet doğururken, fiyat kazancınızı belirler.Bir ürünü tasarlamak ve üretmek, dağıtmak müşteriye ulaştırmak ve tanıtımını yapmak maliyet doğururken belirlenen fiyat bu maliyetleri karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Fiyat belirlemek zor bir aşama olup Pazar arz ve talebin değerlendirilmesi gerekmektedir. Tanıtım Reklam/Satış promosyonu/direk satış/e-ticaret/Halkla ilişkiler,vb. Çok başarılı bir ürün dahi tanıtımı yapılmadıkça ve tüketicilerin bilgisi dahilinde olmadığında bir anlam ifade etmez. Yer Tüketicinin/müşterinin ürün/hizmetimizi bulacağı, alacağı kanallar, satış noktaları.

35 Tanıtım Ürününüzü / Servisinizi kimse tanımıyorsa nasıl satacaksınız ? Tanıtım Satışı : Kısa vadede satışlarda satışı, artışı yakalamak amaçlı yapılır. Kişisel satış: Ürünün birebir müşteriye satışıdır. Reklam:  TV, gazete, dergi ile satış. Halkla ilişkiler: Müşteriler ile olumlu ilişkiler. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Promosyon kelimesi halk arasında genellikle bir ürünün bedava dağıtılan küçük ambalajlı örnekleri olarak anlaşılıyor. Promosyonun genel olarak tanıtım anlamına geldiğini hatırlatın. Promosyon, sunduğumuz üründen hedef kitleyi haberdar edecek her türlü faaliyeti içermektedir. Bu anlamda küçük bedava ambalajlar da promosyondur (tanıtım faaliyetidir) ama promosyon kelimesi sadece onunla kısıtlı değildir. Slayt bittikten sonra katılımcılara karşılaştıkları, akıllarına gelen diğer promosyon / tanıtım örneklerini sorun.

36 Tanıtımın Yararları İnsanlara varlığınızı gösteriniz. Sunduğunuz teklifleri insanların fark etmesini sağlayınız. Satışları artırınız. Piyasada boşluk yakalayınız. Daha rekabetçi olunuz. Firma adı ve marka yaratınız. Müşteri sadakatini destekleyiniz. Piyasada Pazar payınızı koruyunuz. İşletmenizle ilgili bir imaj yaratınız. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

37 Tanıtım Fikirleri Kulaktan kulağa bilgi yayma, ağ oluşturma, halkla ilişkiler, İşletmenin unvanı, logosu, başlıklı kağıtları, iş kartları, Levhası, ambalaj malzemeleri, Broşürleri, afişleri, el ilanları, Yüz yüze satış, Posta ve telefonla doğrudan pazarlama, Teşvikler, indirimler, yarışmalar, ödüller, sponsorluklar, Ortak promosyonlar, Söyleşiler, gösteriler, sergiler, halk günleri, Reklam, Müşteri hizmetleri servisi, Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

38 Satın almaya heveslendirmek
Tanıtımın formülü Dikkat çekmek İlgi uyandırmak Satın almaya heveslendirmek Harekete geçirmek Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

39 Tanıtım Kampanyası İşletmenin genel hedef ve amacını belirleyiniz, Tanıtım hedeflerini belirleyiniz, Araştırma giderleri, etkinliği, zaman çizelgesi, Tanıtım kampanyasını tasarlayınız, Denemesini yapınız, düzeltiniz, Tanıtım kampanyasını uygulayınız. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

40 YILLIK TANITIM PLAN YILLIK TANITIM PLANI No Yapılacak İşler 1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 6.AY 7.AY 8.AY 9.AY 10.AY 11.AY 12. AY 1  Katalog-Broşür 2  Fuar Katılımı 3  Gazete Reklamı 4  Yerel TV Reklamı 5  Ulusal TV Reklamı 6  Promosyon 7  Kurumsal Kimlik Oluşturma 8 9 10 Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

41 Pazarlama Karması – 4P Place – Yer Tüketicinin/müşterinin ürün hizmetimizi bulacağı, alacağı kanallar, satış noktaları. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Pazarlama Karması Pazarlama karması işletmenin pazarlama hedeflerine ulaşmak için kullandığı tekniktir. Ağırlıklı olarak fiyat, ürün, yer ve tanıtım noktalrından oluşur. Ürün Ürünle ilgili kısımlar – sağlanan yarar, marka, kalite, ürünün sahip olduğu özellikler. Fiyat Bu kalemlerin içinde işletmeye para kazandıran tek kalem fiyattır. Diğer 3 kalem işletmeye değişken maliyet doğururken, fiyat kazancınızı belirler.Bir ürünü tasarlamak ve üretmek, dağıtmak müşteriye ulaştırmak ve tanıtımını yapmak maliyet doğururken belirlenen fiyat bu maliyetleri karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Fiyat belirlemek zor bir aşama olup Pazar arz ve talebin değerlendirilmesi gerekmektedir. Tanıtım Reklam/Satış promosyonu/direk satış/e-ticaret/Halkla ilişkiler,vb. Çok başarılı bir ürün dahi tanıtımı yapılmadıkça ve tüketicilerin bilgisi dahilinde olmadığında bir anlam ifade etmez. Yer Tüketicinin/müşterinin ürün/hizmetimizi bulacağı, alacağı kanallar, satış noktaları.

42 Yer Ürün/Servis ile müşterinin doğru zamanda doğru yerde buluşması gerekir. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Ürün/Servisin müşteriye ulaşması için hangi dağıtım kanallarını ya da satış noktalarını kullanacaksınız?

43 PAZARLAMA PLANI HAZIRLAMA
Place…….. Yer =Dağıtım (Ürünün Müşteriye Ulaştırılması) Dağıtım nedir ? Ürünler nasıl ve nerelere dağıtılır ? Ürünler müşterilere nerede ulaştırılır? Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

44 Satılmak için dağıtılan ürünleri tüketiciye nasıl duyuracağız?
Dağıtım (Ürünün Müşteriye Ulaştırılması) Satılmak için dağıtılan ürünleri tüketiciye nasıl duyuracağız? Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

45 Şimdi pazarlama yolunuzu belirleyebilirsiniz
Tanıtım Yer Grup Çalışması ; Pazarlama karması oluşturun Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Fiyat Ürün

46 Satış ve Satmak Bir ürün veya hizmet sunarak, müşterilerin bir ihtiyacını gidermelerine yardımcı olmanın bir yoludur. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Satış faaliyetleri, firmanın işletme ve pazarlama stratejileri ile uyumlu olmalıdır.

47 Satış Aşamaları Dikkat :Müşterinizin dikkatini, farklı yöntemler kullanarak çekmek. İlgi :Müşterinizin ihtiyaçlarına hitap ederek ürün veya hizmetinizle ilgilenmelerini sağlamak. İstek :Ürün veya hizmetinizi alma isteği uyandırmak. Eylem :Müşterinin sipariş vermesini sağlamak. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

48 Müşterinin Gözünde Ürününüzün Değeri
Müşteriye sunduğunuz değer nedir? Ürününüzün sunduğu faydalara/değerlere konsantre olun. Satışa odaklanmayın, ürününüzün müşterinin ihtiyaçlarını karşılamasına odaklanın. Eğer bir fayda/değer sunamıyorsanız, rekabet edebilmek için fiyatı (yani kârınızı) düşürmek zorunda kalırsınız. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

49 Fiyat – Değer Karşılaştırması
Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? DEĞER FİYAT Müşteriye ürün değil “değer” sunmak gerekir. Çünkü müşterinin belirli bir ürünü seçme nedeni, aslında o ürünün kendisi değil, müşteriye sunduğu farklılık ve faydadır. Eğer naneli-fesleğenli salata sosu satıyorsanız, gerçekte sattığınız şey nane-fesleğen-zeytinyağı-limon karışımı değildir. Sattığınız şey sofrada farklı bir tattır. Sunduğumuz “değer” veya “fayda” kişiye göre değişir. Biri sofrada farklı bir tat için alırken, diğeri misafirlerine hava atmak için alabilir.. Müşterinin belirli bir ürünü seçme nedeni, aslında o ürünün kendisi değil, müşteriye sunduğu farklılık ve faydadır.

50 Kimlerin sizi tanıdığı, sizin kimi tanıdığınızdan daha önemlidir.
Satış İçin Çevre İşinize faydası olabilecek kişilerle iletişim kurun, Çevreniz gelişir, Satışlarınız artar, Yeni müşterilerle tanışabilirsiniz. Kimlerin sizi tanıdığı, sizin kimi tanıdığınızdan daha önemlidir. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

51 Bir ağ oluşturma örneği
Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

52 Bir Ağ Oluşturma Örneği
Aile Bağlantısı Tedarikçiler Çevredeki Mağazalar Çocukların Öğretmenleri BAYAN KUAFÖRÜ Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Zayıflama Merkezi Müşteriler Süpermarkette Çalışan Bayanlar Dostlar Tamirciler

53 Müşteri Gözüyle Ürün/Servisi Eleştirmek
Ürününüzün/servisinizin müşteriyi memnun etmeyebilecek tarafları var mı? Nasıl azaltabilirsiniz. Yok edemediğiniz riskleri, ürünün sunduğu faydalarla karşılaştırın. Müşterinin riskleri ve faydaları birlikte değerlendirmesini sağlayın. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Burada geçen risk, katılımcılara sağlık riski, yasadışı olma riski gibi çağrışımalr yapacaktır. Risk kelimesiyle kastedilenin bu olmadığının altını çizin. Ürün/hizmet hangi ihtiyacı veya sorunu gidermek için alınıyorsa, bu satınalmadaki risk, bu ihtiyacın giderilememesidir. Konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için sınıfa sorun: Bir fular almanın riski nedir? Hediye olarak alınıyorsa, hediyenin beğenilmemesi... Bir elbiseyle birlikte kullanmak için alınıyorsa, renginin uymaması v.b.

54 Hangisi daha iyi satar : Ürün mü, müşteri mi?
Ürünü daha önce kullanmış olan müşterilerin sözleri, ürünle ilgili anlattığımız her şeyden daha etkilidir. Reklam, şirketinizi, müşterinin sözleri ise ürünü tanıtır. En iyi satış elemanınız mutlu bir müşteridir. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

55 Önce Müşteri... Müşterinizi sizin ürününüze yönlendiren duygusal motivasyonu bulun. Müşterinin ihtiyaçlarına odaklanın. Müşterinizin “lisanını” kullanın. Müşterinin önceliklerine önem verin. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

56 Sadık Müşteri Müşterinin amacına odaklanın. Fayda satın. Ürünlerinizi ve çevreyi iyi tanıyın. Kaynak olun. Sözünüzde durun. Önce müşteri tatmini! Çözüm üretin. Olumlu olun. Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

57 SATIŞ PLANI Satış Planı Yapılırken Cevaplanması Gereken Sorular: 1. Satılacak ürün ne? 2. Günlük/aylık/yıllık ne kadar satılabilir? 3. Hangi hammadde ve hizmetlere ihtiyacım var? 4. Nerede satmalıyım? (hedef pazarım) 5. Hedef müşterilerim kim? 6. Hedeflediğim alanda kaç tane var? 7. Fiyatım ne olmalı? 8. Ne kadar paraya ihtiyacım var, ne kadar kâr elde etmeliyim? Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Satış planı örneği finansta bbn noktası ile birlikte bir alıştırmada var…bu konuda daha detaylı yarın çalışacağız diyebiliriz.. Hedefler bulunduğun noktadan, 3 gün, 5 gün, 6 hafta, 3 ay, 8 ay, 1 sene, 3-5 sene sonra varmak istediğin yerin belirlenmesidir. Hedefler mevcut şartlara göre değişken olabilir. Cola her yıl, satışlarını bir önceki yıla göre ortalamada %10 arttırmayı 5 yıllık genel hedefi olarak belirlemiş olabilir. Bu sene %10 artısı gerçekleştiriyor olabilir ama gecen sene bir önceki yıla göre ortalama hedefte eksiği varsa bunu kapatmak amacı ile bu yıl hedefini bir önceki yıla göre %10 dan daha fazla arttırmayı hedefleyebilir. Uzun vadeli hedefler, örneğin 5 yıllık hedef, kısa vadeli hedeflere bölünür, ornegin,1 yıllık. Sonra daha kısa vadeli hedeflere bölünür, 6 aylık, 3 aylık, aylık, haftalık, günlük. Algida; her sene son üç ayda, yaz sezonu sona erdiği için, en yüklü satışlarını yaptığı aylar bittikten sonra, o yılın toplam tahmini satısını çıkartır, sonra bölgelere göre bir yıl sonrası için büyüme hedefi belirler. Bu hedef ilgili bölgenin şartları göz önüne alınarak belirlenir Bir bölgeye %20 büyüme hedefi verilirken diğer bölgeye gecen yılın aynısını verebilir. Yıl hedefi verildikten sonra, her ay için ayrı hedef verilir. Bu hedefler bölgede çalışanlar tarafından günlük takip edilir, bu takipler urun bazındadır. Düşünün 1 günde bir aracın marketlere kaç koli magnum badem sattığı, gecen yıla oranla bu aracın neden yeterince artış yapamadığı sorgulanır, fabrika elemanları hemen gözlem yaparlar, açıklamalar yapılır, o bölgede market sayısı azaldı, o bölgedeki okul tasındı, eleman iyi değil vb sebeplerle önlemler geliştirilir bölge genelinin başarısını koruması için gerekirse o bölgede eleman değişir, ya da eksik kalan satış başka elemanların hedeflerinin artmasına neden olur….Algida Tr genelindeki Pazar payının en büyük kısmına senelerdir sahip çünkü en ince ayrıntıya kadar takip ediyor, sürekli hedef karşılaştırması yapıyor, sürekli planlama yapıyor.

58 PAZARLAMA/SATIŞ HEDEFLERİ
ÜRÜN/HİZMET ADI 1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 6.AY 7.AY 8.AY 9.AY 10.AY 11.AY 12.AY TOPLAM Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

59 Dost edinerek servet kazanırsınız.
Satış;Son Nokta Faal Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ? Satış yaparak para, Dost edinerek servet kazanırsınız.


"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları