Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORUMLULUK SİGORTALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORUMLULUK SİGORTALARI"— Sunum transkripti:

1 SORUMLULUK SİGORTALARI

2 İçindekiler 1 : Sorumluluk Sigortaları 2 : İşveren Mali Sorumluluk
3 : 3. Şahıs Mali Sorumluluk 4 : Reklam Panoları 3. Şahıs Mali Sorumluluk 5 : Otel Mali Sorumluluk 6 : Asansör Mali Sorumlu 7 : Garaj Mali Sorumluluk 8 : Ürün Sorumluluk 9 : Mesleki Sorumluluk 10 : Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası 11 : Tüp gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

3 RİSK ? ZARARA UĞRAMA OLASILIĞIDIR !

4 GERÇEKLEŞİR! RİSKLER Doğal olaylar ya da kaza nedeniyle
Üçüncü şahısların bilerek veya bilmeyerek neden oldukları davranışlar sonucu GERÇEKLEŞİR!

5 TEHLİKELER ZARAR CAN VE MAL KAYIPLARI SORUMLULUK Yaratır !

6 SORUMLULUKLAR YA HEP SİZİNLEDİR YA DA HASARDAN SONRA DOĞAR !

7 GÖRÜNMEYEN ! AXA OYAK Hukuksal Koruma İşveren Sorumluluk
Asansör Sorumluluk Ferdi Kaza Genel 3. Şahıs Sorumluluk Taşınan Para Emniyeti Suistimal ve Garaj Sorumluluk Hasardan Sonra Oluşan Sorumluluklar

8 OTO DIŞI KAZA SİGORTALARI
HIRSIZLIK OTO DIŞI KAZA SİGORTALARI FERDİ KAZA SORUMLULUK CAM KIRILMASI

9 SORUMLULUK TEH.MAD.ZOR. ASANSÖR 3.ŞAHIS TÜPGAZ ZOR. İŞVEREN MESLEKİ ÇEVRE ÜRÜN

10 SORUMLULUK SİGORTALARI

11 SORUMLULUK SİGORTALARI
İşveren Mali Sorumluluk 3.Şahıs Mali Sorumluluk - Asansör Mali Sorumluluk - Garaj Mali Sorumluluk - Reklam Panoları 3.Şahıs Mali Sorumluluk - Okul Mali Sorumluluk - Otel Mali Sorumluluk Mesleki Sorumluluk Ürün Sorumluluk Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Tüp gaz Zorunlu Sorumluluk

12 İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
TEMİNATIN KAPSAMI İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ödeyeceğinin üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile aynı kurum tarafından işverene karşı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını kapsar.

13 İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
Ayrıca sigortacı bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması durumunda, hüküm olunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de öder.

14 İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
POLİÇE TEMİNATLARI - Bedeni Zararlarda Şahıs Başına - Bedeni Zararlarda Kaza Başına

15 İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
EK TEMİNATLAR İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasındaki kazalar, İşçilerin işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi sırasında ve gönderildiği yerdeki kazalar,

16 İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
EK TEMİNATLAR T.C. sınırları dışında meydana gelen iş kazaları, Mesleki hastalıklar sonucunda meydana gelecek tazminat talepleri, Manevi Tazminat talepleri.

17 İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
TEMİNAT DIŞINDA KALAN RİZİKOLAR Kasten yapılan veya neden olunan olaylar sonucu doğacak zarar ve ziyan talepleri, Bir sözleşmenin yerine getirilmesine veya özel bir anlaşmaya dayanıp sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan talepler, Harp, iç harp, ayaklanma vb. rizikolar nedeniyle meydana gelen hasarlar, Nükleer rizikolar.

18 İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
RİSK KABULÜNDE VE FİYATLANDIRMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR S.S.K. SİCİL KARTI S.S.K. No : İş Yeri : Hakan Holding İşe Giriş Tarihi : Adı - Soyadı : Erol Yücel Ana Adı : Ayşe Baba Adı : Ahmet İşçiler S.S.K.’lı mı ?

19 İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
RİSK KABULÜNDE VE FİYATLANDIRMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Risk Kabul Yönetmeliğine uygunluğu, Sigortalının başka sigortalarının olup olmadığı, İşyerinin faaliyet konusu, Kullanılan makine ve ekipmanlar, Patlayıcı, parlayıcı ve kimyevi maddelerin kullanılıp kullanılmadığı,

20 İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
RİSK KABULÜNDE VE FİYATLANDIRMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Yıllık brüt işçilik ücretleri çalışan kişi sayısı ile orantılı olup olmadığı, Ek teminat isteniyorsa teminat kapsamına kaç işçinin dahil edileceği, Daha önce meydana gelmiş bir kaza varsa kaza hakkında bilgi.

21 FİYATLANDIRMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR
İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI FİYATLANDIRMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Patlayıcı v.b. Kimyevi Maddelerin Kullanılıp Kullanılmaması Daha Önce Kaza Olup Olmadığı Burası güvenli bir işletmedir !

22 FİYATLANDIRMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR
İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI FİYATLANDIRMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR İşletmenin Faaliyet Konusu Teminat limitlerini düşük tutarsam ne kadar karım olur ? İstenen Teminat Limitleri Doğruyu söylersem maliye ile başım derde girer mi acaba ? İşçi Ücretleri veya Yıllık Ciro

23 İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
FİYATLANDIRMA Fiyat İşveren Mali Sorumluluk sigorta tarife ve talimatı gereği, iş kolu tehlike sınıflarına ve teminat limitlerine göre belirlenir. Bulunan fiyat bildirilen yıllık işçilik ücretlerine uygulanır.

24 3. ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
TEMİNATIN KAPSAMI Meydana gelebilecek bir olay neticesinde; 3. şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması, 3. şahıslara ait mallarda zarar ve ziyanlar meydana gelmesi sonucunda sigortalının sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini temin eder.

25 3. ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
3. ŞAHIS MALİ SORUMLULUK POLİÇE TEMİNATLARI Bedeni Zararlarda Şahıs Başına Bedeni Zararlarda Kaza Başına Maddi Zararlarda Kaza Başına

26 FİYATLANDIRMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR
İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI FİYATLANDIRMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Patlayıcı v.b. Kimyevi Maddelerin Kullanılıp Kullanılmaması Daha Önce Kaza Olup Olmadığı Burası güvenli bir işletmedir !

27 FİYATLANDIRMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR
İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI FİYATLANDIRMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR İşletmenin Faaliyet Konusu Teminat limitlerini düşük tutarsam ne kadar karım olur ? İstenen Teminat Limitleri Doğruyu söylersem maliye ile başım derde girer mi acaba ? İşçi Ücretleri veya Yıllık Ciro

28 3. ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
RİSK KABULÜNDE VE FİYATLANDIRMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Risk Kabul Yönetmeliğine uygun olup olmadığı Sigortalının başka sigortalarının olup olmadığı İşyerinin faaliyet konusu Kullanılan makine ve ekipmanlar

29 3. ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
RİSK KABULÜNDE VE FİYATLANDIRMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Patlayıcı, parlayıcı ve kimyevi maddelerin kullanılıp kullanılmadığı Yıllık brüt işçilik ücretleri çalışan kişi sayısı ile orantılı olup olmadığı Daha önce meydana gelmiş bir kaza varsa kaza hakkında detaylı bilgi

30 3.ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
FİYATLANDIRMA Fiyat 3. şahıs mali sorumluluk sigorta tarife ve talimatı gereği, İş kolu tehlike sınıflarına, Teminat limitlerine göre belirlenir. Bulunan fiyat bildirilen yıllık işçilik ücretlerine uygulanır.

31 REKLAM PANOLARI 3. ŞAHIS SORUMLULUK SİGORTASI
TEMİNAT KAPSAMI Reklam panolarının düşmesi veya elektrik kaçırması sonucu 3. şahıslara vereceği zararları 3. şahıs mali sorumluluk genel şartları çerçevesinde temin eder.

32 REKLAM PANOLARI 3. ŞAHIS SORUMLULUK SİGORTASI
Reklam Panolarının cinsi, boyutları, sabit veya hareketli olmaları ve takılı bulunduğu yerin durumuna göre, pano başına maktu prim tespit edilir.

33 OTEL MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
TEMİNAT KAPSAMI Otelin işletme faaliyetleri esnasında müşterilerine ve hukuki tarifine uygun 3. şahıslara kazalar sonucu verilecek zararlar, gıda zehirlenmeleri, odalarda bulunan müşteri eşyalarına gelebilecek zarar ve kayıplar vb. teminata dahildir.

34 OTEL MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
Otelin özelliklerine göre yatak başına maktu prim veya ciroya fiyat uygulanır. (Müşteri eşyaları içinde bulunan ve kasada saklanmayan nakit ve kıymetli eşyalar teminat haricidir.)

35 ASANSÖR MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
Sigortalıyı, poliçenin yürürlülüğü sırasında meydana gelecek asansör kazalarında 3. şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması durumlarında teminat altına alır. Asansörlerin bulunduğu yere (iş yeri, konut) göre asansör başına maktu prim uygulanır.

36 GARAJ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
Yetkili servis istasyonlarına bırakılacak şahıslara ait araçların, tamir ve bakımları sırasında, personelin belirli parkurlarda yapacakları test sürüşleri de dahil olmak üzere araçların maddi olarak maruz kalacakları zararlar dolayısıyla, sigortalının mali sorumluluğunu temin eder.

37 GARAJ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
Servis istasyonunun yetkili olup olmamasına, kapasitesine ve araçların markasına göre, araç başına maktu prim uygulanır.

38 ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI
Ürün Sorumluluk sigortası eksik ve yanlış bir şekilde tasarımı yapılan ve/veya imal edilen ve/veya herhangi bir tasarım ve imalat hatası olmamasına rağmen kullanma talimatları yetersiz ya da yanlış olan ürünlerin kullanılmaları nedeniyle meydana gelen olaylarda söz konusudur.

39 ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI
Kullanıcıların ve / veya 3. şahısların uğrayacakları maddi ve bedeni zararlardan dolayı imalatçıların (ve / veya tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar uzanan zincir içinde sıfat, faaliyet ve hukuki durumlarından dolayı sorumlu sayılan diğer gerçek ve tüzel kişilerin) hukuki sorumluluğunu temin eder. Üretilen ürünün cinsine ve poliçenin coğrafi alanına göre tespit edilen fiyat yıllık ciroya uygulanır.

40 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Faaliyet alanlarındaki mesleki statülerinden dolayı sürekli olarak belirli standartlarda hizmet sağlamaları beklenen gerçek veya tüzel kişiler mesleklerinin icrası sırasında yapabilecekleri hatalar sonucu küçümsenmeyecek boyutlardaki maddi tazminat ödemelerine yol açabilecek hukuki zorunluluklarla karşılaşabilirler.

41 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Doktor, avukat, mali müşavir, mühendis, mimar ve bunun gibi serbest meslek sahiplerini, mesleklerinin uygulanması sırasındaki hata ve ihmaller nedeniyle kendilerine karşı müşteriler ve 3. şahıslar tarafından ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı korur.

42 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Mesleğin türüne göre tespit edilen fiyat yıllık ciroya uygulanır.

43 TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
Katı veya sıvı halde her türlü yanıcı yakıcı parlayıcı ve patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satan gerçek veya tüzel kişilerin yaptırmakla yükümlü oldukları zorunlu bir sigorta türüdür.

44 TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
Gerçek veya tüzel kişilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle tehlikeli maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu 3. kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, kusurları olsun olmasın teminat limitleri dahilinde karşılar.

45 TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
İşletmenin faaliyet türüne ve cirosuna göre teminat limitleri ve fiyat tespit edilerek yıllık ciroya uygulanır.

46 TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
Likit petrol gazı tüp dolumu yapan firmaların tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasına ek olarak yaptırmak zorunda oldukları bir sigorta türüdür.

47 TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
Söz konusu firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu kusurları olsun veya olmasın verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat limitleri dahilinde karşılar.

48 TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
İşletmenin cirosuna göre fiyat tespit edilerek yıllık ciroya kademeli olarak uygulanır.

49


"SORUMLULUK SİGORTALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları