Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞARI ÇALIŞMA ve KARİYERLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞARI ÇALIŞMA ve KARİYERLER"— Sunum transkripti:

1

2 BAŞARI ÇALIŞMA ve KARİYERLER
BÖLÜM 11 BAŞARI ÇALIŞMA ve KARİYERLER

3 BAŞARI ÇALIŞMA VE KARİYERLER
Çalışma/İş Kariyer Gelişimi

4 yordayıcıları olarak görebilirler.
Başarı Ergenlikte Başarının Önemi Sosyal ve akademik baskılar ergenleri başarı ile yeni yollarla baş etmek için zorlar. Ergenler kendi başarılarını geleceğin ve yetişkin dünyasındaki gerçek dünya kazanımlarının yordayıcıları olarak görebilirler.

5 Başarı beklentileri lisede artmaktadır.
Ergenlikte Başarının Önemi Başarı beklentileri lisede artmaktadır. Ergenlerin bu yeni baskılara etkili bir şekilde uyum sağlayıp sağlamadığı kısmen psikolojik, motivasyonel ve bağlamsal faktörlerle belirlenmektedir.

6 Dışsal motivasyon ödüller ve ceza gibi dışsal teşvikleri içermektedir.
Başarı Başarı Süreçleri İçsel motivasyon öz-belirleme, merak, meydan okuma ve çaba gibi içsel faktörlere dayanmaktadır. Dışsal motivasyon ödüller ve ceza gibi dışsal teşvikleri içermektedir.

7 Başarı Başarı Süreçleri Bir görüş, kişisel sorumluluk için öğrencilere bazı seçenekler sunmanın ve fırsatlar sağlamanın içsel motivasyonu arttırdığıdır. Öğretmenler için öğrencilerin bilişsel olarak meşgul olmalarını ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarını sağlayan bir öğrenme ortamı oluşturmak önemlidir.

8 Başarı Başarı Süreçleri Genel olarak, ağır basan sonuç şudur ki içsel bir şekilde motivasyonlu olmaları için öğrencileri cesaretlendiren öğrenme çevreleri oluşturmak mantıklı bir stratejidir.

9 Başarı Başarı Süreçleri Fakat birçok gerçek dünya durumları içsel ve dışsal motivasyonun her ikisini de içermektedir ve çok sık içsel ve dışsal motivasyon zıt kutuplar gibi birbirini çekmektedir.

10 Başarı Başarı Süreçleri Yükleme kuramı, bireylerin davranışı anlamlandırma çabası içinde davranışlarının altında yatan nedenleri keşfetmek için motive olduklarını söylemektedir.

11 Başarı Başarı Süreçleri Dweck, ergenlerin gelişiminin anahtar bir yönünün gelişime açık bir zihniyet geliştirmelerinde onlara rehberlik etmek olduğunu savunmaktadır.

12 Başarı Öz yeterlik, birinin bir durumun üstesinden
Başarı Süreçleri Öz yeterlik, birinin bir durumun üstesinden gelebileceği ve olumlu sonuçlar elde edebileceği inancıdır. Öz yeterlik başarıda önemli bir süreç olarak görülmektedir.

13 çabanın odağı olmaktadır.
Başarı Başarı Süreçleri Beklenti ve değerin birleşimi öğrencilerin başarı motivasyonunu anlamada birçok çabanın odağı olmaktadır. Ebeveynlerin, öğretmenlerin ve diğer yetişkinlerin, ergenlerin başarılarına ilişkin yüksek beklentileri olduğu zaman ergenler bundan fayda sağlar.

14 Başarı Başarı Süreçleri Son olarak Damon, çoğu ergenin yaşamında eksik olan amacın, başarının özellikle önemli bir yönü olduğunu iddia etmektedir.

15 Başarı Sosyal İlişkiler ve Bağlamlar Sosyal ilişkiler ve bağlamlar, ergenlerin başarısında önemli roller oynarlar. Sosyal ilişkiler bakımından ebeveynler, öğretmenler ve mentorlar ergenlerin başarısında önemli olabilmektedir.

16 Başarı Sosyal İlişkiler ve Bağlamlar Sosyal bağlamlar bakımından etnisite, sosyoekonomik statü ve kültür ergenlerin başarısını etkilemektedir.

17 Başarı Başarının Önündeki Bazı Motivasyonel Engeller Başarının önündeki karşı bazı motivasyonel engeller, erteleme, kaygıdan bunalma ve başarısızlıktan kaçınarak kendilik değerini korumayı içermektedir.

18 ergenleri çok fazla kaygılandırmasıdır.
Başarı Başarının Önündeki Bazı Motivasyonel Engeller Özel bir konuda, bazı başarı durumlarında ebeveynlerin gerçekçi olmayan beklentileri ile ergenleri çok fazla kaygılandırmasıdır.

19 Çalışma/İş Ergenlikte Çalışma Günümüzde ergenler, on dokuzuncu yüzyıldaki akranlarının yaptığı tam zamanlı işlerde çoğunlukla çalışmamaktadır. Buna rağmen, yarı zamanlı çalışan ergenlerin sayısı dramatik bir şekilde hızla artmaktadır.

20 Çalışma/İş Ergenlikte Çalışma Ergenlikte yarı zamanlı çalışmanın avantajları iş dünyasının nasıl çalıştığını, bir işin nasıl elde edildiğini ve sürdürüldüğünü, paranın nasıl yönetildiğini, zamanın nasıl ayarlandığını, başarılardan nasıl gurur duyulduğunu ve hedeflerin nasıl değerlendirildiğini öğrenmeyi içermektedir.

21 Çalışma/İş Ergenlikte Çalışma Dezavantajları ise okuldaki ders dışı aktivitelerden, akranlarla yapılan sosyal işlerden ve bazen uyumadan vazgeçmeyi ve de okulun, ailenin, akranların ve işin isteklerini dengelemeyi içermektedir.

22 Çalışma/İş Ergenlikte Çalışma Çoğu ergen için haftalık 15 ile 25 saat arasında çalışmak az da olsa gelişimsel avantaj sağlamaktadır.

23 Çalışma/İş Üniversite Boyunca Çalışma Üniversiteye giderken bir işte çalışmak, okul masraflarına yardım edebilir fakat öğrencilerin notları üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir ve mezun olma olasılığını azaltır.

24 Çalışma/İş İş/ Kariyer Temelli Öğrenme İş/ kariyer temelli öğrenmeye ilgi lisede artmaktadır. Birçok başarılı üniversite öğrencisi, işbirlikçi öğrenme ya da stajyerlik programlarına katılmaktadır.

25 Çalışma/İş Beliren Yetişkinlikte Çalışma Okuldan işe geçişin yapısı kuvvetli bir şekilde bireylerin eğitim düzeylerinden etkilenmektedir. İş arayışı olan ya da işinde bocalayan birçok beliren yetişkin işini değiştirmektedir.

26 Kariyer Gelişimi Ergenliğin sonunda ve yirmili yaşların
Gelişimsel Değişiklikler Ergenliğin sonunda ve yirmili yaşların başında kariyer kararı verme daha ciddiye dönmektedir.

27 Kariyer Gelişimi Bilişsel Faktörler Keşfetme, karar verme ve planlama ergenlikte kariyer gelişiminin önemli boyutlarıdır. Çoğu ergen yüksek beklentilere sahiptir ancak bunlara nasıl ulaşacağını bilmemektedir.

28 Kariyer Gelişimi Bilişsel Faktörler Damon, ergenlerin ve beliren yetişkinlerin kariyer kararı verirken amaçları hakkında düşünmeyi de işin içine katmaları gerektiğini savunmaktadır.

29 Kariyer Gelişimi Kimlik Gelişimi Kariyer gelişimi, ergenlikte kimlik gelişimi ile ilişkilidir. Kimlik sürecinde ileride olan ergenler kariyer planlarını daha iyi bir şekilde ifade edebilirler.

30 Kariyer Gelişimi Kimlik Gelişimi Erikson’un kuramı ile uyumlu olarak mesleki kimlik genel kimlik gelişiminde anahtar bir rol oynamaktadır.

31 statü, ebeveynler ve akranlar, okullar, cinsiyet ve etnisitedir.
Kariyer Gelişimi Sosyal Bağlamlar Ergenlerin kariyer gelişimini etkileyen en önemli sosyal bağlamlar, sosyoekonomik statü, ebeveynler ve akranlar, okullar, cinsiyet ve etnisitedir.


"BAŞARI ÇALIŞMA ve KARİYERLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları