Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA OHSAS 18000 STANDARDI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA OHSAS 18000 STANDARDI."— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA OHSAS 18000 STANDARDI.

2 OHSAS 18000 Nedir? Bir işletmedeki gerek çalışanların sağlığının korunması, gerekse işletmenin üretim/hizmet sürekliliğinin tehdit eden potansiyel risklerin kontrol altına alınması için ağırlıklı olarak üst yönetime daha sonra da işçilere sorumluklar veren her türlü işletmeye uygulanabilen bir standarttır.

3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Giriş Tarihçe: Endüstri devrimi sırasında teknolojik gelişmeler ile birlikte makineler ve toksik maddelerin iş hayatında kullanım alanı artmıştır. Bunun sonucunda fabrikalardaki işçiler daha önce hiç karşılaşılmamış İş Sağlığı ve Güvenliği riskleriyle karşılaşmıştır. Yöneticilerin en önemli amacı kar yapmak olduğundan sayısız işçi yetersiz olan güvenlik ve sağlık önlemlerinden dolayı problemler yaşamıştır..

4 OHSAS 18000 Nedir? “Occupational Health and Safety Management System” standardın orijinal açılımıdır. Bu standart TSE tarafından 2001’de dilimize çevrilmiştir. Ülkemizde yoğunluklu olarak ağır sanayi, kimya sektörleri başta olmak üzere, metal işlemleri ve inşaat sektöründe kullanılmaktadır.

5 OHSAS 18000 Nedir? Yazılı doküman esasına dayalı uygulandığında işletmenin sağlık ve güvenliği ile ilgili prensiplerin ta kendisidir. ISO 9000 Standardının uygulama mantığı ile benzer izler taşır. Risk ö,Önlemeye dayalı bir standarttır Felaketlerin önüne geçmesini sağlayan bir standart tır. En önemlisi de İş Güvenliği Yönetmeliklerine Uygunluğunun sağlanmasını garantine almasını sağlar.

6 PEKİ NASIL? Standardın içerisinde belli başlı bazı prensipler vardır. Bu prensiplerin işletmede benimsenmesi ve duyurulması yoluyla uygulanması sağlanır.

7 Standardın Prensipleri  4.2İSG politikası  4.3.1Hasar tanımı, risk değerlendirmesi ve kontrol  4.3.2Hukuki ve diğer gereksinimler  4.3.3Hedefler  4.3.4İSG yönetim program(lar)ı  4.4.1Yapı ve sorumluluk  4.4.2Eğitim, bilinç ve yetkinlik  4.4.3Danışma ve iletişim  4.4.4Dokümantasyon  4.4.5Dokuman ve veri kontrolü  4.4.6Operasyonel kontrol  4.4.7Acil durum hazırlığı ve tepki  4.5.1Performans gözlemleme ve ölçümü  4.5.2Kazalar, vak’alar, uygunsuzluklar, DÖF  4.5.3Kayıtlar ve kayıt yönetimi  4.5.4İSG denetimi  4.6Yönetimin Gözden geçirmesi

8 Standartta Yer Alan Prensipler Riskleri azaltmak için, Risk Analizi yapılmalıdır Risklerden etkilenebilecek birimlerin görüşünü alınmalıdır Riskleri kontrol altına almak için İyileştirici Faaliyetler yürütülmelidir. Ör: Kişisel koruyucu ekipmanlar, makine,tezgahın kapaklanması, eğitim vs..

9 Standartta Yer Alan Prensipler Her dönem (değişebilir) sonunda Riskleri Gerçekten vuku bulması engellendi mi, diye değerlendirilmeli Acil Durum Senaryoları oluşturulmalı ve Senaryoları tatbik edilmelidir Senaryolarda pratikte zorluk çekilen Yanlışlık varsa Düzeltici Faaliyetler yürütülmelidir.

10 Standartta Yer Alan Prensipler İstatistik çalışmalar yapılmalıdır. Sürekli iş görmezlik, meslek hastalıklarına yakalanma oranı, hastalıktan dolayı iş kaybı, uzuv kaybı, düşme, yaralanma... Bu gibi veriler izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Gerekli tüm önlemleri al, Bu önlemlere yönelik programlar geliştirilmeli ve izlenmelidir.

11 Standartta Yer Alan Prensipler İşletmenin uymakla yükümlü olduğu yasal düzenlemeler tespit edilmelidir. Bu yasalara uygunluk konuyla ilgili ehil kimselerce kontrol edilmelidir. Değerlendirmeler “Yönetim Temsilcisi” vasıtasıyla Üst Yönetime sunulmalıdır. Uygunsuzluk varsa hemen Düzeltici Faaliyetler başlatılmalıdır ve yasalara uygunluğun yeniden sağlanması için gerekli işlemler belirlenmeli ve raporlanmalıdır.

12 Standartta Yer Alan Prensipler İş verenin ve İşçinin Sorumluklarını belirlenmelidir Bu sorumluklar ile ilgili prosedürler hazırlanmalı ve uygulanması sağlanmalıdır. İSG Kurulunu belirlene zamanlarda toplanmalı,, çalışanların istek, şikayet ve önerileri alınarak sistemi değerlendirmelidir Çalışanların Periyodik sağlık muayeneleri yaptırılmalıdır ve raporlar saklanmalıdır. Raporların, kaç yıl nerede saklanacağını belirlenemelidir.

13 Standartta Yer Alan Prensipler İç Denetimler Yapılmalıdır. En riskli bölgelerin denetimin sıklığı arttırılmalıdır. Denetim sonuçlarını raporlanmalı ve Üst Yönetime sunulmalıdır.

14 Standartta Yer Alan Prensipler İletişim ile ilgili prosedürler belirlenmelidir. İçeride, acil durumlarda, risk değerlendirmesi konualarında Dışarıda, kanuni yükümlülükleri ve diğer koşulları yerine getirmedeki metotları belirle; Acil durumlarda iligli kurumlarla yazışmalar,

15 Standartta Yer Alan Prensipler Yönetimin bu verileri alması ve uygulamaları yaptırması için Yönetimden birini Yönetim Temsilcisi olarak görevlendirilmelidir. Yönetimin verileri değerlendirip önlem alması ve yeni dönem İSG hedeflerini belirlemesi için tüm sistemi gözden geçirmesini sağla Yönetimin İSG ile ilgili politikasını belirle

16 Standartta Yer Alan Prensipler Tüm bunları görebilmek ve değerlendirmek için etkin bir doküman sistemi kurulmalıdır. Kayıtları ilgili birimler tarafından saklanmalıdır. Geçmiş verilere gerektiğinde ulaşılabilmelidir.

17 KYS ile Benzerlik Gösteren Gereksinimler 1. Doküman Kontrolü ve Yönetimi 2. Kayıt Kontrolü 3. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler mevzuat şartlarından sapma, 3. Taraf şikayetleri 4. Kazalar, Uygunsuzluklar çevreyi etkileyebilecek kazalar,olaylar 5. İç Denetim çevre üzerinde önemli etkilere sahip olan prosesler Dokümante Edilmiş Çevre Politikası

18 TAAHHÜT İSG POLİTİKASI PLANLAMA UYGULAMA VE İŞLEMLER KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET SÜREKLİ GELİŞİM YÖNETİMCE YAPILAN GÖZDEN GEÇİRME İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

19 Entegre Yönetim Sisteminin Odak Noktaları Çevre Kalite ISO 9001ISO 14001 Sıfır hata Sıfır atık Müşteri Odaklılık Mevzuat, Toplum, İdareler İş Sağlığı & Güvenliği OHSAS 18001 Sıfır kaza

20 Uygulama ve Operasyon Planlama Performans Ölçüm Sonuçları Kontrol ve düzeltici faaliyet Denetim

21 Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Uygulama ve operasyon Performans Ölçüm Sonuçları Yönetimin gözden geçirmesi Denetim

22 1KAZA ANALİZİ16KRİTİK YOL ANALİZİ 2EYLEM HATA ANALİZİ17KRAYOJENİK SİSTEMLERİN GÜVENLİK ANALİZİ 3BARİER ANALİZİ18HASAR MODU VE ETKİLERİ ANALİZİ 4BENT PİN ANALİZİ (BPA)19DEAKTİVASYON GÜVENLİK ANALİZİ 5KABLO HATA MATRİSİ (CFMA)20SİSTEM GÜVENLİĞİNDE GRAFİKSEL FAYDA 6NEDEN - SONUÇ ANALİZİ21ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK ANALİZİ VE TESTİ (EMC) 7DEĞİŞİM ANALİZİ22ENERJİ ANALİZİ 8ÇEKLİST ANALİZİ23TEHLİKENİN KEŞFİ VE ANALİZİ İÇİN ENERJİ TAKİBİ VE BARİER ANALİZİ (ETBA) 9KİMYASAL PROSES NİCEL RİSK ANALİZİ (CPQRA) 24ENERJİ TAKİBİ ÇEKLİSTELERİ 10ORTAK NEDEN ANALİZİ25ÇEVRESEL RİSK ANALİZİ 11KRİTER KARŞILAŞTIRMA (CTC)26OLAY VE KAZA ETKEN MODELLEME 12KAPALI ALAN GÜVENLİĞİ27OLAY AĞACI ANALİZİ (ETA) 13OLASILIK ANALİZİ28PATLAYICI GÜVENLİK ANALİZİ 14KONTROL ORANLAMA KOD YÖNTEMİ (CRC) 29DIŞ OLAYLAR ANALİZİ 1515KRİTİKLİK ANALİZİ30SİSTEM GÜVENLİK ANALİZİ TEHLİKE ANALİZ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ

23 31HATA MODU VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) 46ARABİRİM ANALİZİ 32HATA MODLARI, ETKİLERİ VE TEHLİKE ANALİZİ (FMECA) 47İŞ GÜVENLİĞİ ANALİZİ (JSA) 33TEHLİKE AĞACI ANALİZİ4848LAZER GÜVENLİĞİ ANALİZİ 34HATA YALITIM METODOLOJİSİ49HATA VE RİSK AĞACI ANALİZİ YÖNETİMİ (MORT) 35HATA AĞACI ANALİZİ (FTA)5050MADDE UYUMLULUK ANALİZİ 36YANGIN TEHLİKELERİ ANALİZİ51ENKÖTÜ KAZA DURUMUNDA MAKSİMUM GÜVENİLİRLİK 37AKIŞ ANALİZİ5252MODELLEME 38TEHLİKE ANALİZİ5353YALITILMIŞ İNSAN 39TEHLİKE VE ÇALIŞABİLİRLİK ANALİZİ (HAZOP) 5454AĞ MANTIK ANALİZİ 40TEHLİKE MODU ETKİLERİ ANALİZİ5NÜKLEER KRİTİKLİK ANALİZİ 41YAZILIM-DONANIM GÜVENLİK ANALİZİ5656NÜKLEER PATLAYICILAR PROSES TEHLİKE ANALİZİ 42SAĞLIK TEHLİKE DEĞERLENDİRME (HHA) 5757NÜKLEER GÜVENLİK ANALİZİ 43İNSAN HATA ANALİZİ5858NÜKLEER GÜVENLİK ÇAPRAZ-KONTROL ANALİZİ 44İNSAN FAKTÖRLERİ ANALİZİ59İŞLEM VE DESTEK TEHLİKE ANALİZİ 45İNSAN GÜVENİLİRLİĞİ ANALİZİ (HRA)6060OPERASYONEL HAZIRLIĞIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ TEHLİKE ANALİZ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ

24 RİSK MATRİSİ Olasılık Ortaya çıkma olasılığı / frekans için derecelendirme basamakları ------------------- -------------------------------------------------- ÇOK KÜÇÜKYılda bir KÜÇÜKÜç ayda bir ORTA Ayda bir YÜKSEKHaftada bir ÇOK YÜKSEKHer gün Olasılık Ortaya çıkma olasılığı / frekans için derecelendirme basamakları ------------------- -------------------------------------------------- ÇOK KÜÇÜKYılda bir KÜÇÜKÜç ayda bir ORTA Ayda bir YÜKSEKHaftada bir ÇOK YÜKSEKHer gün R= O X Ş R: Risk O: Olasılık D: Zarar verme derecesi (Şiddet)

25 RİSK MATRİSİ SONUÇDERECELENDİRME ------------------------------------------------------ -- ÇOK HAFİF:İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren HAFİF :İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren ORTA :Hafif yaralanma, tedavi gerekir CİDDİ :Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı ÇOK CİDDİ:Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik SONUÇDERECELENDİRME ------------------------------------------------------ -- ÇOK HAFİF:İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren HAFİF :İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren ORTA :Hafif yaralanma, tedavi gerekir CİDDİ :Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı ÇOK CİDDİ:Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik

26 RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU ZARARIN AĞIRLIĞI OLASILIK Çok Hafif (1) Hafif (2) Orta (3) Ciddi (4) Çok Ciddi (5) Çok Küçük (1) Anlamsız 1 Düşük 2 Düşük 3 Düşük 4 Düşük 5 Küçük (2) Düşük 2 Düşük 4 Düşük 6 Orta 8 Orta 10 Orta (3) Düşük 3 Düşük 6 Orta 9 Orta 12 Orta 15 Yüksek (4) Düşük 4 Orta 8 Orta 12 Yüksek 16 Yüksek 20 Çok Yüksek (5) Düşük 5 Orta 10 Orta 15 Yüksek 20 Tolore Edilemez 25 SONUÇ OLASILIK ÇOK HAFİFHAFİF ORTACİDDİ ÇOK CİDDİ ÇOK YÜKSEK ORTA KÜÇÜK ÇOK KÜÇÜK YÜKSEK 5 4 3 2 1 5 432 1 25 YÜKSEK 2015 ORTA 10 DÜŞÜK 5 20 YÜKSEKDÜŞÜKORTA 16 12 84 ORTA DÜŞÜK ORTA DÜŞÜK 15 1296 3 1086 4 2 5 432 1 R= O X Ş

27 RİSK MATRİSİ SONUÇDERECELENDİRME -------------------------------------------------------- ÇOK HAFİF:İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren HAFİF :İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren ORTA :Hafif yaralanma, tedavi gerekir CİDDİ :Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı ÇOK CİDDİ:Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik SONUÇDERECELENDİRME -------------------------------------------------------- ÇOK HAFİF:İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren HAFİF :İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren ORTA :Hafif yaralanma, tedavi gerekir CİDDİ :Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı ÇOK CİDDİ:Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik

28 Madde 4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Yönetimin Gözden Geçirmesi Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Dış Faktörler Politika İç Faktörler İSG Yönetim sistemi başlatıldığı zaman, sistemin sürekliliği, uygunluğu ve etkinliğinden emin olmak için sistemin periyodik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi gereklidir. YGG sırasında politika, hedefler, İSG sisteminin diğer elementleri, denetim sonuçları değerlendirilir. Değerlendirme, değişen koşulları, yasa ve mevzuattaki değişiklikleri, ilgili tarafların değişen beklentilerini, kurumun malları ve faaliyetlerindeki değişiklikleri, teknolojik gelişmeleri, pazarlama bilgisini, İSG olaylarının geri bildirimini içerebilir.


"İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA OHSAS 18000 STANDARDI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları