Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu bölümün sonunda şu amaçlara ulaşmanız beklenmektedir: Hayat bilgisi dersinde öğrencilerin özelliklerini tanıyabilme,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu bölümün sonunda şu amaçlara ulaşmanız beklenmektedir: Hayat bilgisi dersinde öğrencilerin özelliklerini tanıyabilme,"— Sunum transkripti:

1

2

3 Bu bölümün sonunda şu amaçlara ulaşmanız beklenmektedir:
Hayat bilgisi dersinde öğrencilerin özelliklerini tanıyabilme,

4 Hayat bilgisi dersi bağlamında öğrencilerin öğrenme stillerini tanıyabilme,
Hayat bilgisi dersinde öğretmenin üstleneceği görevleri ve dikkate alması gereken ilkeleri açıklayabilme.

5 GİRİŞ Bu bölümde öncelikle hayat bilgisi dersinde öğrenci özellikleri incelenecektir.

6 Daha sonra hayat bilgisi öğretiminde öğrenme stilleri üzerinde durulacak; öğretme-öğrenme sürecinde öğretmenin göz önünde bulundurması gereken ilkeler ve üstleneceği görevler açıklanacaktır.

7 HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ
Hayat bilgisi dersinde öğrencilerin değişen toplum yaşamına hazırlanmaları, toplumun bir parçası olarak diğer bireylerle uyum içinde yaşama konusunda gerekli becerileri, ulusal ve evrensel değerleri kazanmaları beklenmektedir

8 Hayat bilgisi dersinin işlevlerini yerine getirmesinde öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyinin bilinmesinin önemini tartışınız.

9 Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi dersin kapsamını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Hazırbulunuşluk üçe ayrılır : Bilişsel Hazırbulunuşluk: Duyuşsal Hazırbulunuşluk: Devinişsel Hazırbulunuşluk:

10 hayat bilgisi dersi bağlamında değerlendiriniz.
Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencinin gelişim özelliklerini dikkate almanın önemini hayat bilgisi dersi bağlamında değerlendiriniz.

11 Öğrencinin Gelişim Özellikleri
Bilişsel gelişim özellikleri: Bedensel ve Devinsel Gelişim: Kişilik Gelişimi:

12 HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE ÖĞRENME STİLLERİ
Öğrenme stilleri farklı boyutlarda “Nasıl öğreniriz?” sorusunu yanıtlamaya çalışmaktadır.

13 bakımından bütünsel ve analitik olmak üzere ikiye ayrılmakta;
Bilgiyi algılama ve işleme tercihine göre öğrenme stilleri, bilgilerin algılanması bakımından bütünsel ve analitik olmak üzere ikiye ayrılmakta; bilginin belleğe kodlanması bakımından da derin ve yüzeysel öğrenme biçiminde iki grupta incelenmektedir.

14 Doğuştan gelen kişilik özelliklerine göre öğrenme stilleri :
Bilgiyi alma tercihine göre öğrenme stilleri ise görsel, işitsel ve kinestetik biçimindedir. Doğuştan gelen kişilik özelliklerine göre öğrenme stilleri : performansa yatkın, Üretime yatkın, keşfetmeye yatkın,

15 düşünme ve yaratıcılığa yatkın olmak üzere beş kategoriye ayrılır.
etkileşime yatkın düşünme ve yaratıcılığa yatkın olmak üzere beş kategoriye ayrılır. Öğrencilerin yeteneklerine göre öğrenme stilleri öğrencilerin yetenek alanlarına göre farklı alanlarda sınıflanabilir.

16 Son olarak öğrencilerin tercih ettikleri çalışma koşullarına göre öğrenme stilleri öğrencinin öğrenme çevresinde tercih ettikleri fiziksel koşullardan etkilenmektedir.

17 HAYAT BİLGİSİ DERSİ VE ÖĞRETMEN
Öğretmen, eğitim ortamının en önemli unsurlarından biridir. Öğretmenin eğitim ortamındaki tutum ve davranışları öğrenci başarısı üzerinde etkiye sahiptir.

18 Yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenen hayat bilgisi dersinde
öğretmen rollerini tartışınız.

19 Öğretim sürecinde öğretmene rehberlik edecek ilkeler şöyle sıralanabilir :
Çocuğa Görelik: Somuttan Soyuta: Yakından Uzağa: Bilinenden Bilinmeyene: Kolaydan Zora: Yaşamsallık: Güncellik:

20


"Bu bölümün sonunda şu amaçlara ulaşmanız beklenmektedir: Hayat bilgisi dersinde öğrencilerin özelliklerini tanıyabilme," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları