Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKREDİTASYON VE KALİTE FALİYETLERİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKREDİTASYON VE KALİTE FALİYETLERİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMLARI"— Sunum transkripti:

1 AKREDİTASYON VE KALİTE FALİYETLERİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMLARI

2 Sağlık kurumlarında AKREDİTASYON
Bir organizasyonun(birsağlıkkurumunun), Standartlar veya kriterler ile uyumunun yetkili bir otorite tarafından değerlendirilmesi süreci. Hasta bakım kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyulan standartların sağlık kurumlarındaki uygulama yeterliliğinin, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslar arası bir kuruluş tarafından belgelenmesi.

3 Sağlık kurumlarında akreditasyon
Güvenilir bir hasta bakım ortamı sağlanması, Hasta ve hizmet verenlerin risklerinin azaltılması, İyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devamlılığının sağlanması ve Hasta bakım kalitesini arttırılması için ihtiyaç duyulan standartların sağlık kurumlarındaki uygulama yeterliliğinin, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslar arası bir kuruluş tarafından belgelenmesi.

4 Hasta ve Çalışan Güvenliği
Sağlık hizmeti sunumunda hasta ve çalışanların zarar görmesine yol açabilecek her türlü işlem ve süreçler ile ilgili alınacak tedbir ve iyileştirme uygulamalarına yönelik faaliyetlerini ifade etmektedir

5 HASTA GÜVENLİĞİNDE TEMEL HEDEF
Hatalar hastaya ulaşmadan önlemek Önlenebilir hataların ortaya çıkmasını engelleyecek yeni tasarımlar yapmaktır

6 JCI Hasta Güvenliği Hedefleri 2010
Hasta kimliğinin doğru tanımlanması Etkin iletişimin sağlanması Yüksek-riskli ilaçların yönetimi/daha güvenli kullanımını sağlama Cerrahi tedavide yanlış taraf, yanlış hasta, yanlış uygulamaları önlemek Sağlık hizmetine bağlı enfeksiyonları azaltma; uygun el yıkama uygulamaları, Düşmelerin önlenmesi.

7 JCI Hasta Güvenliği Hedefleri 2014
Hasta kimliğinin doğrulanması, Ekip içinde etkin iletişimin sağlanması, İlaç güvenliğinin sağlanması, Kurumlardaki hasta güvenliği ile ilgili alarm sistemlerinin iyileştirilmesi, Sağlık bakımıyla ilgili enfeksiyonların önlenmesi, Hasta güvenliği ile ilgili risklerin tanımlanması ve önlenmesi ( Düşme, İntihar) Yanlış cerrahi girişimlerin önlenmesi

8 Türkiye’de hasta güvenliği

9 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AKREDİTASYON FALİYETLERİ VE HEMŞİRELİK UYGULAMLARI

10

11 HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI

12 Hasta kimliğinin doğrulanması
Amaç: Doğru hastaya, Doğru zamanda, Doğru işlemin yapılmasının sağlanmasıdır

13 Hasta Kimliğinin Doğrulanması
Hasta Kimlik doğrulaması; kimlik belirteçleri ile yapılır ve bu bilgiler hasta kol bandında yer almaktadır. Hasta adı soyadı Protokol numarası T.C. kimlik numarası Doğum tarihi

14 Hasta Kimliğinin doğrulanması
Hasta kayıt kabul birimlerinde Hasta transferi öncesi ( iç/ dış) Girişimsel işlemler öncesi İlaç uygulamaları Kan ve kan ürünleri transfüzyonu öncesi Laboratuvar testleri öncesi örnek alımı Test sonuçlarının hastaya verilmesi Tüm cerrahi işlemler öncesi, sırası ve sonrası kimlik doğrulaması yapılır.

15 Etkin İletişimin Sağlanması
İletişim: En az iki kişi arasındaki her türlü mesaj alışverişi olarak tanımlanabilir ve hasta bakım sürecinin önemli bir bileşenidir. İletişim sürecinde meydana gelen herhangi bir aksaklık, sağlık hizmetlerinin sunumunda da hatalara neden olabilir.

16 Etkin İletişimin Sağlanması
İletişimde sıklıkla karşılaşılan hata nedenleri Sözel/Telefonla İstem Uygulamaları Kısaltma ve Sembollerin Kullanılması Kritik Test Sonuçlarının İletilmesi

17 Etkin İletişimin Sağlanması
Sözel İstem Uygulamaları Nasıl Olmalıdır? Sözel istem/ telefonla istem ancak, acil bir durumda, hekim sterilse alınabilir. Sözel ilaç istemleri, ilgili forma yazıldıktan sonra teker teker istemi veren kişiye okunmalıdır. İstemi alan kişi, istemleri açık ve anlaşılır bir şekilde kaydetmeli ve en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır. ILC- F006 Sözel İstem Formu

18 Etkin İletişimin Sağlanması
Kısaltma ve Sembollerin Kullanımını İstemler okunaklı bir yazı ile yazılmalı, mümkün olduğunca kısaltmalar kullanılmamalıdır. Örneğin; “.5mg” şeklinde yazılmış bir kısaltmada, 5 rakamının önündeki “. (nokta işareti)” görülmeyerek yanlışlıkla 5 mg ilaç uygulamasına neden olabilmektedir.

19

20

21

22 Etkin İletişimin Sağlanması
Kritik Test Sonuçlarının İletilmesi Tanının zamanında ve doğru bildiriminin sağlanması amacı ile sonuç alınırken; Hasta kimlik doğrulaması yapılarak bilgiler kaydedilmeli, Kısaltma kullanılmamalı, Sonuç yazıldıktan sonra teker teker sonucu bildiren kişiye okunmalıdır. LAB-F003 Kritik Test Değer Panik Tanı Bildirim Alım Formu

23 İlaç güvenliği İlaç güvenliği, Bir ilacın üretim aşamasından
Tüketim aşamasına, Hatta ilacın uzun süreli etkilerinin ortaya çıkıp, tamamen vücuttan uzaklaştırıldıktan sonraki sürece kadar devam eden bir kavramdır.

24 İlaç Güvenliği ABD’de ilaç güvenliği konusunda yapılan çalışmalarda;
1 yıl içinde ilaç hatası : Zarar gören kişi sayısı : Hayatını kaybeden kişi sayısı : 7000

25 İlaç Güvenliği İlaç uygulama hata nedenleri; Okunaksız el yazısı,
Ondalık noktaların doğru kullanılmaması, Kısaltma kullanımı, Yanlış doz, form, süre bilgileri, İlaç istem bilgilerinin yanlış okunması ve kaydedilmesi,

26 İlaç Güvenliği İlaç uygulama hata nedenleri;
Sözel istemlerin doğrulanmaması, İlaçların yanlış hasta poşetine konulması, İlaç- ilaç, ilaç- besin etkileşimine dikkat edilmemesi, İlaç hazırlama, saklama, depolama koşullarının uygunsuzluğu.

27

28 İlaç Güvenlİğİ

29 İlaç uygulamalarında 8 doğru kuralı
İLAÇ GÜVENLİĞİ İlaç uygulamalarında 8 doğru kuralı 1- Doğru hasta 2- Doğru ilaç 3- Doğru yol 4- Doğru zaman 5- Doğru doz 6- Doğru form 7- Doğru etki 8- Doğru kayıt

30 İLAÇ GÜVENLİĞİ ILC-F010 Buzdolabı Sıcaklık Takip Formu
ILC-F011 Derin Dondurucu Sıcaklık Takip Formu ILC-F007 Stok Narkotik Ve Psikotrop İlaçlar Kontrol Formu ILC-F012 İlaç Hatası Bildirim Formu ILC-F005 İlaç İade - Zai - Kayıp Formu

31 Transfüzyon güvenliği
Kan/ kan ürünleri transfüzyonu işlemlerinin bilimsel kriterlere uygun ve komplikasyonsuz olarak yapılması şeklinde tanımlanabilir.

32 Transfüzyon Güvenliği
Hasta kimlik bilgileri Kan ve/veya kan ürününün türü Kan grubu Kan transfüzyon miktarı Çapraz karşılaştırma test sonucu Ürünün planlanan veriliş süresi iki sağlık çalışanı tarafından doğrulanmalıdır HAB-F008 Transfüzyon Takip Formu HAB-F012 Kan Ve/Veya Kan Ürünleri Transfüzyonu Bilgilendirme Ve Onay Formu HAB-Y001 Transfüzyon Sonrası Bilgilendirme

33 Transfüzyon Güvenliği
Transfüzyonun ilk 15 dakikası 2 ml/dk hızla başlanır ve reaksiyon yok ise 4 ml/dk hıza çıkarılır. Transfüzyon boyunca Her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenir ve kaydedilir.

34 Düşmelerin Önlenmesi 1400 kırık 83 ölüm 285.000 düşme olayı
Düşmeler özellikle hastada meydana gelebilecek olumsuz durumlar ve hasta bakım maliyetindeki artış açısından önemlidir. yılları arasında İngiltere’de yapılan bir çalışmada düşme olayı 1400 kırık 83 ölüm

35 Düşmelerin Önlenmesi Düşme riskinin önlenmesi amacı ile hastalar bölüme kabulünde düşme riski yönünden değerlendirilir, Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınır.

36 Düşme Riski Değerlendirme Ölçeği
Düşmelerin Önlenmesi Düşme Riski Değerlendirme Ölçeği

37 Düşme risk Değerlendirilmesi ve Kayıt
Hataların hastaya ulaşmadan önce belirlenmesi, bildirilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak önlemlerin alınmasıdır. Erişkin hasta ise İtaki Düşme Riski Ölçeği Çocuk hasta ise Harizmi Düşme Riski Ölçeği

38 İTAKİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

39 HARİZMİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

40 Düşme risk Değerlendirilmesi
Genel durumunda değişikliğe neden olabilecek cerrahi ve girişimsel işlemler veya düşme riskini etkileyebilecek ilaç uygulandığında, düşme riski yeniden değerlendirilir. Hastanın servisler arası transferini ve (her türlü yeniden kabulünü) ve düşme olayını takiben düşme riski yeniden değerlendirilir.

41 Düşme risk Değerlendirilmesi
Düşme riskinin değerlendirilmesi ve izlemi “Hasta İzlem Formu” na kaydedilir. Hastanın risk değerlendirmesine yönelik bakım planı gerçekleştirilir. Düşme riski için temel güvenlik önlemleri alınır.

42 Islak zemin

43 Sağlık hizmetine bağlı enfeksiyon riskinin azaltılması
Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar sadece el hijyeninin doğru uygulanması ile çok büyük oranda azaltılabilmektedir. Bu nedenle el hijyeni sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların kontrolünde en etkili yöntemlerdendir.

44 Sağlık Hizmetine Bağlı Enfeksiyon Riskinin Azaltılması
ENF-Y013 El Yıkama Afişi

45 Sağlık Hizmetine Bağlı Enfeksiyon Riskinin Azaltılması
ENF-Y001 Solunum İzolasyonu Kartı ENF-Y006 Damlacık Temas İzolasyonu Kartı ENF-Y007 Temas İzolasyonu Kartı

46 Cerrahi Tedavide Yanlış Taraf, Yanlış Hasta, Yanlış Uygulamaları Önlemek ( Güvenli Cerrahi)
Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre yılda; 234 milyon ameliyat yapılmakta, Yapılan ameliyatların 7 milyonunda ameliyatla ilişkili komplikasyon, 1 milyonunda ise ameliyatla ilişkili ölüm görülmektedir.

47 Güvenli Cerrahi Cerrahi işlemlerin daha güvenli hale gelmesi için Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır” projesi geliştirildi. «Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi» hazırlandı.

48 «Güvenli Cerrahi Kontrol ListesiTR” düzenlenmiştir.
2009 yılında da Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemiz şartlarına uygun olarak «Güvenli Cerrahi Kontrol ListesiTR” düzenlenmiştir. HAB-F009 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi

49 HASTANIN KARŞILANMASI
Ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesi hastaların değerlendirme ve izlemi HASTANIN KARŞILANMASI ERİŞKİN HASTALAR İÇİN; HAD-F004 Erişkin Yatan Hasta Hemşire Değerlendirme Formu HEM-F001 Erişkin Hasta İzlem Formu HEM-F004 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Erişkin Hasta İzlem Formu

50 HASTANIN KARŞILANMASI
Ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesi hastaların değerlendirme ve izlemi HASTANIN KARŞILANMASI ÇOCUK HASTALAR İÇİN; Çocuk Yatan Hasta Hemşire Değerlendirme Formu Yeni Doğan Hemşire Değerlendirme Formu HEM-F002 Çocuk Hasta İzlem Formu HEM-F005 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Hasta İzlem Formu HAD-F031 Çocuk Yoğun Bakım Değerlendirme ve İzlem Formu HAD-F030 Yeni Doğan Yoğun Bakım Hasta İzlem Formu

51 Hemşirelik bakım uygulamları
Bakım vericilerin bireysel farklılıklarından korunarak, hastaların bakım ihtiyaçları doğrultusunda standart bakım uygulamalarının gerçekleşmesi için hasta sınıflandırma sistemleri kullanılmaktadır.

52

53 Rush- Medicus Hasta Sınıflandırma Kriterleri Hasta Bağımlılık Düzeyleri
0- 24 Puan Bağımsız Hasta 25-48 Puan Alt Düzey Bağımlı Hasta Puan Orta Düzey Bağımlı Hasta 120 ve Üzeri Puan Üst Düzey Bağımlı Hasta

54 Hasta Bağımlılık Düzeyleri doğrultusunda bakım ve takip sıklıkları

55 Hasta Bağımlılık Düzeyleri doğrultusunda bakım ve takip sıklıkları

56 Hasta Bağımlılık Düzeyleri doğrultusunda bakım ve takip sıklıkları

57 Hasta Bağımlılık Düzeyleri doğrultusunda bakım ve takip sıklıkları

58 Ağrı Değerlendirilmesi ve Kayıt
İlk ve yeniden yapılan ağrı değerlendirmeleri “ Hasta Değerlendirme/ Hasta İzlem Formu” na kaydedilmelidir.

59 Ağrı Değerlendirmesinde Kullanılan Skalalar
NIPS (0 – 1 yaş) Yüz skalası 1 – 7 yaş ve konuşamayan erişkin hastalarda Sayısal Skala >7 çocuk ve bilinci açık erişkin Davranışsal Ağrı Skalası Entübe, Sedatize Yoğun Bakım Hastalarında Kendini İfade Edemeyen Hastalarda

60 NIPS AĞRI DEĞERLENDİRME SKALASI
1 2 YÜZ İFADESİ Kaslar gevşek-rahat yüz, nötral ifade Yüzünü buruşturma-gergin yüz kasları, alın kırışıklığı, burun, ağız ve çenede negatif yüz ifadesi - AĞLAMA Sakin-ağlama yok İnleme, hafif sızlanma, aralıklı ağlama Güçlü ağlama- sesli bağırma, keskin ses, devamlı ağlama SOLUNUM ŞEKLİ Bebek için rahat-normal şekilde Gergin, düzensiz, normalden hızlı yada nefes tutması mevcut KOLLAR Rahat- kaslarda sertlik yok, olağan kol hareketleri mevcut Gergin, kollar düz, sert ve/veya hızlı ekstansiyon, fleksiyon BACAKLAR Rahat- kaslarda sertlik yok, olağan bacak hareketleri Gergin, bacaklar düz, sert ve/veya hızlı ekstansiyon, fleksiyon UYANIKLIK DURUMU Uykuda/ uyanık- sessiz, huzurlu, uykuda veya uyanık ve rahat yerleşimli Uyanık huysuz, huzursuz ve kıvranan 0-1 Yaş Çocuklarda; NIPS

61 NIPS; 0-1 Yaş Çocuklarda

62 Yüz Skalası; 1– 7 Yaş Arası Çocuklarda Konuşamayan Erişkin Hastalarda
– – – – –10 Ağrı yok Çok hafif Hafif Orta Şiddetli Dayanılmaz

63 Sayısal Skala; >7 Yaş Çocuklarda Konuşabilen Erişkin Hastalarda;
Ağrı yok Çok hafif Hafif Orta Şiddetli Dayanılmaz

64 Davranışsal Ağrı Skalası; Entübe, Sedatize Yoğun Bakım Hastalarında ve Kendini İfade Edemeyen Hastalarda

65 Ağrı Değerlendirmesinde Kullanılan Skalalar
□ N-PASS: NEONATAL AĞRI, AJİTASYON VE SEDASYON SKALASI ( Gestasyonel yaş ya da düzeltilmiş yaşı ≥ 34 hafta ya da cerrahi geçirmiş bebeklere) KRİTERLER SEDASYON SEDASYON NORMAL AĞRI / AJİTASYON AĞRI / AJİTASYON Ağlama – İrritabilite Ağrılı uyaranla ağlama yok Ağrılı uyaranla minimal ağrı / inleme Ağlama +, irritabilite yok Aralıklı ağlama veya irritabilite Tiz sesle veya sessiz-sürekli ağlama +, sakinleştirilemiyor Davranış durumu Uyarana yanıt yok. Spontan hareket yok Uyarana minimal yanıt var. Minimal spontan hareket var Gestasyonel haftasına uygun hareket + Huzursuz, sık uyanmakta, Tekmeliyor, sürekli uyanık, sedatize olmadığı halde nadiren uyanık Yüz ifadesi Ağız gevşek. İfade yok Uyaranla minimum ifade Sakin Uygun düzeyde Aralıklı her ağrıyı ifade etmekte Sürekli ağrı ifade etmekte Ekstremiteler- Tonus Yakalama refleksi yok. Flask tonus Yakalama refleksi zayıf. Kas tonusu azalmış Ekstremiteler rahat. Tonus normal Aralıklı olarak sıkıca kapalı ayaklar, yumruklar veya parmaklar. Vücut gergin değil Sürekli sıkı sıkı kapalı ayaklar, yumruklar veya parmaklar. Vücut gergin. Vital bulgular, KN, SS, kan basıncı, SaO2 Uyaranla değişiklik yok. Hipoventilasyon / apne Uyaranla bazal değerden <%10 değişiklik Gestasyon yaşına göre normal veya bazal değerler içinde Uyaranla bazal değerlerden %10-20­değişiklik ve SaO2 %76-85, hızlıca yükselir Uyaranla bazal değerden >%20 fazla değişiklik, SaO2 ≤%75, yavaş yükselir TOPLAM

66 Ağrı Değerlendirmesinde Kullanılan Skalalar
PIPP SKORLAMASI (Gestasyonel yaş ya da düzeltilmiş yaşı <34 hafta bebeklere ) PARAMETRE BULGU PUAN Gestasyonel yaş ≥ 36 hafta 32 hafta- 35 hafta 6 gün 1 28 hafta- 31 hafta 6 gün 2 < 28 hafta 3 Davranışsal durum Aktif-uyanık, gözler açık yüz hareketleri var Sakin-uyanık, gözler açık yüz haraketleri yok Aktif-uykulu, gözler kapalı yüz hareketleri var Sakin-uykulu, gözler kapalı yüz hareketleri yok. Maksimum kalp tepe atımı 0-4 atım/dk artış 5-14 atım/dk artış 15-24 atım/dk artış ≥ 25 atım/dk artış Minimum oksijen saturasyonu % düşüş % düşüş % düşüş %7.5 ve daha fazla düşüş Kaş çatma Hiç (zamanın ≤ %9) Minimum (zamanın %10-39) Orta (zamanın 40-69) Maksimum (zamanın %70’inden fazla) Gözlerini kısma Nazolabial oluk TOPLAM

67 Ağrı Değerlendirme Sıklığı
Ağrı yok ve hafif ağrı durumunda: Her yaşam bulgusu değerlendirmesinde ağrı değerlendirmesi yapılır.

68 Ağrı Değerlendirme Sıklığı
Bağımsız Hasta/ Alt Düzey Bağımlı: 2×1 ( : 1 kez) ( : 1 kez) Orta ve Üst Düzey Bağımlı: 4×1 ( : 2 kez) ( : 2 kez)

69 Ağrı Değerlendirme Sıklığı
Orta şiddette ağrı ve şiddetli ağrı durumunda: Saatte bir ağrı değerlendirmesi yapılır.

70 Ağrı Değerlendirme Sıklığı
Cerrahi hastalar; Ameliyatı izleyen ilk 6 saat saatte bir, daha sonra 24 saate kadar 4 saatte bir yeniden değerlendirme yapılır.

71 Ağrı değerlendirmesinde ilk kez ağrı skoru 5 (Orta Şiddetli Ağrı) veya daha fazla olan hastalarda:
Akut ağrı tedavisi girişimi uygulanmalıdır.

72 Ödem değerlendirmesi ve kayıt
Hastanın cilt bütünlüğünü korumak, cilt tonusunu sağlamak ve mevcut ödemi azaltmak için öncelikle tanılanması gerekir. Tanılama; Godenin derinliği, geri dönüş hızı ve cilt görünümü dikkate alınarak yapılır.

73 Ödem TANILAMASI

74 ÖDEMLİ HASTA BAKIMI Yumuşatıcı (losyon/ vazelin) ödemli bölgeye; bastırmadan, dairesel hareketlerle yayılarak sürülür. Ödemli bölge ya da ekstremiteler elevasyona alınır. Hastanın bağımlılık düzeyine ve hekim istemine göre “Aldığı Çıkardığı Sıvı Takip Talimatı” na uygun olarak aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılır. Ödemli ekstremiteye işaret konulup, ekstremite çevresi aynı yerden ölçülerek ödem takibi yapılır. 2 ve üzeri ödem tespitinde 24 saatte bir kilo ölçümü (aynı saatte ve aynı giysilerle) yapılır. Cilt bütünlüğü bozulmuşsa “ Yara Bakım Talimatı” na uygun bakım verilir 24 saatte bir kilo ölçümü (aynı saatte ve aynı giysilerle) yapılır.

75 BASINÇ YARASI RİSK DEĞERLENDİRMESİ
önlemleri almada standart bir yöntem belirlenmiştir. Hastaların bireysel özelliklerine göre basınç yarası risk faktörlerini belirlemek, gelişimini önlemeye yönelik doku bütünlüğünün korunması ve sürdürülmesini sağlamaktır.

76 5 yaş ve üzeri hastalarda BRADEN BASINÇ YARASI RİSK DEĞERLENDİRME SKALASI

77 5 yaş ALTINDAKİ hastalarda MODİFİYE BRADEN Q BASINÇ YARASI RİSK DEĞERLENDİRME SKALASI

78 YENİDOĞAN hastalarda BRADEN Q BASINÇ YARASI RİSK DEĞERLENDİRME SKALASI
YENİDOĞAN BRADEN Q SKALASI ( < 1 yaş bebekler için) Basınç Yoğunluğu ve Süresi 1 2 3 4 Genel Fiziksel Koşullar Gebelik Süresi ≤ 28 hafta > 28 hafta ve ≤ 33 hafta > 33 hafta ve ≤ 38 hafta > 38 hafta Mobilite Tamamen immomobil Çok sınırlı Kısmen sınırlı Sınırsız Aktivite Yatağa bağımlı Duyusal Algı Tamamen sınırlı Normal Cilt ve Ek Yapıların Toleransı Nemlilik Sürekli nemli Çok nemli Bazen nemli Nadiren nemli Sürtünme -Soyulma Önemli Sorun Sorun Potansiyel Sorun Gözlenebilir sorun yok Beslenme Çok zayıf Yetersiz Yeterli Mükemel Doku Perfüzyonu ve Oksijenizasyon Son derece tehlikeli Tehlikeli Mükemmel

79 Yatışı yatan her hasta “Basınç Yarası Değerlendirme Skalası”na göre değerlendirilerek risk durumu belirlenir ( 6 saat içinde)

80 Basınç yarası Risk Ölçümleri ve Yapılacak Faaliyetler
Puanlama Yapılacak Faaliyetler Yeniden Değerlendirme Sıklığı Risksiz 18 Risk tanılama yapılır. Haftada bir kez NOT: Hastanın genel durumu değiştiğinde, yeniden değerlendirme yapılır Riskli 15-18 Basınç yaralarını önlemeye yönelik girişimler her gün uygulanır, form doldurulur Orta Riskli 13-14 Basınç yaralarını önlemeye yönelik girişimler her gün uygulanır, form doldurulur Yüksek Riskli 10-12 Basınç yaralarını önlemeye yönelik girişimler her gün uygulanır, form doldurulur Çok Yüksek Risk 9 puan ve altı Değerlendirme Hasta servise kabul edildiğinde, daha sonra haftada bir ya da hastanın durumu değiştikçe yeniden değerlendirme yapılır.

81

82 Hastada basınç yarası varsa;
Basınç yarasının yeri belirlenerek derece ve boyut değerlendirmesi yapılır ve haftada bir bu değerlendirme takip edilir.

83 ÖRNEK VAKA Yoğun bakımda yatmakta olan 45 yaşında erkek hasta, entübe, bilinci tamamen kapalı, ağrılı uyaranlara cevap vermiyor, yatağa bağımlı olan hasta hiçbir şekilde hareket edemiyor. Cildi oldukça nemli. Hastaya destek tedavisi olarak TPN uygulanıyor.

84 6

85

86 12 CM 10 CM 4.

87 10 1 4

88 Haftada bir değerlendirme yaparak grafiğe kaydedilir.

89 Ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesi hastaların değerlendirme ve izlemi
ÖZELLİKLİ DEĞERLENDİRMELER GEREKİYOR İSE; Aşağıda belirtilen form/formlardan uygun olan seçilerek doldurulur. ERİŞKİN HASTALAR İÇİN; HAD-F013 Anjio Hastası Değerlendirme ve Takip Formu Beslenme ve Diyet Bölümü Erişkin Hasta Değerlendirme Formu Erişkin KIT Kabul Değerlendirme Formu Erişkin Yatan Hasta Palyatif /Terminal Bakım Değerlendirme Formu HAD-F028 Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon A.D. Değerlendirme Ve Tedavi Formu HAD-F034 Geriatri (65 yaş ve üzeri) Hasta Ek Değerlendirme Formu Günübirlik Cerrahi Hastası Değerlendirme Formu Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Hasta Ek Değerlendirme Formu HAD-F005 Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Gebe Hasta Ek Değerlendirme Formu Konsültasyon Liyazon Formu ILC-F015 TPN İstek Formu HEM-F004 Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Yatan Hasta Hemşire Değerlendirme Formu HAD-F001 Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alkol Ve Madde Bağımlılığı Tedavi Ünitesi Hasta Değerlendirme Ek Formu

90 Ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesi hastaların değerlendirme ve izlemi
ÖZELLİKLİ DEĞERLENDİRMELER GEREKİYOR İSE; Aşağıda belirtilen form/formlardan uygun olan seçilerek doldurulur. ÇOCUK HASTALAR İÇİN; HAD-F013 Anjio Hastası Değerlendirme ve Takip Formu Beslenme ve Diyet Bölümü Çocuk Hasta Değerlendirme Formu HAD-F006 Çocuk Hasta Kuşkulu Örselenme Değerlendirme ve İzlem Formu HAD-F007 Çocuk Hasta Palyatif /Terminal Bakım Değerlendirme Formu HAD-F028 Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon A.D. Değerlendirme Ve Tedavi Formu Günübirlik Cerrahi Hastası Değerlendirme Formu HAD-F016 Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi Kabul ve Değerlendirme Formu HAD-F001 Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alkol Ve Madde Bağımlılığı Tedavi Ünitesi Hasta Değerlendirme Ek Formu

91 Ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesi hastaların değerlendirme ve izlemi
ACİL SERVİSİÇİN; Acil servisde triyaj uygulaması yapılarak Triyaj Formu doldurulur. Acil Servis giriş kaydı yapılır. Sonrasında aşağıda belirtilen form/formlardan uygun olan seçilerek doldurulur. ACL-F005 Acil Servis Hasta Muayene Formu ACL-F006 Çocuk Acil Bilim Dalı Değerlendirme Formu ACL-F002 Çocuk Acil Kartı ACL-F004 Erişkin Acil Travma Formu HAE-F007 Bilinci Kapalı Hastaya Müdahale Tutanağı

92 Ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesi hastaların değerlendirme ve izlemi
Adli Olgu ise; BUS-F008 Adli Olgu Bildirim Formu Genel Adli Muayene Raporu Formu BUS-F014 Adli Olgu Bilgilendirme ve Onam Formu BUS-F001 Adli Olgularda Yabancı Cisim/Giysi Tutanak Formu Cumhuriyet Savcılığına Sevk Evrakı

93 Adli olgularda ayrıca;
BUS-F001 Adli Olgularda Yabancı Cisim/Giysi Tutanak Formu’ nu Başhekimlik tarafından görevlendirilecek personel (İdari işler sorumlusu / sorumlu hemşire) imza karşılığı formun diğer örneğini ve materyali teslim alır ve polise teslim eder.

94 Hasta eşyalarının teslim alınması gerekiyor ise ?
HAE-F018 Hasta Eşyalarını Saklama Formu doldurulur.

95 Cerrahi/ invaziv girişim uygulanacak mı?
Ameliyathanede ya da İnvaziv Girişim Labratuvarlarında aşağıda belirtilen form/formlardan uygun olan seçilerek doldurulur. HAB-F016 Anestezi İzlem Formu HADF-013 Anjiografi Hastası Değerlendirme ve Takip Formu Günübirlik Cerrahi Hasta Değerlendirme Formu Günübirlik Hasta Değerlendirme Formu HAB-F009 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi HAB-F015 Ameliyathane Hemşire Kayıt Formu HAB-F014 Ameliyathane Hazırlık ve Kontrol Formu HAB-F017 İndikatör Kontrol Formu PAT-F016 Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı İntraoperatif Değerlendirme (Frozen) Formu doldurulur, Gerekiyorsa ilgili Patoloji İstem Formu doldurulur

96 Kurum dışına/ içine transfer edilecek mi?
BUS-F018 Hasta Transfer Formu BUS-F019 Hasta Transfer İzin Formu Epikriz Formu doldurulur.

97 Hastaya kısıtlama uygulanması gerekiyor ise?
HAB-F021 Kısıtlama Altındaki Hasta Değerlendirme ve Takip Formu doldurulur.

98 hasta ve yakınlarına verilen eğitimin kaydı için;
HAE-F006 Hasta Ve Yakınlarının Eğitim Kayıt Formu doldurulur.

99 TESTE ÖZEL BİLGİLENDİRME FORMLARI
LAB-F008 Bebeklerden İdrar Toplama İçin Hasta Bilgilendirme Formu LAB-F Saatlik İdrar Toplama İçin Formu Hasta Bilgilendirme Formu LAB-F009 Dışkıda Gizli Kan Testi İçin Hasta Bilgilendirme Formu LAB-F010 Kültür İçin İdrar Örneği Alma Hasta Değerlendirme Formu

100 Mavi Kod Temel yaşam fonksiyonları (solunum, dolaşım) risk altında olması veya durması durumunda bireylere gerekli müdahalelerin (CPR) en kısa sürede, doğru ve güvenli yapılabilmesi için olayı fark eden sağlık personeli tarafından derhal nolu telefon aranarak «Mavi Kod» uygulanır. HAB-F007 CPR Arabası Kontrol Formu

101 OLAY BİLDİRİM FORMU Olay Bildirim Formu: Hastanemizde gerçekleşen tüm ciddi beklenmeyen olay, ters olay ve ramak kala olaylarının bildirimi için «Olay Bildirim Formu» doldurulur. KIG-F005 Olay Bildirim Formu

102 Exitus Durumunda Ölüm Belgesi BUS-F003 Cenazeyi Morga Teslim Belgesi
BUS-F006 Testil Morg Teslim Formu BUS-F002 Cenaze Kimlik Kartı Beyin ölümü varsa; HAE-F001 Beyin Ölümü Bildirim Formu Epikriz Formu doldurulur. Organ bağışı söz konusu ise; T.C. Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Bağış Formu doldurulur.

103 Eğitim Formları PNE-F008 Eğitim Çağrı Formu
PNE-F010 Eğitim Kayıt Formu PNE-F009 Eğitim Değerlendirme Formu

104 İş kazası meydana geldi ise;
PNE-F001 Personel İş Kazası Bildirim Formu doldurulur.

105 TEŞEKKÜRLER


"AKREDİTASYON VE KALİTE FALİYETLERİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları