Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SCHEUERMANN HASTALIĞI Do ç.Dr.M.Fatih Korkmaz Doç.Dr.M.Fatih Korkmaz İn ö n ü Ü nv. T ı p Fak ül tesi İnönü Ünv. Tıp Fakültesi T. Ö zal T ı p Merkezi T.Özal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SCHEUERMANN HASTALIĞI Do ç.Dr.M.Fatih Korkmaz Doç.Dr.M.Fatih Korkmaz İn ö n ü Ü nv. T ı p Fak ül tesi İnönü Ünv. Tıp Fakültesi T. Ö zal T ı p Merkezi T.Özal."— Sunum transkripti:

1 SCHEUERMANN HASTALIĞI Do ç.Dr.M.Fatih Korkmaz Doç.Dr.M.Fatih Korkmaz İn ö n ü Ü nv. T ı p Fak ül tesi İnönü Ünv. Tıp Fakültesi T. Ö zal T ı p Merkezi T.Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji AD.

2 Normal insanda Torasik kifoz 20- 45 derece Torasik kifoz 20- 45 derece Lomber lordoz 40-65 derece arasında olmalıdır Lomber lordoz 40-65 derece arasında olmalıdır

3 Lateral vertebral grafide Normalde C7 den aşağı çizilen çizgi Sacral promontoriumun 2cm önü veya 2cm arkası aralığından geçmelidir Normalde C7 den aşağı çizilen çizgi Sacral promontoriumun 2cm önü veya 2cm arkası aralığından geçmelidir 2 cm den fazla arkadan geçmesi kifoz bulgusudur 2 cm den fazla arkadan geçmesi kifoz bulgusudur

4 Postur Artmiş rigid kifoz Artmiş rigid kifoz Lomber ve servikal lordoz Lomber ve servikal lordoz Anteriyor omuz kaslarında ve hamstring kas gruplarında artmış kontraktur Anteriyor omuz kaslarında ve hamstring kas gruplarında artmış kontraktur

5 Fizik Muayene Adam’s Foward Bending test ile kifoz apeksinin konumu saptanır. Adam’s Foward Bending test ile kifoz apeksinin konumu saptanır.

6 Tipleri Kifoz apeksinin konumuna göre Torasik tip ( T7-T9) Torasik tip ( T7-T9) Torakolomber tip (T10-T12) Torakolomber tip (T10-T12) Lomber tip (L1-L4) Lomber tip (L1-L4)

7 Postural Postural Scheuerman hastalığı Scheuerman hastalığı Konjenital kifoz Konjenital kifoz Travmatik Travmatik Nöromuskuler Nöromuskuler Post laminektomi Post laminektomi Post radyasyonel Post radyasyonel Ayırıcı tanıda kifoza neden olacak hastalıklar Post radyasyonel Post radyasyonel metabolik metabolik iskelet displasileri iskelet displasileri Marfan hastalığı Marfan hastalığı Neoplastik Neoplastik Postinfeksiyonel Postinfeksiyonel

8 Tanım Prepubertal dönemde başlayan torakal, torakolomber ve lomber vertebraları tutan, daha çok kifoz ile seyreden pediartrik ortopedi hastalığı olarak tanımı yapılmaktadır. Prepubertal dönemde başlayan torakal, torakolomber ve lomber vertebraları tutan, daha çok kifoz ile seyreden pediartrik ortopedi hastalığı olarak tanımı yapılmaktadır.

9 10-14 yaş arası adölosan çocuklarda %0.4 ile %10 oranında rastlanır. 10-14 yaş arası adölosan çocuklarda %0.4 ile %10 oranında rastlanır. Cinsiyet ile bağlı değil Cinsiyet ile bağlı değil Epidemyoloji

10 Klinik Prenatal ve 10 y öncesi tanı koymak güçtür. Prenatal ve 10 y öncesi tanı koymak güçtür. Prepubertal 10-12 y başlar ve progresif olarak ilerler Prepubertal 10-12 y başlar ve progresif olarak ilerler

11

12 Etiyoloji Vertebral ringi oluşturan apofiziyel yapıların enkondral kemikleşmesinde gecikme Vertebral ringi oluşturan apofiziyel yapıların enkondral kemikleşmesinde gecikme Vücudun aksiyel büyümesine oranla vertebral gelişmede geri kalma. Vücudun aksiyel büyümesine oranla vertebral gelişmede geri kalma. Histopatolojisi Blount’s hastalığı ve SCFE ile benzer,ama tanıyı desteklemiyor Histopatolojisi Blount’s hastalığı ve SCFE ile benzer,ama tanıyı desteklemiyor Osteokondritin bir formu Osteokondritin bir formu Mekanik, vaskuler, hormonal, nutrisyonel, travmatik, metobolik nedenler suçlanmakta Mekanik, vaskuler, hormonal, nutrisyonel, travmatik, metobolik nedenler suçlanmakta

13 Vertebralardaki kamalaşmanın esas sebebi bilinmiyor

14 Klinik Bulgular Sırt ağrısı ile başlar (Servikotorasik) Sırt ağrısı ile başlar (Servikotorasik) Dermatom ağrısı Dermatom ağrısı Daralmış intervertebral aralık Daralmış intervertebral aralık Ağrı ankiloz olan bölgelerde az Ağrı ankiloz olan bölgelerde az Semptomlar kifozun derecesiyle orantılı Semptomlar kifozun derecesiyle orantılı Azalmış fiziksel aktivite Azalmış fiziksel aktivite

15 Radyolojik tanı (Sörensen kriterleri) Apekste 3 vertebra korpusunun 5 dereceden fazla kamalaşması. Apekste 3 vertebra korpusunun 5 dereceden fazla kamalaşması. İrregüler apofizyel çizgilenmeler İrregüler apofizyel çizgilenmeler İntervertebral aralıkta daralma İntervertebral aralıkta daralma Anterior vertebra corpusunda Schmorl nodulleri Anterior vertebra corpusunda Schmorl nodulleri

16 TEDAVİ 1-İZLEM 50 derecenin altında, ilerleme göstermeyen hafif artmış kifozu olan adelosanlar 50 derecenin altında, ilerleme göstermeyen hafif artmış kifozu olan adelosanlar 4-6 ayda bir lateral grafi ile takip 4-6 ayda bir lateral grafi ile takip Büyüme tamamlandığında takip sonlandırılır. Büyüme tamamlandığında takip sonlandırılır.

17 TEDAVİ 2- ORTEZ TEDAVİSİ İskelet sistemi immatür olan 50 derecenin üzerinde torakal tip kifozu (apeks T6-T8 arasında) olan hastalar Milwaukee korsesi ile tedavi edilirler. İskelet sistemi immatür olan 50 derecenin üzerinde torakal tip kifozu (apeks T6-T8 arasında) olan hastalar Milwaukee korsesi ile tedavi edilirler. Kifoz açısı 75 derecenin üzerinde ise, kamalaşma 10 derecenin üzerinde ise, iskelet matüritesi tamamlanmışsa sonuçlar kötüdür. Kifoz açısı 75 derecenin üzerinde ise, kamalaşma 10 derecenin üzerinde ise, iskelet matüritesi tamamlanmışsa sonuçlar kötüdür.

18 Milwaukee Brace UYUM???

19 TEDAVİ 3- ALÇI TEDAVİSİ Cilt sorunları Cilt sorunları Fizik aktivitenin kısıtlanması Fizik aktivitenin kısıtlanması Sık alçı değişim gerekliliği gibi dezavantajları nedeni ile günümüzde terkedilmiştir. Sık alçı değişim gerekliliği gibi dezavantajları nedeni ile günümüzde terkedilmiştir.

20 TEDAVİ 4- CERRAHİ TEDAVİ Rigid 70 derece ve üzeri kifoz Rigid 70 derece ve üzeri kifoz Medikal tedaviye yanıtsız ağrı Medikal tedaviye yanıtsız ağrı Kozmetik,fonksiyonel,biyolojik olarak deformitenin ileri olması Kozmetik,fonksiyonel,biyolojik olarak deformitenin ileri olması Nonoperatif tedavinin başarısız olması Nonoperatif tedavinin başarısız olması Post pubertal dönem Post pubertal dönem Aile ve hastanın tedaviye güvenmesi Aile ve hastanın tedaviye güvenmesi

21 Amaç Stabil,sagital planda balansa sahip nörolojik komplikasyonsuz bir sonuca varmak.

22 Cerrahi tedavi secenekleri Posterior enstürmentasyon ve füzyon Posterior enstürmentasyon ve füzyon Anterior release ve füzyon Anterior release ve füzyon Torakoskopik anteriyor release ve füzyon (alternatif yöntem) Torakoskopik anteriyor release ve füzyon (alternatif yöntem)

23 88 DERECE KİFOZ

24 95 DERECE KİFOZ

25

26

27

28

29 MEHMET FATİH KORKMAZ


"SCHEUERMANN HASTALIĞI Do ç.Dr.M.Fatih Korkmaz Doç.Dr.M.Fatih Korkmaz İn ö n ü Ü nv. T ı p Fak ül tesi İnönü Ünv. Tıp Fakültesi T. Ö zal T ı p Merkezi T.Özal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları