Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ :"— Sunum transkripti:

1

2 HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ :
İnsan Doğasından Ve Kültürel Çeşitlilikten Nasıl Etkileniyoruz? Toplumsal Cinsiyet Benzerlikleri Ve Farklılıkları Nasıl Açıklanır? Evrim ve toplumsal cinsiyet: Neleri yapmak doğadan kaynaklanıyor? Kültür ve toplumsal cinsiyet: Kültürün dediği gibi mi davranmalı? Genler, Kültür Ve Toplumsal Cinsiyet Hakkında Hangi Sonuca Varabiliriz?

3

4

5

6 Her ne kadar, evrimin bir mirası olarak insanın kapasitesi öğrenmek ve uyum sağlamaksa da (ve böylece bir birimizden farklılaşsak da), evrimsel bakış açısı, akrabalığımıza (insan doğasının sonucu) vurgu yapmaktadır.

7 Kültürel bakış açısı insan çeşitliliğinin –bir topluluğu tanımlayan ve kuşaktan kuşağa aktarılan davranışlar ve düşünceler– altını çizer. Bir kültürden diğerine değişen tutumlar ve davranışlar, insanların ne derecede kültürel normların ve rollerin ürünü olduğunu göstermektedir.

8 Yine de kültürler arası psikologlar tüm insanların “özdeki evrenselliğini” de inceler.

9 Doğal Seçilim Organizmaların belli çevrelerde hayatta kalabilmesini ve üremesini en iyi sağlayan kalıtsal özelliklerin, birbirini takip eden kuşaklara geçmesine olanak tanıyan evrimsel süreç.

10 Evrimsel Psikoloji Doğal seçilim ilkelerini kullanarak biliş ve davranışın evrimini inceleyen dal. Normlar Kabul edilen ve beklenen davranışlar için olan standartlar. Normlar, “uygun” davranışı belirtir (Bir başka deyişle, normlar başkalarının çoğunlukla ne yaptığını, neyin normal olduğunu tanımlar).

11 Kişisel Alan Vücudumuzun etrafında korumak istediğimiz tampon bölge. Genişliği yakınımızdaki kişiyle samimiyet düzeyimize bağlıdır.

12 Toplumsal Cinsiyet Psikolojide, insanların kadın ve erkek olarak tanımladığı, biyolojik kökenli veya toplumsal etkilerle şekillenmiş nitelikler.

13 Sosyal psikologlar toplumsal cinsiyet farklılıklarını bağımsızlık ile bağlantılılığı karşılaştırarak incelerler. Kadınlar genelde daha özenlidir, daha fazla duygu ve duygudaşlık gösterir ve kendilerini daha çok ilişki bağlamında tanımlar.

14 Sosyal psikologlar toplumsal cinsiyet farklılıklarını bağımsızlık ile bağlantılılığı karşılaştırarak incelerler. Kadınlar genelde daha özenlidir, daha fazla duygu ve duygudaşlık gösterir ve kendilerini daha çok ilişki bağlamında tanımlar.

15 Kadınlar ve erkekler farklı şekillerde sosyal baskınlık ve saldırganlık sergilemeye eğilimlidir. Bilinen bütün kültürlerde erkekler daha fazla toplumsal güce sahiptir ve fiziksel saldırganlık göstermeye kadınlardan daha meyillidir. Belirgin toplumsal cinsiyet farklılıklarında bir başka alan da cinselliktir.

16 Kadın için ilişki …

17 Erkek için ilişki …

18 “Evet bebegim, seni dinleyecegim. Gece boyunca seni dinleyecegim.”

19 Toplumsal cinsiyet farklılıklarını açıklamada araştırmalar iki etmene odaklanmış durumdadır: evrim ve kültür.

20 Evrimsel psikologlar, evrimin saldırganlık ve cinselliği başlatma gibi davranışlardaki toplumsal cinsiyet farkına nasıl yatkınlık sağladığını kuramlaştırmışlardır.

21 Eleştirmenler evrimsel açıklamaların bazen kültürel çeşitlilik gerçekliğini açıklamaya yetmeyen, olay sonrası geriye yönelik varsayımlar olduğunu söylemektedir. Her ne kadar biyoloji (örneğin, erkek ve kadın hormonları) toplumsal cinsiyet farklılıklarında çok önemli bir rol oynasa da toplumsal rollerin de kayda değer bir etkisi vardır.

22 Toplumsal Cinsiyet Rolleri
Kadınlardan ve erkeklerden beklenen bir takım davranışlar (normlar).

23 En çok çalışılan rol olan toplumsal cinsiyet rolleri biyolojik etkiyi yansıtır ama aynı zamanda kültürün güçlü etkisini de gösterir. Toplumsal cinsiyet rolleri, kültürden kültüre ve zaman içerisinde büyük değişkenlik gösterir.

24 Kültürün çoğu etkisi, çocuklara akranları tarafından aktarılır.

25

26 Biyoloji ve kültür birbirinin bağlamı içinde gerçekleşir
Biyoloji ve kültür birbirinin bağlamı içinde gerçekleşir. Öyleyse biyoloji ve kültür nasıl etkileşir? Ayrıca bireysel kişiliklerimiz içinde bulunduğumuz durumlarla nasıl etkileşir?

27 Etkileşim Bir etkenin (biyoloji gibi) etkisinin, başka bir etkene (çevre gibi) bağlı olduğu ilişki.

28 Biyolojik ve kültürel açıklamalar çelişkili olmak zorunda değildir
Biyolojik ve kültürel açıklamalar çelişkili olmak zorunda değildir. Aslında etkileşim içindedirler. Biyolojik faktörler, kültürel bağlamda etki eder ve kültür biyolojik bir temelin üzerinde yükselir.

29 İnsanlar ve koşullar en azından üç şekilde etkileşir: İlk olarak bireyler, bir durumu nasıl yorumladıklarına ve tepki gösterdiklerine göre değişkenlik gösterirler.

30 İkinci olarak, insanlar kendilerini etkileyen çoğu koşulu kendileri seçerler.
Üçüncü olarak, insanlar kendi sosyal koşullarının yaratılmasına yardımcı olurlar.


"HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları