Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI İKTİSAT Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI İKTİSAT Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü."— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI İKTİSAT Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

2 Uluslararası İ ktisat Uluslararası Ticaret Açık Ekonomi Mikro İ ktisadı Uluslararası Para (Finans) (Ödemeler Bilançosu, Döviz Piyasası vb.) Uluslararası Ticaret Teorisi (Reel, Pür, Soyut) Uluslararası Ticaret Politikası (Dış ticaret politikasının amaç ve araçları, uluslararası ekonomik kuruluşlar, uluslararası ekonomik entegrasyon ve etkileri vb.) Uluslararası Parasal Teori Açık Ekonomi Makro İ ktisadı Uluslararası Parasal Politika Uluslararası Makro İ ktisat Politikası PozitifNormatif

3 International Economics International Trade Open Economy Microeconomics International Money (Finance) (Balance of Payments, Foreign Exchange Markets etc.) International Trade Theory (Real-Pure Theory) International Trade Policy (Aims and tools of foreign trade policy, international economic organizations, economic integration, etc.) International Monetary Theory Open Economy Macroeconomics International Monetary Policy International Macroeconomic Policy PositiveNormative

4 Giriş ve Temel Kavramlar  Ülkeler niçin ticaret yaparlar?  İ ktisadın alt bölümleri ve bunlar arasında dış ticaretin yeri  Reel-pür-soyut ticaret teorisi  Moneter dış ticaret teorisi  Pozitif-normatif dış ticaret teorisi  Dış ticaret politikası

5 İlk Kent Devlet olarak Bayraklı Smyrna, Akurgal 1993.

6 Ülkeler Neden Ticaret Yaparlar? Uluslararası iktisadi faaliyetleri, ülke içi iktisadi faaliyetlerden ayıran nedir?  Farklı ulusların varlı ğ ı; -farklı ulusal paraların varlı ğ ı, -ekonomik sistem farklılı ğ ı -farklı dil, kültür, din ve tarihi de ğ erler… -gelişmişlik farklılıkları (teknoloji, vasıflı işgücü..) -uluslararası fiyat farklılıkları -uluslararası mal farklılaşması  Üretim faktörlerinin ülkelerarasında mobil olmayışı bu faktörlerle üretilen mal ve hizmetlerin nispeten mobil oluşu  Yerli üretimin yetersizli ğ i; - do ğ al kaynakların yeryüzünde dengesiz da ğ ılımı, - teknik bilgi ve uzman işgücü yetersizli ğ i  Co ğ rafi uzaklık ve ulaştırma masrafları

7 Dünya Ticareti İle İlgili Temel Değerlendirmeler

8 8

9 World Exports as a Percentage of World GDP 9

10 World Exports as a Percentage of World GDP, 1980- 2012 10 WTO, www.wto.org, [24.09.2013].www.wto.org

11 11

12 12

13 13

14 Fig. 2-6: The Changing Composition of Developing- Country Exports 14 Source: United Nations Council on Trade and Development

15 15

16 16

17 Product Distrubution of World Trade, 1900-2011 17 n.e.s.: not elsewhere specified.

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Türkiye’de İ hracat ve İ thalatın GSY İ H İ çindeki Payı (%), 1970-2011 Kaynak: Dünya Bankası veritabanından alınan verilerden yararlanarak tarafımızdan oluşturulmuştur.

26 Tablo 1: 19. ve 20. Yüzyıllardaki Küreselleşme Dalgası

27 Tablo 2: GSY İ H ve Bölgelere Göre Ticaret, 2010-2012 (Yıllık Yüzde De ğ işim) Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, World Trade Report 2013, s.24.

28 Şekil 3: Dünya Ticaret Hacmi, 1990-2013 (1990=100) Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, World Trade Report 2014, s.21.

29 GSYH VE DIŞ TİCARETTE YILLIK GELİŞİM GÖSTERGELERİ (%)

30 YILLIK İHRACAT (MİLYAR $)

31 YILLIK İTHALAT (MİLYAR $)

32 YILLARA GÖRE İHRACAT (2003-2013)

33 YILLARA GÖRE İTHALAT (2003-2013)

34 İHRACAT VE İTHALAT BÜYÜME ORANLARI

35 İTHALATIN ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (2013, %)

36 İHRACATIN ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (2013, %)

37 DÖVİZ KURLARINDA GELİŞMELER

38


"ULUSLARARASI İKTİSAT Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları