Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü
ULUSLARARASI İKTİSAT Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

2 Uluslararası İktisat Uluslararası Para (Finans) Uluslararası Ticaret
Açık Ekonomi Mikro İktisadı Uluslararası Para (Finans) (Ödemeler Bilançosu, Döviz Piyasası vb.) Uluslararası Ticaret Teorisi (Reel, Pür, Soyut) Uluslararası Ticaret Politikası (Dış ticaret politikasının amaç ve araçları, uluslararası ekonomik kuruluşlar, uluslararası ekonomik entegrasyon ve etkileri vb.) Uluslararası Parasal Teori Açık Ekonomi Makro İktisadı Uluslararası Parasal Politika Uluslararası Makro İktisat Politikası Pozitif Normatif

3 International Economics
International Trade Open Economy Microeconomics International Money (Finance) (Balance of Payments, Foreign Exchange Markets etc.) International Trade Theory (Real-Pure Theory) International Trade Policy (Aims and tools of foreign trade policy, international economic organizations, economic integration, etc.) International Monetary Theory Open Economy Macroeconomics International Monetary Policy International Macroeconomic Policy Positive Normative

4 Giriş ve Temel Kavramlar
Ülkeler niçin ticaret yaparlar? İktisadın alt bölümleri ve bunlar arasında dış ticaretin yeri Reel-pür-soyut ticaret teorisi Moneter dış ticaret teorisi Pozitif-normatif dış ticaret teorisi Dış ticaret politikası

5 İlk Kent Devlet olarak Bayraklı Smyrna, Akurgal 1993.

6 Ülkeler Neden Ticaret Yaparlar
Ülkeler Neden Ticaret Yaparlar? Uluslararası iktisadi faaliyetleri, ülke içi iktisadi faaliyetlerden ayıran nedir? Farklı ulusların varlığı; -farklı ulusal paraların varlığı, -ekonomik sistem farklılığı -farklı dil, kültür, din ve tarihi değerler… -gelişmişlik farklılıkları (teknoloji, vasıflı işgücü..) -uluslararası fiyat farklılıkları -uluslararası mal farklılaşması Üretim faktörlerinin ülkelerarasında mobil olmayışı bu faktörlerle üretilen mal ve hizmetlerin nispeten mobil oluşu Yerli üretimin yetersizliği; - doğal kaynakların yeryüzünde dengesiz dağılımı, - teknik bilgi ve uzman işgücü yetersizliği Coğrafi uzaklık ve ulaştırma masrafları

7 Dünya Ticareti İle İlgili Temel Değerlendirmeler

8

9 World Exports as a Percentage of World GDP

10 World Exports as a Percentage of World GDP, 1980-2012
WTO, [ ].

11

12

13

14 Fig. 2-6: The Changing Composition of Developing-Country Exports
Source: United Nations Council on Trade and Development

15

16

17 Product Distrubution of World Trade, 1900-2011
n.e.s.: not elsewhere specified.

18

19

20

21

22

23

24

25 Türkiye’de İhracat ve İthalatın GSYİH İçindeki Payı (%), 1970-2011
Kaynak: Dünya Bankası veritabanından alınan verilerden yararlanarak tarafımızdan oluşturulmuştur.

26 Tablo 1: 19. ve 20. Yüzyıllardaki Küreselleşme Dalgası

27 Tablo 2: GSYİH ve Bölgelere Göre Ticaret, 2010-2012 (Yıllık Yüzde Değişim)
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, World Trade Report 2013, s.24.

28 Şekil 3: Dünya Ticaret Hacmi, 1990-2013 (1990=100)
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, World Trade Report 2014, s.21.

29 GSYH VE DIŞ TİCARETTE YILLIK GELİŞİM GÖSTERGELERİ (%)

30 YILLIK İHRACAT (MİLYAR $)

31 YILLIK İTHALAT (MİLYAR $)

32 YILLARA GÖRE İHRACAT (2003-2013)

33 YILLARA GÖRE İTHALAT (2003-2013)

34 İHRACAT VE İTHALAT BÜYÜME ORANLARI

35 İTHALATIN ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (2013, %)

36 İHRACATIN ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (2013, %)

37 DÖVİZ KURLARINDA GELİŞMELER

38


"Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları