Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRONİK PELVİK AĞRI Hatice Işık ŞENGÜN İzmir Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRONİK PELVİK AĞRI Hatice Işık ŞENGÜN İzmir Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi."— Sunum transkripti:

1 KRONİK PELVİK AĞRI Hatice Işık ŞENGÜN İzmir Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi

2 Prevalans: ( 18-50y ) –ABD: %15 –BK: %24 Yıllık prevalans –KPA: %3.8 –Migren: %2.1 –Astım: %3.7 –Bel ağrısı: %4.1 KPA –Jinekoloğa giden hastaların %10’u –Tanısal laparoskopilerin%40’ı –Tüm histerektomilerin %10-15’i KRONİK PELVİK AĞRI-sıklık ABD’de direkt maliyet 880 milyon $ + indirekt maliyet: 2 milyar $

3 Her iki cinste –Miyofasiyal ağrı –Nevralji (iliohipogastrik, ilioinguinal, genitofemoral) –GİS hastalıkları(%50-80) –Psikojen –Diğer Erkeklerde –Kr. prostatit –KPA sendromu Kadınlarda –Endometriozis(%10-70) –İnterstisiyel sistit(%30-70) –Adezyonlar –Pelvik konjesyon –PİD(%20-35) –Vulvar hastalıklar –Koksikodini –Uterus hast. –Ovaryum hast. KRONİK PELVİK AĞRI-nedenler Gastrointestinal –İrritabl kolon send. –İnflamatuvar kolon (Chron) –Konstipasyon –Kolon kanserleri –Kronik-intermittan kolon obst. –Divertiküller –Kolit Psikojen –Depresyon –Somatizasyon boz. –Kişilik boz. –Bipolar affektif boz. Diğer –Cerrahi skarlara bağlı abd. kutenöz sinir tuzak. –Fiziksel/seksüel travma –Çöliak hast. –Porfiri –Postherpetik nevralji –FMF

4 KRONİK PELVİK AĞRI-klinik öyküEndometrioz PID Adezyon Malignite IBS Konstipasyon GIS malign. İnters. Sistit Üretral send. Ürolojik mal. Disk hernisi Tuzak nörop. Myofas.sen Psikososyal Ağrı bölgesipelvis Abdomen/ pelvis Suprapubik/ böğür Bel,pelvisAbdomen+ diğer Ağrının niteliğiKünt KolikSancıKeskinMiks Mens ile başlama ++/---- OK’lere yanıt+----+/- Belirgin başlatıcı Mens-Diyet, stresİYEEğilip - bükülme -

5

6

7

8

9

10 Nedene yönelik KRONİK PELVİK AĞRI-tedavi Ağrıya yönelik

11 KRONİK PELVİK AĞRI-tedavi Cerrahi –Maligniteler –Endometrioz –Adezyonlar –Divertiküller –Disk hernileri –Kistler –Skarlar

12 Endometrioz –Kombine oral kontraseptifler –Gonadotropin inhibitörleri –GnRH agonistleri –Progesteronlar –Aromataz inhibitörleri KRONİK PELVİK AĞRI-tedavi

13

14 1.MA44vulvodini+İS 94 2.AB46endometrioz 95 3.AK57İS 96 4.KT44PID (DM) 82 5.HK42endometrioz 92 6.HD37PID 82 7.SD37adezyon 91 8.HP54cerrahi kesi 82 9.NY55vulvodini+KPA 92 10.FY47vulvodini+İS 85 11.NT65vulvodini+İS 96 12.SA33PİD 81 13.CG53vulvodini+KPA 72 14.MŞ45PİD 61 15.SS43endometrioz 94 16.DD44cerrahi kesi+endom. 71 17.AK37İS 96 18.AÖ35pelvik ağrı (?) 71 19.AA67vulvodini+KPA107 20.FÜ37vulvodini+KPA 84 21.IG47endometrioz 94 22.SG43endom+adezyon+DH 8 1 KRONİK PELVİK AĞRI-tedavi

15

16

17

18

19

20


"KRONİK PELVİK AĞRI Hatice Işık ŞENGÜN İzmir Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları