Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adana da faaliyet gösteren şirket 2006 yılında entegrasyonunu tamamlayıp dış giyimlik kumaş üretiminde gerek kalitesi gerekse ürün çeşitliliği ve hızlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adana da faaliyet gösteren şirket 2006 yılında entegrasyonunu tamamlayıp dış giyimlik kumaş üretiminde gerek kalitesi gerekse ürün çeşitliliği ve hızlı."— Sunum transkripti:

1 Adana da faaliyet gösteren şirket 2006 yılında entegrasyonunu tamamlayıp dış giyimlik kumaş üretiminde gerek kalitesi gerekse ürün çeşitliliği ve hızlı servisi ile dahili ve dış pazarlarda önemli konumdadır. Sayısız karışımda kısa elyaf iplik üretiminden, kendi tesislerinde dokunan kumaşlar ve yeni teknoloji ve bu konuda etkin, bilinen markalardan oluşan gelişmiş terbiye makineleri varlığı ile müşterilerine çok geniş kumaş dokuları sağlamaktadır. Kıvanç Tekstil'in ana üretim alanları pamuk ve karışımlı iplikler ve bunlardan mamul kumaşlardır.

2 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME LABORATUVARI
KURULUŞU Mustafa Kıvanç’ın yastık, yorgan ve yatak üretimiyle 1950’li yıllarda temelini attığı şirket bugün dünya ülkelerine kumaş ihraç eden bir yapıya sahiptir. Tekstil alanında kapasite artırmaya odaklanan birçok firma gibi yatırımlarla büyümesini sürdürmektedir. FABRİKANIN YERİ Adana - Mersin Yolu üzerindeki 105 bin metre karelik kapalı tesislerinde yıllık 18 milyon metre kumaş üretip işleyebilmekte ve yıllık 7 bin tonluk iplik üretiminin çoğunu bu tesislerde kendi kumaş üretimi için dokumaktadır. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME LABORATUVARI Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinin Projeleri Makine mühendisliği bölümü aynı zamanda, sanayi ile birlikte ARGE projelerinde çalışmaktadır.  B/SH (Bosch-Siemens Hausgeräte), Arçelik, Vestel, Kıvanç Tekstil, IBM, DHL, BASF, Farba şimdiye kadar çalışılan sanayi kuruluşlarıdır. Bahar Başım, Anlaşmalı Araştırma, Kıvanç Tekstil – OzU Collaboration Project-3, Bahar Başım,  Anlaşmalı Araştırma, Kıvanç Tekstil – OzU Collaboration Project-2, Bahar Başım, TÜBİTAK 1509, Anlaşmalı Araştırma, Kıvanç Tekstil – OzU Collaboration Project-1,

3 TÜRK EKONOMİSİNE KATKISI
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, 2013 yılında Türkiye Geneli İhracat, 2012 yılına kıyasla yaklaşık 12 milyon dolarlık bir artışla 151,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, 2013 yılında tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2012 yılına kıyasla %7’lik bir artışla 8,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında 7,9 milyar dolar ile Türkiye Geneli ihracatının %5,2 sine tekabül eden tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2013 yılında 8,4 milyar dolar ile Türkiye geneli toplam ihracatından %5,5 pay almıştır. Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı iller bazında incelendiğinde; sırasıyla İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Denizli, İzmir, Tekirdağ ve Uşak’ın yer aldığı görülmektedir. AKİB – Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tekstil ve Hammaddeleri sektörünün Türkiye Geneli ihracat payını % 10,2 olarak kaydedilmiştir. Kıvanç Tekstil ülke genelinde yapılan yatırımların bir parçası halindedir. Katma değeri daha yüksek, modaya daha uygun ürünler üretmeye çalışılmaktadır.  

4 Pamuk ÜRETİM AKIŞ DİYAGRAMI Balya Halindeki Pamuk Harmanlama
Hallaç Makinesi Pamuk Şeridi İplik Çekme Makinesinde Hızlı Dönen Silindir Makineden Çıkan Lifler Hafifçe Bükülür

5 Kumaş Ham Kumaşa Uygulanan İşlemler Optik Kasar Soğuk Kasar
Ağızlık Açılması Atkı Atılması Tefenin Atkıya Dahil Edilmesi Ham Kumaşa Uygulanan İşlemler Optik Kasar Soğuk Kasar Haşıl Sökme

6 Boyama Sonrası Kumaşa Uygulanan İşlemler
E-Kontrol Boyama Pad Batch Jet Boyama Boyama Sonrası Kumaşa Uygulanan İşlemler Redüktif Yıkama Eritme

7 Kumaşın Yıkanması Kurutulması Apreleme Renk Kontrolü Kaynar Yıkama
Soğuk Durulama Kurutulması Apreleme Renk Kontrolü Işık Kabini Spektrofotometre

8 YAPILAN DENEYLER SUDA BİKARBONAT TAYİNİ Suların asit bağlama gücünün, nötralizasyon kapasitesinin ölçüsüdür. 50 mL su erlene alınır. Analit çözeltisi olarak kullanılır. 3-4 damla metil oranj indikatörü damlatılır. Metil oranj indikatörü suda bulunan bikarbonat bittiğinde ortamda biriken H+ ortamın pH değerini değiştirmesiyle renk değiştirir. Sarı renk turuncu renk alana kadar 0,1 N HCl ile titre edilir. HCl suda bulunan bikarbonat iyonlarının yapısını bozarak CO2 olarak uzaklaşmasını sağlar. Harcanan titrant miktarı mL olarak kayıt edilir ve bu miktarın ortamdaki bikarbonat ile orantılı olmasından yararlanılarak bikarbonat miktarı milyonda bir şekilde bulunur. V(HCl) x 168 = ppm olarak suda bulunan bikarbonat miktarı

9 V(EDTA) x 20 = ppm olarak suya sertlik veren iyonların miktarı
SU SERTLİĞİ TAYİNİ Suda bulunan boya ile etkileşime girebilecek olan iyonların varlığının tespit edilmesi için kullanılır. Suya sertlik veren iyonlar magnezyum ve kalsiyum iyonları oluşturur. Kalıcı ve geçici olarak 2’ye ayrılır. Kalıcı Sertlik Sülfat SO42-, klorür Cl- ve nitrat NO3- meydana getirdiği sertliğe denir. Geçici sertlik kalsiyum ve magnezyum iyonlarının suda çözünmüş bikarbonatlarından kaynaklanır. 50 mL su erlene alınır. Analit çözeltisi olarak kullanılır. 1 mL %25’lik NH3 çözeltisi eklenir ve 1 adet buffer indikatör tablet eklenir. Bu tampon çözelti pH değerini 10’da tutması sağlanır. Kırmızı renk yeşil renk alana kadar 0,01 N EDTA ile titre edilir. EDTA’nın yapısında bulunan bağlanma yerlerinden dolayı şelatlaştırıcı liganttır. Suda bulunan ve sertlik veren iyonlara bağlanarak şelat oluşturarak suya sertlik veren iyonları bünyesine hapseder. Harcanan titrant miktarı suda bulunan metal iyonlarıyla orantılı olmasından yararlanarak suya sertlik veren iyonların miktarı milyonda bir olarak hesaplanır. V(EDTA) x 20 = ppm olarak suya sertlik veren iyonların miktarı

10 pH cihazının membranı saf suyla yıkanır.
Osmos Suyunun İşletme Suyunun Bikarbonat Miktarı 100 ppm geçmemeli Sertlik Derecesi 5 ppm geçmemeli 30 ppm geçmemeli SUYUN pH DEĞERİNE BAKILMASI pH cihazının membranı saf suyla yıkanır. pH değerine bakılacak olan suyun içine daldırılır. pH değerinin sabit değere ulaşması beklenir. Sabit olan değer sıcaklık ve iletkenliği ile kayıt altına alınır. Osmos Suyunun Yaklaşık 6,00 İşletme Suyunun Yaklaşık 7,50

11 KUMAŞTA pH TAYİNİ Soğuk ve sıcak olarak 2 kısımda gerçekleştirilir. pH değerine göre kumaş yüzeyinde asitli veya kostik yıkamadan kalıntı kalıp kalmadığını gösterir. Kumaşın sağ tarafı, sol tarafı ve orta tarafından kumaş parçaları kesilerek sıcak ve soğuk metotlar için 3’er adet erlen kullanılır. Sıcak Deney 250 mL saf su erlene alınır. 10 dk ağzı açık kaynatılarak pH değerini etkileyen suyun içinde çözünmüş bulunan CO2 uzaklaştırılır. Analitten 10 g tartılır. Analit küçük parçalara kesilerek temas yüzeyi arttırılır. 10 dakika sonunda analit suyun içine atılır ve kumaşın yüzeyinde bulunan maddeler suya aktarılır. 10 dakika ağzı kapalı kaynatılır. 10 dakika sonunda soğumaya bırakılır. Soğuk Deney 100 mL saf su erlene alınır. Analitten 2 g tartılır. Analit suyun içine atılır. Ağzı kapalı olarak 2 saat manyetik karıştırıcıda karıştırılır. Sıcak ve soğuk deneyler sonucu elde edilen karışımların pH değerleri pH metre yardımıyla ölçülür.

12 CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
ASETİK ASİTİN YÜZDE VE YOĞUNLUK TAYİNİ Satın alınan asetik asitin yüzdesinin belirtilen değerde olup olmadığı kontrol edilir. CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O Yüzde Tayini 3 g asetik asit (analit) tartılır ve 100 mL’ye saf su ile tamamlanır. Bu çözeltiden 20 mL alınır. 3-4 damla fenolftaleyn indikatörü eklenir. Değişen pH değeri ile renk değiştirir. Renksiz çözelti mor renk alana kadar 0,1 N NaOH ile titre edilir. Asetik asitle reaksiyona girer. Ortamda asetik asit kalmadığında OH- birikerek pH değerini değiştirir. Harcanan titrant miktarı mL olarak kayıt edilir ve bu değerden asetik asitin yüzdesi belirlenir. [V(NaOH) x NaOH Faktörü(Tesir Değerliği) x 6]/Tartılan CH3COOH Miktarı Yoğunluk Tayini Mezür asetik asitle doldurulur. Bomemetre içine atılarak yoğunluğu belirlenir. Bomemetreler sıvıların kaldırma kuvvetine dayanarak yoğunluk ölçerler. Sıklıkla su tuzluluğunu ölçmede, akü elektrolit ölçümlerinde ve antifriz ölçümünde kullanılır. Çalışma saf suyun bomesi 0 dır. Suyun içerisinde herhangi bir karışım varsa suyun yoğunluğu değişir ve bu yoğunluk değişimi suyun kaldırma kuvvetini etkileyerek bomemetrenin ölçüm yapmasını sağlar.

13 [V(HCl) x 4]/Tartılan NaOH Miktarı
SODYUM HİDROKSİTİN YÜZDE TAYİNİ Satın alınan sodyum hidroksitin yüzdesinin belirtilen değerde olup olmadığı kontrol edilir. NaOH + HCl H2O + NaCl 2 g NaOH (analit) tartılır ve 200 mL’ye saf su ile tamamlanır. Hazırlanan çözeltiden 20 mL alınır ve saf su ile 100 mL’ye tamamlanır. 3 damla fenolftaleyn damlatılır. Değişen pH değeri ile renk değiştirir. Mor renk kaybolana kadar 0,1 N HCl ile titre edilir. HCl NaOH ile reaksiyona girer, NaOH bittiğinde Fenol Ftaleyn indikatörü ile reaksiyona girerek ortamın rengini değiştirir. Harcanan HCl miktarı kayıt edilir. Harcanan miktar yardımıyla NaOH yüzdesi belirlenir. [V(HCl) x 4]/Tartılan NaOH Miktarı

14 Kumaşın tartımı alınır ve kumaşın toplam miktarı belirlenir.
KUMAŞIN POLYESTER VE VİSKON YÜZDELERİNİN BELİRLENMESİ Kumaşın yüzdelerinin belirlenmesi için yapılır. Polyester/viskon, polyester/pamuk gibi kumaşlara uygulanır. Kumaşın tartımı alınır ve kumaşın toplam miktarı belirlenir. %85’lik fosforik asit çözeltisine tartımı alınan kumaş eklenir. Fosforik asit çözeltisi polyesterin yanında bulunan viskonu çözer. Karıştırarak viskonu çözme hızı arttırılır. Sıcaklık 85oC’de tutularak viskonun çözünmesi sağlanır. 30 dakika sonunda karışım süzülerek polyester kısmı alınır. Viskon kısmı çözeltide kalır. Polyester kısım sıcak suya batırılarak üzerinde bulunan viskon ve fosforik asit temizlenir. Polyester olan kısım kurutularak tartılır. Toplam miktardan polyester kısım çıkarılarak viskon kısmının miktarı hesaplanır. m(Viskon+Polyester) - m(Polyester) = m(Viskon) m(Viskon+Polyester) m(Polyester) 100 g Viskon+Polyester x g Polyester x = %Polyester 100 – x = %y Viskon

15 pH METRE KALİBRASYONU pH metre cihazının analitlerin pH değerlerini doğru ölçmesi için yapılır. Hafızası resetlenerek cam membranı saf suyla temizlenerek safsızlıklar giderilir. pH 4 tampon çözeltisiyle tekrar yıkanarak pH 4 tamponunu tam olarak ölçmesi sağlanır. Çözeltiye batırılarak hafızasına alınır. Saf suyla yıkanarak safsızlıklar giderilir. pH 7 tampon çözeltisiyle tekrar yıkanarak saf suyun pH değerinin ölçümünü etkilemesi önlenir. pH 7 tamponuna batırılarak hafızasına alınır. Saf suyla yıkanarak temizlenir. pH 10 tampon çözeltisiyle tekrar yıkanarak suyun pH değerinin ölçümü etkilememesi sağlanır. pH 10 tamponuna batırılarak hafızasına alınır. Hafızasına aldığı bu değerleri örnek olarak kullanarak analitlerin pH değerini belirler.

16 FeCl3 + NH4SCN [FeSCN]Cl2 + NH4Cl
2 Fe + 6 HCl FeCl3 + 3 H2 DEMİR TAYİNİ FeCl3 + NH4SCN [FeSCN]Cl2 + NH4Cl Demir çözeltisinden 5 mL alınır. 8 mL %10’luk HCl çözeltisi konulur ve karıştırılır. Demir III klorür elde edilir. 3 mL amonyum tiyosiyanat eklenir ve karıştırılır. Demir kompleksi oluşarak kırmızı renk tonunda çözelti elde edilir. Elde edilen kompleksin renk çözeltisi ppm olarak bilinen standart demir komplekslerinin çözeltileriyle karşılaştırılır. Standart demir çözeltileriyle renk karşılaştırılması yapılarak analit çözeltinin demir miktarı ppm olarak tahmin edilir. SÜLFÜRİK ASİT YÜZDESİNİN BELİRLENMESİ Satın alınan sülfürik asitin yüzdesinin belirtilen değerde olup olmadığı kontrol edilir. 2 NaOH + H2SO Na2SO4 + 2 H2O 1,5 g sülfürik asit 250 mL tamamlanır. Hazırlanan çözeltiden 50 mL alınır. 3-4 damla Fenol Ftaleyn indikatörü eklenir. Çözeltide sülfürik asit bittiğinde NaOH Fenol Ftaleyn ile reaksiyona girerek renk değiştirir. Renksiz çözelti mor renk alana kadar 0,1 N ile NaOH ile titre edilir. Harcanan titrant miktarının çözeltideki sülfürik asit yüzdesiyle orantısından yararlanarak gelen çözeltinin yüzde değeri hesaplanır. (V(NaOH).24,5.NaOH Normalitesi.NaOH Faktörü)/Tartılan H2SO4

17 Kumaş yıkanır ve kurutulur.
OPTİK KASAR İŞLEMİ Kumaşın sarı renginin gitmesi beyaz renk alması için yapılır. 35 cc/L H2O2 (%50) eklenir. 15 mL/L Kostik (48 be) eklenir. 1 cc/L Ultraven PRE 5 cc/L Clarite Max 10 g/L Enbrite BTM Asetik Asit Hidrojen peroksit beyazlatmak için, ultraven PRE ıslatıcı olarak, clarite Max peroksit ağartıcı tamamlayıcısı olarak eklenir ve saf suyla L’ye tamamlanır. Kumaş eklenerek, 70 C’de kadar kaynatılır. Kaynayan karışım soğuması için 1 saat bekletilir. Kumaş alınarak asetik asit ile nötralize edilir. Kumaş yıkanır ve kurutulur.

18 Kumaşın Poliester Kısmının Boyanması Setapers Yellow Brown Cern 0,86
POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI KUMAŞIN BOYANMASI Kumaşın Poliester Kısmının Boyanması Setapers Yellow Brown Cern 0,86 Setapers Rubin Cern 0,66 Setapers Blue CE3R 0,36 Boyarmadde jet makinesinin tüpüne eklenir. Kırık önleyici kumaşın kırışmasını engellermek, dispergatör kimyasalların kumaşa bağlanması, asetik asit pH değerinin ayarlanması ve sodyum asetat tamponlayıcı olarak eklenir. Kumaş tüpe eklenerek tüplerin ağzı kapatılır. Yüksek sıcaklık ve basınçta çalışarak zor boyanan poliester kısım boyanır. Makineden çıkarılan kumaş soğuk suyla yıkanarak üzerinde bulunan tepkimede kullanılmayan kimyasallar uzaklaştırılır. Kumaşın poliester kısmının boyasına bakmak için eritme işlemi uygulanır.

19

20 Eritme İşleminin Yapılması
Polyester-viskon karışımlı kumaştan bir parça kesilir. %85’lik fosforik asit 80oC’ye getirilir. Isıtılan fosforik asite kesilen kumaş atılır ve kumaşın viskon kısmı çözülür. Çözünme hızının arttırılması için baget ile karıştırılır. Sıcaklık çözünme hızının yüksek olması için 80oC’de tutulur. 30 dk sonunda polyester kısım alınır. Sabun ve su ile yıkanarak üzerinde bulunan fosforik asit uzaklaştırılır. Kurutucuda 7 dakika bekletilerek kurutulur.

21 E-Kontrol İle Kumaşın Tamamen Boyanması
Remazol Ultra Yellow RGBN 5,6 Remazol Ultra Red RGB 4,12 Remazol Ultra Blou SLT 7 Az miktarda saf suyun bulunduğu behere tartımları alınan boyalar eklenir. Islatıcı kumaşın daha çabuk boyayı absorbe etmesini, yüzey düzgünleştirici, kostik absorbe etmesini sağlamak, silikat boyanın düzgün dağılmasını sağlamak için eklenir. Saf su eklenerek 1 L’ye tamamlanır. Karıştırıcıda karıştırılarak iyice çözünmesi sağlanır. E-kontrol sodası eklenir. Diğerleriyle eklenirse boya hidroliz olur. Fular makinesi çalıştırılarak saf suyla temizlenir, hazırlanan boya karışımı fulara dökülür. Polyester kısmı boyanmış kumaş fularda geçirilir ve e-kontrol cihazına katılarak viskon kısmı da boyanır. Tamamen boyanan kumaş soğuk suyla ve kaynayan suyla 2 defa yıkanarak üzerindeki boyalar uzaklaştırılır. Yıkamadan çıkan kumaş kurutucu ile kurutulur.

22 1 L saf suya 3 g soda eklenerek bazik çözelti elde edilir.
BEYAZ KUMAŞIN KİT İLE pH TAYİNİ 1 L saf suya 3 g soda eklenerek bazik çözelti elde edilir. 1 L saf suya 3 g asetik asit eklenerek asidik çözelti elde edilir. Elde edilen çözeltiler baget ile karıştırılarak çözünme hızı arttırılır. Fular makinesi saf suyla yıkanarak temizlenir ve bazik olan çözelti dökülür. Kumaş bazik çözeltiden geçirilir. Fular makinesi saf suyla yıkanarak temizlenir ve asidik olan çözelti dökülür. Kumaş asidik çözeltiden geçirilir. Asidik ve bazik özellik kazandırılan kumaşlar kurutucu ile kurutulur. Hiçbir çözeltiden geçirilmemiş boyamaya hazır kumaş, asitli çözeltiden geçirilmiş kumaş ve bazikli çözeltiden geçirilmiş kumaş üzerine pH kiti, fenolftaleyn ve metil oranj damlatılır.

23

24

25 LABORATUVAR CİHAZLARI
Fular Fular Örgü ve dokuma kumaşların sıkma ve apreleme proseslerinin tek fular ünitesinde yapılması için tasarlanmıştır. Ram veya kurutma makineleri girişlerinde, az yer kaplaması düşük enerji maliyetleri ile çalışması ve kullanım kolaylığından dolayı tercih sebebidir.

26 Lab Dryer Lab Dryer Kimyasal deneyler, dokunma duyusu örnekleri üretimi boyunca yöntem değerlendirmesi ve boyama ve rötuş süreçleri boyunca renk değişim derecesini kontrol etmek ve de doğru renk ve yapı ile fabrika örneklerini hazırlamak amacıyla deneylerin uygulanmasına olanak vermektedir.

27 E-Kontrol E-Kontrol prosesi kısa ve az maliyetli, kullanışlı, sıcak hava kurutmalı ve fikseli Kontinü boyama prosesidir.

28 Jet Jet Boyama halat veya tüp hâlinde yapılır. Makinede hem flotte hem de halat hâlindeki kumaş büyük bir hızla sirküle edilir. Kumaşın tümünün makine içerisinde her iki dakikada, bir tam devir yapması gerekir. Basınç altındaki kumaş düzeye (daralan kısma) geldiğinde hızlanır ve kumaşı da beraberinde sürükler. Böylece flottenin kumaşa nüfuzu da artar. Sonuçta düzgün bir boyama elde edilir.

29 Işık Kabini Renkler her ışık kaynağı altında gözümüze farklı görünürler. Gün-güneş ışığı altında birbirine çok yakın olabilen renkler, çeşitli lambalar altında farklı görünebilirler. Bu yüzden bir standart oluşturma gereği duyulmuştur. Genel olarak her ışık kabini içerisinde standart olarak D65, TL84, UV,U35, gibi ışık kaynakları bulunmaktadır. Standart olarak belirlenen bu ışık kaynakları altında değerlendirilen renklerde farklı yorumlar ortadan kalkmakta, doğru renge ulaşılmasında faydalı olmaktadır.

30 Odaklanan ve analize göre renk filtresinden geçen ışık kaynağından çıkan ışık enerjisi ilk slitte biçimlendirilir. Biçimlenen ışık monokromatör üzerine düşürülür. Monokromatör üzerine düşen beyaz ışığı dalga boylarına ayrıştırır. İstenilen dalga boyunun seçiminden sonraki işlem direkt ya da ayna yansıması ile ışığı numune üzerinden geçirmektir. Numune içinden geçen ışık, numune muhteviyatına göre absorbe edilir ve dedektöre ulaşır. Küvet içindeki numuneden geçen ışık bize sonucu sağlayan absorbe olmuş ışıktır. Absorbe oranı numunenin kimyasal yapısıyla orantılıdır. Absorbe olan ışık fotodedektör ünitesine son slitten geçerek ulaşır. Slitten geçtikten sonra ışık demeti fotodedektör alanı küçük olduğundan iç bükey ayna yardımıyla odaklanır. Fotodedektör yüzeyine yansıyan ışığın dalga boyu değişikliği ölçülür ve fotodedektör uçlarında analog bir gerilim oluşur. Bu gerilim absorbe miktarına göre değişiklik göstermektedir. Sonuç dijital bilgiye çevrilerek ilgili ünitelere aktarılır. Spektrofotometre

31 Pamuğun kumaşa ve ipliğe çevrilmesi Boyanacak kumaşın özellikleri
STAJIN KATKISI Pamuğun kumaşa ve ipliğe çevrilmesi Boyanacak kumaşın özellikleri Kumaşın/ipliğin boyamaya hazırlanma aşamaları Kumaşın/ipliğin boyanması Kumaşa özellik kazandıran, boyama sırasında kullanılan kimyasallar Kumaşın boyanması için kullanılan cihazlar Boyarmaddeler Kumaşa uygulanan testler hakkında bilgi Fikriye Begüm SERT


"Adana da faaliyet gösteren şirket 2006 yılında entegrasyonunu tamamlayıp dış giyimlik kumaş üretiminde gerek kalitesi gerekse ürün çeşitliliği ve hızlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları