Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLSEM EĞİTİM PROGRAMLARI "Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş da yüzmeye zorlanamaz."

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLSEM EĞİTİM PROGRAMLARI "Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş da yüzmeye zorlanamaz.""— Sunum transkripti:

1 BİLSEM EĞİTİM PROGRAMLARI "Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş da yüzmeye zorlanamaz."

2 BİLİM ve SANAT MERKEZİ PROGRAMLAR UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRME ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRME PROJE ETKİNLİKLER BİREYSEL ETKİNLİKLER GRUP EĞİTİMİ SOSYAL FAALİYETLER KURUM DIŞI UYGULAMALAR UYGULAMALAR ATÖLYE ÇALIŞMALARI KULÜP ÇALIŞMALARI KAMPLAR ORGANİZASYONLAR

3 Programlar, öğrenci merkezli ve disiplinler arası yapıda hazırlanır. Programlar, lider ve/veya danışman öğretmenlerin rehberliğinde bireysel öğrenmeye uygun olarak hazırlanır. Programlar, öğrencilerin etkin problem çözme, karar verme ve yaratıcılık gibi yetişkinlik dönemlerinde ihtiyaç duyacakları üst düzey zihinsel, sosyal, kişisel ve akademik becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde hazırlanır. Planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları öğrencilerin, yaparak yaşayarak öğrenen, üreten, sorun çözen, yaratıcı düşünebilen, çevresi ile iletişim kurabilen, bilimsel araştırma ve buluş yapabilen bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlanacak şekilde yürütülür.

4 Özel yetenekleri geliştirmeye yönelik programlar, disiplinler ve disiplinler arası yaklaşımlar dikkate alınarak herhangi bir disiplinde derinlemesine veya kapsamı genişletilecek ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış kazandırma amacıyla hazırlanır. Eğitim programları hazırlanırken üst bilişsel düşünme becerilerini geliştirmesini sağlayan etkinliklerin planlanmasına ve uygulamasına dikkat edilir. Uygulanacak programların süreleri, öğrencilerin performansları doğrultusunda belirlenir. Uygulanacak eğitim programlarının her aşamasında değerler eğitimine yer verilir.

5 UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE  BİLSEM programlarının birincisidir.  40 ders saati ve iki aylık süreyi geçmeyecek şekilde uygulanır.  Veli, öğretmen, öğrenci herkesin birbirini anlamaya çalıştığı, ortak bir dil oluşturulmaya çalışıldığı aşamadır.  Tamamen öğrencileri tanımaya yönelik etkinlikler planlanmakta ve uygulanmaktadır. Kurumun misyonu, vizyonu, ilke ve değerleri etkinliklere katılanlara aktarılmaktadır.  Uyum programı sonunda, Veli-Öğrenci-BİLSEM bütünleşerek, ortak amaçlara doğru ilerleyebilecek duruma gelmektedir.

6 UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE  BİLSEM Eğitim programlarının ikincisi ve aslında temelidir.  Destek eğitim programı ilkokul düzeyinde başladığında haftalık 6 ders saati, ortaokul düzeyinde başladığında ise haftalık 8 ders saati olacak şekilde 1 yıl olarak uygulanmaktadır.  Destek eğitimi sonunda öğrencilerin kendisini, akranlarını, ailesini ve toplumu tanıyıp üst düzeyde iletişim kurabilen, kendi öğrenme stilini tespit eden ve farklı öğrenme stratejilerini kullanabilen, ekip çalışmasına yatkın ve ekip içerisindeki rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen, liderlik davranışları gelişmiş, bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayan ve uygun tekniklerle problemlere çözüm bulabilen, bilim insanında olması gereken çalışma disiplinine sahip bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.

7 UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE  Destek Eğitim Programında öğrencinin duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimine yönelik aşağıdaki modüller çeşitli alanlarla ilişkilendirilerek uygulanır.

8 UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE  BİLSEM eğitim programlarının üçüncüsüdür.  Bireysel yetenekleri fark ettirici program kapsamında bir öğrenci, en az 2 en fazla 4 alanda eğitime devam etmektedir.  Bu program bir alandan haftada 4 saat, toplam 8 ders saati olacak şekilde 2 yıl boyunca uygulanmaktadır.  Bu programda temel amaç, BİLSEM’ e soyut ve genel bir zihinsel yetenek tanısıyla gelen öğrencinin yetenekli olması muhtemel tüm disiplinleri öğrenciye tanıtmaktır.

9 UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE  Bu program sürecinde öğrencinin disipline olan ilgisi, öğrenme hızı, merakı, alanda derinlemesine bilgi isteği, yaşamsal süreçlerdeki problemleri alana taşıyarak çözüm bulma girişimleri gibi özelliklerini gözlemlemeye yönelik etkinlikler planlanmakta ve uygulanmaktadır.  Uygulanan program sonunda öğrencilerden elde edilen bulgular, Öğretmenler Kurulunda değerlendirilerek her öğrencinin özel yetenek alanı ve/veya alanları belirlenmektedir.

10 UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE  BİLSEM Programlarının dördüncüsüdür.  Özel Yetenekleri Geliştirme Programı bir alandan haftada 4 saat olmak üzere 2 yılı geçmeyecek şekilde uygulanmaktadır.  Bu programda, BİLSEM’ e soyut ve genel bir zihinsel yetenekle gelen öğrencinin yeteneğinin performansa dönüştüğü özel alan artık tespit edilmiş durumdadır.

11 UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE  Önceki programlar sonucunda öğrencinin yetenekli olduğuna karar verildiği en fazla 2 bilim veya sanat alanında derinlemesine veya ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış kazandırma amaçlanmaktadır.  Belirlenen ve geliştirilmesi amaçlanan özel yetenek alanları şunlardır: Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Matematik Müzik Görsel Sanatlar Dil Sanatları

12 UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE  Proje üretimi süreci haftalık 1 ile 4 ders saati arasında olacak şekilde uygulanmaktadır.  Bu programda, öğrenciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre proje gruplarına ayrılır ve kendi seçtikleri proje üzerinde çalışarak disiplinler arası çalışma ve farklı becerilerin sentezini gerçekleştirmeye yönelik projeler hazırlanır.  Öğrencilerin danışman öğretmenler rehberliğinde kendi seçecekleri projeler doğrultusunda çalışmaları, geliştirdikleri çözüm uygulamaları ve bu süreç içerisinde öğrenmeleri temel alınır.  Amaç süreç becerisi kazandırmaktır, buluş yapmak değildir.  Proje üretimi süreci haftalık 1 ile 4 ders saati arasında olacak şekilde uygulanmaktadır.  Bu programda, öğrenciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre proje gruplarına ayrılır ve kendi seçtikleri proje üzerinde çalışarak disiplinler arası çalışma ve farklı becerilerin sentezini gerçekleştirmeye yönelik projeler hazırlanır.  Öğrencilerin danışman öğretmenler rehberliğinde kendi seçecekleri projeler doğrultusunda çalışmaları, geliştirdikleri çözüm uygulamaları ve bu süreç içerisinde öğrenmeleri temel alınır.  Amaç süreç becerisi kazandırmaktır, buluş yapmak değildir.

13 BİREYSEL ETK. GRUP ETK. SOSYAL FAALİYET KURUM DIŞI UYG Çok üst düzey veya alt düzeyde olan öğrencilere yapılan çalışmalardır. Sosyal ve duygusal gelişim için akranlarıyla birlikte, yetenekleri dikkate alınarak önceden planlanmış etkinliklerdir. Öğrenciler, aile ve toplum önünde yeteneklerin sergilendiği, özgüven gelişimi için sık yapılması gereken faaliyetlerdendir. BİLSEM,Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarından dışa en çok bağımlı olan kurumdur. Dış destek çok önemlidir.

14 ATÖLYE ÇALIŞ. KULÜP ÇALIŞMA. KAMPLAR ORGANİZASYON Psikomotor özellikleri geliştirir. Özgüven sağlar. Malzeme bilgisi artar. Öğrenciler arası işbirliğini artırır. Büyük küçük öğrencilerin bir araya gelmesini sağlar, etkileşim artar, özgüveni en üst düzeye çıkarır, iletişim ortamlarının oluşmasını sağlar… Sosyal gelişim, paylaşım, özgüven gelişimi, birlikte yaşam kültürü oluşturma, öğretmenlerin öğrencileri çok yönlü tanımalarına fırsat verme gibi Yaratıcılık, problem çözme, bilimsel çalışma, iletişim becerileri gibi birçok özelliklerin gelişmesini sağlar.


"BİLSEM EĞİTİM PROGRAMLARI "Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş da yüzmeye zorlanamaz."" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları