Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU"— Sunum transkripti:

1 KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
Cemil DİNMEZPINAR Yasama Uzmanı

2 1) Komisyona yapılan başvurular
6284 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Kanunu md. 3(1)e: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca havale edilen kadın erkek eşitliğinin ihlaline ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek. md. 5(4): Komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kendisine havale olunan başvurularla ilgili, başvuru sahibine, yapılan işlem ve başvurunun sonucu hakkında havale tarihinden itibaren en geç üç ay içinde bilgi verir.

3 1(a) Başvuru Şartları Kadın erkek eşitliğinin ihlal edildiğini veya toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşünen kişiler mektupla veya faksla Komisyona başvurabilmektedirler. Dilekçelerde konuyla ilgili bilginin yanı sıra başvuru sahibinin adı-soyadı, adresi ve imzasının bulunması gerekmektedir. Komisyon bu yolların dışında adresinden e-posta yoluyla yapılan başvuruları da gerekli şartları taşıdığı takdirde dikkate almaktadır.

4 1(b) Başvuruların İncelenmesi
Komisyona ulaşan bir başvuru tarih ve sayı aldıktan sonra yasama uzmanları tarafından incelenmektedir. Daha sonra komisyon başkanının dikkatine sunularak dilekçe hakkında işlem yapılmaktadır. Komisyon üyeleri ve diğer milletvekilleri Komisyona gelen dilekçeleri diledikleri zaman inceleme hakkına sahiptirler. Prensip olarak tüm dilekçeler komisyon toplantılarında ayrı ayrı görüşülmemekle birlikte üyelerin talebi ve komisyon başkanının gündeme alma kararıyla dilekçeler hakkında komisyon toplantısı sırasında da bilgilendirme yapılabilir. Komisyon, başvuru sahibine yaptığı işlem ve başvurunun sonucuna ilişkin 3 ay içinde bilgi vermek durumundadır.

5 1(c) Başvuru Konuları kamu kurumuna giriş sınavında cinsiyet ayrımcılığı, kamu kurumunda görevde yükselmede cinsiyet ayrımcılığı, mirasta eşitsizlik, evlilik sebebiyle soyadı değişikliği, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik cinsel saldırı ve işkence, kız çocuğunun cinsel istismarı, kadın intiharları, kadın cinayetleri, küçük yaşta aile baskısıyla evlilik, töre cinayetine kurban gitme korkusuyla yardım talebi, işyerinde psikolojik taciz (mobbing).

6 1(d) Başvuruların İşlevi
Eşitsizlikler ve ayrımcı muameleyle mücadele Ayrımcılığa uğrayanların haklarını savunmak Görünür olmayan ama mevcut eşitsizliklerin ortaya çıkması Bu sayede Komisyon, eşitsizlik ve ayrımcılıkla mücadelede öncelik alanları belirleyebilir, bu konularda çalışmalar yapabilir (alt komisyon kurmak suretiyle veya idarelerden bilgi talep etmek, uzman çağırmak)

7 1(e) Başvurulara ilişkin veriler
Komisyonun kurulduğu 23. Yasama Döneminde (Mart 2009 – Haziran 2011) Komisyon 85 başvuru almıştır. 24. Yasama Döneminde ise, Komisyon toplam 88 başvuru almıştır.

8 1(f) Başvurulara İlişkin Öne Çıkan Konular
Yasa düzenleme talepleri Komisyonun ihtisas alanına giren konularda Dilekçe veya İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna başvuru yapılması Mahkeme kararlarını şikayet Başvuru hakkının kötüye kullanılması Etkinlik sorunsalı Başvuru sayısının yıllar içinde azalma eğiliminde olması

9 2) Alt Komisyonlar Ayrıntılı inceleme gerektiren bazı konuların çalışılması için 5 ila 7 üyeden oluşan alt komisyonlar kurulmaktadır. Çalışma süreleri 3 ila 6 ay arasında değişen alt komisyonlar, geçici sürelerle görev yapmaktadırlar. Alt komisyonlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütlerinden konuyla ilgili uzmanları toplantılarına davet ederek bilgilerine başvurmaktadırlar. Alt komisyonlar, çalışmalarını tamamladıktan sonra raporlarını Komisyona sunarlar. Rapor, Komisyonda görüşülüp kabul edildikten sonra basılır ve dağıtılır.

10 Alt Komisyon Raporları (23. Dönem):
Erken Yaşta Evlilikler Hakkında İnceleme Yapılmasına Dair Rapor Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Uygulamaların İncelenmesi Hakkında Komisyon Raporu Çocuk Cinsiyeti Nedeniyle Kadın Üzerinde Oluşturulan Psikolojik Şiddet, Başlık Parası Ve Geleneksel Evlilikler Hakkında Komisyon Raporu İşyerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing) Ve Çözüm Önerileri Hakkında Komisyon Raporu Eğitim Sistemimizdeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yeri Konulu Komisyon Raporu

11 Alt Komisyon Raporları (24. Dönem):
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Komisyon Raporu Toplumsal Cinsiyet Açısından Anayasa Komisyon Raporu Her Alanda Kadın İstihdamının Artırılması ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Komisyon Raporu


"KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları