Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

14.12.2015 B E T O N A R M E SAYFA1 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KASAP Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "14.12.2015 B E T O N A R M E SAYFA1 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KASAP Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 14.12.2015 B E T O N A R M E SAYFA1 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KASAP hkasap@sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015 – 2016 Güz Yarıyılı BETONARMEDE KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

2 Betonarme

3 14.12.2015 Bu kısımda Betonarme yapı malzemesini meydana getiren iki ana eleman olan Çeliğin ve Betonun özellikleri hakkında ayrı ayrı bilgi verilecektir. Bu konulara ait detaylı bilgiler malzeme kitaplarından elde edilebilir. SAYFA3 Betonarmede Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri

4 14.12.2015 Beton Çeliği: Betonarmeyi oluşturan yapı malzemelerinden bir tanesi çeliktir. Beton donatısı olarak kullanılacak olan çelikler TS 708 e uygun olmalıdır. Çeliğin mekanik özellikleri TS 708 de verilmiştir. Çelik çubukların çapları  ile gösterilir ve 6 mm. ile 40 mm. arasında değişen çaplarda bulunurlar. Donatı çapları ikişer ikişer büyür. Çelik çubukların boyları yaklaşık 12 m, yoğunlukları ise 7.85 gr/cm 3 tür. Beton çeliğinin elastisite modülü 2*10 6 kg/cm² ( 200 GPa ) olarak alınmalıdır. SAYFA4 ADİL ALTUNDAL Betonarmede Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri

5 14.12.2015 Betonarmede Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri Çelik (Donatı) Çelikler düz yüzeyli (S220) ve nervürlü (S420) olarak iki ayrı şekilde imal edilirler.

6 14.12.2015

7 Çelik (Donatı) 2007 Türk Deprem Yönetmeliği düz yüzeyli çeliklerin kullanılmasına sınırlama getirmiştir. Düz yüzeyli çeliklerin, ancak döşeme donatısı ile etriye ve çiroz donatısı olarak kullanılmasına izin verilmektedir. Kolon, kiriş, perde ve temellerin donatısı olarak ise sadece nervürlü çelik kullanılmasına izin verilmektedir. Betonarmede Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri

8 14.12.2015 SAYFA8 ADİL ALTUNDAL  = P / A o ε =  L / L o Kesiti A o (cm²), uzunluğu L o (cm), olan normal, yuvarlak betonarme çeliği gittikçe artan bir P (kN) (kg) kuvvet ile çekildiğinde herhangi bir anda kesitte meydana gelen çekme gerilmeleri  (MPa) (kg/cm²) ve uzama da  L ile gösterilirse, gerilme (  ) ve şekil değiştirme ( ε ) aşağıdaki gibi yazılabilir. ÇELİK

9 14.12.2015 Herhangi bir P i kuvveti için gerilme ve birim uzama;  i = P i / A o, ε i =  L / L o olarak gösterilebilir.  1 ile göstereceğimiz bir sınır gerilmeye kadar (Orantılılık sınırı) yukarıdaki durum söz konusudur.  1 orantılık sınırına kadar gerilmeler ve şekil değiştirmeler doğru orantılıdır. Bu sınıra kadar malzeme HOOKE Kanunu‘ na uyar. (  1 / ε 1 ) = (  2 / ε 2 ) = … = (  i / ε i ) yazılabilir Sabit olan yukarıdaki doğrunun eğimi tan α =  i / ε i yazılır. SAYFA9 ADİL ALTUNDAL ÇELİK

10 14.12.2015 SAYFA10 ADİL ALTUNDAL Bu sınıra kadar malzeme HOOKE Kanunu‘ na uyar. (  1 / ε 1 ) = (  2 / ε 2 ) = … = (  i / ε i ) yazılabilir Sabit olan yukarıdaki doğrunun eğimi tan α =  i / ε i yazılır. Bu sabit orana çeliğin Elastisite Modülü denir. Betonarme çelikleri için E = 200 GPa (2*10 6 kg/cm² ) dır. P kuvvetinin yavaş yavaş artması halinde doğal sertlikte işlem görmüş çeliğin gerilme-şekil değiştirme diyagramı incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir. ÇELİK

11 14.12.2015 SAYFA11 ADİL ALTUNDAL ÇELİK P kuvvetinin yavaş yavaş artması halinde doğal sertlikte işlem görmüş çeliğin gerilme-şekil değiştirme diyagramı incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir. Doğal Sertlikteki Çeliğin Gerilme – Şekil değiştirme Diyagramı

12 14.12.2015 SAYFA12 ADİL ALTUNDAL ÇELİK Doğal sertlikte işlem görmüş çeliğin Gerçek Gerilme-Şekil değiştirme diyagramı ve sınır değerler Orantılılık Elastiklik AKMA Pekleşme Kopma Çekme

13 14.12.2015 (1) Orantılılık sınırı : Düz yüzeyli çelikler yaklaşık olarak 200 MPa (N/mm 2 ) civarına kadar Hooke kanununa uygunluk gösterirler. Bu sınıra kadar çelik, elastik malzeme gibi davranış gösterir. Gerilme, şekil değiştirme ile doğru orantılıdır. Gerilme uygulandığında meydana gelen deformasyon elastik deformasyondur. Yük kalktığı zaman deformasyonun tamamı geri döner. Kalıcı deformasyon yoktur. SAYFA13 ADİL ALTUNDAL ÇELİK Orantılılık

14 14.12.2015 (2) Elastiklik sınırı : Elastiklik özelliğinin bittiği değerdir. Orantılılık sınırına çok yakındır (Yaklaşık 210 MPa). Pratikte Orantılılık sınırı ve Elastiklik sınırı aynı alınabilir. Elastiklik sınırından sonraki deformasyonlar, plastik deformasyon adını alır. Bu kısımda yük kalktığı zaman deformasyonun tamamı geri dönmez. Geri dönmeyen bu deformasyona plastik deformasyon veya kalıcı deformasyon denir. SAYFA14 ADİL ALTUNDAL ÇELİK Elastiklik

15 14.12.2015 (3) Akma sınırı : Çelik Elastiklik sınırında iken yükü arttırıldığında Elastiklik sınırı geçilmiş olur. Kuvvetin artmasıyla deformasyonda çok az bir artış meydana geldikten hemen sonra kuvvet sabit kalır. Gerilme, akma sınır değerine erişmiştir. Bu değerde kuvvet artmadığı halde deformasyonların artmaya devam ettiği görülür. Bu sınıra çeliğin akma sınırı veya akma dayanımı denir. Buradaki düz bölgeye Akma Sahanlığı denir. SAYFA15 ADİL ALTUNDAL ÇELİK AKMA

16 14.12.2015 SAYFA16 ADİL ALTUNDAL ÇELİK Soğukta işlem görmüş çeliklerin akma sınırları da, doğal sertlikte işlem gören çelikler ile aynı olmasına rağmen bu çeliklerde akma sahanlığı meydana gelmemektedir. Doğal Sertlikte İşlem Görmüş Çeliğin Gerilme- Şekil değiştirme Diyagramı Soğukta İşlem Görmüş Çeliğin Gerilme- Şekil değiştirme Diyagramı

17 14.12.2015 Bu akma dayanımı, çelik cinslerine bağlı olarak değişik olmakla birlikte yaklaşık olarak düz yüzeyli çeliklerde 220 N/mm 2 nervürlü çeliklerde 420 N/mm 2 civarındadır. Çeliklerin sınıflaması, akma dayanımına göre yapılır. S220 Çeliği f yk = 220 N/mm 2 olan çeliktir. S420 Çeliği f yk = 420 N/mm 2 olan çeliktir. Soğukta işlem görmüş çeliklerin akma sınırları da, doğal sertlikte işlem gören çelikler ile aynı olmasına rağmen bu çeliklerde akma sahanlığı meydana gelmemektedir. SAYFA17 ADİL ALTUNDAL ÇELİK

18 14.12.2015 (4) Pekleşme sınırı : Çeliğin sabit yük altında deformasyonunun artması, belirli bir deformasyon değerine kadar devam eder ve orada durduktan sonra malzeme pekleşmeye başlar. Bu değere pekleşme sınırı denir. Gerilmenin değeri, akma sınırına eşit olmakla beraber, deformasyon, akma sınırı deformasyonundan çok fazladır. Bu noktadan sonra deformasyonun artması istenirse, kuvvetin arttırılması gerekecektir. SAYFA18 ADİL ALTUNDAL ÇELİK Pekleşme

19 14.12.2015 (5) Çekme mukavemeti : Pekleşme sınırında, kuvvetin artırılmasıyla deformasyonlarında artacağını belirtmişti. Bu durum, çeliğin çekme mukavemetine erişmesine kadar devam eder. Çelik, çekme mukavemetine erişince, daha fazla kuvvet taşıyamaz. Çelik cinslerine göre bu değer minimum kopma dayanımı olarak tablolarda verilmiştir. SAYFA19 ADİL ALTUNDAL ÇELİK Çekme

20 14.12.2015 (6) Kopma : Çekme mukavemetine erişen çelik, artık daha fazla yük taşıyamaz, deformasyondaki artmayla beraber yükte boşalma, geri dönme başlamıştır. Kısa bir süre sonra çelik kopar. Kopma anındaki çelik boyu L k ise, kopma deformasyonu;  su = ( L k - L 0 ) / L 0 olarak bulunabilir. SAYFA20 ADİL ALTUNDAL ÇELİK Kopma

21 14.12.2015 Çubuk çapının 10 katı kadar bir uzunluk için çekme deneyinden elde edilen kopma uzamaları  su olarak isimlendirilir ve TS 500 de çelik cinsine göre tablolarda birim kopma uzamaları verilmiştir. Doğal sertlikte işlem gören çeliklerin akma birim uzaması, çeliğin akmaya başladığı ilk andaki birim uzamasıdır,  sy olarak gösterilir ve 0,002 civarındadır. Akma sahasının uzunluğu, akma birim uzamasının 5 ila 10 katı kadar alınabilir. SAYFA21 ADİL ALTUNDAL ÇELİK

22 14.12.2015 SAYFA22 ADİL ALTUNDAL ÇELİK Doğal sertlikte işlem gören çeliklerin akma sahanlığının varlığı ile birim kopma uzamalarının fazla olmasından dolayı bu çeliklerin Sünekliği ve enerji yutma kapasitesinin daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Doğal Sertlikte İşlem Görmüş Çeliğin Gerilme- Şekil değiştirme Diyagramı Soğukta İşlem Görmüş Çeliğin Gerilme- Şekil değiştirme Diyagramı

23 14.12.2015 SAYFA23 ÇELİK Soğukta İşlem Görmüş Çelik

24 14.12.2015 Soğukta işlem görmüş çeliklerde ise 0,002 birim uzamaya karşılık gelen gerilme akma gerilmesi olarak tarif edilir. Bu çeliklerde akma sahanlığı meydana gelmez. Bu çeliklerin kopma uzaması da doğal sertlikte işlem gören çeliklere göre daha azdır. Bu sebeplerden dolayı son deprem yönetmeliği, soğukta işlem görmüş çeliklerin deprem bölgelerinde kullanılmasını yasaklamıştır. SAYFA24 ADİL ALTUNDAL ÇELİK

25 14.12.2015 Betonarmede Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri

26 14.12.2015 Doğal sertlikte işlem gören düz inşaat çelikleri, S220a olarak isimlendirildiği gibi  Ç  a veya  Ç  olarak da anılabilirler. S220; minimum akma dayanımı f yk = 220 N / mm² (2200 kg/cm²) olan düz yüzeyli çeliktir. S420a minimum akma dayanımı f yk = 420 N / mm² (4200 kg/cm²) olan nervürlü çeliktir.  ÇIIIa olarak ta isimlendirilir. S420b minimum akma dayanımı f yk = 420 N / mm² (4200 kg/cm²) olan nervürlü çeliktir. Soğukta işlem görmüş çeliktir.  ÇIIIb olarak ta isimlendirilir. S500 için de aynı hususlar geçerlidir. SAYFA26 ADİL ALTUNDAL ÇELİK

27 14.12.2015 Mekanik Özellikler Donatı Çubukları Hasır Donatı Doğal Sertlikte İşlem görmüş çelik Soğukta İşlem Görmüş çelik S220aS420aS500aS420bS500bsS500bk Minimum akma dayanımı f yk (MPa) 220 420 500 420 500 Minimum kopma dayanımı f su (MPa) 340 500 550 18 12 10 12 10 10 10 8 5 SAYFA27 ADİL ALTUNDAL ÇELİK ÇİZELGE 3.1 - Donatı Çeliklerinin Mekanik Özellikleri (TS 708 den) 32‹Çap≤50mm Minimum kopma uzaması ε su Çap≤32mm Minimum kopma uzaması ε su

28 14.12.2015

29 S420b çeliği, 06.03.2007 de yürürlüğe giren deprem yönetmeliği, 3.2.5. Malzeme kısmında; “Kullanılan donatının kopma birim uzaması %10 dan az olmayacaktır”. şeklinde bir ifade ile deprem bölgelerinde birim kopma uzamaları %10 dan az olan soğukta işlem görmüş çeliklerin kullanılmasını yasaklamıştır. Ayrıca son deprem yönetmeliğine göre ; Çeliğinin deneysel olarak bulunan ortalama akma dayanımı ≤ karakteristik akma dayanımının 1,3 katı olmalıdır. Çeliğinin deneysel olarak bulunan ortalama kopma dayanımı ≥ deneysel olarak bulunan ortalama akma dayanımının 1,15 katı olmalıdır. SAYFA29 ADİL ALTUNDAL ÇELİK

30 14.12.2015 Beton : Betonarmeyi teşkil eden ikinci yapı malzemesi betondur. Beton, yapay taştır. Betonun olmazsa olmaz 5 öğesi vardır: 1)Kum 2)Çakıl 3)Çimento 4)Su 5)Karışım oranları SAYFA30 ADİL ALTUNDAL BETON

31 14.12.2015 Beton, özet olarak kum, çakıl, çimento ve suyun belirli oranlarda ve belirli miktarlarda karıştırılmasıyla elde edilen bir yapı malzemesidir. Çimento, su ile karışınca bağlayıcı madde vazifesi görür. Esas taşıyıcı, agrega adını vereceğimiz çakıl ve bunların boşluklarını dolduran kumlardır. Betonarmede Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri

32 14.12.2015 Kum-Çakıl (Agrega) : (TS EN 12620 veya EN 13055) Agrega dediğimiz kum ve çakılın beton içerisindeki oranları ve dayanımı, betonun dayanımına tesir eder. Normal, hafif ve ağır agrega olarak yoğunluklarına göre sınıflandırılır. Çakıl iskelettir, ana taşıyıcıdır. Dolayısıyla çakılın mukavemeti, direkt olarak betonun dayanımına tesir eder. Kum, dolgu malzemesidir. Çakılların arasındaki boşlukları doldurur. Betonda kullanılabilecek agreganın en büyük dane çapları, kalıp genişliğinin 1/5' inden, döşeme kalınlığının 1/3 'ünden ve iki donatı çubuğu arasındaki mesafenin 3/4' ünden ve beton örtü kalınlığından küçük olmalıdır. Agreganın en büyük dane büyüklüğü EN 933-1 e uygun olmalıdır. SAYFA32 ADİL ALTUNDAL Betonarmede Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri

33 14.12.2015 Kum-Çakıl (Agrega): Normları (TS EN 12620 veya EN 13055) ' da verilmiştir. Kum ve çakılın (agrega) mukavemeti ve beton içerisindeki oranları, betonun mukavemetine büyük oranda tesir eder. İnce agrega, doğal olarak elde edilen kum, yapay olarak elde edilen ise kırma kum olarak adlandırılır ve 4 mm boyutundaki kare elekten geçen malzemedir. İri agrega, doğal olarak elde edilen çakıl, yapay olarak elde edilen ise kırma taş veya mıcır olarak adlandırılır ve 4 mm boyutundaki kare elekten kalan malzemedir. Betonarmede Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri

34 14.12.2015 Çimento: (TS EN 197-1 uygun olmalıdır. Sonradan EN 14216 TS21 ve TS 13353 uygunluk şartı getirilmiştir.) Çimento kalitesinin ve beton içerisindeki miktarının beton mukavemeti üzerinde önemli etkileri vardır. 1m 3 yerine dökülmüş ve sıkıştırılmış betonun içerisindeki çimentonun ağırlık olarak miktarına dozaj denir. Kütle betonlarda dozaj 200–250 kg, normal yapılarda 300–400 kg, köprülerde 350–400 kg, su içindeki yapılarda 450–550 kg civarında olabilir. Toz halindeki çimento, su ile karıştırılınca plastik bir hale gelir, bir müddet sonra sertleşir, zamanla katılaşır ve sonunda taşlaşır. Bu katılaşma olayına Priz denir. Çimentonun Prizi 1–10 saat arasında tamamlanır. Soğuk ve rutubetli havalarda priz süresi uzun, sıcak ve kuru havalarda ise kısa olmaktadır. SAYFA34 ADİL ALTUNDAL BETON

35 14.12.2015 Su: İçmeye elverişli her su, betonda karma suyu olarak kullanılabilir. Beton karma suyu, bileşim hesabında bulunan miktar kadar kullanılmalıdır. Gereken miktardan az veya fazla su kullanılması halinde betonun dayanımı düşer. TS 500 de su miktarı hakkında global bir değer verilmemekle birlikte, su/çimento oranının 0.60 civarında olması gerektiği, yüksek dayanımlı beton elde etmek için karışım hesapları yapıldığında, bu oranın 0.45–0.50–0.55 gibi değerler almasının gerektiği söylenebilir. SAYFA35 ADİL ALTUNDAL BETON

36 14.12.2015 Bileşim: (TS 802 ) Betonun dayanımına, içerisindeki elemanların dayanım özelliklerinin yanı sıra bu elemanların karışımdaki oranları da tesir eder. Betonun dayanımını arttırmak için sadece çimento miktarının arttırmanın doğru bir yol olmadığı söylenebilir. Beton bileşim hesaplarının kesin olarak yapılmadığı durumlarda, bileşime giren elemanların miktarları kabaca; Hacim olarak: Çimento/Su/Kum/Çakıl =1/0.55/1.8/2.7 Ağırlık olarak: Çimento/Su /Kum/Çakıl= 1/0.55/3.0/4.5 TS500 (Şubat 2000) Beton karışımına giren malzeme miktarlarının ağırlık ile belirleneceğini, hacim esasına göre yapılamayacağını hükmünü getirmiştir. TS EN 206-1 uygun hazır beton kullanılmalıdır SAYFA36 ADİL ALTUNDAL BETON

37 14.12.2015 Kimyasal Katkı Malzemeleri: Değişik amaçlarla betonda katkı malzemeleri kullanılabilir. Betonda kullanılacak katkı malzemeleri TS EN 934-2 ye uygun olmalıdır. Katkı malzemeleri, ilaç gibidir. Reçete ile kullanılmalıdır. Katkı malzemelerinin gereğinden fazla kullanılması halinde aksi tesir yaparak betonun dayanımını düşüreceği unutulmamalıdır. SAYFA37 ADİL ALTUNDAL BETON

38 14.12.2015 SAYFA38 ADİL ALTUNDAL BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Betonun Mekanik Özellikleri: Betonun mekanik özellikleri, betonun mekanik etkilere karşı incelenmesidir. Betonun dış yük altındaki önemli özellikleri; Basınç dayanımı, Çekme dayanımı, Kesme dayanımı, Sünme, Şekil değiştirmedir.

39 14.12.2015 Basınç Dayanımı: Betonun en belirgin özelliği, basınç dayanımının yüksek olmasıdır. Dolayısıyla betonlar sınıflandırılırken basınç dayanımları esas alınır. Basınç dayanımları belirlenirken numune olarak küp ve silindir kullanılabilir. Deneyler 15X30 cm. boyutunda silindir numuneler üzerinde yapılmalıdır. Zorunlu durumlarda 15X15 cm. boyutunda küp numuneler de kullanılabilir. Bu durumda tablodaki eşdeğer küp basınç dayanımlarına göre beton sınıfı belirlenmelidir. Üzerinde nitelik deneyi yapılacak olan numuneler, TS 3351 de tanımlanan biçimde bakımı yapılmış numuneler olmalıdır. SAYFA39 ADİL ALTUNDAL BETONUN BASINÇ DAYANIMI

40 14.12.2015 Karakteristik Silindir Basınç Dayanımı (f ck ): 2002 de değiştirilen TS 500 madde 3.3.1. e göre; taban çapı 15 cm, yüksekliği 30 cm olan beton deney numuneleri, su içerisinde, 20 ± 2 derece sıcaklıkta, 28 gün saklanacak, sonra TS EN 132390-2 uygun biçimde kırılacak. Bu şekilde edilen beton basınç dayanımına Karakteristik Silindir Basınç Dayanımı denilmektedir. Betonun karakteristik basınç dayanımı olan f ck ; Deneyden elde edilen basınç dayanımlarının bu değerden küçük olma olasılığı %10 olan değerdir. SAYFA40 ADİL ALTUNDAL BETONUN BASINÇ DAYANIMI

41 14.12.2015 Beton Sınıfları: Basınç dayanımı için boyutu 15 cm olan küp numuneler kullanıldığı takdirde beton sınıflarına göre her cins betonun eşdeğer küp basınç dayanımları da aşağıda verilmiştir. Ayrıca aynı tabloda, betonun eksenel çekme tesirindeki karakteristik eksenel çekme dayanımları ( f ctk ) ve betonunu 28 günlük Elastisite modülleri (E c ) de verilmiştir. (TS500 Şubat 2000) C20 veya C20/25 karakteristik silindir basınç dayanımı en az 20 N/mm 2 veya karakteristik küp basınç dayanımı en az 25 N/mm 2 olan beton demektir. SAYFA41 ADİL ALTUNDAL BETONUN BASINÇ DAYANIMI

42 14.12.2015 SAYFA42 ADİL ALTUNDAL BETONUN BASINÇ DAYANIMI TS 500 Şubat 2000 ÇİZELGE 3.2 - Beton Sınıfları ve Dayanımları BETON Sınıfı Karakteristik Basınç Dayanımı f ck Eşdeğer Küp (150 mm) Basınç Dayanımı f ck Karakteristik Eksenel Çekme Dayanımı, f ctk 28 Günlük Elastisite Modülü E c MPa C16/2016201,427 000 C18/2218221,527 500 C20/2520251,628 000 C25/3025301,830 000 C30/3730371,932 000 C35/4535452,133 000 C40/5040502,234 000 C45/5545552,336 000 C50/6050602,537 000

43 14.12.2015 Silindir veya küp olarak standarttan farklı boyutta numuneler kullanılması halinde bazı katsayılarla çarpılarak sonuçlarda düzeltmeler yapılması uygun olacaktır. Beton dayanım deneylerinin 15X30 silindir veya 15X15 küp üzerinde yapılması durumunda, TS EN 206-1 e göre Beton Sınıflarının isimlendirilmeleri; Normal ve Ağır betonlar; C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, Hafif betonlar LC 30/33,Şeklinde olacaktır. SAYFA43 ADİL ALTUNDAL BETONUN BASINÇ DAYANIMI

44 14.12.2015 Basınç Dayanım Sınıfı En küçük karakteristik silindir dayanımı f ck,sil En küçük karakteristik küp dayanımı f ck,küp N/mm 2 C 8/10810 C 12/151215 C 16/201620 C 20/252025 C 30/373037 C 35/453545 C 40/504050 C 45/554555 C 50/605060 SAYFA44 ADİL ALTUNDAL ÇİZELGE 7 – Normal Beton için Beton Dayanım ve Sınıfları BETONUN BASINÇ DAYANIMI TS EN 206-1 / Nisan 2002 ÇİZELGE 7 – Ağır Beton için Beton Dayanım ve Sınıfları Basınç Dayanım Sınıfı En küçük karakteristik silindir dayanımı f ck,sil En küçük karakteristik küp dayanımı f ck,küp N/mm 2 C 55/675567 C 60/756075 C 70/857085 C 80/958095 C 90/10590105 C 100/115100115

45 14.12.2015 SAYFA45 ADİL ALTUNDAL Yoğunluklarına göre betonlar üç sınıfa ayrılır. Hafif beton, Yoğunluğu 0,8-2,0 t/m 3 Normal beton; Yoğunluğu 2-2,6 t/m 3 Ağır beton, Yoğunluğu 2,6 t/m 3 den büyük olan betondur. Dayanımlarına göre betonlar iki sınıfa ayrılır. Normal Dayanımlı beton, Beton sınıfı C 50/60 a kadar Yüksek dayanımlı beton, Beton sınıfı C 50/60 dan büyük 2007 Deprem Yönetmeliği Deprem bölgelerinde yapılacak tüm betonarme binalarda C20 den daha düşük dayanımlı beton kullanılmasını yasaklamıştır. BETONUN BASINÇ DAYANIMI

46 14.12.2015 ŞANTİYEDEKİ betonun basınç dayanımını belirlenmesi, ile YAPIDAKİ mevcut betonun basınç dayanımının belirlenmesi farklı yapılmaktadır. SAYFA46 ADİL ALTUNDAL BETONUN BASINÇ DAYANIMI

47 14.12.2015 3.4. Betonda Nitelik Denetimi ve Kabul Koşulları: Şubat 2000: TS 500 yayınlandı Nisan 2002: Madde 3.4 değiştirildi Üç ay sonra 21. Temmuz 2002 de yürürlüğe gireceği yazıldı. (Madde 3.4.Betonda nitelik denetimi ve kabul koşulları TS EN 206-1 Madde 8 e uygun olmalıdır.) Ocak 2015: Resmi gazetede Madde 3.4 değiştirildi Üç ay sonra Nisan 2015 de yürürlüğe gireceği yazıldı. (Madde 3.4.Betonda nitelik denetimi ve kabul koşulları TS 13515 Ek B1 e uygun olmalıdır.) Nisan 2015 den itibaren Betonda nitelik denetimi ve kabul koşulları TS 13515 Ek B1 e uygun olarak yapılmalıdır. SAYFA47 ADİL ALTUNDAL BETONUN BASINÇ DAYANIMI

48 14.12.2015 SAYFA48 ADİL ALTUNDAL BETONUN BASINÇ DAYANIMI

49 14.12.2015 SAYFA49 ADİL ALTUNDAL BETONUN BASINÇ DAYANIMI

50 14.12.2015 SAYFA50 ADİL ALTUNDAL BETONUN BASINÇ DAYANIMI

51 14.12.2015 SAYFA51 ADİL ALTUNDAL BETONUN BASINÇ DAYANIMI

52 14.12.2015 YAPIDAKİ mevcut betonun basınç dayanımının belirlenmesi Nisan 2010 da yayımlanan TS EN 13791 e göre yapılmalıdır. Yapıdaki karakteristik basınç dayanımının, karot deneyleri kullanılarak belirlenmesi: Uzunluğu ve anma çapı birbirine eşit ve 100 mm olan silindir karotlardan bulunan dayanım, 150mm Standart küp numune dayanımına eşit alınmalıdır. Anma çapı en az 100mm ve uzunluk/çap oranı 2 olan karotlardan bulunan dayanım Standart silindir numune dayanımına eşit alınabilir. SAYFA52 ADİL ALTUNDAL BETONUN BASINÇ DAYANIMI

53 14.12.2015 Yapıda en az 15 karot kullanılıyorsa A Yaklaşımı, 3-14 arasında karot kullanılıyorsa B Yaklaşımı kullanılarak Yapıdaki asgari karakteristik dayanım bulunur. Bu dayanıma göre Çizelge 1 den Beton sınıfı belirlenebilir. Mevcut bir yapıdan alınan 12 adet çapı ve yüksekliği 10cm olan karotlar kırılmış ve sonuçları verilmiştir. A yaklaşımına göre Beton sınıfının bulunması, SAYFA53 ADİL ALTUNDAL BETONUN BASINÇ DAYANIMI

54 14.12.2015 SAYFA54 ADİL ALTUNDAL BETONUN BASINÇ DAYANIMI Bulunan 8,953 yaklaşık olarak 9N/mm 2 kabul edildiği takdirde, mevcut yapıda kullanılan beton sınıfı C8/10 kabul edilebilir. A yaklaşımına göre Beton sınıfının bulunması,

55 14.12.2015 BETON SINIFI Yapıdaki karakteristik dayanımın, standart deney numunesinin karakteristik dayanıma oranı f ck, silindir f ck,küp C 8/100,8579 C 12/150,851013 C 16/200,851417 C 20/250,851721 C 25/300,852126 C 30/370,852631 C 35/450,853038 SAYFA55 ADİL ALTUNDAL Yapıdaki asgari karakteristik dayanım (N/mm 2 ) BETONUN BASINÇ DAYANIMI Çizelge 1 (TS EN 13791) Yapıdaki asgari Karakteristik basınç dayanımına göre beton Sınıfları göre

56 14.12.2015 SAYFA56 ADİL ALTUNDAL Betonun Basınç dayanımının, betonun yaşı ile ilgisi: Betonların basınç dayanımlarının tayininde 7 günlük numuneler kullanıldığı takdirde, 7 günlük betonun basınç dayanımı, 28 günlük betonun basınç dayanımının 0,65'i civarında olduğu düşünülerek bulunabilir. b 7 = (0.65) b 28 Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda, beton basınç dayanımının zamana göre değişimi aşağıdaki şekilde bulunmuştur. BETONUN BASINÇ DAYANIMI

57 14.12.2015 Çekme Dayanımı: Betonun çekme dayanımı, eksenel çekme deneyinden elde edilen değerdir ve f ctk ile gösterilir. f ctk : betonun karakteristik eksenel çekme dayanımıdır. Betonun çekme dayanımı, karakteristik basınç dayanımının yanında hayli küçüktür. Betonun karakteristik eksenel çekme dayanımı, karakteristik basınç dayanımının bir fonksiyonu olarak TS 500 'de şu ifade ile verilmiştir. f ctk =1,1  f ck f ctk, f ck : kg / cm² f ctk =0,35  f ck f ctk, f ck : N / mm² SAYFA57 ADİL ALTUNDAL BETONUN ÇEKME DAYANIMI

58 14.12.2015 Beton sınıflarına bağlı olarak, betonların eksenel çekme dayanımları Tablolarda verilmiştir. Tabloda olmayan özel beton sınıfları için verilen formüllerle bulunmalıdır. SAYFA58 ADİL ALTUNDAL BETONUN ÇEKME DAYANIMI BETON Sınıfı Karakteristik Basınç Dayanımı f ck Eşdeğer Küp (150 mm) Basınç Dayanımı f ck Karakteristik Eksenel Çekme Dayanımı, f ctk 28 Günlük Elastisite Modülü E c MPa C16/2016201,427 000 C18/2218221,527 500 C20/2520251,628 000 C25/3025301,830 000 C30/3730371,932 000 C35/4535452,133 000 C40/5040502,234 000 C45/5545552,336 000 C50/6050602,537 000

59 14.12.2015 TS 500'de eksenel çekme mukavemetinin, silindir yarma ve eğilme deneylerinden elde edilen sonuçlara göre nasıl bulunabileceği hakkında ampirik formüllere de yer verilmiştir. Buna göre silindir yarma deneyinden elde edilen değer 1,50 Eğilme deneyinden elde edilen çekme dayanımı da 2 ile bölünerek yaklaşık olarak eksenel çekme dayanımı bulunabilir. Eğilme deneyinden elde edilen çekme dayanımına f ctf denirse; f ctf = 2*f ctk yazılabilir. Sonuç olarak eğilme çekme dayanımı, eksenel çekme dayanımının iki katı alınabilir. SAYFA59 ADİL ALTUNDAL BETONUN ÇEKME DAYANIMI

60 14.12.2015 Buna göre silindir yarma deneyinden elde edilen değer 1,50 Eğilme deneyinden elde edilen çekme dayanımı da 2 ile bölünerek yaklaşık olarak eksenel çekme dayanımı bulunabilir. Eğilme deneyinden elde edilen çekme dayanımına f ctf denirse; f ctf = 2*f ctk yazılabilir. SAYFA60 ADİL ALTUNDAL BETONUN ÇEKME DAYANIMI N,Çekme Kuvvetinden dolayı kesitte eksenel çekme gerilmeleri (f ctk ) oluşur M,Eğilme momentinden dolayı kesitte altta eğilme çekme gerilmeleri (f ctf ) oluşur

61 14.12.2015 SAYFA61 ADİL ALTUNDAL BETONUN ÇEKME DAYANIMI N,Çekme Kuvvetinden dolayı kesitte eksenel çekme gerilmeleri (f ctk ) oluşur M,Eğilme momentinden dolayı kesitte altta eğilme çekme gerilmeleri (f ctf ) oluşur Burada eksenel çekme dayanımı karakteristik veya dizayn alınması halinde, eğilmede çekme dayanımının da aynı cinsten olacağı unutulmamalıdır. f ctf = 2*f ctk

62 14.12.2015 Kesme Dayanımı: Betonun salt kesme dayanımı, çekme dayanımından daha fazladır. Basınç dayanımının 0.35 ile 0.85 arasında değişebilen değerler almaktadır. Yaklaşık olarak çekme dayanımının 4 katı kadardır. Betonarme yapılarda salt kesme durumuna rastlanmaz. Kayma gerilmesi meydana getiren kesme kuvvetleri aynı zamanda eğik çekme gerilmeleri meydana getirirler. Dolayısıyla betonun kesme dayanımı, çekme dayanımı ile sınırlıdır. SAYFA62 ADİL ALTUNDAL BETONUN KESME DAYANIMI

63 14.12.2015 Sünme: Sünme; betonun, sabit yük altında uzun zaman yüklenmesiyle meydana gelen hacimce küçülme, boyca kısalmasıdır. Sünme plastik bir kısalmadır. Beton, elastik sınırın altında kalan sabit bir basınç ile uzun süre yüklenirse zamanla kısalır. Betonda meydana gelen basınç gerilmeleri, beton silindir basınç dayanımının (f ck ), 0.33'ünden küçük ise meydana gelen sünme, uygulanan gerilme ile doğru orantılıdır. Bu şekilde yüklenen eleman, yükün uygulanmasıyla ani bir deformasyon yapar, daha sonra bu yükün uzun bir süre kalmasıyla zamanla artan ilave bir deformasyon daha yapar. Buna geciken deformasyon denir. SAYFA63 ADİL ALTUNDAL BETONDA SÜNME

64 14.12.2015 SAYFA64 ADİL ALTUNDAL Bu şekilde yüklenen eleman, yükün uygulanmasıyla ani bir deformasyon yapar, daha sonra bu yükün uzun bir süre kalmasıyla zamanla artan ilave bir deformasyon daha yapar. Buna geciken deformasyon denir. Geciken deformasyonun tamamı, ani deformasyonun iki katı kadardır. Betonda meydana gelen sünme, betonun dayanımı, yaşı ve havanın nemi ile ters orantılıdır. Şekil 2.4 Betonda Sünme-Zaman ilişkisi BETONDA SÜNME

65 14.12.2015 Sünme Şekil değiştirmesi  ce, sünme katsayısına (  ce ) bağlı olarak aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.  ce = ( σ co /E c ) *  ce TS500 Sh 12 Çizelge 3.3 de de sünme katsayılarının 2–3 yıl gibi uzun süre sonunda erişebilecek değer (  ce ) olarak verilmiştir. SAYFA65 ADİL ALTUNDAL BETONDA SÜNME

66 14.12.2015 SAYFA66 ADİL ALTUNDAL Şekil Değiştirme: Betonun gerilme-deformasyon diyagramı çizilirken numunelere basınç deneyi uygulamak uygun olur. Çünkü betonun çekme gerilmesi yok denecek kadar azdır ve hesaplarda dikkate alınmayıp ihmal edilmektedir. Beton için çelikte olduğu gibi tek bir gerilme-deformasyon diyagramından bahsetmek mümkün olmaz. BETONDA ŞEKİL DEĞİŞTİRME

67 14.12.2015 SAYFA67 Betonun Basınçta Gerilme- Deformasyon diyagramları BETONDA ŞEKİL DEĞİŞTİRME Dayanımları farklı 4 farklı betonun Gerilme-Deformasyon diyagramları aynı eksen takımı üzerinde çizilirse aşağıdaki diyagramlar elde edilir.

68 14.12.2015 Betonların dayanımlarına göre farklı (  -  ) diyagramları oluşmaktadır. Dayanımın artmasıyla eğrinin dikleştiği, tepe noktalarının daha belirgin hale geldiği görülmektedir. Her farklı dayanımdaki betona ait (  -  ) eğrisinin farklı olduğu, ancak maksimum dayanım karşılığı birim deformasyonunun yaklaşık olarak  co = 0.002 alınabileceği görülmüştür. SAYFA68 ADİL ALTUNDAL BETONDA ŞEKİL DEĞİŞTİRME BETON Sınıfı Karakteristik Basınç Dayanımı f ck Eşdeğer Küp (150 mm) Basınç Dayanımı f ck Karakteristik Eksenel Çekme Dayanımı, f ctk 28 Günlük Elastisite Modülü E c MPa C16/2016201,427 000 C18/2218221,527 500 C20/2520251,628 000 C25/3025301,830 000 C30/3730371,932 000 C35/4535452,133 000 C40/5040502,234 000 C45/5545552,336 000 C50/6050602,537 000

69 14.12.2015 Düşük dayanımlı betonlarda kırılma anında oluşan birim kısalmanın, yüksek dayanımlı betonlarda oluşan değerden daha fazla olduğu görülmektedir. Bu sonuçtan, düşük dayanımlı betonların daha sünek olduğu söylenebilir. SAYFA69 ADİL ALTUNDAL BETONDA ŞEKİL DEĞİŞTİRME

70 14.12.2015 Diyagramdan da görüldüğü gibi, maksimum gerilme altında oluşan deformasyon aşıldığında deformasyonların arttığı ancak gerilmelerin azaldığı görülmektedir. Betonun ezilme anındaki gerilmesi, maksimum gerilmeden daha düşük olmaktadır. SAYFA70 ADİL ALTUNDAL BETONDA ŞEKİL DEĞİŞTİRME

71 14.12.2015 Birim kısalmanın 0,0005 değerine kadar ise diyagramın doğrusal olduğu kabul edilebilir. Bu deformasyona kadar Hooke Kanunu geçerlidir.  c =  c *E c yazılabilir. Buradan da görüldüğü gibi betonun elastisite modülü, betonun dayanımına bağlı olarak değişmektedir. SAYFA71 ADİL ALTUNDAL BETONDA ŞEKİL DEĞİŞTİRME

72 14.12.2015 TS 500 de betonun elastisite modülü, betonun yaşına ve dayanımına bağlı olarak şu şekilde verilmektedir. E ci = 10.270  f cki + 140.000 kg/cm² E ci = 3.250  f cki + 14.000 N/mm² E ci = i günlük betonun elastisite modülü f cki = i günlük betonun karakteristik silindir basınç dayanımı olarak alınmalıdır. Darbe gibi ani yüklemelerde, formülden elde edilen Elastisite Modülünün değeri %10 arttırılır. SAYFA72 ADİL ALTUNDAL BETONDA ŞEKİL DEĞİŞTİRME Buradan da görüldüğü gibi betonun elastisite modülü, betonun dayanımına bağlı olarak değişmektedir.

73 14.12.2015 SAYFA73 ADİL ALTUNDAL Tablo 2.5 Beton Elastisite Modülü (kg/cm²) BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİ 28 günlük betonun karakteristik silindir basınç dayanımları esas alınarak elde edilen beton elastisite modülleri tabloda verilmiştir.

74 14.12.2015 Betonun Fiziksel Özellikleri: Betonun, dış yük etkisinden bağımsız şekil değiştirmesidir. Bunlar rötre ve sıcaklık değişimi tesirleridir. Rötre: Beton, imal edilip yerine döküldükten bir müddet sonra hacimsel olarak küçülür. Betonun bu dış yükten bağımsız hacımsal küçülmesine Rötre (Büzülme) denir. Rötre yi meydana getiren sebepler: SAYFA74 ADİL ALTUNDAL BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

75 14.12.2015 Rötre yi meydana getiren sebepler: a) Fiziksel Rötre: Betonun iyi işlenebilmesi, kalıplara iyi yerleştirilebilmesi için, içerisine konulması gereken karma suyunun teorik olarak, çimentonun hidrotasyonu için gereken miktardan biraz fazla olması gerekir. Betonun tamamen sertleşmesinden sonra fazla olan bu su beton içerisinde kalır. Zamanla, buharlaşma nedeniyle bu suyun betondan ayrılmasıyla beton büzülür ve hacimsel olarak küçülür. Bu olaya fiziksel rötre denir. b) Kimyasal Rötre: Çimentonun kristalleşmesi sonucu meydana gelen rötre ye ise kimyasal rötre denilir. Kimyasal rötre, çimentonun kalitesine ve betonun içerisindeki miktarına bağlıdır. SAYFA75 ADİL ALTUNDAL BETONDA RÖTRE

76 14.12.2015 Rötre, yapı elemanın boyutlarına, hava ile temas eden yüzeylerin büyüklüğüne, havanın sıcaklığına, havadaki nem miktarına bağlıdır. Rötreden meydana gelebilecek kısalmalara engel olunuyorsa, bu gerilmelerin hesaba katılması gerekir. Şartnamelere göre, Rötreden meydana gelebilecek kesit tesirlerinin hesabı; -15 C lik sıcaklık değişiminden meydana gelen tesirlerinin hesabına eşdeğer alınabilir. SAYFA76 ADİL ALTUNDAL BETONDA RÖTRE

77 14.12.2015 SAYFA77 ADİL ALTUNDAL BETONDA RÖTRE Rötre ve Sünmenin zamanla değişimi yaklaşık olarak birbirine benzemekte olup aşağıdaki gibidir.

78 14.12.2015 Sıcaklık Değişimi: Diğer yapı malzemelerinde olduğu gibi, betonda da sıcaklık değişiminde farklı deformasyonlar meydana gelir. Sıcaklığın artmasıyla betonda uzama, azalmasıyla da kısalma meydana gelir. Betonun ısı genleşme katsayısı, içerisindeki çimento miktarına göre değişmekle beraber yaklaşık olarak  t =0,00001 alınabilir. (α t = 10 –5 / C 0 ) Bilhassa hiperstatik sistemlerin hesabında sıcaklık değişiminin tesiri dikkate alınmalıdır. SAYFA78 ADİL ALTUNDAL BETONDA SICAKLIK DEĞİŞİMİ

79 14.12.2015 Betonun Poisson oranı μ c = 0,20 kabul edilebilir. Betonun kayma modülü yaklaşık olarak G cj = 0,40* E cj ifadesiyle bulunabilir. SAYFA79


"14.12.2015 B E T O N A R M E SAYFA1 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KASAP Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları