Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişim Süreci ve Türleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişim Süreci ve Türleri"— Sunum transkripti:

1 İletişim Süreci ve Türleri
ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ

2 Konu Başlıkları İletişimin Tarihi İletişim Kavramı-Tanımı
İletişim Süreci İletişim Türleri Kitlesel İletişim

3 İletişim - Gelişimi Simge üretme ve kullanma Konuşma Fonetik alfabe
*Yazı(M.Ö sümerler), kağıt(M.S.105 Ts’ai Lun) *Matbaa(Çin 700, avrupa 1450 Guttenberg) Gazetcilik Avrupa’da ve Türkiye’de gazetecilik *Telgraf (1837 – William Cooke, Charles Wheatstone 1843 Samuel Morse) Telefon(1847-Alexander G. Bell) Radyo(1902, Marconi) Televizyon(1923 Logia Beard) *Bilgisayar & İnternet

4 İlk İnsanların İletişim Çabası: Sözellik
M.Ö 90bin-40bin, İşaretler, dürtmeler, çağırma sesleri Birlikte olmayı gerektirir, gözle görme, çağırma 35bin konuşmanın geliştirilmesi Kulakla duymayı Ağız ve kulak(medya) Bellek, akılda kalıcılık için tekrar, ritim, sanatsal ifadeler Sözlü gelenek, sözün sahipliği üstünlüğü, ezberleme hitabet Hikaye(öykü) anlatıcılığı en önemli meslek

5 Yazının İcadı Alfabenin Geliştirilmesi
Sümerler ve Mısırlılar MÖ 3000ler Sözün yazıyla kaydı(“Verba volant, scripta manent”) Kil Tabletler – Çivi yazısı Hiyeroglif(Mezopotamya) Ekonomik ve Siyasal yönetim Yöneticiler, Tüccarlar: Demirbaş defteri, Buyruklar.. Kayıt ve Hesap Tutma Yazmanlık

6

7 Kağıda Geçiş Parşomen Papirus Yaşayan Ölünün Kitabı(MÖ 1900)
En eski kütüphane - Atina(MÖ500) Kağıt MS105, Ts’ai Lun *Matbaa 800, Çin, Blok baskı 1450 hareketli tipografya, Avrupa Mekaniksel çoğaltma Yunan ve Arap eserlerinin tercümesi ve çoğaltılması

8

9 Basılı Yayınlar ve Gazetecilik
Gazetcilik Avrupa’da ve Türkiye’de gazetecilik Occassionel ilk düzensiz gazete (Fransa), Gazetta Acta Diurna (Roma-MÖ.59) İlk süreli yayın Almanak 18.YY Dödüncü güç (Edmund Burke) Balzac, Hugo, Dumas gazete Arkası yarın hikayeler

10 Basılı Yayınlar ve Gazetecilik
Takvimi Vekayi, Ceridei Havadis, Tercumanı Ahval, Tasviri Efkar Haber, Köşe yazıları Çeviriler, Hikayeler, Edebi Metinler Tasvirler, Gözlem, Şiir, Mizah, Eleştiri Diyojen ilk mizah dergisi Teordor Kasap

11

12 Elektronik Medyaya Geçiş
*Telgraf (1837 – William Cooke, Charles Wheatstone Samuel Morse) Kamera (1850), Film(1888) Sinematograf(1895)-Lumiere Kardeşler Görüntü alma saklama teknikleri Telefon(1847-Alexander G. Bell) Bellinograf (Fax) GSM 1994 Türkiye

13 Elektronik Medyaya Geçiş
Radyo(1902, Marconi) Askeri amaç 1920 KİA olarak yazılı basına alternatif 1922(SSCB),1923(Almanya),1927(Türkiye) Televizyon(1923 Logia Beard) 1936(İngiltere),( ) *Bilgisayar & İnternet (1970li yıllar ve sonrası) Digitalleşme, yöndeşme ve yeni medya , Telekomünikasyon Etkileşimli Medya Multimedya HyperMetin(text)

14 İletişim Tanımı İnsan ve toplumun varoluşu ve varlığını sürdürmesinin en temel koşulu iletişimdir. 160 farklı tanım var.. “İletişim bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin vb. Simgeler kullanılarak iletilmesidir.” “İletişim, sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız ve bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız insani bir süreçtir.” İletişimin boyutları: ihtiyaç, amaç ve araç İletişimin öğeleri kaynak, alıcı, ileti ve kanal

15 HEDEF (ALICI) KAYNAK (GÖNDERİCİ)
O D L AMA K O D A Ç MA HEDEF (ALICI) KAYNAK (GÖNDERİCİ) KANAL İnsan İktidar Güç Sermaye Sahipliği Devlet Medya Kuruluşu SAHİPLİK ARAŞTIRMASI NİYET ANALİZİ PROPAGANDA VE İKNA KAMUOYU OLUŞTURMA İnsan Vatandaş Kamuoyu İzleyici Kitle İZLEYİCİ ANALİZİ ETKİ ARAŞTIRMALARI PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR Mesajın Türü,İçeriği İletişim Şekli İletişim Tekniği(Teknoloji) İletişim Aracı(Medya) İletişimin Dili Gürültü ve Engeller İÇERİK ANALİZİ MEDYA ANALİZİ TEKNOLOJİ – AR-GE ÇALIŞMALARI

16 İLETİŞİM SÜRECİ

17 A-GÖNDERİCİ (KAYNAK) Gönderici, ilk olarak göndermek istediği mesajı fikir olarak zihninde oluşturur ve daha sonra bu fikri kodlar, diğer bir deyişle sözcüklere, rakamlara ve şekillere dönüştürür. Gönderici mesajın kaynağı, iletişimin başlatıcısıdır. Kaynağın (Göndericinin) Taşıması Gereken Özellikler Kaynak bilgili olmalıdır. Kaynak tanınmalıdır. Kaynak düzlem ve rolüne uygun davranmalıdır. Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır.

18 C. KODLAMA -KOD AÇMA Kodlama; bir mesajın, iletişim kanallarının özelliklerine uygun olacak şekilde, bir simgeleştirme sistemi aracılığıyla fiziksel olarak iletilebilecek veya taşınabilecek bir biçime çevrilmelidir. Bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun hazır bir mesaj haline getirilmesine kodlama denir. Mesajın yorumlanarak, anlamlı bir şekilde algılanması sürecine Kod açma denir. Kodlama kaynak tarafından, Kod açma ise alıcı tarafından gerçekleştirilir.

19 B. MESAJ (İLETİ) Mesaj, alıcı için bir uyaran olarak işlev gören bir sinyal yada sinyaller birleşimidir. Mesajın Taşıması Gereken Özellikler: Mesaj anlaşılır olmalıdır. Mesaj açık olmalıdır. Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. Mesaj uygun kanalı izlemelidir. Mesaj kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır.

20 D. KANAL Kanal, sinyali taşıyan herhangi bir fiziksel araçtır. Kanal fiziksel olabilir.(sesimiz,bedenimiz) Kanal teknik olabilir.(Telefon) Kanal toplumsal olabilir (Okullar, gazeteler) Kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bağdır. İnsanın beş duyu organı, onun iletişim kanallarıdır. Teknoloji İle Aracılanmamış, Teknoloji İle Aracılanmış

21 E. ALICI (HEDEF) Kodlanmış mesajı alan ve kodunu açan kişi alıcıdır. Alıcı, mesajı taşıyan sembolleri algılayıp anlam vererek, iletişimi sonlandırır yada kendisi bir mesaj göndererek gönderici konumuna geçebilir. Alıcının Taşıması Gereken Özellikler Alıcı mesajı algılayabilmelidir. Alıcı bilgili olmalı ve bir geri besleme sistemine sahip olmalıdır. Alıcı, bulunduğu düzleme uyabilmelidir. Alıcı, kaynak olma özelliği taşımalıdır.

22 G. GERİBİLDİRİM (FEED BACK)
Geribildirim, gönderici ve alıcı arasında geriye doğru bilgi akışıdır. Bu sayede gönderici mesajının anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenir. Geribildirimin olmadığı iletişime tek yönlü iletişim, geribildirimin olduğu iletişim çift yönlü iletişimdir. Etkin bir geribildirim; Kaynağa yardımcı olmayı amaçlar. Mesajın tam bir karşılığıdır. Zamanlaması tamdır. Kaynağın amacına ulaşmasını sağlayacak kadar açık ve nettir. Yapıcıdır ve davranış üzerinde durur.

23 İLETİŞİM TÜRLERİ Mesaj 1)Sözlü iletişim 2)sözsüz iletişim 3)yazılı iletişim Hedef 1)Kişinin kendisi 2)kişiler arası iletişim 3)kitle iletişimi Kanal 1)kişisel iletişim 2)örgütsel iletişim 3)Medyatik

24 İLETİŞİM ŞEKİLLERİ A.Kişinin Kendisi İle İletişim ” Kişinin ihtiyaçlarının, değerlerinin, tutum, davranış ve yeteneklerinin farkına varması, düşündüklerini ve hissettiklerini kavramaya çalışması, kendisiyle geliştirdiği iç iletişimle mümkün olur” Kendini muhasebeye çekme, özeleştiri yapma, özgüven duyma kişinin kendisiyle olan iletişime örnektir.

25 B. Kişiler Arası İletişim
“kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime kişilerarası iletişim denir. İletişim etkinliğinin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için; Taraflar belli bir yakınlık içinde yüz yüze ilişki halinde olmalıdırlar. Taraflar arasında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alış-verişi dolayısıyla çift yönlü iletişim olmalıdır. Söz konusu mesajlar, sözlü ve sözsüz nitelikte olmalıdır.

26 Kitle İletişimi Hedef ve kaynağın en az birinin topluktan, gruptan oluştuğu iletişim türüne kitle iletişimi veya kitlesel iletişim denir. Kitle iletişiminde grubun ortak yönleri ile etkileme sağlanır. Grup davranışı, tutumu, kitle psikolojisi önemlidir. Kitle iletişimi büyük ölçüde kitle iletişim araçları(medya) ile yapılır. Kitle iletişim teknolojilerindeki büyük değişim dünyayı “büyük bir köye” dönüştürmektedir.

27 Gözden Geçirin İletişim sürecinin ilk defa elektronikleşmesi hangi buluş sayesinde gerçekleşmiştir? İletişim sürecinin unsurları nelerdir? Kodlama ve kod açma nedir? Mesajın tipine göre iletişimi sınıflandırınız. Kitle iletişimi nedir?


"İletişim Süreci ve Türleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları