Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YETKI DEVRI Yetki Devrinin Tanımı ve Türleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YETKI DEVRI Yetki Devrinin Tanımı ve Türleri"— Sunum transkripti:

1 YETKI DEVRI ORGANIZASYON ICINDE BOLUMLER VE SEMALER YENIDEN YAPILANMA (REORGANIZASYON)

2 YETKI DEVRI Yetki Devrinin Tanımı ve Türleri
Organizasyonları meydana getiren bireylerin etkili ve verimli bir biçimde çalıştırılmasında gerçekleştirilmesi gereken en önemli faktörlerden birisi kimin ne işle meşgul olacağını belirlemektir. Bilindiği gibi yetki devri de yöneticinin sahip olduğu karar verme hakkını kendisine bağlı olan astlara devretmesidir. Ancak burada unutulmaması gereken bir şey vardır. Yetkinin bir kısmını devretmek, ondan vazgeçmek değildir. Astların sahip olduğu şey belli sınırlar ölçüsünde davranma özgürlüğüdür. Temel yetkiler yine yöneticidedir.

3 Günümüze kadar gelen yönetim organizasyon teorilerine göre üç tür yetki vardır.

4 Komuta Yetkisi veya Hiyerarşik Yetki :
Bir işin yapılması veya yapılmaması konusunda üstün ast üzerinde doğrudan doğruya emir verebilme yetkisine denir. Komuta yetkisi yukarıdan aşağı doğru ilerler. Her üst kendinden bir kademe altına doğrudan doğruya daha altlara ise kendi altındaki astı aracılığı ile emretme yetkisine sahiptir..

5 Kurmay (Danışma) Yetki:
Kurmay yetkiye sahip olan kişiler organizasyon bazındaki yöneticiye danışmanlık yaparlar veya diğer idari hizmetler bakımından yardımda bulunup, yöneticilerin koordinasyon yeteneğinin gelişmesini sağlar. Bu kişilerin hiyerarşik yöneticilere emir verme yetkisi yoktur.

6 Fonksiyonel Yetki: Bu tarz yetkiye sahip kişilerin işletme belirli alanlarıyla ilgili faaliyet gösterme yetkileri vardır. Ancak; faaliyetleriyle ilgili aldıkları kararların bir üst makamca onaylanması gerekir. Redde edilebilir. Sonuç olarak bu yetki kaynağını bilgisel güçlerden ve mesleki tecrübeden alır.

7 YETKİ DEVRİNİN İLKELERİ
Yetki devrinin iki tane ilkesi vardır

8 Sorumluluğun Denkliği İlkesi:
Yetki verilen kimse ancak yetkisinin yettiği ölçüde aldığı kararlardan sorumludur. Yetkisini suistimal edecek şekilde her şeyi yapmakta serbest değildir. Bunun yanında yetki devredilen birey yetkisinin dışındaki şeylerden sorumlu tutulamaz.

9 Sorumluluğun Devredilememesi:
Sorumluluk konusuna daha öncede değinmiştim. Ancak, şu kesin olarak bilinmelidir. Yetki devredilebilir. Ancak sorumluluk asla. Üst devrettiği yetkiden birinci dereceden sorumludur. Bu da üste yetkisini devredeceği astını iyi seçme zorunluluğu getirir.

10 YETKİ DEVRİNİN YARARLARI
Yetki devri bir çok sorun ortaya koyarken faydaları da göz ardı edilemez. Yetki devri astlar için önemli bir şans demektir. Bir kişi eğer yetki devri ile başarı sağlanmış ise kendine güven duygusu artar ve işletme için önemli olduğuna inanır. Yetki devri ile yöneticilerde önemli yararlar sağlar. Yönetici yetki devri ile önemsiz ve zaman alıcı işlerden kurtularak kendini işletme için daha önemli işlere konsantre edebilir.

11 ORGANIZASYON ICINDE BOLUMLER VE SEMALAR

12

13 Organizasyon / Reorganizasyon (Yeniden Yapılanma)

14 Yeniden yapılanma projeleri kapsamında, organizasyonel olarak kurumun mevcut durumda ne aşamada olduğunun ve problemlerinin belirlenmesinin ve, vizyon / ana gaye ve misyon / vizyona nasıl & ne şekilde ulaşılacağının netleştirilmesinin ardından bu yolda kurumu taşıyacak olan aracın yapısının oluşturulması aşaması gelmektedir. Kurumun organizasyonu, bu denklemlerden yararlanarak;

15 Kurumun uluslar arası standartlarda bir işleyişe sahip olması,
İletişim bozukluluklarının yaşanmaması, Ortak sorumluluk alanlarında yaşanan sorunların giderilmesi, Belirgin bir sorumlusu olmayan işlerin minimuma indirilmesi, Tüm birimlerin ana gaye doğrultusunda hareket etmesinin sağlanması, Görev paylaşımının verimlilik ve etkinlik oluşturacak şekilde yapılması sağlanacak şekilde yeniden yapılandırılmaktadır.

16 Kurum böylece organizasyonel anlamda çalışanlara köstek olan değil katkı sağlayan bir yapıya kavuşmakta, operasyonlarda etkin, iletişimde problemsiz, hedefe doğru giden yolda optimum yönetsel donanıma sahip ve değişime hazırlıklı duruma gelmektedir.

17 Reorganizasyonu açıklayınız ?
Işletme mudurunun alt kademeleri nelerdir? Yetki devri nedir?


"YETKI DEVRI Yetki Devrinin Tanımı ve Türleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları