Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ NSAN HAKLARI ve BAROLAR Av.Mustafa Ç İ NKILIÇ Adana Barosu-2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ NSAN HAKLARI ve BAROLAR Av.Mustafa Ç İ NKILIÇ Adana Barosu-2015."— Sunum transkripti:

1 İ NSAN HAKLARI ve BAROLAR Av.Mustafa Ç İ NKILIÇ Adana Barosu-2015

2 BAKANLAR KURULU KARARI 6 Nisan 1949 tarihli BKK. “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Resmi Gazete ile yayınlanması, yayından sonra okullarda ve diğer eğitim müesseselerinde okutulması, yorumlanması ve bu beyanname hakkında radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması” kararlaştırılmıştır. (27.Mayıs.1949 tarih ve 7217 S. RG.)‏

3 40 yıl sonra… Türkiye, Avrupa İnsan hakları Sözleşmesini 04 Kasım 1950 tarihinde imzalamış, 10 Mart 1954 tarihinde ise onaylamıştı Bireysel başvuru hakkını tanıdığını 28 Ocak 1987 tarihinde bildirmiştir. 27 Eylül 1989 tarihinden itibaren de Mahkemenin zorunlu yargı yetkisini kabul etmiştir.

4 “2014 Yılı Demokrasi Endeksi”* Araştırma Eylül 2006’dan beri 167 ülkede yapılıyor. Araştırmada, ülkeleri sınıflamak için beş ölçüt kullanılmış: 1) Seçim sistemi ve çoğulculuk. 2) Hükümetin fonksiyonları. (Etkinlik, şeffaflık) 3) Siyasal katılım. (Oy verme, siyasal parti üyeliği) 4) Siyasal kültür. 5) Medeni haklar. (Temel hak ve özgürlükler) *(http://www.sudestada.com.uy/Content/Articles/421a313a-d58f-462e-9b24-2504a37f6b56/Democracy-index- 2014.pdf)

5 “2014 Yılı Demokrasi Endeksi”* 1) Tam demokrasiler: 24. 2) Kusurlu demokrasiler: 52. 3) Melez rejimler: 39. 4) Otoriter rejimler: 52. *(http://www.sudestada.com.uy/Content/Articles/421a313a-d58f-462e-9b24-2504a37f6b56/Democracy-index- 2014.pdf)

6 “Melez rejimler” 1) Seçimler genellikle özgür ve adil değildir. 2) Genellikle muhalefet partileri ve adaylar üzerinde iktidar baskısı vardır. 3) Siyasal kültür, hükümetin fonksiyonları, siyasal katılım konusundaki ciddi eksikler kusurlu demokrasilerden daha yaygındır. 4) Hukuk devleti zayıftır. 5) Sivil toplum zayıftır. 6) Tipik olarak gazeteciler üzerinde baskı vardır. 7) Adalet bağımsız değildir.

7 TÜRKİYENİN YERİ NERESİ? Türkiye “Melez rejimler” kategorisi içinde. (Nikaragua, Kırgızistan, Uganda, Kenya gibi ülkelerden sonra) 167 ülke arasında, 5.12 puanla Lübnan la birlikte 98’uncu sırada. 2010’de ise 89’nci sıradaymış.

8

9 TÜRKİYE OKUMA HARİTASI

10

11

12 Av.K.m.76 Barolar; …hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak,…amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, … kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

13 Av.K.M.95 (Baro)Yönetim Kurulunun Görevleri … 21. (Ek: 2/5/2001-4667/55 m.) Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak,

14 Av.K.m.110 Birliğin Görevleri … 17. (Ek: 2/5/2001-4667/59 m.) Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, Bu kavramlara işlerlik kazandırmak,

15 ZORULULUK İnsan Hakları için mücadele etmeyen barolar, Barolar birliği… Anayasa’ya ve kuruluş yasasına aykırı davranmış ve en hafifinden ‘görevi ihmal suçu’ işlemiş olurlar.

16 İNSAN NEDİR? KONUŞAN-KONUŞTURAN İŞİTEN-İŞİTTİĞİNİ ANLAMLANDIRAN GÜLEN-GÜLDÜREN, ÜRETEN-TÜKETEN, YÖNETEN-YÖNETİLEN İSYANCI, SUÇ İŞLEYEN ÖLÜMLÜ-ÖLECEĞİNİ BİLEN HER YAŞTAN, HER CİNSİYETTEN, HER RENKTEN, HER İNAÇTAN, HER IRKTAN HER FELSEFİ DÜŞÜNCEDEN OLABİLEN BİR CANLI…

17 İNSAN HAKLARI NEDİR? “bireylerin Sadece insan olmakla Kazandıkları haklar ” Anabritannica sf.368

18 HAK NEDİR? Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkilerdir Hukuken korunmaya değer menfaat

19 İNSAN HAKLARI (?)

20 İNSAN HAKLARI Temelde devlet gücünü sınırlar, Hem "olanı" hem " olması gerekeni dile getirir Özünde genel ve evrensel niteliktedir. Bütün insanların hatta bazı durumlarda - sağ doğmak koşulu ile- henüz doğmamış olanların her yerde sahip olması gereken haklardır. İnsan Haklan da zamanın bir ürünüdür.

21 “DEVLET GÜCÜNÜ SINIRLAMA” İH, Egemenlikle doğrudan bağıntılıdır. İnsan Haklarını; 1. Korumak, 2. Geliştirmek, Egemen devletin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk: 1. Pozitif Yükümlülük, 2. Negatif Yükümlülük Sadece hukuki değil fiili egemenlikte sorumluluk doğurur.

22

23

24 ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUK İLİŞKİSİ Ulusalüstü belgelerin norm hiyerarşisindeki yerinin belirlenmesi uygulama açısından hayati öneme sahiptir. 1982 Anayasasının 90, 1961 Anayasasının 65. maddeleri ulusalüstü belgelerin iç hukukumuza giriş kapısını oluşturmaktadır. Buna göre "Usulüne göre yürürlüğe konmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz"

25 HERKESİN BİR BAKIŞI VAR (?)

26 1982 Anayasasının 90/son “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla, kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek Uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. ”

27 BAŞARABİLİRİZ!


"İ NSAN HAKLARI ve BAROLAR Av.Mustafa Ç İ NKILIÇ Adana Barosu-2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları