Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Slide 1 AVRUPA’YA GİDEN YOL – MUHASEBE RAPORLAMA VE KURUMSAL GÜÇLENDİRME PROGRAMI Avrupa Muhasipler Federasyonu (FEE) nasıl yardımcı olabilir? Henri Olivier.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Slide 1 AVRUPA’YA GİDEN YOL – MUHASEBE RAPORLAMA VE KURUMSAL GÜÇLENDİRME PROGRAMI Avrupa Muhasipler Federasyonu (FEE) nasıl yardımcı olabilir? Henri Olivier."— Sunum transkripti:

1 Slide 1 AVRUPA’YA GİDEN YOL – MUHASEBE RAPORLAMA VE KURUMSAL GÜÇLENDİRME PROGRAMI Avrupa Muhasipler Federasyonu (FEE) nasıl yardımcı olabilir? Henri Olivier Genel Sekreter

2 Slide 2 İçindekiler 1.FEE hakkında bilgi  Tarihçesi  Çalışma yöntemleri  Çalışma programı 2.Doğu ve Merkezi Avrupa Eylem Planı (1992-2002) 3.Yeni ülkelere ilişkin rol

3 Slide 3 FEE hakkında bilgiler 1.1951 – UEC’in doğuşu (Union Européenne des Experts Comptables Economiques et Financiers) 2.1961 – Groupe d’Etudes des Experts Comptables des Communautés Européennes’in doğuşu 3.1976 – IFAC’ın doğuşu 4.1987 – UEC ve Groupe d’Etudes’ün birleşmesi

4 Slide 4 FEE hakkında bilgiler  Birleşmenin amacı:  AB kurumlarına karşı FEE rolünü geliştirmek  Brüksel’de merkezi bir faaliyet yeri örgütlemek  Diğer standart koyucular (IFAC – IASB) ile iş duplikasyonunu önlemek

5 Slide 5 FEE hakkında bilgiler  Üye olma şartlar  Muhasebe organı  Avrupa ülkesi kökenli  Üyeler için yeterli mesleki standartlar  Kanunen tanınmış veya iyi şöhretine dair genel mutabakat oluşmuş  Devlet organı olmayacak

6 Slide 6 FEE hakkında bilgiler  Genel Kurul: İki yılda bir toplanır  Konsey  FEE politikalarını ve çalışma programını belirler  Üç ayda bir toplanır  Yönetim konularında karar verir  İcra  Konsey kararlarını hazırlar ve uygular  Standart koyuculara yorum yazılarını onaylar  Aylık toplanır

7 Slide 7 FEE hakkında bilgiler  Çalışma programı - öncelikler  AB düzenleme çalışmalarını takip: muhasebe mesleğinin halihazır görüşleri  AB perspektifinden küresel standart koyuculara yorumlar (CAG’a katılım – ekspozür taslaklarına görüş)  Önemli bazı konularda FEE görüşünü oluşturmak (iç kontrol, denetçi eğitimi, kurumsal yönetim, vergilendirme gibi)

8 Slide 8 FEE hakkında bilgiler  Çalışma alanları:  Etik  Kalifikasyon / serbest dolaşım  Mali raporlama  Denetim  Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim / sermaye piyasaları  KOBİ  Vergilendirme  Sürdürülebilirlik  Kamu sektörü

9 Slide 9 FEE hakkında bilgiler  Mali Raporlama  EFRAG’ın kuruluşunda FEE rolü  EFRAG/IASB’ye ekspozür taslakları hakkında görüş vermek  Banka mali raporlaması  Sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarının mali raporlaması  KOBİ’ler için IAS

10 Slide 10 Merkezi ve Doğu Avrupa Eylem Planı (1992- 2004)  Amaçlar  Piyasa ekonomisine geçişi desteklemek  Oldukça yetkin bir muhasebecilik mesleği gelişimine yardım etmek  FEE üyeliğine kabulü değerlendirmek  Tarihler  1992: FEE kuruluş düzenlemeleri  1994: İlk işbirliği anlaşmalarının yapılması  1998: Muhabir üye olarak ilk kabuller  2004: Tüm AB Üye Devletleri ve adaylar FEE’de temsil edilmektedir

11 Slide 11 Merkezi ve Doğu Avrupa Eylem Planı  Kuruluş konuları  Meslek ve hükümet arasındaki ilişki  Kalifikasyon seviyesi  Mesleğin kapsamı  Başvuruları inceleme prosedürü oluşturma

12 Slide 12 Merkezi ve Doğu Avrupa Eylem Planı  Araçlar  Avrupa Komisyonu ile işbirliği  Üye Organları koordine  Brüksel’de seminerler  FEE dokümanlarını erişime açmak

13 Slide 13 Merkezi ve Doğu Avrupa Eylem Planı  Sonuç:  Geçiş halindeki ekonomiler için deneyim alışverişi oldukça olumlu  Yeni ülkeler FEE çalışmalarıyla çok ilgileniyordu çünkü bu onların iç düzenleme sürecinin bir parçasıdır  FEE’nin büyümesi nihai sonuç oldu

14 Slide 14 FEE nasıl yardımcı olabilir?  İki husus:  Küresel ortamda mesleğin gelişimi  AB düzenleme faaliyeti ve AB düzenleme çerçevesinin örnek teşkil edebileceği ülkeler üzerinde dolaylı etkileri

15 Slide 15 Mesleğin Gelişimi  FEE bir standart koyucu değildir  FEE, eğitim programlarıyla doğrudan ilgilenmez.  FEE, mali raporlama ve denetimde küresel standartları destekler, AB menfaatlerinin uygun şekilde dikkate alınması için çaba harcar  FEE, bizim ülkelerimiz için özellikle önemli olan küçük işletmeler ve küçük muhasebe firmalarının önemini vurgular.

16 Slide 16 Mesleğin Gelişimi  FEE, yeni fikirleri destekler ve araştırma yazılarını ücretsiz olarak üçüncü taraflara sağlar. Örnekler:  Güvence konsepti  Denetçi bağımsızlığına tehdit ve güvenlik  Sürdürülebilirlik raporlaması hakkında araştırma yazıları  FEE, IFAC Etik Komitesi’nin Danışma Grubu, Eğitim Komitesi ve IAASB’de Avrupa’yı temsil eder.

17 Slide 17 AB Düzenleme Faaliyetleri  FEE’nin ana sorumluluğu, uzmanlaşmış Çalışma Grupları vasıtasıyla, Avrupa Komisyonu ve diğer AB düzenleme organlarının düzenleme girişimlerini izleemk, ve mesleki faaliyetlerimize ilişkin her hususta mesleğin görüşlerini sunmaktır.  FEE çalışmalarının çoğu AB düzenleme gelişmelerine vakfedilmiştir, özellikle mali raporlama, denetim, sermaye piyasaları, şirketler hukuku ve kurumsal yönetim ve kalifikasyonların tanınması alanlarında.

18 Slide 18 AB Düzenleme Faaliyetleri  FEE, Avrupa’da küresel standartların uzun süredir savunucusudur ancak küresel standart koyma sürecinde Avrupa’nın etkisini artırmak istemektedir.  AB, kendi denetim çerçevesini yeniden düzenlemektedir. Yeni bir Yasal Denetim Direktifi yakında onaylanacaktır. Muhasebe mesleğinin oynayacağı rol vardır. FEE, bunu yapacak doğru organdır.

19 Slide 19 AB Düzenleme Faaliyetleri  FEE, küçük AB Üye Devletlerindeki kurumları ve diğer ilgilenen ülkeleri halihazır AB düzenleme gelişmeleri hakkında bilgilendirmek için yıllık faaliyet düzenlemeye karar vermiştir.  FEE, gelişim projelerine veya eğitim programlarına katılabilecek uzmanlar ve konuşmacıların teşhis edilmesinde kolaylaştırıcı olarak hizmet verebilir.

20 Slide 20 Sonuçlar  FEE’nin amacı AB bünyesinde düzenleme faaliyetleriyle ilgilenmektir.  FEE aynı zamanda AB muhasebecilik mesleğini uluslararası platformda temsil eder.  FEE, AB içinde ve dışında düzenleme gelişimleri konusunda muhasebe organlarını bilgilendirmede rol oynar.  FEE, herhangi bir destek isteğini değerlendirmeye hazırdır ve kendi Üye Organları ile en iyi çözümü bulmaya yardım edecektir.


"Slide 1 AVRUPA’YA GİDEN YOL – MUHASEBE RAPORLAMA VE KURUMSAL GÜÇLENDİRME PROGRAMI Avrupa Muhasipler Federasyonu (FEE) nasıl yardımcı olabilir? Henri Olivier." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları