Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ YÖNERGE’SİNE GÖRE İŞLEYİŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ YÖNERGE’SİNE GÖRE İŞLEYİŞ."— Sunum transkripti:

1 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ YÖNERGE’SİNE GÖRE İŞLEYİŞ

2 Bilim ve Sanat Merkezleri, Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak, kapasitelerini geliştirmek ve en üst düzeyde kullanmalarını sağlamayı amaçlar. (Madde-5)

3 Bilimsel düşünme ve davranışlarıyla estetik değerleri birleştirme, üreten, sorun çözen insan olmaları amaçlanır. (Madde-6/e)

4 İş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik yeni düşünce ve çözüm yolları üretme, teknik buluşlar yapma, bilimsel araştırma ve çalışmalar yapma, bilimler arası düşünme bağı kurma, sorun çözme, ihtiyaçları karşılamaya yönelik projeler geliştirirler. (Madde-6/f-g)

5 TANILAMA-ÖĞRENCİ ALMA Bilim ve Sanat Merkezlerine alınacak öğrencilerin hangi yaş grubundan, hangi sınıf düzeyinden olacağına Bakanlık Karar verir. (Madde-19)

6 Bilim ve Sanat Merkezlerine 3 Alandan Öğrenci Alınır Yetenek ZihinYetenek ResimYetenek Müzik(Madde-19/3)

7 Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencisi, en fazla 2 yetenek alanından eğitim alabilir. Bunun için yerleştirme kararı olması gerekmektedir. (İl Öğrenci Seçme Klavuzu)

8 SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİNİN BELİRLENMESİ Bilim ve Sanat Merkezleri seçme sınavlarına hangi öğrencilerin gireceklerine ilkokullarda sınıf öğretmenleri; ortaokul ve liselerde ise şube öğretmenler kurulunca karar verilir. (Madde-19/2-a-b-c)

9 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ SEÇME SINAVINA KATILAMAYAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci seçme sınavına katılamayan ya da Bakanlıkça belirlenen yaş ve sınıf seviyesi üzerinde olan öğrenciler incelenmek üzere Rehberlik Araştırma Merkezi’ne yönlendirilir. Eğer Rehberlik Araştırma Merkezi ilgili öğrenci için «Üstün Yetenekli» kararı verir ise kendi okullarındaki destek eğitim odasına yönlendirilir. (Madde-19/5)

10 BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI Bilim ve Sanat Merkezlerine YETENEK ZİHİN alanı öğrenci seçimi için yapılacak sınav ve sınav soruları Bakanlık tarafından hazırlanır ve uygulanır. (Madde-20/1)

11 BİLSEM YETENEK ZİHİN ALANI İÇİN İKİNCİ BASAMAK SINAVI Bilim ve Sanat Merkezleri Yetenek Zihin alanında öğrenci seçimi İkinci Basamak seçmesinde uygulanacak testler ile bu testlerdeki uygulanan baraj seviyesi Bakanlık tarafından belirlenir. (Madde20/2-g)

12 YETENEK RESİM VE YETENEK MÜZİK ALANINA ÖĞRENCİ SEÇİMİ Bilim ve Sanat Merkezleri Yetenek Resim ve Yetenek Müzik alanına öğrenci seçme sınavına giren öğrenciler, ilgili yetenek alanlarında kurulan komisyonlarca uygulamalı sınava alınır, sınav sonuçları Bakanlığa iletilir, hangi öğrencilerin resim ve müzik alanında eğitim alacağına Bakanlık karar verir. (Madde-22)

13 ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİ Bilim ve Sanat Merkezleri öğrencileri, her dönem sonunda öğretmenler tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede merkezdeki eğitiminin devamının yararlı olmayacağı kararı alınırsa bu karar hem veliye hem de merkez yürütme kuruluna bildirilir. Merkez Yürütme Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir. (Madde-23/2)

14 ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIK HAKKI Her eğitim-öğretim yılında devamsızlık hakkı eğitim süresinin %30’unu geçemez. Bu süreyi mazeretsiz olarak dolduranların kayıtları Merkez Yürütme Kurulu kararı ile silinir. (Madde-23/3)

15 YENİ KAYITLAR Bilim ve Sanat Merkezlerine yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler eğitim-öğretim başladıktan sonra 30 iş günü içinde kayıt yaptırmalıdır. Kayıt yaptırmayan öğrenciler eğitim hakkını kaybeder. (Madde-23/4)

16 KAYIT YENİLEME Merkeze kayıtlı öğrenciler her yıl Eylül ayı içerisinde kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıtları Merkez Yürütme Kurulu kararı ile silinir. (Madde-23/5)

17 ÖĞRENCİ NAKLİ Bilim ve Sanat Merkezine kayıtlı öğrenci velisinin başvurusu üzerine başka bir Bilim ve Sanat Merkezine nakil yolu ile geçiş yapabilir. (Madde-23/6)

18 BİLİM VE SANAT MERKEZİ’NİN OLMADIĞI İLLER Değişik sebeplerle adres değiştiren öğrencinin gittiği ilde Bilim ve Sanat Merkezi olmaması durumunda, kayıtlı oldukları okullardaki destek eğitim odalarından öncelikli yararlandırılır. Bilim ve Sanat Merkezi hakkı saklı kalır. (Madde-23/7)

19 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE EĞİTİM ZAMANLARI Bilim ve Sanat Merkezleri hafta sonları, yarı yıl ve yaz tatillerinde de eğitim hizmeti verebilir. (Madde-24/3)

20 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE EĞİTİM METODU Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim, öğrenci merkezli olup, disiplinler arası yapıda hazırlanır. (Madde-25/a)

21 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ PROGRAMLARININ GENEL HATLARI Bilim ve Sanat Merkezlerinde programlar, etkin problem çözme, karar verme ve üretkenlik vasıflarını geliştirecek şekilde düzenlenir. (Madde- 25/c)

22 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ EĞİTİM PROGRAMLARININ TEMEL AMACI Bilim ve Sanat Merkezleri; planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenen, üreten, sorun çözen, farklı düşünebilen, çevresi ile iletişim kurabilen, bilimsel araştırma ve buluş yapabilen bireyler olarak yetişecek şekilde yürütülür. (Madde-25/ç)

23 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ EĞİTİM BASAMAKLARI Bilim ve Sanat Merkezlerinde;Uyum DönemiDestek Eğitimi Dönemi Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Dönem Özel Yetenekleri Geliştirici DönemProje Dönemiolarak 5 basamaktan oluşur. (Madde-26/1)

24 UYUM DÖNEMİ Uyum dönemi eğitim süresi 40 ders saati ve 2 aylık süreyi geçemeyecek şekilde planlanır. (Madde-29/1-a)

25 UYUM DÖNEMİ Uyum döneminde gruplar 12 öğrenciden oluşur. (Madde-27/1-a)

26 UYUM DÖNEMİ Uyum dönemindeki etkinlikler kurum kültürü ve biz bilinci oluşturacak şekilde planlanır. (Madde-27/1-c)

27 UYUM DÖNEMİ Uyum döneminde öğrencilerin kendi gelişimleri hakkında bilgi toplamayı amaçlayan etkinlikler yapılır. (Madde-27/1-ç)

28 UYUM DÖNEMİ Türkçe Matematik Fen Bilgisi Sosyal Bilgiler Bilişim Teknolojileri İngilizce Görsel Sanatlar Müzik Uyum Döneminde Okutulacak Dersler Şunlardır:

29 UYUM DÖNEMİ RESİM VE MÜZİK ÖĞRENCİLERİ Merkezimize Resim ve Müzik alanında kayıt olan öğrenciler, uyum dönemi sonunda Özel Yetenekleri Geliştirici Programa devam ettirilir. (Madde-27/1-f)

30 DESTEK DÖNEMİ Destek Eğitim Programında gruplar 3-7 kişi arasında oluşturulur. (Madde-27/2-a)

31 DESTEK DÖNEMİ Destek Eğitimi; ilkokul düzeyinde başladığında ilkokulun sonuna kadar haftalık 6 ders saati, Ortaokul düzeyinde başladığında haftada 8 ders saati olacak şekilde 1 yıl uygulanır. (Madde- 29/1-b)

32 DESTEK DÖNEMİ Destek Eğitim Programında bireysel ya da grup olarak proje hazırlama çalışmalarına başlanabilir. (Madde-27/2-d)

33 DESTEK DÖNEMİ İletişim Becerileri, Grupla Çalışma Teknikleri, Problem Çözme Teknikleri, Öğrenme Becerileri, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Girişimcilik, Eleştirel Düşünme, Üretici Düşünme, Karar Verme, Kaynakları Etkin Kullanma. (Madde-27/2-c) Destek Eğitim Dönemi Eğitiminde kullanılacak eğitim yöntemleri şunlardır;

34 DESTEK DÖNEMİ Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler, İngilizce, Bilgisayar, Resim, Müzik. (Madde-27/2-c) Destek Eğitim Programında Okutulacak Dersler Şunlardır:

35 DESTEK DÖNEMİ Destek Eğitim Programı sonunda tüm öğrenciler somut değerlendirme araçları ile değerlendirilir. (Madde-27/2-d)

36 DESTEK EĞİTİMİ SONUNDA YÖNLENDİRME Destek Eğitim Programı sonunda yapılan değerlendirme sonuçlarına göre öğrenciler gruplandırılır. (Madde-27/3-a)

37 BYF (Bireysel Yetenekleri Farkettirme) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici dönemde gruplar 3-5 kişi arası oluşturulur. (Madde-273-b)

38 BYF DÖNEMİ Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Dönem Programı haftada bir alandan 4 saat olmak üzere 8 saat olarak 2 yıl uygulanır. (Madde-29/1-c)

39 BYF DÖNEMİ BYF Programı süresince öğrenci en az 2, en fazla 4 alanda eğitim alır. (Madde-27/3-c)*

40 BYF DÖNEMİ Öğrencilerin sahip oldukları bireysel yetenekleri fark ettirebilmek amacıyla üretkenliğini ön plana çıkaran bireysel farklılıklara yönelik programlar hazırlanır. (Madde-27/3-d)

41 BYF DÖNEMİ BYF döneminde disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak proje üretim çalışmasına devam edilir. (Madde-27/3-g)

42 BYF DÖNEMİ BYF programı sonunda, öğretmenler kurulunca çoklu değerlendirme yöntemiyle öğrenciler alanlara yönlendirilirler. (Madde-27/3-h)

43 ÖYG (Özel Yetenekleri Geliştirici Dönem) Özel Yetenekleri Geliştirici Dönemde, gruptaki öğrenci sayısı en fazla 4’tür. (Madde- 27/4-f)

44 ÖYG DÖNEMİ ÖYG Dönemi Resim Grubu en az 4, Müzik Grubu ise en az 2 öğrenciden oluşur. (Madde-27/4-g)

45 ÖYG DÖNEMİ ÖYG Programı haftada bir alandan 4 saat olmak üzere en fazla 2 alandan 2 yıl olarak uygulanır. (Madde-29/1-ç)

46 ÖYG DÖNEMİ ÖYG Döneminde öğrenci en fazla 2 alanda eğitim alabilir. (Madde-27/4-b)

47 ÖYG DÖNEMİ ÖYG Programında, öğrenciler disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak yetenekli olduğu disiplin alanında derinlemesine eğitim alır. (Madde-27/4-c)

48 ÖYG DÖNEMİ ÖYG Döneminde bilimsel ve sanatsal etkinlik temelli çalışmalar yoğunluk kazanır. (Madde-27/4-d)

49 PROJE DÖNEMİ PROJE döneminde oluşturulan proje grupları bireysel ya da grup olabilir. (Madde-27/5-c)

50 PROJE DÖNEMİ PROJE dönemi lise tamamlanıncaya kadar haftada 4 saat olarak uygulanır. (Madde-29/1-d)

51 PROJE DÖNEMİ Proje döneminde öncelikle danışman öğretmenler tarafından örnek projeler sunulur. (Madde-27/5-b)

52 PROJE DÖNEMİ PROJE döneminde öğrencilerin hazırlayacakları proje konuları öğrenciler tarafından belirlenir. (Madde-27/5-c)

53 PROJE DÖNEMİ Proje çalışmaları grup ya da bireysel olarak yapılabilir. (Madde-27/5-c)

54 PROJE DÖNEMİ Proje çalışmaları, özel ve kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite ve uzman kişilerle beraber yürütülebilir. (Madde-27/5-d)

55 PROJE DÖNEMİ Hazırlanan projeler yıl sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. (Madde-27/5-f)


"BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ YÖNERGE’SİNE GÖRE İŞLEYİŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları