Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Terimler Tanımlar Süreç uygulamaları

2 TERİMLER Kalite Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. Sistem Birbiri ile ilgili olan veya karşılıklı etkileşimde bulunan elemanlar takımı.

3 Yönetim sistemi Politika ve hedefleri oluşturmak ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan sistem. Kalite yönetim sistemi Bir kuruluşu kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi

4 Yıllara Göre Kalite Anlayışı
1950 “ Ne bulabilirsem onu alırım” 1970 “Neyi alabilirsem onu alırım” 1990 “Ne istersem onu alırım” 2000 “En iyiyi alırım”

5 Kalite İyileştirme Kalite iyileştirme kalite yönetiminin, kalite şartlarının gerçekleştirilmesi yeteneğini artırmaya odaklanan bölümü Etkinlik Planlanmış faaliyetleri gerçekleştirme ve planlanmış sonuçlara ulaşma derecesi

6 Verimlilik Elde edilen sonuçlar ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.
Proses Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleri ile ilgili olan veya etkileşimde bulunan faaliyetler dizisi Ürün Bir prosesin sonucu

7 Tedarikçi Ürünü sağlayan kuruluş veya kişi
Kuruluş Sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri düzenlenmiş çalışan kişiler ve tesisler grubu. Şirket, ortaklık, firma, teşebbüs, enstitü, hayır kurumu, tüccar, birlik veya bunların bir parçası veya birleşimi.

8 Müşteri Ürünü alan kuruluş veya kişi
Müşteri Ürünü alan kuruluş veya kişi. Müşteri, kuruluşun içinden veya dışından olabilir İlgili taraf Bir kuruluşun performansından veya başarısından bir fayda sağlayan kişi veya grup.

9 Kaliteli ve daha verimli üretim ancak standardizasyon ve sürekli kaynak iyileştirilmesi (makine, teçhizat, insan, prosedür, sorumluluk ve yetkiler, iyileştirme faaliyetleri, hedefler vb.) ile mümkün olabilir.

10 ETKİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMANIN YARARLARI
Maliyet Ve Zamandan Tasarruf Azalmış İadeler Daha Az Müşteri Şikayetleri Daha Az Servis-bakım Giderleri Kaynakların Optimum Kullanımı Pazar Payının Artması Yönetim Kolaylığı Sağlıklı Bilgi Akışı

11 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PRENSİPLERİ
Müşteri odaklılık Liderlik Çalışanların katılımı Proses yaklaşımı Yönetimde sistem yaklaşımı Sürekli iyileştirme Verilere dayalı karar verme yaklaşımı Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler

12 Kalite Güvence Sisteminin Ortaya Çıkışı
Bitmiş ürünün son kontrolde hatalı hatasız olarak ayrılması yerine üretim sistemlerinin ara kontroller ile güvence altına alınması böylece hatalı üretimin engellenmesi esas alınmıştır.

13 1963 yılında A.B.D. Savunma Sanayinde yüksek kalite taleplerine yönelik(MIL-Q 9858)
1968 AQAP /Allied Quality Assurance Publication (Müttefikler Kalite Güvence Yayını) NATO üyesi ülkelerde askeri kalite güvencesi standardı 1987 ISO tarafından Kalite Güvence Standartları yayınlandı

14 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından şirketlerin kalite güvence sistemi çalışmalarında model amacı ile oluşturulmuş kalite sistemi standartları serisidir.

15 ISO 9000:1994 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
ISO 9001: Ürünün geliştirilmesi ve tasarımından , üretim , tesis ve servis işlemlerine kadar imalatın tüm aşamalarını kapsar. ISO 9002: Üretimin tüm aşamalarını kapsar. ISO 9003: Sadece üretim süreçlerinin test aşamalarını kapsar. ISO 9004: Kalite Yönetimi ve kalite sistemleri için rehber kuralları verir.

16 ISO9001:1994 ISO 9002:1994 ISO9003:1994 ISO 9001:2000 olarak tek standart haline getirilmiştir

17 STANDART YENİDEN REVİZE EDİLDİ
ISO 9001:2000 ISO 9001:2008

18 ISO 9001: 2008 5 ANA BAŞLIK İÇERMEKTEDİR:
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (Genel şartlar, kalite el kitabı, dokümanların kontrolü, kalite kayıtlarının kontrolü) YÖNETİM SORUMLULUĞU (Yönetim taahhüdü, müşteri odağı, kalite politikası, yetki ve iletişim, yönetimin gözden geçirilmesi) KAYNAK YÖNETİMİ (Kaynakların sağlanması, insan kaynakları, altyapı, çalışma ortamı)

19 ÜRÜN-HİZMET GERÇEKLEŞTİRME (Üretim sürecinin planlanması, müşteri ile ilgili prosesler, tasarım ve geliştirme, satın alma süreci, ürün-hizmet ve servis sunumu, izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü) ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME (Genel, izleme ve ölçme, uygun olmayan ürünün-hizmetin kontrolü, veri analizi, iyileştirme)

20 SÜREÇ YAKLAŞIMI İnsan, makine, malzeme, para, bilgi, zaman gibi kaynakları işleyip değer katarak, müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak çıktıları üreten faaliyetler dizisidir.”

21 ISO 9001:2008 standardına göre süreç;
“Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı.” Genel olarak bir sürecin girdileri, diğer sürecin çıktılarıdır. Bir organizasyon içindeki süreçler, katma değer yaratmak için kontrollü şartlar altında planlanır ve gerçekleştirilir.

22 YÖNETİM SÜRECİ Temel ve destek süreçlerin performansını yükseltmek için gerçekleştirilen süreçlerdir. Örnek: Sürekli İyileştirme, Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite Yönetimi v.b.

23 TEMEL SÜREÇ Organizasyonun misyonu gereği yapılan ve dış müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan süreçlerdir. Örnek •Koleksiyon Oluşturma Geliştirme •Koleksiyondan Yararlandırma •Tanıtım Pazarlama •Kadro •Kısa Süreli Destekli Görevlendirmeler •Nakil

24 DESTEK SÜREÇ Temel süreçlerin gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapı ve destek hizmetlerle ilgili olan veya çalışan ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan süreçlerdir. Örnek: İç İletişim, Bilgi İşlem, Güvenlik v.b.

25


"KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları