Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7.SINIF Hazırlayan: Taner BULUT Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7.SINIF Hazırlayan: Taner BULUT Fen ve Teknoloji Öğretmeni"— Sunum transkripti:

1 7.SINIF Hazırlayan: Taner BULUT Fen ve Teknoloji Öğretmeni
İŞ VE ENERJİ 7.SINIF Hazırlayan: Taner BULUT Fen ve Teknoloji Öğretmeni

2 İŞ Bir kuvvet bir cismi kuvvet doğrultusunda hareket ettiriyorsa , kuvvet bu cisim üzerinde fen anlamında iş yapmış olur.

3 İŞ = KUVVET x YOL W = F . x W → İş F → Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi. (Net Kuvvet). x → Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol. (Yer değiştirme).

4 W=F.X

5 Bir kuvvetin iş yapabilmesi için;
1- Cisme uygulanması gerekir. 2- Cisme yol aldırması gerekir. 3- Cisme aldırdığı yolun kendi (uygulanma) doğrultusuyla aynı yani paralel olması gerekir.

6 İş Yapılan Durumlara Örnekler
1-) Merdivenlerden tuğla taşıyan işçi. 2-) Merdivenlerden elindeki çantasıyla çıkan kişi. 3-) Halteri kaldıran halterci. 4)Yerdeki bir sandığı iterek sürükleyen adam 5-) Çantasını yerden kaldıran öğrenci. 6-) Ağaçtan meyvelerin toplanması. 7-) Kitabı alıp rafa koyan öğrenci.

7 İş Birimleri Kuvvet Alınan Yol Yapılan İş Newton Metre Joule N m J

8 ENERJİ Bir cismin ya da bir sistemin iş yapabilme yeteneğine enerji denir. Enerji E ile gösterilir . Enerji madde değildir .

9 Doğada farklı enerji türleri vardır. Bunlar;
▪ Mekanik Enerji ▪ Nükleer Enerji ▪ Isı Enerjisi ▪ Ses Enerjisi ▪ Işık Enerjisi ▪ Rüzgar Enerjisi

10 ▪ Elektrik Enerjisi ▪ Su Enerjisi ▪ Güneş Enerjisi ▪ Jeotermal Enerji ▪ Kimyasal Enerji ▪ Elektromanyetik Enerji  Mekanik enerji, kinetik  enerji ve potansiyel enerji  olarak iki çeşittir.

11 Kinetik Enerji (Hareket Enerjisi)
Hareket halindeki bir cismin hızından yani hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Kinetik enerji Ek veya K.E. ile gösterilir.

12 Kinetik Enerji Nelere Bağlı?
Bir cismin sahip olduğu kinetik enerji cismin kütlesine ve hızına (hızının karesine) bağlı olup bunlarla doğru orantılıdır. Yani cismin hızı ve kütlesi arttıkça kinetik enerji artar, cismin hızı ve kütlesi azaldıkça kinetik enerji azalır.

13 ▪ Eşit kütleye sahip olan iki cisimden hızı fazla olanın kinetik enerjisi fazladır.

14 Eşit hıza sahip olan iki cisimden kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi fazladır.

15

16

17 Potansiyel Enerji (Durum Enerjisi)
Bir cismin konumundan ya da durumundan dolayı sahip olduğu (depolanmış) enerjiye potansiyel enerji denir. Potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi olarak iki çeşittir.

18 a)Çekim Potansiyel Enerjisi :
Bir cismin konumundan yani bulunduğu yükseklikten dolayı sahip olduğu potansiyel enerjiye çekim potansiyel enerjisi denir.

19 Çekim Potansiyel Enerjisi Nelere Bağlı
Eşit ağırlıklı iki cisimden yüksekliği fazla olanın çekim potansiyel enerjisi daha fazladır.

20

21 ▪ Aynı yükseklikteki iki cisimden ağırlığı fazla olanın çekim potansiyel enerjisi daha fazladır.

22 b) Esneklik Potansiyel Enerjisi :
Esnek cisimlerin sıkıştırılması veya gerilmesi sonucu sahip oldukları potansiyel enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir.

23 Esnek bir cismin sahip olduğu esneklik potansiyel enerjisi, esnek cismin (yayın) cinsine ve esnek cisimdeki sıkışma veya gerilme miktarına bağlı olup bunlarla doğru orantılıdır.

24

25 Esneklik Potansiyel Enerjisi


"7.SINIF Hazırlayan: Taner BULUT Fen ve Teknoloji Öğretmeni" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları