Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİLEVENT ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİLEVENT ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 YENİLEVENT ANADOLU LİSESİ
KİMYA 1.DÖNEM BOHR ATOM MODELİ SLAYT ÖDEVİ AD: MERVAN Soyad: TUTAN SINIF: 9/A 10462 NUMARA: KONU: BOHR ATOM MODELİ

2 BOHR ATOM MODELİ’NİN . … ORTAYA ÇIKIŞI
Niels Bohr yaptığı çalışmalarda Rutherford atom modeline göre elektronlar çekirdek etrafında dönmeleri ile enerji yaymaları sonucunda enerjileri azalacağını ve çekirdek üzerine düşeceklerini hesapladı, fakat böyle bir elektron düşmesi gerçekleşmediği için Rutherford atom teorisinin bazı yanlışlıklarının olması gerektiğini fark etti ve bu teoriye bazı eklemeler yaptı ve böylelikle yeni bir atom modeli ortaya attı. .

3 BOHR ATOM MODELİ . Niels Henrik Bohr 1911 yılında kendinden önceki Rutherford atom modelinden yararlanarak yeni bir atom modeli fikrini öne sürdü. Bohr atom modeli öncesi diğer atom modellerinde, atomun çekirdeğinde, (+) yüklü proton ve yüksüz nötronların bulunduğu, çekirdeğin etrafında dairesel yörüngelerde elektronların dolaştığı ifade edildi. Bu elektronların çekirdek etrafında nasıl bir yörüngede dolaştığı, hız ve momentumlarının ne olduğu ile ilgili bir netice ortaya konmadı. Bohr ise atom teorisinde elektronların hareketini bu noktadan inceledi.

4

5 BOHR KURAMIN . .. VARSAYIMLARI
1913 yılında Niels Bohr, hidrojen atomunun spektrum çizgilerini ve Planck'ın kuantum kuramını kullanarak Bohr kuramını ileri sürdü. Bu bilgiler ışığında Bohr varsayımları (postulatları) şöyle özetlenebilir: 1. Bir atomdaki elektronlar çekirdekten belli uzaklıktaki yörüngelerde hareket eder ve bu yörüngelerdeki açısal momentumu H/2pi'nin tam katlarıdır. Her kararlı hâlin sabit bir enerjisi vardır. 2. Herhangi bir kararlı enerji seviyesinde elektron dairesel bir yörüngede hareket eder. Bu yörüngelere enerji düzeyleri veya kabukları denir. 3. Elektron kararlı hâllerden birinde bulunurken atom ışık (radyasyon) yayınlamaz. Ancak, yüksek enerji düzeyinden daha düşük enerji düzeyine geçtiğinde, seviyeler arasındaki enerji farkına eşit bir ışık kuantı yayınlar. Burada E = Eson- Eilk bağıntısı geçerlidir. 4. Elektron hareketinin mümkün olduğu kararlı seviyeler, K, L, M, N, O gibi harflerle veya en düşük enerji düzeyi 1 olmak üzere, her enerji düzeyi + bir tam sayı ile belirlenir ve genel olarak "n" İle gösterilir. (n: 1,2,3 ...¥)

6 BOHR TEORİSİNİN EKSİK ……… ………….. ……..TARAFLARI
Bohr modeli rutherforad atom modeline göre oldukça üstün tarafları olsa da bu kuramında eksik yönleri söz konusudur ; - Elektronlar çok hızlı olduğu için sadece klasik fizik değil,  rölativite  de göz önüne alınarak düşünülmeliydi. Bohr Atom Modeli, sadece tek elektronlu atomların (hidrojen)  spektrumlarını  açıklayabilir. Çok elektronlu atomların  spektrumlarını  açıklayamaz. Bohr Atom Modelinde  dalga-parçacık ikiliği  (De Broglie Hipotezi) göz önüne alınmamıştır. Heisenberg belirsizlik ilkesine  göre atomdaki elektronun yeri ve hızı kesin olarak ölçülemez. Bundan dolayı "yörünge" kavramı yanlıştir


"YENİLEVENT ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları