Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLEŞİMİ VE İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ Hüseyin HOŞAFÇI - Bülent KILIÇ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLEŞİMİ VE İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ Hüseyin HOŞAFÇI - Bülent KILIÇ"— Sunum transkripti:

1 ETKİLEŞİMİ VE İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ Hüseyin HOŞAFÇI - Bülent KILIÇ
PROSESLERİN YÖNETİMİ, ETKİLEŞİMİ VE İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ Hüseyin HOŞAFÇI - Bülent KILIÇ BAŞ TETKİKÇİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PRENSİPLERİ:
1. Müşteri odaklı kuruluş 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme 7. Verilere dayalı karar verme yaklaşımı 8. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler TKY 1 2 3 4 5 6 7 8 4. Proses (süreç) yaklaşımı KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

3 PROSES (SÜREÇ) YAKLAŞIMI
PROSESLERİN SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE TANIMLANMASI VE YÖNETİMİ İLE PROSESLERİN BİRBİRLERİ İLE ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ PROSES YAKLAŞIMI OLARAK İSİMLENDİRİLİR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

4 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
SÜREÇ / PROSES NEDİR ? VATANDAŞ ve KURUM İÇİN BİR DEĞER OLUŞTURMAK ÜZERE, GİRDİLERİ KULLANARAK ve KATMA DEĞER SAĞLAYARAK BUNLARDAN ÇIKTILAR ELDE ETMEYİ AMAÇLAYAN; Tekrarlanabilen, Kontrol edilebilen, Ölçülebilen, İyileştirilebilen, Etkileşebilen, Bir sahibi ve sorumlusu olan, Organizasyonel hiyerarşi gerektirmeyen, Fonksiyonlar / Birimler arasında gerçekleşen, işlemlerdir. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

5 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
SÜREÇ/PROSES FORMATI Sürecin adı, Sürecin sorumlusu, Sürecin girdileri, Sürecin faaliyetleri, Sürecin çıktıları, Sürecin performans göstergeleri, Sürecin diğer süreçlerle ilişkisi. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

6 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
GİRDİ TALEP, BEKLENTİ VE ŞARTLARI KARŞILAMAK ÜZERE PROSESTE KULLANILAN, PROSESİ HAREKETE GEÇİREN VE DÖNÜŞÜME/DEĞİŞİME UĞRAYAN HAMMADDE, YARI MAMÜL, MAMÜL, HİZMET, BİLGİ, VERİ, TANIMLAMALAR VB ÖZELLİKLERDİR. GİRDİLER KURULUŞ İÇİNDEN VEYA DIŞINDAN TEMİN EDİLİR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

7 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

8 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
ÇIKTI PROSESİN BİR SONUCUDUR, GİRDİLERİN TALEP, BEKLENTİ VE ŞARTLARI KARŞILAMAK ÜZERE DÖNÜŞÜME/DEĞİŞİME UĞRAMIŞ ÜRÜN, HİZMET VB BİÇİMİDİR. BU DÖNÜŞÜM/ DEĞİŞİMİN KATMA DEĞER SAĞLAMASI ÖNEMLİ BİR NOKTADIR. ÇIKTILAR KURULUŞUN İÇİNDEN VEYA DIŞINDAN OLAN KULLANICILARA SUNULUR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

9 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

10 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
KAYNAK GİRDİLERİN ÇIKTILARA DÖNÜŞÜMÜ/ DEĞİŞİMİ İÇİN KULLANILAN VE HERHANGİ BİR DÖNÜŞÜME/DEĞİŞİME UĞRAMAYAN İNSAN, MAKİNA, TEÇHİZAT, ZAMAN, DOKÜMAN, ENERJİ VB UNSURLARDIR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

11 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
KONTROL TALEP, BEKLENTİ VE ŞARTLARI KARŞILAMAK PROSESİN PLANLANMIŞ OLAN KURAL, PRENSİP VE SİSTEME GÖRE GERÇEKLEŞMESİNİ TAKİP ETMEK ÜZERE PROSESİN SÜREKLİ İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİDİR. ÖRNEK; HURDA/ YENİDEN İŞLEME ORANLARI, PROSES ÇEVRİM SÜRELERİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, VERİMLİLİK, PROJE VE PERFORMANS İZLEME VE KVK VB KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

12 PROSESLERİN (SÜREÇLERİN) BELİRLENMESİ
PROSESLERİN (SÜREÇLERİN) BELİRLENMESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ TÜM PROSESLER BELİRLENMELİDİR. BU PROSESLER TASARIM, ÜRETİM, SATIŞ, SATINALMA, SEVKİYAT VB PROSESLER OLABİLİR. TÜM PROSESLER, PROSES YAKLAŞIMI KAPSAMINDA DÜŞÜNÜLEREK UYGULANMALIDIR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

13 PROSES (SÜREÇ) HİYERARŞİSİ
PROSES (SÜREÇ) HİYERARŞİSİ “Ana Süreç”, bir çok bölümü kapsayan ve içerisinde birden çok alt sürecin bulunduğu süreçlerdir ANA SÜREÇLER ALT SÜREÇLER Ana sürecin içerisinde yer alan süreçlere ise “alt süreç” adı verilir. DETAY SÜREÇLER İŞ AKIŞ ŞEMASI/ FAALİYETLER Alt sürecin altında da süreçler bulunabilir. Bu süreçlere “detay süreç” adı verilir. Sonunda bir çıktısı olmayan ve tek başına bir anlam ifade etmeyen işlemler ise iş akış şeması, faaliyet olarak tanımlanır. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ 13

14 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
Örnek; ANA SÜREÇ : Hazine Taşınmazlarının yönetimi ALT SÜREÇLER : Satış, kiralama, ecrimisil, trampa süreçleri DETAY SÜREÇLER : - Bedel belirleme - İhale KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ 14

15 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
Örnek; KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ ANA SÜREÇ : Kalite Yönetim Sistemi ALT SÜREÇLER : Eğitim, İç Tetkik süreçleri DETAY SÜREÇLER : - Eğitimcilerin Belirlenmesi - Eğitimcilerin Değerlendirilmesi - Eğitimin Değerlendirilmesi KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ 15

16 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
ANA PROSESLER; KURULUŞUN MÜŞTERİYE SUNDUĞU ÜRÜNDE DİREKT ETKİSİ OLAN VE STRATEJİK ÖNEME SAHİP EN ÜST SEVİYEDEKİ PROSESLERDİR. ALT PROSESLER; ANA PROSESLERİ OLUŞTURAN VE BİRBİRLERİ İLE ETKİLEŞİMDE OLAN PROSESLERDIR. DETAY PROSESLER; ALT PROSESLERİ OLUŞTURAN VE DAHA ALT DÜZEYDE İŞLEYİŞİ OLAN PROSESLERDİR. FAALİYETLER; DETAY PROSESLERİ OLUŞTURAN, GENELLİKLE KİŞİ/KİŞİLER BAZINDA YÜRÜTÜLEN VE KATMA DEĞER AÇISINDAN DEĞERLENDİRME İHTİYACI DUYULMAYAN, İŞİN GEREĞİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEM BASAMAKLARIDIR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

17 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
ANA PROSESLER KURULUŞUN VİZYONU VE STRATEJİK HEDEFLERİNE YÖNELİK PROSESLER MÜŞTERI İLE DİREKT İLİŞKİLİ PROSESLER ŞARTLARIN KARŞILANMASINA ETKİSİ OLAN PROSESLER KATMA DEĞER AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN PROSESLER KURULUŞUN YAPISI, BÜYÜKLÜĞÜ VE ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE BELİRLENMESİ GEREKEN PROSESLER KURULUŞUN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖRE BAĞLI OLARAK BELİRLENEN PROSESLER KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

18 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
ALT PROSESLER ANA PROSESLERİN GERÇEKLEŞMESİNE KATKIDA BULUNAN PROSESLERDİR (İÇ İLETİŞİM, ALTYAPI, ÇALIŞMA ORTAMI, İÇ TETKİK VB). BU TÜR PROSESLER DESTEK PROSES OLARAK DÜŞÜNÜLMELİDİR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

19 İÇ İLETİŞİME ÖRNEK: KALİTE TAKIMI TELEFON ZİNCİRİ
KAYRA SU NAZ CAN ZEYNEP AYŞE BURCU AHMET ALİ METE OLAĞANÜSTÜ HALLER İÇİN TELEFON ZİNCİRİ KAYA KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

20 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
Haberleşme Türleri Dairesel Zincir Y modeli Merkezi Serbest Bavelas’a göre haberleşme biçimleri KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

21 TS EN ISO 19011 İÇ TETKİK STANDARDI
TKGM İÇ TETKİK RAPORU TETKİK EDİLEN BİRİM TETKİK EDİLEN BİRİM SORUMLUSU TETKİK TARİHİ BULUNAN UYGUNSUZLUKLAR DÜZELTİCİ FAALİYETLER D.F .Gerçekleşme Tarih: TETKİK GÖREVLİSİ / İSİM - İMZA TETKİK EDİLEN BİRİM SORUMLUSU/ İSİM - İMZA TAKİP TETKİKİ Uygun  Uygun Değil  Açıklama Tetkikçi İmza YÖN-FR REV.NO./ TARİH: 00/ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

22 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
GENEL PROSES ŞEMASI GİRDİ KAYNAK ÇIKTI KONTROL PROSES FAALİYETLERİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

23 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
DETAYLI PROSES ŞEMASI DEĞİŞKENLİK KATMA DEĞER SAĞLAMASI ÇEVRİM ZAMANI HATALAR - ARIZALILAR VB KONTROL KRİTERLERİ PROSES VEYA FAALİYETLERİN MİSYON, VİZYON, HEDEFLER DİKKATE ALINARAK ÇEVRİMİ VEYA DEĞİŞİMİ (KATMA DEĞERİ OLAN VEYA OLMAYAN) ŞARTLAR BEKLENTİLER HAMMADDE YARI MAMÜL MAMÜL HİZMET BİLGİ VERİ TANIMLAMALAR VB STRATEJİ MİKTAR ZAMANLAMA ÜRÜNLER HİZMETLER GİRDİLER ÇIKTILAR İNSAN MAKİNA TEÇHİZAT ZAMAN DOKÜMAN ENERJİ KAYNAK KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

24 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
PROSES YAKLAŞIMI PROSESLERİN SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE TANIMLANMASI VE YÖNETİMİ İLE PROSESLERİN BİRBİRLERİ İLE ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ PROSES YAKLAŞIMI OLARAK İSİMLENDİRİLİR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

25 PROSES YAKLAŞIMININ FAYDALARI
1- YASAL ŞARTLARI , MÜŞTERİ ŞARTLARI VE KURULUŞUN KENDİSİNİN ORTAYA KOYDUĞU ŞARTLARIN ULAŞILMASINI VE YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK, 2-PROSESLERİN KATMA DEĞER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNCELİKLİ OLANLARIN BELİRLENMESİNİ SAĞLAMAK, KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

26 PROSES YAKLAŞIMININ FAYDALARI
3-PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİNE AİT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLEREK PERFORMANS VE ETKİNLİĞİNE AİT SONUÇLARIN ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAMAK 4-OBJEKTİF ÖLÇÜMLERE DAYANDIRILARAK PROSESLERİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

27 PROSES YAKLAŞIMININ FAYDALARI
5-KARAR ALMADA KOLAYLIK (YÖNETİMSEL), 6-İLETİŞİM KOLAYLIĞI (MÜŞTERİ VE KURULUŞ İÇİN) 7-KAYNAKLARIN OPTİMUM KULLANIMI 8-PROSESLERİN ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞMASI KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

28 EKMEK X FIRINI Temel Süreçleri Yönetim Prosesleri Destek Prosesleri Un
Doküman Kontrol Stratejik Yönetim İç Denetim Kaynak Planlama Yönetim Prosesleri Un Su Tuz Enerji Yağ Maya Karıştırma Mayalama Yoğurma Pişirme EKMEK Girdiler Çıktılar Destek Prosesleri Temizlik Eğitim Makine Bakım Pazar lama Bilgi İşlem KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

29 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE SATIŞ SÜRECİ
Yönetim Prosesleri Doküman Kontrol Kaynak Planlama ETKİLEŞİMLİ SÜREÇ Girdiler Çıktılar Ön başvuru İşlemler Kontrol Destek Prosesleri Arşiv İşlemleri Eğitim Donanım Bakım Bilgi İşlem Temizlik KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

30 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolü İLGİLİSİ SÜREÇ FAALİYETLERİ Girdiler Çıktılar X Büro ve Arazi Kontrolü KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

31 PROSESLERİN TANIMLANMASINA İLİŞKİN BİR DOKÜMAN ÖRNEĞİ
PROSES TİPİ PROSESİN ADI ANA PROSES TAPUDA SATIŞ İŞLEMİ PROSESİ PROSES GİRDİLERİ - KİMLİK LER FOTOĞRAFLAR TAPU - EMLAK BEYAN DEĞERİNİ GÖSTEREN BELGE PROSES ÇIKTILARI -SATIŞ SONUCU TAPU SENEDİ KAYNAKLAR -İNSAN -DONANIM (PC, YAZICI..) -TALİMATLAR - KALİTE DOKÜMANLARI ÖN BAŞVURU KRİTERLERİ -MALİK VEYA İLGİLİSİ -EKSİK BELGE KONTROLÜ - TAKYİDAT KONTROLÜ DOKÜMAN NO REV NO/TARİHİ PROSES KARTI ÖRNEĞI İŞLEMLER KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

32 PROSESLERİN ETKİLEŞİMİ
PROSESLERİN GİRDİLERİ VE HANGİ PROSESİN ÇIKTISININ AYNI ZAMANDA HANGİ PROSES İÇİN GİRDİ OLDUĞU, DİĞER BİR DEYİŞLE PROSESLER ARASI ETKİLEŞİMLER BELİRLENMELİDİR. ANCAK BU ETKİLEŞİMİN KURULUŞUN TÜM ANA PROSES, ALT PROSES VE DETAY PROSESLERİNİ İÇERMESİ GEREKTIĞI DÜŞÜNÜLÜRSE OLDUKÇA KARMAŞIK BİR YAPI OLUŞACAKTIR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

33 İŞLEM GERÇEKLEŞTİRME VE KONTROL
YÖNETİM VE DESTEK PROSESLER ÜÇ ANA PROSESİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN BİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN PROSESLERİNİN ÖRNEK GÖSTERİMİ ÖN BAŞVURU İŞLEM GERÇEKLEŞTİRME VE KONTROL ARŞİVLEME KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

34 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
BİRBİRLERİ İLE ETKİLEŞİMLERİ OLAN PROSESLERİN YER ALDIĞI BİR ŞEBEKE ÖRNEĞİ GİRDİ A GİRDİ B MÜŞTERİ PROSES B PROSES A PROSES C PROSES E PROSES F PROSES D GİRDİ C ÇIKTI A ÇIKTI D GİRDİ E PUKÖ ÇIKTI B ÇIKTI E ÇIKTI C GİRDİ D MİLLİ EMLAK BİLİRKİŞİ SEÇİMİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ SINIRLANDIRMA VE TESPİT DAVA LİSTELERİNİN ALINMASI KADASTRO MAHKEMESİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

35 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
PROSES HARİTALARI KURULUŞTAKİ ANA PROSES, ALT PROSES VE DETAY PROSESLERİN ETKİLEŞİMLERİNİ GÖSTEREBİLMEK AMACI İLE PROSES HARİTALARINDAN FAYDALANILABİLİR. İKİ TÜRLÜ PROSES HARİTASI VARDIR; 1) İLİŞKİ HARİTASI 2) ÇARPRAZ FONKSİYONLU PROSES HARİTASI KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

36 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

37 HAYIR EVET MÜDÜRLÜK PLANLAMADAN DAĞITIMA KADAR OLAN FAALİYETLER İÇİN
ÇARPRAZ FONKSİYONLU PROSES HARİTASI PLANLAMA DEPO SATIN ALMA DAĞITIM ÜST YÖNETİM İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ VE MEVCUT DURUM ANALİZİ İHTİYACIN TAKİBİ ÜRÜN SEVKİYAT TEDARİKÇİ SEÇME VE DEĞERLENDİRME MUAYENE KABUL (İHTİYACIN TEMİNİ) HAMMADDE VE MAMUL STOKLAMA MÜDÜRLÜK İHTİYAÇLARIN TEMİNİNE GEREK YOK STOK KONTROL ONAY HAYIR EVET KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

38 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolü İLGİLİSİ SÜREÇ FAALİYETLERİ Girdiler Çıktılar X Büro ve Arazi Kontrolü KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

39 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
Birim Adı: Mamak Kadastro Müdürlüğü Sürecin Sorumlusu: Kadastro Müdürü Sürecin Adı: Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolü Sürecin Tipi: Ana süreç İlgili Ana Süreç:.- Alt Süreçleri: Etkilenen Süreçler: - Etkileyen Süreçler: - Sürecin Amacı: Talebe bağlı işlemlerin "TKGM Hizmet Standartları"nda belirtilen sürelere göre gerçekleştirilmesi. Kaynaklar: Personel, Elektronik ölçü aleti, bilgisayar, yazıcı İlgili Dokümanlar: "TKGM Hizmet Standartları Envanteri", TAKBİS, arşivdeki ilgili teknik belgeler, BÖHYY, BÖHHBÜY, 2010/22 sayılı genelge. Sürecin Girdileri: Özel ve tüzel kişiler taleplerine esas belgeler:resmi yazı veya şahsi talebi teşkil eden evraklar (Güncel tapu kaydı/senedi ,nüfus cüzdanı ,pasaport veya avukatlık belgesi.), oda denetimli mühendisle yapılan sözleşme belgesi Sürecin Çıktıları: Üst yazı tescil bildirimi beyannamesi, istem belgesi, başvuru fişi, TAKBİS ortamında kayıt, harita veya plan KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

40 Kontrol edilecek süreç göstergesi ve performans kriteri
Ölçüm yöntemi Mevcut durum Hedeflenen Değerlendirme periyodu Sorumlusu Raporlana cak yönetici Zamanında yapılan tescile konu harita ve planların kontrolü işlem oranı (hedef:) Zamanında yapılan tescile konu harita ve planların kontrolü işlem sayısı/ Toplam yapılan tescile konu harita ve planların kontrolü işlem sayısı - Mevcut durumun belirlenmesi 3 ay Kontrol Mühendisi Kadastro Müdürü KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

41 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

42 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI Yürürlük Tarihi: Kodu: B091TKG SÜ.01 Rev.No/Tarihi: 00/- Sayfa : 1/1 Birim Adı: FEN DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sürecin Sorumlusu: Koordinasyon, Teknik Arşiv Ve Güncelleme Şube Müdürü Sürecin Adı: PAFTA TALEPLERİNİN KARŞILANMASI Sürecin Tipi: Ana süreç İlgili Ana Süreç: - Alt Süreçleri: - Etkilenen Süreçler: - Etkileyen Süreçler: - Sürecin Amacı: Pafta taleplerinin zamanında karşılanması Kaynaklar: Personel, Bilgisayar, yazıcı, Cd yazıcısı, arşiv personeli, İlgili Dokümanlar: Medeni Kanun, 1993/2 sayılı genelge, Pafta Taleplerinin Karşilanmasi İş Akiş Şemasi Ve Talimati Sürecin Girdileri: Pafta talepleri Sürecin Çıktıları: Raster görüntülerin aktarılmış olduğu CD’ler KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

43 Kontrol edilecek süreç göstergesi ve performans kriteri Ölçüm yöntemi
Mevcut durum Hedeflenen Değerlendirme periyodu Sorumlusu Raporlana cak yönetici Pafta taleplerin karşılanma süresi Talebin şubeye ulaşması ile talebin gerçekleştirilmesi arasında geçen süre 4 Gün 3 Gün Aylık Şube Müdürü Başkan HAZIRLAYAN Ahmet DUMAN Nirengi Teknisyeni KONTROL EDEN Bülent KILIÇ Şube Müdürü ONAYLAYAN Yusuf MEŞHUR Fen Dairesi Başkanı KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

44 SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI Yürürlük Tarihi: Kodu:B091TKG SÜ.02 Rev.No/Tarihi: 00/- Sayfa : 1/2 Birim Adı: Tapu ve Kadastro I. Bölge Müdürlüğü Sürecin Sorumlusu: Tapu Şube Müdürü Sürecin Adı: Ret Kararları ile İlgili Çalışmalar. Sürecin Tipi: Ana İlgili Ana Süreç: - Alt Süreçleri: - Etkilenen Süreçler: - Etkileyen Süreçler: - Sürecin Amacı: Tapu Sicil Müdürlüklerince verilen ret kararlarının incelenerek, mevzuata uygun olarak süresi içinde onanması veya bozulması yönünde Bölge Müdürlüğü kararının oluşturulması. Kaynaklar: Personel, TAKBİS, ,büro malzemesi. İlgili Dokümanlar: Türk Medeni Kanunu, Tapu Kanunu,Kat Mülkiyeti Kanunu, diğer kanunlar,Tapu Sicil Tüzüğü,diğer ilgili tüzükler,genelgeler, iş akış şemaları ve talimatlar. Sürecin Girdileri: İlgilisince Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilen ret kararına itiraz dilekçesi. Sürecin Çıktıları: Ret kararına ilişkin Bölge Müdürlüğünün onama veya bozma yönündeki görüşünü içeren karar. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

45 Kontrol edilecek süreç göstergesi ve performans kriteri Ölçüm yöntemi
Mevcut durum Hedeflenen Değerlendirme periyodu Sorumlusu Raporlana cak yönetici İtiraz Edilen Bölge Müdürlüğü kararlarının Genel Müdürlükçe onanma oranı Gen. Müd.çe onanan karar sayısı /Bölg.Müd.kararınakarşı Gn.Müd.ğe itiraz edilen toplam sayı. - Mevcut Durum Tespiti 1YILLIK Tapu Şub.Müd. Bölge Müd. Zamanında karara bağlananan red kararı oranı* Zamanında karara bağlanan red kararı sayısı/Karara bağlanan toplam red kararı sayısı. 1 YILLIK *Zaman kriteri tablosuna bakınız. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN Birim Kalite Yönetim Temsilcisi ONAYLAYAN Bölge Müdürü KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

46 SÜREÇLERE İLİŞKİN ZAMAN KRİTERİ TABLOSU
SÜREÇ NO'SU OLAĞAN ZAMAN GEREKÇE NİHAİ ZAMAN 1 30 Gün Mükteza konusuyla ilgili muhtelif yazışma yapılması. Bu konuda talepte bulunana gecikmeye ilişkin bildirim yapılır.Cevabi yazının intikalinden itibaren ise 30 gün ilave edilir. 2 30 Gün (Ret kararına itirazın ardından mahalli tapu sicil müdürlüğünden evrakın geldiği tarihten itibaren başlar) Ret kararı konusuyla ilgili muhtelif yazışma yapılması. Cevabi yazının intikalinden itibaren 30 gün ilave edilir. 1 ve 2 30 gün Mükteza veya ret kararlarına yönelik incelemenin tamamlanamaması veya bunların Bölge İnceleme Kuruluna havale edilmesi. Bu durumda talepte bulunana gecikmeye ilişkin bilgi verilir.Süre ise iki defadan fazla olmamak üzere 30 gün uzatılır. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

47 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI Yürürlük Tarihi: Kodu: B091TKG SÜ.01 Rev.No/Tarihi: 00/- Sayfa: 1/1 Sürecin Adı : Satın Alma Sürecin Tipi : Ana Süreç Alt Süreçler : Ambar ve Ayniyat Sürecin Sorumlusu : Satın Alma Servis Sorumlusu Sürecin Amacı : Malzeme ve hizmet alımlarını zamanında ve en uygun maliyette mümkünse kalite belgesi sahibi firmalardan almak. İlgili Dokümanlar : KİK Mal ve Hizmet Alımı ihaleleri uygulama ve Satın Alma Talimatı Süreç Başlama:Talebin geliş tarihi Süreç Bitiş :Ambar çıkışı ve hizmetin tamamlanması Sürecin Girdileri:Malzeme ve hizmet talep yazıları, varsa teknik ve idari şartnameleri Sürecin Çıktıları: Malzeme ve hizmetin alınması, ihale evrakları, teklifler, değerlendirme evrakları, sözleşmeler ve kabul kayıtları. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

48 Raporlanacak Yönetici
B091TKG FR Rev.No/Tarih:00/ Kontrol edilecek süreç göstergesi Ölçüm yöntemi Mevcut durum Hedef lenen Değerlendirme periyodu Sorumlusu Raporlanacak Yönetici Mal ve Hizmet taleplerini en uygun maliyet ve kalitede karşılamak Karşılanan talep miktarı / Yıllık talep miktarı X 100 % 98 %100 Yıl sonunda Satın Alma Servis Sorumlusu Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Acil taleplerde satınalma süresini 2 güne indirmek Talebin bu sürede karşılanma durumu % 99 % 100 Her acil satın almada ve yıl sonunda HAZIRLAYAN Ali TÜRKYILMAZ Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı ONAYLAYAN Hayrullah AKDEMİR Döner Sermaye İşletme Müdürü KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

49 SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI Yürürlük Tarihi: Kodu: B091TKG SÜ.03 Rev.No/Tarihi: 00/- Sayfa : 1/1 Birim Adı: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sürecin Sorumlusu: Satınalma Şube Müdürü Sürecin Adı: Satınalma Süreci Sürecin Tipi: Ana İlgili Ana Süreç: Alt Süreçler: Etkileyen Süreçler: Başkanlığımızın taşınırlarının sayımı, taşra birimlerinin basılı form ve Başkanlığımızın ihtiyaçlarının tespiti, temini ve dağıtımı süreci, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığının Ödeneklerle ilgili süreci Etkilenen Süreçler: Başkanlığımızın taşınırlarının sayımı, taşra birimlerinin basılı form ve Başkanlığımızın ihtiyaçlarının tespiti, temini ve dağıtımı süreci, Sürecin Amacı: Belirtilen ihtiyaca uygun mal ve hizmetleri zamanında satınalma Kaynaklar: Personel, bilgisayar, ödenek İlgili Dokümanlar: Sayılı Kamu İhale Kanunu, 3045 Sayılı Teşkilat Kanunu TKGM Merkez Teşkilat, Kuruluş ile Görev Yetki ve Sorumluluklar Hakkındaki Yönerge Hükümleri Satınalma Şube Müdürlüğü İş Akış Şeması ve Talimatları Sürecin Girdileri: Talep yazıları, Sürecin Çıktıları: Satın alınan mal ve malzemeler- faturalar, ödeme evrakları KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

50 Raporlanacak yönetici
Kontrol edilecek süreç göstergesi ve performans kriteri Ölçüm yöntemi Mevcut durum Hedeflenen Değerlendirme periyodu Sorumlusu Raporlanacak yönetici İhtiyaca uygun mal ve hizmet şartlarının belirlenme oranı Uygun Talep Sayısı / Toplam Talep Sayısı %95 %100 Aylık Şube Müdürü Daire Başkanı KİK’den dönen İhale oranı Dönen İhale Sayısı / Toplam İhale Sayısı %0 Yıllık Zamanında alınma oranı Zamanında Karşılanan Talep ve Hizmetler / Toplam Talep ve Hizmetler %85 %90 HAZIRLAYAN Nurullah URAK Büro Personeli KONTROL EDEN İ.Soner KINDIR Şube Müdürü ONAYLAYAN Varol VURAL İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

51 Tarih: / / Birim Adı: KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İDARİ MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürecin Sorumlusu: Mehmet CESUR Şube Müdürü Sürecin Adı: Tüm müracaatlar ve yazışmaların cevaplandırılması. Sürecin Tipi: İlgili Ana Süreç: - Alt Süreçleri: - Sürecin Amacı: Tüm müracaatlar ve yazışmaların yasal süresi içerisinde cevaplandırılması. İlgili Dokümanlar: Mevzuat. SÜREÇ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Sürecin gerçekleşme sonucunun analizi: 2- Sapma nedeninin açıklanması (sapma varsa yazılacak): ---- 3- Sapmaya karşı alınacak önlemler: --- Kontrol edilecek süreç göstergesi ve performans kriteri Ölçüm yöntemi Mevcut durum Hedeflenen Değerlendirme periyodu Tüm müracaatlar ve yazışmaların yasal süresi içerisinde cevaplandırılması. Yasal süresi içerisinde cevaplandırılan müracaat ve yazışmalar/Toplam müracaat - Aylık HAZIRLAYAN Kontrol Memuru KONTROL EDEN Şube Müdürü Mehmet CESUR ONAYLAYAN Daire Başkanı Abdullah Burak KESER KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

52 SÜREÇ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
Tarih: / / Birim Adı: KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İHALE VE TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürecin Sorumlusu: Nihat ERDOĞAN Şube Müdürü Sürecin Adı: Haciz ve teminat mektubu. Sürecin Tipi: Ana İlgili Ana Süreç: - Alt Süreçleri: - Sürecin Amacı:Yüklenici firmalar üzerinden talep edilen haciz ve teminat mektuplarına yönelik işlemlerin zamanında sonuçlandırılması İlgili Dokümanlar: Mevzuat. B091TKG TA.03 Kontrol edilecek süreç göstergesi ve performans kriteri Ölçüm yöntemi Mevcut durum Hedeflenen Değerlendirme periyodu Haciz ve teminat mektubu talebinin en geç 7 gün içerisinde karşılanması Haciz ve teminat mektubu talebinin öngörülen sürede karşılanması / Toplam talep %100 3 Aylık SÜREÇ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 1- Sürecin gerçekleşme sonucunun analizi: 2- Sapma nedeninin açıklanması (sapma varsa yazılacak): 3- Sapmaya karşı alınacak önlemler: HAZIRLAYAN Kadastro Teknisyeni Mehmet TURAN KONTROL EDEN Şube Müdürü Nihat ERDOĞAN ONAYLAYAN Daire Başkanı Abdullah Burak KESER KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

53 PROSES (SÜREÇ) HİYERARŞİSİ
PROSES (SÜREÇ) HİYERARŞİSİ “Ana Süreç”, bir çok bölümü kapsayan ve içerisinde birden çok sürecin bulunduğu süreçlerdir ANA SÜREÇLER ALT SÜREÇLER Ana sürecin içerisinde yer alan süreçlere ise “alt süreç” adı verilir. DETAY SÜREÇLER İŞ AKIŞ ŞEMASI/ FAALİYETLER Alt sürecin altında da süreçler bulunabilir. Bu süreçlere “detay süreç” adı verilir. Sonunda bir çıktısı olmayan ve tek başına bir anlam ifade etmeyen işlemler ise iş akış şeması, faaliyet olarak tanımlanır. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ 53

54 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARINDA KULLANILAN SEMBOLLER VE ANLAMLARI KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

55 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
SIRALI AKIŞ ŞEMASI ÖRNEKLERİ AL ÖRNEKLERİ HAZIRLA KONTROL ET ONAYLA ÖRNEKLERİ İADE ET FORMLARI DOLDUR RED KARAR VER KABUL TEKNİSYEN MÜHENDİS ÖRNEKLERİ AL ÖRNEKLERİ HAZIRLA KONTROL ET ONAYLA ÖRNEKLERİ İADE ET FORMLARI DOLDUR RED KARAR VER KABUL SORUMLULUK AKIŞ ŞEMASI KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ 55

56 TKGM’ DEN AKIŞ ŞEMASI ÖRNEKLERİ
KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

57 VATANDAŞ DİLEKÇELERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN
AKIŞ ŞEMASI VE TALİMATI-KADASTRO ŞUBESİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

58 TAYİN /GEÇİCİ GÖREV TALEBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI VE TALİMATI –
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EVRAKIN ŞUBEYE GELMESİ ŞUBE MÜDÜRÜ HAVALESİ PERSONELİN ÖN İNCELEMESİ TALEPLERİN ERP’YE İŞLENMESİ MÜD. YRD., GEN. MÜD. İMZA ONAY EVRAKIN KALAN SURETİNİN ARŞİVLENMESİ GÖRÜŞÜN ERP’YE İŞLENMESİ 657 SAYILI D.M.K., Yer Değişikliği Suretiyle Atama Yönetmeliği OLUMLU GÖRÜŞ(Teklif) / OLUMSUZ GÖRÜŞ YAZISININ YAZILMASI EVRAKIN SAYI ALMASI BİR PERSONEL D.BŞK. GÖNDERİLMESİ ŞUBE MÜDÜR TRF. KONTROL PARAF DAİRE BAŞKANI,GEN. TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLEM SONU KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

59 MUAYENE VE KABUL AKIŞ ŞEMASI
TEST OLUMLU OLUMSUZ Örnek Bir Muayene ve Kabul Akış Şeması Doküman No: B091TKG SÜ.01 Rev. No: 00 Teknik ve İdari Şartname Muayene ve kabul Komisyonunun işe başlaması Test Kriterleri Muayene ve Seçim Kriterleri DEPO NUMUNELERİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI Depolama Kriterleri SATINALMA KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

60 PROSESLERİN KONTROLU, ANALİZLERİ VE İYİLEŞTİRME KONULARI
PROSESİ HIZLANDIRABİLMEK İÇİN; PROSES ÇIKTILARINI İYİLEŞTİREBİLMEK İÇİN MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK VE KATMA DEĞER SAĞLAMAK İÇİN; KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

61 PROSESLERİN KONTROLU, ANALİZLERİ VE İYİLEŞTİRME KONULARI
PROSESLERİN KONTROLU, ANALİZLERİ VE İYİLEŞTİRME KONULARI A) PROSESİ HIZLANDIRABİLMEK İÇİN; ŞARTLARIN ZAMANINDA KARŞILANABİLİRLİĞİ (TERMİNLERE UYUM, SEVKİYAT SÜRELERİ, SERVİS SÜRELERİ VB) KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

62 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
PROSESLERİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SÜRELERİNİN DURUMU (TAMAMLANMA/ÇEVRİM SÜRELERİ), DÜZELTME SÜRELERİNİN DURUMU (TAMİR VE AYARLAMA), KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

63 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
B) PROSES ÇIKTILARINI İYİLEŞTİREBİLMEK İÇİN BİRİBİRİNİ TAKİP EDEN BAĞLANTILI PROSESLERİN FAALİYETLERİNİ AKSAMADAN SÜRDÜREBİLİRLİĞİ, HATALI ÜRÜN MİKTARLARININ DURUMU, YENİDEN İŞLEME ORANLARININ DURUMU, DİĞER PROSESLERİN BEKLENTİLERİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

64 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
C) MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK VE KATMA DEĞER SAĞLAMAK İÇİN; KAYNAK KULLANIMINDA TASARRUF (İŞÇİLİK, ZAMAN, ENERJİ VB) VERİMLİLİK, ETKİNLİK, SATINALMA MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ, TEDARİKÇİ SEÇME VE DEĞERLENDİRME YENİDEN İŞLEME VE HURDA ORANLARI KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

65 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
PROSES ADIMLARI 1) PROSESİN TANIMLANMASI 2) PROSES SAHİBİNİN BELİRLENMESİ 3) PROSES SINIRLARININ VE ETKİLEŞİM NOKTALARININ BELİRLENMESİ 4) PROSES İÇİN GEREKLİ KAYNAKLARIN VE EKİBİN BELİRLENMESİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

66 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
PROSES ADIMLARI 5) PROSESİN DOKÜMANTE EDİLMESİ 6) PROSES KONTROL KRİTERİ VE METOTLARININ BELİRLENMESİ (PROSES PERFORMANSINA YÖNELİK) 7) PROSESLERİN İZLENMESİ,ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZ EDİLMESİ 8) PROSESLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

67 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

68 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK VE YASAL ŞARTLARIN, KURULUŞ VE MÜŞTERİNİN BEKLENTİ VE İSTEKLERİ YÖNÜNDEN TATMİNİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA PROSESLERDE, FAALİYETLERDE, VE HİZMETLERDE SÜREKLİ İYİLEŞMEYİ SAĞLAMALIDIR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

69 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PRENSİPLERİ:
1. Müşteri odaklı kuruluş 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses (süreç) yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme 7. Verilere dayalı karar verme yaklaşımı 8. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler TKY 1 2 3 4 5 6 7 8 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

70 Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi
TS-EN-ISO 9001:2008 STANDARDI PROSES TABANLI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MODELİ Yönetim Sorumluluğu Ölçme, Analiz ve İyileştirme Kaynak Yönetimi Ürün Gerçekleştirme Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi Ürün Müşteri Şartlar Memnuniyet KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

71 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
PUKÖ PLANLA UYGULA KONTROL ET ÖNLEM AL SONSUZ YOLCULUK KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

72 SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEDE UYGULANABİLECEK BASAMAKLAR
1-İYİLEŞTİRME İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ A)HEDEFLERİN DURUMU YÖNÜNDEN B)VERİM VE KULLANIM ORANLARI YÖNÜNDEN C) KALİTE YÖNÜNDEN D) MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNÜNDEN E) DIŞ ETKİLER KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

73 SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEDE UYGULANABİLECEK BASAMAKLAR
2-MEVCUT DURUMUN ANALİZİ VERİLERİN ANALİZ EDİLMESİNDE YEDİ İSTATİSTİKSEL TEKNİK KULLANILABİLİR. - PARETO DİYAGRAMLARI - NEDEN SONUÇ DİYAGRAMLARI - HİSTOGRAMLAR - KONTROL TABLOLARI - DAĞILMA DIYAGRAMLARI - GRAFİKLER - KONTROL ÇİZELGELERİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

74 SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEDE UYGULANABİLECEK BASAMAKLAR
3-İYİLEŞTİRME GEREKTİREN KONULARA, ALANLARA İLİŞKİN UYGULANACAK ÇÖZÜMLERİN VE YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ BU AMAÇLA PROSESLERİ İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK OLARAK; -BEYİN FIRTINASI -ÖNEM DERECESİ BELİRLEME -KATMA DEĞER ANALİZİ -MALİYET VE ÇEVRİM SÜRESİ ANALİZİ GİBİ TEKNİKLER KULLANILABİLİR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

75 SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEDE UYGULANABİLECEK BASAMAKLAR
4- İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 5- İYİLEŞTİRİLMİŞ PROSESİN UYGULANMASI VE TEKRAR EDİLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI 6- İYİLEŞTİRME PROSESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

76 ÖNCELİKLİ PROSESLERİN BELİRLENME KRİTERLERİ
1) YÖNETİMİN İSTEKLERİ-ÇALIŞANLARIN İSTEKLERİ.KURULUŞUN POLİTİKALARINI VE GENEL HEDEFLERİNİ ETKİLEYECEK PROSESLERİN BELİRLENMESİ, 2) MÜŞTERİ ŞARTLARINI GERÇEKLEŞTİRME DURUMU VE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ TESBİT ETMEDEKİ YERİ, 3) SEKTÖREL KIYASLAMA KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

77 ÖNCELİKLİ PROSESLERİN BELİRLENME KRİTERLERİ
4) KURUM/FİRMA KÜLTÜRÜ (FİRMANIN YAPISAL DURUMU, MÜŞTERİ GRUBU) MEMURLARIN EVLİYASI SERVER DEDE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

78 ÖNCELİKLİ PROSESLERİN BELİRLENME KRİTERLERİ
5) YASAL ŞARTLAR (GIDA, KİMYA, SİGORTA VE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN BAĞLAYICI KURALLARI) KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

79 ÖNCELİKLİ PROSESLERİN BELİRLENME KRİTERLERİ
6) MALİYETLER (ÜRÜN SUNUMU VE GERÇEKLEŞTİRMESİ) KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

80 ÖNCELİKLİ PROSESLERİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İÇİN GÖSTERGELER
-REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ -TEDARİKÇİ SEÇME VE DEĞERLENDİRME -HIZLILIK (ÜRÜN OLUŞTURMA, İSTEK VE BEKLENTİLERE ZAMANINDA CEVAP VEREBİLME VB) -ÇEŞİTLENDİRME (ÜRÜN SUNUMU VEYA TÜRÜ) -VERİMLİLİK (İŞ GÜCÜ, ENERJİ, ÇEVRİM) -HEDEFLERİN DURUMU KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

81 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ


"ETKİLEŞİMİ VE İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ Hüseyin HOŞAFÇI - Bülent KILIÇ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları