Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERGİ DENETİM KURULU KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI Mehmet Ali KAYA İSTANBUL ÖRTÜLÜ SERMAYE, TRANSFER FİYATLARDIRMASI VE YURTDIŞI KAZANÇLAR GRUP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERGİ DENETİM KURULU KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI Mehmet Ali KAYA İSTANBUL ÖRTÜLÜ SERMAYE, TRANSFER FİYATLARDIRMASI VE YURTDIŞI KAZANÇLAR GRUP."— Sunum transkripti:

1 VERGİ DENETİM KURULU KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI Mehmet Ali KAYA İSTANBUL ÖRTÜLÜ SERMAYE, TRANSFER FİYATLARDIRMASI VE YURTDIŞI KAZANÇLAR GRUP BAŞKANI Kasım, 2015

2 NEDEN KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM (KEYK) MÜESSESESİ VAR? Genel amacı mukim şirketlerin vergi oranı düşük ülkelerde şirketler kurarak veya var olan şirketlere iştirak ederek vergilendirmeyi ertelemelerini veya gelirlerini tamamen vergi dışı bırakmalarını önlemektir. KEYK kapsamında yer alan şirketin gelirlerinin hissesi ile orantılı olarak ana şirketin geliriymiş gibi ana şirketin mukim olduğu devlette vergileme olanağı bulunmaktadır.

3 KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM Tam Mükellef Gerçek Kişi ve Kurum Sermaye, Kar Payı veya Oy Kullanma Hakkının %50’si Yurtdışı İştirak -D-Dolaylı / Doğrudan -A-Ayrı ayrı / Birlikte İlgili hesap dönemi içinde sahip olunan en yüksek oran kontrol oranı olarak dikkate alınır.

4 B Kurumu A Gerçek Kişisi C Kurumu E Kurumu D Kurumu Y Ülkesi Türkiye X Ülkesi %70 %40 %90 %40

5 KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ Yurtdışı İştirak -G-Gayrisafi hasılatın en az %25 pasif nitelikli gelir -T-Ticari bilanço karı üzerinden %10’dan az oranda vergi yükü -T-Toplam gayrisafi hasılatın 100.000 TL karşılığı yabancı parayı geçmesi -Ticari, zirai veya mesleki faaliyet ile orantılı olmayan gelir - Faiz, kar payı, kira, lisans ücreti ve menkul kıymet satış geliri niteliğindeki gelirler Dağıtılsın / Dağıtılmasın Yurtdışı İştirakin Hesap Döneminin Kapandığı Son Ay -İştirakin Bulunduğu Ülke -Tahakkkuk Eden Vergi / (Dağıtılabilir Kazanç +Tahakkuk Eden Vergi) -İştirakin hesap dönemi -TCMB döviz alış kuru

6 KURUM MATRAHINA EKLENMESİ GEREKEN KAZANÇ TUTARI İştirakin Vergi Öncesi Dönem Karı Giderler Geçmiş Yıl Zararları İştirakin Hesap Döneminin Kapandığı Tarihteki İştirak Oranı İstisnalar İştirakin Cari Dönem Zararı 12 Ayı Aşan İştirak Hesap Dönemi

7 VERGİLENDİRME İştirakin Yurtdışında Ödediği Vergilerin Mahsubu İştirakin Kar Paylarını Dağıtması Durumu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları -İştirakin bulunduğu ülkede ödediği vergiler -İştirak Oranı -Mahsup Edilebilecek Tutar -Mahsup Edilebilecek Dönem Kurumlar Vergisi Kanunu 30/7. Md. Uyarınca Yapılabilecek Kesintiler

8 YABANCI ÜLKELERDEKİ KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI DÜZENLEMELERİ İşlem Yaklaşımı Mükellef veya Yasama Bölgesi Yaklaşımı -Pasif gelir unsurları -Fransa, Almanya, İspanya gibi AB ülkeleri -Belirli nitelikleri taşıyan ve belirli yasama bölgelerinde faaliyet gösteren mükellefler -Kara listeye alınmış bölgelerdeki iştirakler -Tüm kazançlar -İtalya, İsveç, Finlandiya

9 MATRAH AŞINDIRMA VE KAR AKTARIMI: BEPS Uyum İlkesi Özün Önceliği İlkesi Şeffaflık İlkesi Uyum İlkesi -Kontrol edilen yabancı kurum kazançlarına ilişkin ulusal mevzuatın iyileştirilmesi -Eylül 2015


"VERGİ DENETİM KURULU KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI Mehmet Ali KAYA İSTANBUL ÖRTÜLÜ SERMAYE, TRANSFER FİYATLARDIRMASI VE YURTDIŞI KAZANÇLAR GRUP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları