Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSAS Cerrahi Tedavisi DR. ÖZLEM ÖNERCI ÇELEBI DR. AHMET GÖRKEM YASAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSAS Cerrahi Tedavisi DR. ÖZLEM ÖNERCI ÇELEBI DR. AHMET GÖRKEM YASAK."— Sunum transkripti:

1 OSAS Cerrahi Tedavisi DR. ÖZLEM ÖNERCI ÇELEBI DR. AHMET GÖRKEM YASAK

2  Obstruktif uyku apnesi  Uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu obstrüksyonları sonucu oluşan uzun süreli hipoksi ve uyku bölünmeleri  Hipopne, apne  Obstrutif uyku apne sendromu  Obstruktif uyku apnesi+gündüz ve gece semptomları

3  Obstruktif uyku apnesi  Uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu obstrüksyonları sonucu oluşan uzun süreli hipoksi ve uyku bölünmeleri  Hipopne, apne  Obstrutif uyku apne sendromu  Obstruktüf uyku apnesi+gündüz ve gece semptomları

4 Tedavi??

5 CPAP >15 (ASA 2009)

6 Cerrahi?

7

8  Fujita  Tip1: retroplatal (OF)  Tip2: retropalatal+retrolingual (OF ve HF)  Tip3: retrolingual (HF)  Friedman  Mallampati, tonsil, VKİ

9 Friedman

10 OSAS cerrahi Nazal cerrahi Septoplasti Alt konka redüksiyonu Adenoidektomi Nazal tümör veya polip rezeksiyonu Nazal valv rekonstrüksyonu Palatal Cerrahi Palaral radyofrekans Pillar implant Injection snoreplasty Tonsillektomi Uvulopalatofaringopl asti Z-palatoplasti Transpalatal ilertletme faringoplasti Hipofaringeal Cerrahi Lingual tonsillektomi Parsial midline glossektomi Dil kökü radyofrekans Mandibular osteotomi ve genioglossus ilerletme Hyoid myotomi ve suspansiyon Dil-süspansiyon sütürü Maksillomandibular osteotomi ve ilerletme

11 Başarı?  AHI’de %50 azalma  AHI<20

12 Nazal cerrahi

13

14

15  Sonuçlar çelişkili  Verse: %15 başarı (3/19)  Daha kötü  Derin uyku  Horlama, gün içi yorgunluk halinde sonuçlar olumlu  Apnede kötü  CPAP*

16 Damak RF

17

18  ENDİKASYON  Palatal komponent  Horlama, hafif OSAS  kalın-ince yumuşak damak  KONTRAENDİKASYON  Orta-ağır OSAS  Palatal komponent yok  Medikal komorbiditeler (koagulopati vb)

19 Damak RF- komplikasyonlar  mukozal ülserasyon  uvula hasarı  Hemoraji  Palatal fistül  Disfaji  Velofaringeal yetmezlik  enfeksiyon

20 Damak RF- basit horlama

21

22 Enjeksiyon snoreplasti

23  Horlama cerrahisinde amaç fibrozisi tetiklemek ve yumuşak damakta rijidite yaratmak  Palatal vibrasyon azalır: horlama  Kollapsibilite azalır: apne  Sodyum tetradecyl sulfate (STS): sklerozan ajan

24 Enjeksiyon snoreplasti  ENDİKASYONLAR  Primer palatal horlama  Hafif OSAS  KONTRAENDİKASYONLAR  Yarık damak  Velofaringeal yetmezlik  Ince yumuşak damak  Ağır OSAS

25

26 Palatal İmplantlar

27  Yumuşak damak üst kısmına üç adet implant yerleştirilmesi  Lokal anestezi  Amaç yumuşak damağın rijiditesini artırmak

28 Palatal İmplantlar  ENDİKASYONLAR  Horlama, hafif OSAS  Primer palatal horlama  Küçük tonsil  Mallampati 1-2  KONTRAENDİKASYONLAR  Ağır OSAS  Kısa yumuşak damak  İnce yumuşak damak

29 Anterior Palatoplasti

30  Horizontal dikdörtgen şeklinde mukozanın kas tabakası derinliğine dek yumuşak damaktan eksizyonu  uzunluk: 40-50 mm, kalınlık: 7-10 mm  +- tonsillektomi

31 Anterior Palatoplasti  Palatal kollaps  Elonge uvula  Horlama, OSAS (AHI<30)  %78 başarı  Horlama, hafif apnede daha çok öneriliyor  Kombinasyon cerrahilerde

32

33

34 Uvulopalatal flep  UPPP modifikasyonu  Temel amaç NF stenoz, NF yetmezlik, disfaji gibİ UPPP de görülen komplikasyonların önlenmesi  Revesibl  Benzer sonuçlar  +- TONSİLLEKTOMİ

35  ENDİKASYONLAR  Uygun medikal tedavi ile başarısızlık  Palatal seviye kaynaklı horlama  KONTRAENDİKASYONLAR  Yarık damak  Kanama problemi  Aşırı kalın damak  Velofaringeal yetm  Uzun damak

36

37

38 UPF-OSAS

39 Uvulopalatofaringoplasti

40  OSAS ta bir segmentin genişletilmesi için kullanılan en sık cerrahi  1964: İkemetsu  1981: Fujita: modifiye  Daha radikal bir UPPP, daha az radikal UPPP den daha az etkili değildir; ancak daha çok komplikasyon riski taşır  retropalatal kollaps için uvula, yumuşak damak ve tonsillerin oluşturduğu hacmi küçültmek

41 Uvulopalatofaringoplasti  ENDİKASYONLAR  Retropalatal darlık  Horlama ve hafif OSAS  Orta ve ağır OSAS’ta multisegment cerrahinin komponenti  Eşlik eden retrolingual darlık <%50  Büyük tonsillerin varlığı başarıda + etken  KONTRAENDİKASYONLAR  Ağır OSAS  BMI>30  Mallampati IV  Retrognati, mikrognati: retrolingual  Kısa yumuşak damak  Minimal de olsa velofaringeal yetm yapabileceği için şarkıcılar, sesini profesyonel kullananlar, üflemeli çalgı çalanlarda relatif kontraendike

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 UPPP- horlama

52 UPPP- OSAS

53 UPPP  Hasta seçimi**  Tip 1 darlık maksimum başarı  Tip3 darlık minimum başarı  Friedman evre I-II

54 Z-palatoplasti

55  UPPP nin amacı üç yerde açıklığı artırmak:  Retropalatal  Dil kökü-damak arası  Lateral  Palatoplasti+faringoplasti  Dar palatal ark?  (posterior palatal mukozaların yakınlaştırılması?)  posterior pillar rezeksiyonuna sekonder  Üçgen şekilli palatum

56 Z-palatoplasti: anterolateral genişleme

57 Z-palatoplasti  Özellikle tonsillektomili OSAS hastalarında palatal seviyedeki daralmanın giderilmesinde etkili  UPPP başarısızlıkları  Küçük tonsilli hastalar  Hasta seçimine dikkat edildiğinde başarı oranı yüksek

58 Z-palatoplasti  ENDİKASYONLAR  Hafif –orta OSAS  CPAP uyumsuzluğu  Palatal darlık  KONTRAENDİKASYONLAR  Friedman evre I, klasik UPPP den fayda görecek hastalar  Friedman evre IV  BMI>30  VPI riski

59

60

61

62

63

64

65

66 Lateral faringoplasti

67  Cahalli MB, 2003  Lateral faringeal duvar OSAS lı hastalarda kollapsa daha eğilimli  Tonsillektomi+ palatofaringeus kasının ortaya konarak hamulusa dikilmesi

68 Lateral faringoplasti  ENDİKASYONLAR  Tonsil boyutu I ve II  Friedman evre II ve III  BMI<30  Fujita tip 1  Retropalatal-lateral faringeal  CPAP tolerasyon zorluğu

69 Lateral faringoplasti

70

71

72

73

74

75

76

77 Ekspansiyon sfinkter faringoplasti

78  Lateral faringoplasti morbiditesi  Disfaji  ENDİKASYON  Friedman evre II,III  Lateral faringeal kollaps

79 Ekspansiyon sfinkter faringoplasti

80

81

82

83

84

85

86 Fonksiyonel ekspansiyon sfinkter faringoplasti  Palatofarigeus kasının superolateral repozisyonlandırılması  Lateral faringeal duvar ve yujmuşak damağa daha az agresif ve daha fizyolojik yaklaşım  Daha az skarlaşma  başarı: %89.2

87 Fonksiyonel ekspansiyon sfinkter faringoplasti

88

89

90

91

92

93

94

95 Lazer Yardımlı Uvulopalatoplasti

96 LAUP  ENDİKASYONLAR  Hafif OSAS  Konservatif yöntemler ile başarısızlık  KONTRAENDİKASYONLAR  Orta-ağır OSAS  Trismus  Yarık damak, velofaringeal yetmezlik

97

98 LAUP

99 LAUP- horlama

100 LAUP- OSAS

101 Transpalatal İlerletme Faringoplasti

102  Retromaksiller ve retropalatal hava yolunu genişletmek için sert damak orta hattından kemik parçası eksizyonu  Proksimak faringeal istmusa ulaşım  Maksillar ilerletme  %70 başarı

103  ENDİKASYONLAR  Retropalatal daralma  Anatomik olarak damağın posterior duvara daha yakın seyrettiği hastalar  Başarısız UPPP  PAP ile tedaviyi tolere edemeyen ve medikal tedavinin başarılı olmadığı hastalar  Koanal daralma, NF stenoz  KONTRAENDİKASYONLAR  Basit horlama  Yarık damak  Büyük tonsil  Öncelik tonsillerde  Azalmış damak kan akımı  RT..  Velofaringeal yetmezlik

104

105 Tensor kesilmesi

106 Dil kökü RF

107

108 Submukozal Minimal İnvaziv Lingual Eksizyon (SMILE)

109 SMILE

110

111

112

113

114 Dil Kökü Askısı

115  1981: Fujita- multipl seviyede daralma  %50 hastada dil kökü ve hipofarinks  OSAS: UPPP, başarı?  Dil kökü cerrahisinde morbidite  Orta-hat glossektomi, lingualplasti, mandibular osteotomi, genioglossus ilerletme  Mental sinir anestezisi, dental travma, fasial şekil değişikliği vb..  Dil kökü askısı minimal invaziv

116

117 Dil Kökü Askısı

118 Dil kökü susp- OSAS

119 Dil kökü susp- Horlama

120  AHI indeksinde azalma  Daha çok hipopnede, daha çok lateral vücut pozisyonunda  3/14 hastada başarı  Hafif OSAS: daha minör prosedürler denenmeli  AHI>20 olan hastalarda özellikle dil kökü katılılmı >%50 ise multi-level cerrahinin bir parçası

121 Hyoid Süspansiyonu

122  Hipofaringeal kolllapslarda  Uyku esnasında gevşeyen dil kaslarının kollapsının engellenmesi

123 Hyoid Süspansiyonu  ENDİKASYONLAR  Hafif ve orta OSAS  Retrolingual obstruksiyon  Ağır OSAS: multi-seviye cerrahi komponenti  +palatal ve dil kökü

124

125

126

127

128

129 Başarı oranları??  Izole THS  %40-%52  Çok seviyeli cerrahide  %45-78  Bir çalışmada %17:  Sadece THS+UPPPP

130 Genioglossus ilerletme

131  Çene pozisyon manipulasyonu  Genital tüberkül ve genioglossus kasının ilerletilmesi ile hipofaringeal havayolu kollapsının önlenmesi  OSAS  AHI>15  Orta ve şiddetli apne, CPAP kullanmayan hasta  Hipofarinks-dil kökü arası açıklığı artırır

132 Insiziv dişler altında alveol sınırıyla en az 2-3 mm mesafe, orta hatta 20x10 mmlik pencere: genital tüberkül. Küçük pencere: az lif, büyük pencere: mandibula fraktürü ve diş zedelenmesi

133

134 Genioglossus ilerletme  Önemli bir dil kökü cerrahi yöntemi  Başarı oranı %35-60  Palatal cerrahi ile kombinasyonlarında başarı artıyor

135 Maksillomadibular ilerletme

136 Maksillomandibular ilerletme  Maksillomandibular malformasyonlar ve iskelet bozukulukları: OSAS  Iskelet yapı ekspansiyonu ile faringeal ve hipofaringeal havayolunun genişletilmesi, lateral duvar kollapsına katkı, suprahyoid ve velofaringeal kas direncine katkı:  Maksillomandibular anomalisi olmayan olgularda da kullanım  OSAS tedavisinde en etkili prosedür  %75-100  Az komplikasyon  Estetik kaygı?

137

138 Hipoglossus Stimülasyonu

139  Üst havayolu dilatatör kas aktivasyonu  genioglossus  OSAS şiddetini azaltır  Non-apneik bireyler  Genioglossus inspratuar fazik aktivitesinde uyku ve uyanıklık arasında değişiklik yok  OSAS  Genioglossus aktivitesi uyanıklık sırasında normalin 3 katı  Uykuda belirgin düşük aktivite

140

141

142  Uygun hasta seçilirse başarı!!

143  Teşekkür ederim…


"OSAS Cerrahi Tedavisi DR. ÖZLEM ÖNERCI ÇELEBI DR. AHMET GÖRKEM YASAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları