Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜFUS MEVZUATI Aile kütüklerinin yenilenmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜFUS MEVZUATI Aile kütüklerinin yenilenmesi"— Sunum transkripti:

1 NÜFUS MEVZUATI Aile kütüklerinin yenilenmesi
İlçe nüfus müdürlüğünce yenilenmesi talep edilen aile kütükleri ile ilgili olarak; il nüfus ve vatandaşlık müdürünce de yenilenmesi talep edilen aile kütüklerinin incelenmesi ve buna ilişkin bir rapor düzenlenmesi, Yenileme işinin mutlaka nüfus memurlarına yaptırılması, Yenileme işlemlerinin tamamlanmasından sonra Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi,

2 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Kapalı kayıtlara nüfus olaylarının işlenmemesi
Türk vatandaşlığını kaybı nedeniyle kapalı olan kayda, kayıptan önce meydana gelen nüfus olayları ilçe nüfus müdürlüklerince işlenmeyecek, olay form ve tutanaklar Genel Müdürlüğe gönderilecek, tarihli ve sayılı talimat.

3 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Ad konulması
Türk vatandaşlarının çocuklarına konulacak adlarda X, W, Q harflerinin kullanılamayacağı, 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesi,

4 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Ad konulması-2
Sözleşmeye taraf olan devlet uyruğundaki kişilerle evli vatandaşlarımızın doğan çocuklarına anlaşarak koymuş oldukları adlar Sözleşmenin 2’nci maddesi uyarınca harfiyen, değiştirilmeksizin aile kütüklerine tescil edileceği, 14 No’lu Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin Sözleşme’nin 2’nci maddesi, Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde çocuklarına biri Türkçe biri yabancı olmak üzere çift isim koyulabileceği,

5 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Doğum
Dış temsilciliklerimiz yurt dışında meydana gelen çoklu doğum bildirimlerine ilişkin düzenledikleri doğum formlarını aile kütüklerine tescil etmeyecekleri ve formları tescil edilecekleri ilgili nüfus müdürlüklerine gönderecekleri, Kadının evli olduğu erkek ile olan evliliği içinde doğan ancak, başka bir erkekten olan çocukların soybağının belirlenmesi ve tescil edileceği aile kütüğü, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 285. md.

6 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Ölüm-2
Yurt dışında Türk vatandaşlarının ölüm olaylarının yurt içinde nüfus müdürlüklerine bildirimi, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 71. maddesi,

7 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Ölüm-3
Ölüm olaylarının nüfus müdürlüklerine bildirilmesi, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 31/1. maddesi, Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesi, tarihli ve sayılı talimat,

8 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Evlenme Evlenme ehliyet belgesi
Yabancıların evlenme ehliyet belgeleri, Yabancıların evlenme ehliyet belgelerinin tasdiki, 6458 sayılı Kanuna göre mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve geçici koruma altına alınanların evlenme işlemleri, tarihli ve sayılı talimat,

9 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Evlenme-2
Evlenme yapılmadığı halde evlendirme memurluğunca sehven düzenlenip gönderilen Evlenme Bildirim Formu(Form No 20-02)’nun aile kütüğüne tecil edilmesi, Evlenme müracaatının yapıldığı evlendirme memurluğunun bulunduğu yer dışındaki sağlık birimlerinden alınmış evlenmeye esas sağlık raporları, tarihli ve sayılı talimat,

10 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Evlenme-3
Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yönetmelik, tarihli ve sayılı talimat,

11 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Evlenme-4
Türk vatandaşlarının yabancı kimliklerine göre yabancı makamlar önünde yapmış oldukları evlenmelerinin işleme alınması, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 52. md.

12 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Evlenme-5
Evli iken yurt dışında boşanan ancak boşanmasını aile kütüğüne bildirmeyip yurt dışında yabancı kimliği ile yabancı makamlar önünde yapılmış olan evlenmenin işleme alınması, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 145, 146 ve 147. maddeleri,

13 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Evlenme-6
Evlendirme memurluğu görev ve yetki sınırları Evlendirme Yönetmeliğinin 7. maddesi, Evlendirme Yönetmeliğinin 8. maddesi, Evlendirme Yönetmeliğinin 9. maddesi, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 22/2. mad,

14 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Tanıma
Tanıma yapılabilmesi için; çocuğun doğum tarihi itibariyle başka bir erkek ile soybağı bulunmadığına ilişkin yabancı uyruklu anasının medeni durumunu gösterir ve usulüne uygun olarak tasdik ve onay işlemleri yapılmış belge ibraz edilmesi zorunludur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu 295. maddesi,

15 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Tanıma-1
Mülteci statüsünde ve geçici koruma altına alınan kadınların Türk vatandaşı erkeklerle evlilik dışı birlikteliklerinden doğan çocukların baba tarafından tanınması, tarihli ve sayılı talimat,

16 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Nüfus Kayıt Örnekleri
Kişilerin soyları ile ilgili olarak nüfus kayıt örneği talepleri, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44.maddesi, Avukatların müvekkillerine ilişkin nüfus kayıt örneği talepleri

17 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Geri alma işlemi
Bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin geri alma işlemlerini uygulamalarındaki hatalar, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 83.maddesi, tarihli ve sayılı talimatımız eki ‘’Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Talimat’’ ın (7.) maddesi,

18 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Ad ve soyadı düzeltmeleri
Kişilerin dayanağı belgesine göre ad ve soyadı bilgisi kaydına yanlış geçirilen ve bu haliyle de uzun yıllar okul, askerlik, evlenme ve boşanma gibi işlemlerde kullandığından resmi makamlar karşısında zor durumda kalmasına sebebiyet vermemek için kişilerin yazılı talebi olmadan kaydındaki ad ve soyadı resen değiştirilmemesi, tarihli ve sayılı talimatımız eki ‘’Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Talimat’’ ın (3.2) maddesi,


"NÜFUS MEVZUATI Aile kütüklerinin yenilenmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları