Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜFUS MEVZUATI  Aile kütüklerinin yenilenmesi  İlçe nüfus müdürlüğünce yenilenmesi talep edilen aile kütükleri ile ilgili olarak; il nüfus ve vatandaşlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜFUS MEVZUATI  Aile kütüklerinin yenilenmesi  İlçe nüfus müdürlüğünce yenilenmesi talep edilen aile kütükleri ile ilgili olarak; il nüfus ve vatandaşlık."— Sunum transkripti:

1 NÜFUS MEVZUATI  Aile kütüklerinin yenilenmesi  İlçe nüfus müdürlüğünce yenilenmesi talep edilen aile kütükleri ile ilgili olarak; il nüfus ve vatandaşlık müdürünce de yenilenmesi talep edilen aile kütüklerinin incelenmesi ve buna ilişkin bir rapor düzenlenmesi,  Yenileme işinin mutlaka nüfus memurlarına yaptırılması,  Yenileme işlemlerinin tamamlanmasından sonra Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi,

2 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Kapalı kayıtlara nüfus olaylarının işlenmemesi  Türk vatandaşlığını kaybı nedeniyle kapalı olan kayda, kayıptan önce meydana gelen nüfus olayları ilçe nüfus müdürlüklerince işlenmeyecek, olay form ve tutanaklar Genel Müdürlüğe gönderilecek,  27.07.2015 tarihli ve 67844 sayılı talimat. 27.07.2015 tarihli ve 67844 sayılı talimat.

3 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Ad konulması  Türk vatandaşlarının çocuklarına konulacak adlarda X, W, Q harflerinin kullanılamayacağı,  1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesi, 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesi,

4 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Ad konulması-2  Sözleşmeye taraf olan devlet uyruğundaki kişilerle evli vatandaşlarımızın doğan çocuklarına anlaşarak koymuş oldukları adlar Sözleşmenin 2’nci maddesi uyarınca harfiyen, değiştirilmeksizin aile kütüklerine tescil edileceği,  14 No’lu Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin Sözleşme’nin 2’nci maddesi, 14 No’lu Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin Sözleşme’nin 2’nci maddesi,  Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde çocuklarına biri Türkçe biri yabancı olmak üzere çift isim koyulabileceği,

5 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Doğum  Dış temsilciliklerimiz yurt dışında meydana gelen çoklu doğum bildirimlerine ilişkin düzenledikleri doğum formlarını aile kütüklerine tescil etmeyecekleri ve formları tescil edilecekleri ilgili nüfus müdürlüklerine gönderecekleri,  Kadının evli olduğu erkek ile olan evliliği içinde doğan ancak, başka bir erkekten olan çocukların soybağının belirlenmesi ve tescil edileceği aile kütüğü,  4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 285. md. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 285. md.

6 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Ölüm-2  Yurt dışında Türk vatandaşlarının ölüm olaylarının yurt içinde nüfus müdürlüklerine bildirimi,  5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 71. maddesi, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 71. maddesi,

7 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Ölüm-3  Ölüm olaylarının nüfus müdürlüklerine bildirilmesi,  5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 31/1. maddesi, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 31/1. maddesi  Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesi, Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesi,  08.03.2013 tarihli ve 25130 sayılı talimat, 08.03.2013 tarihli ve 25130 sayılı talimat,

8 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Evlenme  Evlenme ehliyet belgesi Yabancıların evlenme ehliyet belgeleri, Yabancıların evlenme ehliyet belgelerinin tasdiki, 6458 sayılı Kanuna göre mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve geçici koruma altına alınanların evlenme işlemleri,  13.10.2015 tarihli ve 88237 sayılı talimat, 13.10.2015 tarihli ve 88237 sayılı talimat,

9 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Evlenme-2  Evlenme yapılmadığı halde evlendirme memurluğunca sehven düzenlenip gönderilen Evlenme Bildirim Formu(Form No 20-02)’nun aile kütüğüne tecil edilmesi,  Evlenme müracaatının yapıldığı evlendirme memurluğunun bulunduğu yer dışındaki sağlık birimlerinden alınmış evlenmeye esas sağlık raporları,  09.09.2015 tarihli ve 79734 sayılı talimat, 09.09.2015 tarihli ve 79734 sayılı talimat,

10 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Evlenme-3  Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Yönetmelik, Yönetmelik,  18.02.2015 tarihli ve 15792 sayılı talimat, 18.02.2015 tarihli ve 15792 sayılı talimat,

11 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Evlenme-4  Türk vatandaşlarının yabancı kimliklerine göre yabancı makamlar önünde yapmış oldukları evlenmelerinin işleme alınması,  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 52. md. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 52. md.

12 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Evlenme-5  Evli iken yurt dışında boşanan ancak boşanmasını aile kütüğüne bildirmeyip yurt dışında yabancı kimliği ile yabancı makamlar önünde yapılmış olan evlenmenin işleme alınması,  4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 145, 146 ve 147. maddeleri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 145, 146 ve 147. maddeleri,

13 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Evlenme-6  Evlendirme memurluğu görev ve yetki sınırları  Evlendirme Yönetmeliğinin 7. maddesi, Evlendirme Yönetmeliğinin 7. maddesi,  Evlendirme Yönetmeliğinin 8. maddesi, Evlendirme Yönetmeliğinin 8. maddesi,  Evlendirme Yönetmeliğinin 9. maddesi, Evlendirme Yönetmeliğinin 9. maddesi,  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 22/2. mad, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 22/2. mad,

14 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Tanıma  Tanıma yapılabilmesi için; çocuğun doğum tarihi itibariyle başka bir erkek ile soybağı bulunmadığına ilişkin yabancı uyruklu anasının medeni durumunu gösterir ve usulüne uygun olarak tasdik ve onay işlemleri yapılmış belge ibraz edilmesi zorunludur.  4721 sayılı Türk Medeni Kanununu 295. maddesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu 295. maddesi,

15 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Tanıma-1  Mülteci statüsünde ve geçici koruma altına alınan kadınların Türk vatandaşı erkeklerle evlilik dışı birlikteliklerinden doğan çocukların baba tarafından tanınması,  13.10.2015 tarihli ve 88237 sayılı talimat, 13.10.2015 tarihli ve 88237 sayılı talimat,

16 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Nüfus Kayıt Örnekleri  Kişilerin soyları ile ilgili olarak nüfus kayıt örneği talepleri,  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44.maddesi, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44.maddesi,  Avukatların müvekkillerine ilişkin nüfus kayıt örneği talepleri

17 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Geri alma işlemi  Bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin geri alma işlemlerini uygulamalarındaki hatalar,  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 83.maddesi, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 83.maddesi,  13.02.2014 tarihli ve 15464 sayılı talimatımız eki ‘’Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Talimat’’ ın (7.) maddesi, 13.02.2014 tarihli ve 15464 sayılı talimatımız eki ‘’Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Talimat’’ ın (7.) maddesi,

18 NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  Ad ve soyadı düzeltmeleri  Kişilerin dayanağı belgesine göre ad ve soyadı bilgisi kaydına yanlış geçirilen ve bu haliyle de uzun yıllar okul, askerlik, evlenme ve boşanma gibi işlemlerde kullandığından resmi makamlar karşısında zor durumda kalmasına sebebiyet vermemek için kişilerin yazılı talebi olmadan kaydındaki ad ve soyadı resen değiştirilmemesi,  13.02.2014 tarihli ve 15464 sayılı talimatımız eki ‘’Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Talimat’’ ın (3.2) maddesi, 13.02.2014 tarihli ve 15464 sayılı talimatımız eki ‘’Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Talimat’’ ın (3.2) maddesi,


"NÜFUS MEVZUATI  Aile kütüklerinin yenilenmesi  İlçe nüfus müdürlüğünce yenilenmesi talep edilen aile kütükleri ile ilgili olarak; il nüfus ve vatandaşlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları