Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi
İşgören Seçimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

2 İşgören Seçimi Aday havuzu oluşturuldu «belirli bir işe başvuran adaylar arasından, işi iyi bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli bilgi, beceri ve yeteneklere kimlerin sahip olduğunu belirlemek» 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

3 İşgören Seçimi Başvuruların alınması ve adayların kabulü ile başlar «işe uygun adaylar»ın çeşitli yöntemlerle belirlenmesi çabalarını içerir 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

4 İşgören Seçimi Seçim yöntemleri Biçimsel (sistematik) yöntem
Biçimsel olmayan yöntem 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

5 Tipik İşgören Seçim Süreci
Başvuruların kabulü – İlk (ön) inceleme Başvuru formu doldurtma Sınav/test uygulaması İşe alma görüşmesi Adayın geçmişinin ve referanslarının incelenmesi Sağlık muayenesi Başvurunun reddi/adayın elenmesi İşe alma (seçim) kararı – iş teklifi (kabul) İşe yerleştirme 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

6 İşgören Seçiminde Dikkate Alınacak Hususlar
İşgören ihtiyacının miktarı, niteliği ve aciliyeti Yöntemin uygunluğu, maliyeti Seçim için kullanılacak elemanların varlığı/niteliği Yöntemin geçerliliği ve güvenilirliği Adayların seçim yöntemine ilişkin tutumları 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

7 İşgören Seçiminde Temel Yaklaşımlar
Elemeci yaklaşım Her bir seçim aşamasında yetersiz görülen adaylar elenir Test-sınav-mülakat Bütüncül yaklaşım İlk elemeyi geçen tüm adaylar değerlendirilir 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

8 Başvuruların Kabulü / İlk-Ön İnceleme
İş arayan ya da eleman arayanlar tarafından başvuru yapılır Başvuru formu doldurtma CV dağıtma 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

9 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

10 CV - Özgeçmiş - Ad, adres, yaş (yıl), cinsiyet, medeni durum, doğum yeri, askerlik durumu, ehliyet, sigara içme/içmeme, eğitim durumu, geçmişte ve halen çalıştığı işler, hangi iş için başvurulduğu, ne kadar ücret istendiği, iş dışı etkinlikler, özel beceriler, referanslar, dil becerileri, eğer işe kabul edilirse ne zaman başlayabileceği, kariyer hedefi, aile bireylerine ait bilgiler… 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

11 Özgeçmiş - CV Dünyada işle ilgisiz bilgilerin istenmesi kanunen yasaklanmıştır. Ayrımcılığı engellemek 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

12 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

13 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

14 Özgeçmiş / CV Farklı formatlarda CV mümkün 
https://www.youtube.com/watch?v=z81COM0yZUk 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

15 Sınav-Test Uygulaması
Psikolojik testler İstihdam testleri Bilgi testleri Yazılı ya da sözlü olabilir 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

16 Test Türleri Bireysel özelliklere göre testler; Zeka Yetenek
Bilgi ve beceri Kişilik ve ilgi Güç ve hız Tutum ve sağlık vb. 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

17 Test Türleri Grup testleri (aynı anda birden fazla kişiye uygulanabilen testler) Psikometrik testler Sözel ve sözel olmayan testler Kültüre bağlı olan ve olmayan testler 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

18 Test Türleri İş örneklemesi (sekretere daktilo yazırmak gibi) Minyatür iş eğitimi Yalan makinesi El yazısı analizi AIDS ve genetik testleri … 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

19 Testlerde Geçerlilik Geçerlilik; Ölçmeyi hedeflediği özelliği gerçekten ölçüp ölçmediği İşi daktilo yazmak olacak kişiye uygulanacak daktilo testi geçerli olacaktır 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

20 Testlerde Güvenilirlik
Güvenilirlik; Test sonuçlarının tutarlı olması Bir test bir bireye farklı zamanlarda uygulandığında benzer ya da yakın sonuçlar veriyorsa güvenilirdir. 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

21 Testlerin Kullanımı Testler işgören adaylarının işe uygunluğunu belirlemek/tahmin etmek için kullanılmalı Seçim aracının geçerliliği iki aşamalı Test skoru ile kişinin değerlenen özelliği arasında Değerlenen özellik ile iş başarısı arasında yüksek korelasyon olmalı Ör: Sürücülük için iyi bir araba kullanma yeteneğine sahip olmak 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

22 Testlerin Kullanımı - II
Testler iş analizi ile elde edilen iş tanımı ve iş gerekleri dikkate alınarak hazırlanmalı Güvenilirliği sağlayacak önlemler alınmalı Aynı araçların, aynı koşullarda ve aynı tarzda uygulanması şart 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

23 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

24 İşe Alma Görüşmesi Bir amaca dayalı karşılıklı konuşma Yüzyüze gerçekleştirilen karşılıklı söyleşi İki tarafı var; görüşmeci ve görüşülen 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

25 İşe Alma Görüşmesinin Başarılı Olması İçin
İş analizleri yapılmalı ve sorular ona göre belirlenmeli Görüşmeciler eğitilmeli Görüşmeye hazırlık yapılmalı 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

26 Görüşme Türleri Yapılandırılmış – yapılandırılmamış görüşmeler Planlı – Plansız görüşmeler Grup görüşmeleri Karma görüşme 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

27 Görüşme Süreci Görüşmeye hazırlık Görüşmenin gerçekleştirilmesi Değerleme 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

28 Görüşme Hataları Görüşme amacının iyi saptanmaması, işle ilgisinin zayıflığı Halo (hale) etkisi Önyargı veya kalıp yargılar «İyi giyimli ise dürüst ve çalışkandır» Yönlendirici sorular Hep görüşmecinin konuşması 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

29 Görüşme Hataları - II Adayın yeterli ve doğru bilgi vermemesi Görüşmecinin kendi görüşüne yakın adaya olumlu bakması Erken karar vermek Olumsuz yönlere önem verme Dinleme engelleri Değerleme hataları Değerlemenin hızlıca yapılması gerekliliği 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

30 İş Görüşmesi https://www.youtube.com/watch?v=qNHgj6y6jII 22/10/2015
BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

31 Seçim Sonrası Adayların geçmişlerinin ve referanslarının araştırılması Sağlık muayenesi Adayların işe uygunluğunu saptamak İşe alma durumunda ortaya çıkabilecek iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını engellemek İşe alma kararı ve adayın bilgilendirilmesi İşe yerleştirme 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

32 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi
İşgören Seçimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi


"BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları