Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Liderlik. Liderlik Nedir? Belirli ortamlarda, izleyenleri belirli amaçlara doğru birleştiren ve harekete geçiren rol davranışıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Liderlik. Liderlik Nedir? Belirli ortamlarda, izleyenleri belirli amaçlara doğru birleştiren ve harekete geçiren rol davranışıdır."— Sunum transkripti:

1 Liderlik

2 Liderlik Nedir? Belirli ortamlarda, izleyenleri belirli amaçlara doğru birleştiren ve harekete geçiren rol davranışıdır.

3

4 Liderlik Seviyeleri Doğrudan Liderlik Kurumsal Liderlik Stratejik Liderlik

5 Liderliğin Güç Kaynakları Yasal Güç Ödüllendirme Gücü Zorlayıcı Güç Uzmanlık Gücü Karizmatik Güç

6 Liderlik Kuramları Özellikler Teorisi Davranışçı Liderlik Yaklaşımı Durumsallık Yaklaşımı Çağdaş Liderlik Kuramları

7 Özellikler Teorisi - Belirli bir grup içinde bir kişinin lider olarak kabul edilmesi ve grubu yönetmesinin nedeni bu kişinin sahip olduğu özelliklerdir. -Bu teoriye göre lider, fiziksel ve kişilik özellikleri açısından izleyicilerden farklıdır.

8 Davranışçı Liderlik Yaklaşımı -Bu yaklaşımın ana fikri; liderleri başarılı ve etkin yapan hususun, liderin özelliklerinden çok, liderin liderlik yaparken gösterdiği davranışlar olduğudur.

9 Davranış Teorilerinin Özellikler Teorilerine Göre Faydaları -Özellikleri araştırmak yerine, davranışları ortaya koymak, biçimsel liderler yanında biçimsel olmayan liderleri de ortaya çıkarır. -Eğitim yoluyla liderlik davranışları kişiye kazandırılabilir.

10 Davranışçı Liderlik Yaklaşımları 1.Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışması 2.Yönetim Ölçeği Kuramı 3.Michigan Üniversitesi Çalışması 4.Likert Kuramı 5.Liderlik Doğrusu Teorisi

11 Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışması Bu çalışmada, liderlerin davranışları “yapıyı harekete geçirme” (initiating structure) ve “anlayış” (consideration) olmak üzere iki bağımsız boyutta incelenmiştir.

12 Ohio Önderlik Ölçeği Yüksek Bireye İlgi Az Yoğun İlgi Düşük YHG Yoğun İlgi Yüksek YHG Az İlgi Düşük YHG Az İlgi Yüksek YHG Düşük Yüksek Yapıyı Harekete Geçirme (YHG)

13 Yönetim Ölçeği Kuramı (Blake ve Mouton) İnsana Dönüklükİnsana Dönüklük

14 Michigan Üniversitesi Çalışması Bu araştırma, etkili ve etkili olamayan liderler arasındaki davranış farklarını bulmayı amaçlamıştır. Liderlik davranışı; işe yönelik (job-centered style) ve çalışana yönelik (employee-centered style) yönelik olmak üzere iki şekilde belirlenmiştir.

15 Likert Kuramı Sistem 1: Sömürücü-Otoriter Liderlik Sistem 2: Yardımsever-Otoriter Liderlik Sistem 3: Danışmalı Liderlik Sistem 4: Katılımcı-Grup Liderliği İŞ MERKEZLİ LİDERLİKİŞGÖREN MERKEZLİ LİDERLİK Likert’in Lider Davranışlarını Ele Alış Biçimi

16 Likert Kuramı Liderlik DeğişkeniSistem 1 Sömürücü Otoriter Liderlik Sistem 2 Yardımsever Otoriter Liderlik Sistem 3 Danışmalı Liderlik Sistem 4 Katılımcı Grup Liderliği Astlara olan güvenAstlara güvenmez. Hizmetçi- efendisi arasındakine benzer bir güven anlayışı vardır. Kısmen güvenir, fakat kararlarla ilgili kontrole sahip olmak ister. Bütün konularda tam olarak güvenir. Astların algıladığı serbesti Astlar kendilerini serbest hissetmezler. Astlar kendilerini fazla serbest hissetmezler. Astlar kendilerini oldukça serbest hissederler. Astlar kendilerini tamamen serbest hisseder. Üstün astlarla olan ilişkisi Astların fikri nadiren alınır. Bazen astların fikri sorulur. Genel olarak astların fikrini alır ve onların fikirlerini kullanmaya çalışır. Daima astların fikrini alır ve onların fikirlerini kullanır.

17 Liderlik Doğrusu Teorisi (Tannenbaum ve Schmidt) Liderliğin iki uç noktası olarak “otokratik” ve “demokratik” liderlik kabul edilmiştir. Model yetki kavramı üzerine kurulmuştur. Belirli bir durumdaki liderlik davranışı, liderin kullandığı yetki miktarı ile asta devredilen yetkinin derecesinin bir kombinasyonunu meydana getirmektedir.

18 Liderlik Doğrusu Teorisi (Tannenbaum ve Schmidt) Astların insiyatif kullanması Otoritenin kullanılması Otoriter Demokratik Görev merkezli Ast merkezli 1 2 3 4 5 6 7 8 9

19 Durumsallık Yaklaşımı Bu yaklaşımın genel varsayımı; değişik koşulların (durumların) değişik liderlik tarzları gerektirdiğidir. Durumsallık yaklaşımını temsil eden çalışmalar: -Etkin Liderlik Modeli -Araç (Yol)-Amaç Modeli -Karar Verme Modeli -Üç Boyutlu Önderlik Modeli

20 Etkin Liderlik Modeli (Fiedler) -Fiedler’in modelinin en önemli yönü, koşullarla liderlik davranışlarının birleştirilmesidir. Bu amaçla iki ölçü kullanmıştır. 1. Zıtlıklar arasında olduğu sanılan benzerlik (Assumed Similarity Between Opposites) 2. En az tercih edilen iş arkadaşları (Least Preferred Co-Worker)

21 Etkin Liderlik Modeli (Fiedler) Fiedler’e göre, görev ve ilişki yönelimli yönetici davranışlarının etkili olduğu durum, üç faktör tarafından belirlenmektedir. 1. Lider ile izleyiciler arasındaki ilişkiler (leader-member relations) 2. Başarılacak işin niteliği (task structure) 3. Liderin mevkiye dayanan otoritesinin derecesi (position power)

22 Araç(Yol)-Amaç Modeli (Robert House) Liderin izleyicilerin bekleyişini etkileme derecesi yolu, izleyicilerin verdiği değeri etkileme derecesi amacı ifade etmektedir. Modeldeki dört liderlik davranışı: -Otoriter liderlik -Destekleyici liderlik -Katılımcı liderlik -Başarıya yönelik liderlik

23 Araç(Yol)-Amaç Modeli (Robert House) DURUMLİDERLİK TARZISONUÇ Astların özgüveni düşük Destekleyici Liderlik Tarzı Astların işi başarma konusunda özgüvenleri yükselir. Belirsiz durumOtoriter Liderlik Tarzı Ödüle giden yol kesinleşir. İş için mücadele yok iken Başarı-Odaklı Liderlik Tarzı Yüksek amaçlar belirler. Yanlış ödüllendirmeKatılımcı Liderlik Tarzı Astların isteklerini ve nasıl ödüllendirilmek istediklerini belirler.

24 Karar Verme Modeli (Vroom ve Yetton) -Modele göre, bir liderin en önemli görevi karar vermesidir. -Vroom ve Yetton beş ayrı karar verme tarzı belirlemişlerdir. -Bu kurama göre, tek bir tarz karar verme yerine durumun gerektirdiği şekilde karar vermek etkililiği belirlemektedir.

25 Vroom – Yetton Modelinde Karar Alma Tarzları Karar Tarzı KoduTanımı Yetkici AIYönetici kararı tek başına alır. Yetkici AIIYönetici astlarından bilgi alır, ancak kararı tek başına alır. Astlarını durumla ilgili olarak isterse bilgilendirebilir. Danışmalı CIYönetici durumu astlarına açıklar, bilgi toplamalarını ve değerlendirme yapmalarını ister. Astlar grup olarak toplanmazlar ve yönetici tek başına karar alır. Danışmalı CIIYönetici ve astlar durumu tartışmak için toplanırlar ancak kararı yönetici tek başına alır. Grup GIYönetici ve astlar durumu tartışmak için toplanırlar ve karar grup halinde alınır.

26 Üç Boyutlu Liderlik Modeli (Reddin) İki boyut (göreve ve ilişkilere dönüklük) üzerinde - ilgili - bütünleşmiş - kopuk - adamış olmak üzere dört yaklaşım belirlenmiştir. Üçüncü boyut olarak etkililik (İşlerin başarılma derecesi) eklenmiştir.

27 Üç Boyutlu Liderlik Modeli (Reddin) Ana YaklaşımEtkisiz YaklaşımEtkili Yaklaşım KopukTerk Eden (İlgisiz)Bürokrat İlgiliGörev YönelimliGeliştirici BirleştiriciUzlaştırıcıYürütücü AdamışOtoriterBabacan

28 Çağdaş Liderlik Yaklaşımları Karizmatik Liderlik Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik

29 Dönüşümcü Liderlik Dönüşümcü liderliği oluşturan dört davranış bileşeni: 1.Karizma: Takipçiler karizma sayesinde, liderle özdeşleşir. 2.Esin:Yüksek beklentileri dillendirmek. 3.Entelektüel Teşvik: Takipçileri yaratıcı problem çözücüler yapmak! 4.Bireysel ilgi: Takipçiler desteklendiklerini hissetmeli, yaptıkları iş takdir edilmeli.

30 Kimler daha iyi dönüşümcü lider oluyor?

31 Liderlikte Kadın ve Erkek Farkı Liderlik Güdüsü Zeka Değişime Ayak Uydurma ve Otorite Kişilik

32 Liderlik ve Yöneticilik -Yönetici ne yapar? Lider ne yapar? -Yöneticilikten liderliğe geçiş var mıdır?

33 Sekiz Yeni Liderlik Paradigması (21. yy) 1.Değerler Merkezli Liderlik 2.Etik Merkezli Liderlik 3.Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik 4.Ruhsal Liderlik 5.Holistik Liderlik 6.Küresel Liderlik 7.Pozitif Değişim Liderliği 8.Anlam Odaklı Liderlik

34 Sekiz Yeni Liderlik Paradigması (21. yy) 1.Değerler Merkezli Liderlik 2.Etik Merkezli Liderlik 3.Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik 4.Ruhsal Liderlik 5.Holistik Liderlik 6.Küresel Liderlik 7.Pozitif Değişim Liderliği 8.Anlam Odaklı Liderlik

35 Sekiz Yeni Liderlik Paradigması (21. yy) 1.Değerler Merkezli Liderlik 2.Etik Merkezli Liderlik 3.Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik 4.Ruhsal Liderlik 5.Holistik Liderlik 6.Küresel Liderlik 7.Pozitif Değişim Liderliği 8.Anlam Odaklı Liderlik

36 Sekiz Yeni Liderlik Paradigması (21. yy) 1.Değerler Merkezli Liderlik 2.Etik Merkezli Liderlik 3.Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik 4.Ruhsal Liderlik 5.Holistik Liderlik 6.Küresel Liderlik 7.Pozitif Değişim Liderliği 8.Anlam Odaklı Liderlik

37 Sekiz Yeni Liderlik Paradigması (21. yy) 1.Değerler Merkezli Liderlik 2.Etik Merkezli Liderlik 3.Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik 4.Ruhsal Liderlik 5.Holistik Liderlik 6.Küresel Liderlik 7.Pozitif Değişim Liderliği 8.Anlam Odaklı Liderlik

38 Sekiz Yeni Liderlik Paradigması (21. yy) 1.Değerler Merkezli Liderlik 2.Etik Merkezli Liderlik 3.Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik 4.Ruhsal Liderlik 5.Holistik Liderlik 6.Küresel Liderlik 7.Pozitif Değişim Liderliği 8.Anlam Odaklı Liderlik

39 Sekiz Yeni Liderlik Paradigması (21. yy) 1.Değerler Merkezli Liderlik 2.Etik Merkezli Liderlik 3.Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik 4.Ruhsal Liderlik 5.Holistik Liderlik 6.Küresel Liderlik 7.Pozitif Değişim Liderliği 8.Anlam Odaklı Liderlik

40 Sekiz Yeni Liderlik Paradigması (21. yy) 1.Değerler Merkezli Liderlik 2.Etik Merkezli Liderlik 3.Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik 4.Ruhsal Liderlik 5.Holistik Liderlik 6.Küresel Liderlik 7.Pozitif Değişim Liderliği 8.Anlam Odaklı Liderlik

41 Liderliğin Öğeleri 1.İnsanlara değer vermek 2.Görüş (vizyon) sahibi olmak 3.Destek 4.Güdüleme 5.Güç 6.Etkileme 7.İletişim becerileri 8.Güçlü bir ruh yapısına sahip olmak

42 ‘İnsan birşeyi sevmeden anlayamaz’ GOETHE

43 “İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini. Payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür.” TOLSTOY

44

45

46 ‘İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden göremiyorum.’ Kenneth OLSEN Digital Equipment Corp.’un Başkanı, 1977

47 ‘Resmimi hayal ederim ve daha sonra hayalimi resmederim.’ Van GOGH

48 İster yapabileceğini düşün, ister yapamayacağını her koşulda da haklısın! Henry FORD

49 ‘Eğer insanlar elde ettiğim başarı için ne kadar çok çalıştığımı bilselerdi, hiç o kadar etkileyici görünmezdi.’ MICHELANGELO

50 ‘Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.’ EFLATUN


"Liderlik. Liderlik Nedir? Belirli ortamlarda, izleyenleri belirli amaçlara doğru birleştiren ve harekete geçiren rol davranışıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları