Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zekai EFEOĞLU Program Yönetim Birimi Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zekai EFEOĞLU Program Yönetim Birimi Başkanı"— Sunum transkripti:

1 Zekai EFEOĞLU Program Yönetim Birimi Başkanı

2 Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Bölge Planı 2014-2023’de Yaşlılık Konusu
Yaşlılık Konusunda Ankara Kalkınma Ajansı Destekleri Yaşam Kalitesi Yüksek, Dünya ile Rekabet Eden, Düşünce ve Yeniliğin Başkenti ANKARA

3 © ANKARA KALKINMA AJANSI

4 © ANKARA KALKINMA AJANSI

5 © ANKARA KALKINMA AJANSI

6 © ANKARA KALKINMA AJANSI

7 ANKARA BÖLGE PLANI

8 Kırılganlıklar Potansiyeller
Artan Yaşlı Nüfus Oranı © ANKARA KALKINMA AJANSI

9 Artan Yaşlı Nüfus Oranı :
2013 yılı itibariyle Ankara’da yaşlı nüfus oranı %7,21 iken bu oranın 2023’te %9,2 olacağı tahmin edilmektedir. Buna bağlı olarak yaşlılara yönelik sağlık, bakım, barınma ve ulaşım gibi hizmetlere olan ihtiyacın da bu dönemde önemli ölçüde artış göstermesi beklenmektedir. Dolayısıyla yaşlı nüfusun toplumla entegrasyonunda sorunlar yaşamaması ve dezavantajlı duruma düşmemesi adına bu hizmetlerin yakın gelecekte iyi planlanması gerekmektedir. Söz konusu ihtiyaçlara yönelik gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması ile soruna dönüşebilme riski olan bu durum planda bir kırılganlık olarak belirlenmiş ve bu kırılganlığa yönelik tedbirler ortaya konulmuştur. © ANKARA KALKINMA AJANSI

10 Tedbirler Dezavantajlı kesimlerin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel yaşama aktif katılımı ve bireyler arasında fırsat eşitliği sağlanacaktır. Yaşlı ve engelli yoksulluğuna karşı sosyal yardım mekanizmaları güçlendirilecektir. Nüfusun yaşlanma eğilimi göz önünde bulundurularak yaşlıların ihtiyaç duyacakları temel hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ankara’da yaşlı nüfusun sosyal ve fiziki ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmet merkezleri, bakımevi, huzur evi gibi merkezlerin sayısı artırılacaktır. Ankara’nın I. II. III. ve IV. alt bölgelerindeki ilçe merkezlerinde ve köylerinde genç nüfusun merkeze göç etmesi sonucu yalnızlaşan yaşlı nüfusun yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gezici hizmet araçlarının sayısı artırılacaktır. Yaşlıların sosyal hayata katılımlarının sağlanacağı merkezlerin sayısı arttırılacaktır. Ankara’daki üniversitelerde “yaşlı bakım” bölümlerinin sayısının ve niteliğinin artırılmasına yönelik teşvikler verilecektir. Ankara’daki bakıma muhtaç yaşlıların envanteri çıkarılacak ve yaşlıların bakımlarının koordine edilebileceği bir “yaşlı takip sistemi” oluşturulacaktır. Yaşlıların evde bakımını üstlenen kişilere düzenli aralıklarla yaşlı bakımı hakkında gerekli eğitimler verilecektir. Yaşlıların ev ortamında bakımını üstlenen kişilere yönelik gerekli ödül ve teşvik uygulamaları geliştirilecektir. © ANKARA KALKINMA AJANSI

11 © ANKARA KALKINMA AJANSI

12 © ANKARA KALKINMA AJANSI

13 2012 SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
Özel Amaç: Çocuk, genç ve yaşlıların sorun ve ihtiyaçlarına yönelik çözüm modellerinin geliştirilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve sosyal yaşama katılımlarının artırılmasıdır. Öncelik 1: Çocuk, genç ve yaşlılara yönelik nitelikli bakım, rehberlik ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması Öncelik 2: Çocuk, genç ve yaşlıların sosyal yaşama katılımlarının artırılmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması © ANKARA KALKINMA AJANSI

14 2014 SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Özel Amaç: Özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının artırılması Öncelik 1: Sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerinin kolaylaştırılarak, yaşam memnuniyetlerinin artırılması için altyapının tesis edilmesi Öncelik 2: İstihdam edilebilirliğini sağlayacak imkân ve becerilerin geliştirilmesi için altyapının tesis edilmesi Öncelik 3: Sosyal rehabilitasyon ve güçlendirme yöntemleriyle toplumsal yaşama katılımlarının artırılması için altyapının tesis edilmesi © ANKARA KALKINMA AJANSI

15 2015 SOSYAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER MALİ DESTEK PROGRAMI
Özel Amaç: Özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının artırılması ve farklı yoksulluk biçimleriyle mücadele edilmesi Öncelik : Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin erişilebilirliğinin arttırılması © ANKARA KALKINMA AJANSI

16 Ajans Destekleri © ANKARA KALKINMA AJANSI

17 © ANKARA KALKINMA AJANSI

18 Ajans Destekleri © ANKARA KALKINMA AJANSI

19 © ANKARA KALKINMA AJANSI

20 TEŞEKKÜRLER Bize ulaşmak için: www.ankaraka.org.tr pyb@ankaraka.org.tr
0(312)


"Zekai EFEOĞLU Program Yönetim Birimi Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları