Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SALDIRGANLIK-ŞİDDET-BASKI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SALDIRGANLIK-ŞİDDET-BASKI"— Sunum transkripti:

1 SALDIRGANLIK-ŞİDDET-BASKI
Saldırganlık bir eğilimdir ve farklı bileşenlerden kaynaklı olarak (kalıtım, çevre vb. gibi) insan doğasında var olan bir potansiyeldir.

2 Bunun zaman zaman dışa vurumu veya eyleme dönüşmesi ise şiddettir
Bunun zaman zaman dışa vurumu veya eyleme dönüşmesi ise şiddettir. Şiddet sadece birey ölçeğinde ele alındığında,bireyin artmış saldırganlık dürtüleriyle içsel kontrol düzenekleri arasındaki denge bozulduğunda gündeme gelir.

3 SALDIRGAN DAVRANIŞI BELiRLEYEN ETMENLER
Biyolojik Etmenler Toplumsal Etmenler Psikolojik Etmenler Toplumsal Belirleyiciler olarak sınıflandırabiliriz.

4 Biyolojik Etmenler l -Artmış biyolojik uyarılma:
Bazı çalışmalar, yarışma etkinlikleri,  aşırı  alıştırma,  şiddet içerikli filmler izlemek gibi çeşitli kaynaklardan köken alan artmış uyarılmışlık halinin saldırganlığı arttırdığını göstermiştir.

5 2-Cinsiyet ve hormonlar: insanlarda ve hemen hemen tüm hayvan türlerinde, erkek üyeler kadınlara göre daha saldırgandırlar.

6 3-Ağrı: Fiziksel ağrı, başka insanlara zarar vermeye güdüleme yolu ile saldırgan dürtüler doğurabilir.

7 4-ilaçlar ve diğer maddeler: ilaç, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı kullanımıyla, saldırganlık arasındaki İlişki vardır.

8 PSiKOLOJiK ETKENLER: 1-Engellenme: insanları şiddete teşvik eden en güçlü şey engellenmedir. Kimi insanlar örneğin; boksörler yada futbolcular saldırganca davranabilirler. 2-Doğrudan provoke edilme: Fiziksel kötüye kullanım ve alay edilme saldırgan davranışı arttırmaktadır. 3-Saldırganlık gösteren örneklere maruz kalma: Çocukların televizyonda izledikleri şiddet içeren filmler artıkça, akranlarına karşı daha saldırgan oldukları gözlenmiştir.

9 TOPLUMSAL BELiRLEYiCiLER:
Saldırganlığın, bireysel özelliklerin ötesinde, toplumsal birtakım belirleyicilerin olduğu da ileri sürülmektedir. İnsanların ekonomik olarak yoksun bırakılması, enflasyon oranının büyük oranda artması beraberinde saldırganca tepkiler de getirmektedir. Ancak verilen tepkinin oranı toplumdan topluma değişiklik gösterebilir.

10 Saldırganlık ile ilgili şöyle bir bulgu daha vardır;
insanlar ait oldukları topluluktan ya da gruptanfarklı görünmekten hoşlanmazlar, kabul edilmek isterler. Buna çeteler örneğini verebiliriz. Çünkü ailede görüşü aşağılanan, okulda susturulan birey kabul edilme ihtiyacını farklı alanlarda tatmin etmeye çalışır.Bütün bunların yanı sıra ;hava kirliliği, gürültü ve kalabalık gibi çevresel etmenlerde saldırganlığı etkileyebilmektedir.

11 MOBBİNG İş yaşamında psikolojik şiddete maruz kalanlar için kurulan Mobbing adlı bir örgüttür.

12 Mobbing, latince kökenli olup psikolojik şiddet anlamındadır ve bir veya bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapmasıdır

13

14 Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hazırlayan: Abdulkadir TOPRAK İŞLETME


"SALDIRGANLIK-ŞİDDET-BASKI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları