Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Öğrenci Koçluğu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Öğrenci Koçluğu."— Sunum transkripti:

1 Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Öğrenci Koçluğu

2 Neden E ğ itim Koçlu ğ u? Koçluk; e ğ itim ortamında bir koç ve ö ğ renci arasında kurulan, ö ğ rencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birli ğ idir. Koçluk; ö ğ rencinin kendini tanımasına, hedefler belirlemesine, sorumluluk duygusu geliştirmesine yardımcı olmak, karşılaşabilece ğ i problemlerle baş etme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

3  E ğ itim hayatına devam eden ve bu hizmeti kendi talebiyle almak isteyen 13-21 yas arası ö ğ renciler.

4  Ne yapmak istiyorum?  Nereden başlamalıyım?  Güçlü ve zayıf yanlarım neler?  Kendimi ne kadar tanıyorum?  Bir hedefim var mı?  Kendimi nasıl geliştirebilirim?  Hangi mesle ğ i seçmek istiyorum?...diye sorgulayan ö ğ rencilere yapılır. Kimler E ğ itim Koçu ile Çalışır?

5 Kimse yanlış ya da hatalı de ğ ildir. Kişi ihtiyaç duydu ğ u kaynaklara sahiptir. Kişi bulundu ğ u şartlar içinde verebilece ğ i en iyi kararı verir. Başarısızlık yoktur geri bildirim vardır. Dünya için mümkünse benim için de mümkündür bu sadece “nasıl” ı bulma meselesidir. KOÇLU Ğ UN İ NANIŞLARI

6  Ben ne istiyorum?  Ben neler yapabilirim?  Ben nerede olmak istiyorum? sorularına ö ğ renciyle birlikte cevap bulmaya çalışır. Ö ğ renciyi kendi gündeminde tutar Ö ğ rencilerin ailesi, okulu, ö ğ retmenleri ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini düzenlemesine yardım eder. Ö ğ rencilerin zaman kullanım becerilerini geliştirir. Ö ğ rencilerin motivasyonunu yüksek tutar. Ö ğ rencilerin öz güven ve öz saygı geliştirmesine destek olur. Ö ğ renci Koçu Ne Yapar?

7 Ö ğ renci Koçlu ğ unun Yararları 1 Ö ğ renciler,  Hedef belirleyerek belirledikleri bu hedefe yönelik eyleme geçer  Kendilerine uygun mesle ğ i seçer  Okul ve sınav başarısı artar  Motivasyonları yükselir.  Ö ğ rencilerin kendi kararlarını verebilmelerini sa ğ lar

8  Ö ğ rencilerde görülen disiplin problemleri büyük ölçüde azalır.  Ö ğ rencilerin bedensel, duygusal, zihinsel ve ruhsal, çok yönlü gelişimleri desteklenir.  Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven geliştirirler.  Çözüm üretme, problem çözme yetenekleri gelişir. Ö ğ renci Koçlu ğ unun Yararları 2

9 Koçluk Süreci Nasıl İ şleyecek 1  İ l MEM Ar-Ge tarafından rehber ö ğ retmenlere koçluk e ğ itimi verilir.  Rehber Ö ğ retmenlerin okuldaki tüm ö ğ retmenlere en az 2 saatlik Koçluk Sistemi e ğ itimi verir.  Koçluk sistemi ile ilgili tüm ö ğ renciler (8. ve 12. sınıf) ve veliler bilgilendirilir.  Her ö ğ retmen belli sayıda ö ğ renciye koç ö ğ retmen olarak okul yönetimi tarafından belirlenir.

10  Her ö ğ retmen çalışmanın başladı ğ ı hafta ö ğ renci ve velileri ile bir tanışma toplantısı yapar ve süreç hakkında bilgilendirme yapar.  Ö ğ renci ve velilere Koçluk Sözleşmesi imzalatılır.  8. ve 12. sınıf düzeylerinde bire bir koçluk hizmeti başlatılır.  Okulda koçluk panosu oluşturulur. (bu panoda koçluk listesi, kişisel gelişim, koçluk ve rehberlik çalışmaları yayınlanır.) Koçluk Süreci Nasıl İ şleyecek 2

11 Okulda varsa koçluk odası oluşturulur. Koç Ö ğ retmen her bir ö ğ renci ile minimum ayda 1 defa görüşür (görüşme süresi 30 - 45 dakika) Koç Ö ğ retmen veli ile minimum iki ayda bir görüşür. Her ay okulda Koçluk Sistemi hakkında de ğ erlendirme toplantısı yapılır. Her ay İ lçe MEM tarafından okul müdürleri ile de ğ erlendirme toplantısı yapılır. Koçluk Süreci Nasıl İ şleyecek 3

12  E ğ itim koçu aynı anda 5-10 ö ğ renciye koçluk yapabilir.  Ailenin bilgisi, ilgisi, koordinasyonu önemlidir.  Ö ğ renci ile yapılan paylaşımlar, yasam tehdidi oluşturan durumlar hariç, aile ile ya da okul ile hiçbir şekilde paylaşılmaz. Ö ğ renci İ le Nasıl Çalışılacak 1

13  Bir psikolog ya da rehber ö ğ retmen tarafından çalışılması gerekilen konular uzmana bırakılır (yüksek stres düzeyi vb)  Ö ğ rencilerin hedeflerini netleştirmesine yardım edilir  Hedefler için stratejiler ve eylem planları belirlenir.  Bir sonraki görüşmede yapılan çalışmalar de ğ erlendirilir.  Her ay ö ğ rencinin başarı durumu de ğ erlendirilir. Ö ğ renci İ le Nasıl Çalışılacak 2

14 Ö ğ retmenlerin Dolduraca ğ ı Formlar 1- Koçluk Sözleşmesi (Yılda bir defa) 2- Ö ğ renci Takip Çizelgesi (Ayda bir) 3- Veli Takip Çizelgesi (2 ayda bir) 4- Aylık Rapor 5- Dönemlik Rapor 6- Yıllık Rapor Koçluk Uygulamasında Kullanılacak Yardımcı Formlar 1- Ö ğ renci Yaşam Çemberi 2- Ö ğ renci Başarı Çemberi 3- Ö ğ renci Ders Çemberi

15 …...……… AYI ÖĞRENCİ TAKİP ÇİZELGESİ S.NoÖğrenci Ad-SoyadGör. TarihiGörüşme Konusu/Özeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 …...……… AYI VELİ TAKİP ÇİZELGESİ Veli Ad-Soyad/YakınlıkÖğrenci Ad-SoyadGör. TarihiGörüşme Konusu/Özeti

17 AYLIK DEĞERLENDİRME (Aylık değerlendirmede çalışmaların yapılıp yapılmadığı, yapılmadı ise neden yapılmadığı ve karşılaşılan problemler ile olumlu sonuçlar yazılacaktır. İstenirse öğrencilerin durumları tek tek değerlendirilebilecektir) …… AYI EĞİTİM KO Ç LUĞU AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU Eğitim Ko ç u Okul M ü d ü r ü

18

19 Yaşam Çemberi, bir bütün olarak yaşamınızı tanımlamanın bir yolunu gösteren 8 bölüm içermektedir. Çemberin ortasını “0” ve en dış halkasını “10” kabul ederek, her bir alanı etki ve doyum düzeyine gore “0-10” arası puanlayınız. Bu alanları verdiğiniz puana gore “0” dan başlayarak “10” kadar kaç puan verdiyseniz çemberin o kadar bölümünü boyayınız. Örneğin bir alana “2” puanını verdiyseniz o alanda “0” dan başlayarak en dış daireye doğru “2” daireyi, “8” puan verdiyseniz “8” daireyi boyayın. Bu şekilde tüm alanlarla ilgili çalışmayı aynı çember üzerinde yapın. Her bir alan için kendinize şu soruyu sorun: Hayatımın bu alanında ne kadar mutluyum? Bu alanımdaki doyum düzeyime 1-10 arasında kaç puan veririm? Bu alıştırmayla ortaya çıkan tabloya baktığımda aşağıdakileri fark ettim: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tatmin düzeyimi arttırmak istediğim alanlar sırasıyla şunlar: ----------------------------------------------------------------- Tatmin düzeyimi arttırmak istediğim belirlediğim alanlarımla ilgili yapabileceklerim şunlar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

21

22 Osman ARPAG Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi İletişim: E-posta: osmanarpag@hotmail.comosmanarpag@hotmail.com Tel: 0541 336 6364 Teşekkür Ederim…


"Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Öğrenci Koçluğu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları