Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ UYUM PROGRAMI BURSA 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ UYUM PROGRAMI BURSA 2015."— Sunum transkripti:

1 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ UYUM PROGRAMI BURSA 2015

2 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLKÖĞRETİM MÜFREDAT PROGRAMININ YAPISI

3 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim; insanların topluluk halinde yaşamaya başlamalarıyla birlikte bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. 3

4 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Olaylar ve durumlar önceleri mağara duvarlarına çizilen resimlerle anlatıldı. 4

5 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Yazının bulunması, eğitim sistemlerinin de oluşmasına ortam hazırlamış oldu. 5

6 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Cumhuriyet dönemiyle başlatılan yenileşme hareketlerinden birisi de okuma yazma seferberliğidir. 6

7 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Başlangıçtan günümüze geçen zaman süresinde dünya ülkeleri arasındaki küresel yarışta geri kalmak istemeyen MEB, müfredat programında değişiklikler ve yenileşmeler yapmıştır. 7

8 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1940’lardan itibaren uygulanan müfredatlar yalnızca ulusal düzeyde yapılan çalışmalardan oluşmuşken, yeni müfredat Uluslararası mukayeseler ile bütünleşen dünya eğitim sistemine entegre edilmiştir. 8

9 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1968 yılına kadar okula başlayanlar; harf, hece, kelime sonra da cümle sıralamasıyla okuma- yazma öğrendiler. 9

10 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1968 yılından itibaren “-Ali gel… -Okula koş…” gibi cümlelerle okuma yazma öğretildi. 10

11 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2005 yılından itibaren tüm yurtta “ses temelli cümle yöntemi” uygulanmaya başlandı…. 11

12 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Çocuğa, dil yapısı özelliklerine göre en kolay telaffuz ettiği sesler kavratılıp, sessiz harflerle hece, kelime ve cümleler oluşturması sağlandı. 12 e e eel el el ele ele ele

13 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Günümüz şartlarına göre doğru bildiğimiz bilgilerin bir zaman sonra yanlış olabileceği ya da aksinin ispat edilebileceği bir gerçektir. 13 Örneğin: önceleri bilim adamlarına göre yumurtanın kolesterolü artırdığı varsayılırken, günümüzde ise olumsuz etkisinin olmadığı ifade edilmektedir.

14 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İlmi araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan bilgiler doğrultusunda müfredatta yeniden düzenlemeler yapılmıştır. 14

15 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan işlerin en mükemmel iş olduğunu düşünseydik buluşlar ve keşiflerin de sona ermesi gerekirdi. 15

16 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Katı davranışçı programdan bilişsel ve yapılandırıcı bir yaklaşıma geçilmiştir. Sadece öğretim değil, eğitim de vurgulanmıştır. Tüm dersler sekiz yıllık kesintisiz eğitime uygun hâle getirilmiştir. AB standartları dikkate alınmıştır. Derslerin kavram analizleri yapılmıştır. 16

17 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Spor kültürü, sağlık, çevre, rehberlik, kariyer, girişimcilik, afet bilinci disiplinler arası bir yaklaşımla programın omurgasına yerleştirilmiştir. Yüzeysel davranış ifadesi yerine bilgi, beceri, anlayış ve tutumlar konulmuştur. Programlar etkinliklerle zenginleştirilmiştir. 17

18 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme değerlendirmede süreç de değerlendirmeye katılmıştır. Türkçeye duyarlılık tüm derslerin ana becerisi haline getirilmiştir. Türk Dili Bilinci ve Tarih Bilinci oluşturulması programın ana hedefleri arasında yer almıştır. 18

19 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Yeni müfredat programında en dikkat çekici özelliklerden birisi de “çoklu zeka” yaklaşımının dikkate alınmasıdır. Çoklu Zeka yaklaşımı ile bireysel farklılıkların dikkate alınması, her öğrencinin farklı zeka alanlarında ve farklı öğrenme stillerini kullanarak daha iyi öğrenebileceği varsayımı ile seçmeli yöntem ve kaynakların kullanılması, ulusal, sosyo-kültürel ve ortak insani payda dışında tek tipçilik, aşırı benzeşimi yadsıma, amaçlanmaktadır. 19

20 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Önceki yıllarda öğrenci okula teslim edildiğinde “ Eti senin, kemiği benim ” denirken… 20

21 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Günümüz öğrenci velilerinin beklentileri, sosyalleşme talebi, yaşam becerileri, zihinsel beceriler, kişilik eğitimi, değer eğitimi, vatandaşlık, mesleğe hazırlık, bilgi, etkili paydaş olma talepleri doğrultusunda: “ Eti de benim, kemiği de benim ” şekline dönüşmüştür. 21

22 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Önceki müfredat programı öğretmen merkezli iken, yeni müfredat programı ise öğrenci merkezlidir. Öğrenci merkezli eğitimde, öğretmen sistemin dışına itilip, öğrenci okul dışında ve dershanede her türlü hazırlığı yapacak, ders anlatacak, öğretmen devreden çıkacak diye anlaşılmamalıdır. 22

23 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğretmen eğitim-öğretimin vazgeçilmez unsurudur. 23

24 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğretmen dersin her anında aktiftir. 24

25 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğretmen, bilgiyi veren değil, bilgiye ulaştırandır. 25

26 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğretmen, öğretimin düzenleyicisi ve kolaylaştırıcısı, takımın sadece lideri değil aynı zamanda bir üyesi, çözümün sahibi değil, çözümün ortağıdır. 26

27 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğretmen, öğrencinin ihtiyaçlarına ve durumuna bağlı konum alıcıdır. 27

28 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğretmen, öğrencinin çalışmalarında, performansında yol gösterici, en büyük destekçisidir. 28

29 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğretmen, öğrencinin fikrini özgürce ortaya koymasına, onu savunmasına fırsat verir. Böylece yeni buluşların ve düşüncelerin insanlığın yararına sunulmasına olanak sağlar. 29

30 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimin temelinde yatan ancak gündelik faaliyetlerde çok dikkat çekmeyen bazı hususlar vardır. Bu hususları değerler, tutumlar, amaçlar ve yaklaşımlar olarak özetlemek mümkündür. Bunlar, nasıl bir toplumda yaşayacağımızı ve geleceğimizi etkilerler. 30

31 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMIN TEMELLERİ Toplumsal Temeller Bireysel Temeller Ekonomik Temeller Tarihsel ve Kültürel Temeller 31

32 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Çocuğun toplumsal bir varlık olduğunu, bu nedenle gelişimi sırasında ailesinden, okulundan ve yaşadığı çevredeki insanlardan etkileneceğini kabul eder, bu gerçekler ışığında düzenlemeler yaparak çocuğun, yaşadığı çevreye uyum sağlayacak ve bu çevrede uyumlu bir şekilde çalışacak ve yaşayacak kişiler olarak yetişmesi için rehber olur. 32

33 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim, toplumun vazgeçilmez değerleri olan ; 33 alçakgönüllülük, ağırbaşlılık, anlayışlılık, âdillik, dürüstlük, girişkenlik, iyimserlik, sabır, sadakat, sadelik, sevecenlik, hoşgörü, tutumluluk, güven görev sorumluluğu bilincini geliştirmekle yükümlü olduğu için programlar bu bilincin gelişmesi için çaba gösterir.

34 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Türk toplumunun millî, aynı zamanda manevî ve ahlakî değerleri arasında bulunan; barışseverlik, fedakârlık, hayırseverlik, misafirperverlik, merhamet, haysiyetine ve özgürlüğüne düşkünlük, vatanseverlik, kahramanlık gibi değerler ve sosyal duyarlılığının gelişmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 34

35 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğrencilere değişim ve değişim sırasında ortaya çıkabilecek engellerden etkilenmeme ve oluşumlardan yararlanma, değişime adapte olma, risk yönetimi konularında beceri kazanmaları, gerektiğinde risk almaları konusunda rehberlik eder. 35

36 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sorunlarını fark edip etkin bir şekilde çözebilen bir birey, dolayısıyla bir toplum oluşturmak, eğitimin temel amaçlarından biridir. Günümüzdeki bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlıdır. Öğrencilerin fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmesini önemser. Öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön plânda tutar. Bilginin önemine, katmanlarına ve farklı bilgi edinme yollarına duyarlıdır. 36

37 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Programlar, istikrarlı, üretken ve sürdürülebilir bir ekonomiyi önemser ve öğrencinin ekonomik hayat ile iç içe olmasını ister. Öğrenci, gittikçe küreselleşen dünyada başarılı bir birey olarak, ilerideki çalışma hayatına girişimci bir ruhla ayak uydurmada zorlanmaz. 37

38 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesini benimser. Programlarda, yöresel ekonomik farklılıkları göz önünde bulundurur. Ekonominin yetişmiş insan gücü taleplerini yeterli düzeyde karşılamak amacıyla gerekli önlemleri alır. Öğrencilerin girişimci bir ruhla yetişmelerini önemser. Üretim odaklı olmayı ön plânda tutar. 38

39 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğrencilerin kendi örf ve âdetleri içerisinde değişerek gelişmelerini aynı zamanda gelişerek değişmelerini hedefler. Tarihimizi, geleceği plânlamanın işlevsel bir aracı olarak değerlendirir. Kültürel ve sanatsal değerlerimizi, kişilik gelişiminin ve toplumsallaşmanın bir aracı olarak görür. Tarihsel ve kültürel birikimimizi, evrensel kültüre özgün bir katkı sağlamanın manevi aracı olarak görür. 39

40 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade etme 40

41 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ailenin eğitim-öğretime katılımını destekleme 41

42 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ En az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanma 42

43 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bilişim teknolojilerini amacı doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanma 43

44 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Birlikte çalışma ve iletişim kurma 44

45 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Çevresinde oluşan değişimlerin farkında olma ve her türlü değişime uyum gösterme 45

46 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bireyin görev ve sorumluluklarını, bireyin kendisinin belirlemesi gerektiğinin bilincinde olma 46

47 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Yakın çevrede ve farklı ülkelerde fırsatlar bulmaya istekli olma ve bulunan fırsatları değerlendirmek için bilinçli çaba gösterme 47

48 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Çevreye farklı bir gözle ve mantıkla bakılırsa daha önce hiç fark edilmeyen fırsatlar çıkabileceğini benimseme 48

49 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Hayattaki kurallara uymaya ve işleri yapmaya istekli olma ve uygulama kararlılığı gösterme 49

50 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Hoşgörünün esnek bir zihin yapısının anahtarı olduğunu fark etme 50

51 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçerik düzenlenirken öğrenme ve motivasyon ilkeleri dikkate alınmıştır. İçerik oluşturulurken bireyselleşme ve toplumsallaşma dengesi gözetilmiştir. İçerik düzenlenirken, olgu, kavram ve ilkelerin birden fazla biçimde gösterimine dikkat edilmiştir. 51

52 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROBLEM ÇÖZME BİLGİ TEKNOLOJİSİNİ KULLANMA GİRİŞİMCİLİK TÜRKÇEYİ DOĞRU, ETKİLİ ve GÜZEL KULLANMA 52

53 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile çocuğun gelişimini de izler. Ölçme değerlendirme sistemi, okulun tüm fonksiyonlarını izler ve gelişimini yönlendirir. Disiplin ve kurallara uymanın öğrencinin kendi yararı için olduğunu kabul eder, ve bu nedenle bu görevi öğrencilerin üstlenmesini bekler. Klâsik ölçme ve değerlendirmenin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini teşvik eder. 53

54 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜRLER


"BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ UYUM PROGRAMI BURSA 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları