Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇAYIROVA İNSANA HİZMET DERNEĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇAYIROVA İNSANA HİZMET DERNEĞİ"— Sunum transkripti:

1 ÇAYIROVA İNSANA HİZMET DERNEĞİ
DERS 8 KAVRAMLAR 19 Kasım 2014, Çarşamba

2 Menzil Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer. (Konak) Musaddık Onaylayan Tasdik eden Tevatür Kesin haber (Yalansız) Yaygın söylenti Tilavet Okuduğu metnin dediğini yapmak Mescit Secde edilen yer Minaresiz küçük cami İhtilaf Ayrılık Anlaşmazlık Taife Kavim Kabile Muhteva İçerik Yahudu Boş şeylere dalmak

3 KURAN’IN SIFATLARI 10-Muhkem / Uhkimet : Sapa sağlam 11-Müteşabih : Hakikatleri bir biri ile benzeşen 12-Mesani : Çok anlamlı 13-Kelamullah: Rabbimizin konuşma sıfatı 14-Müheymin : Önceki ilahi mesajları koruyan 15-Hablullah : Allah’ın ipi,Kurtuluş ipi

4 KURAN’IN SIFATLARI 16-El Urvetü’l-Vüska : Sapa sağlam kulp 17-Ahsenü’l Hadis: Sözün en güzeli 18-Kavlün Fasl : Hakikatı ap açık ortaya koyan 19-Belağ : Ulaştırılan mesaj 20-Aceb : Enteresan 21-Arabiyy : Arapça bir kelam

5 ÇAYIROVA İNSANA HİZMET DERNEĞİ
DERS 8 Kur’an’ın Kur’an’daki Sıfatları ve Kur’an’ın Tarifleri. 19 Kasım 2014, Çarşamba

6 8. DERSİN ÖZETİ

7 MUHKEM/UHKİMET ( SAPASAĞLAM ) ( HAKİKATLERİ BİRBİRİYLE BENZEŞEN )
Kur’an’da geçtiği ayetler (Hud1) Sapasağlam güvence altına alınmış bir kitaptır. Koruyucusu sadece Allah’tır. MÜTEŞABİH ( HAKİKATLERİ BİRBİRİYLE BENZEŞEN ) Kur’an’da geçtiği ayetler (Zümer23) Genelde manası bilinmeyen diye tarif edilir. Asıl olan ayetlerin birbiriyle benzeşmesidir.

8 MESANİ ( BİR MESELEYİ ZITTI İLE ELE ALAN )
NASIL BİR KİTAP ??? Kur’an’da geçtiği ayetler (Zümer23-Hicr87) 1-Çok anlamlı 2-Hakikatleri tekrar tekrar ortaya koyan 3-Övgü değer, saygı değer 4-Bir meseleyi zıttı ile ele alan KELAMULLAH ( RABBİN KONUŞMASI ) Kur’an’da geçtiği ayetler (Bakara75) Kuran’ın ne kadar anlaşılır bir kitap olduğundan bahsediyor.

9 ( ÖNCEKİ İLAHİ MESAJLARI KORUYAN ) HABLULLAH ( ALLAH’ın İPİ )
MÜHEYMİN ( ÖNCEKİ İLAHİ MESAJLARI KORUYAN ) Kur’an’da geçtiği ayetler (Maide48) Kuran’dan önceki kitapları tasdik eden ve koruyan. HABLULLAH ( ALLAH’ın İPİ ) Kur’an’da geçtiği ayetler (Al-i İmran103) ‘‘ Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılınız sakın ayrılığa düşmeyiniz.’’

10 EL URVETÜL-VÜSKA ( SAPASAĞLAM KULP )
Kur’an’da geçtiği ayetler (Bakara256) ‘‘ Kim Tağut'u, azgınlığı reddederek Allah'a inanırsa kopması sözkonusu olmayan,sapasağlam bir kulpa yapışmıştır.’’ AHSENÜ’L HADİS ( SÖZÜN EN GÜZELİ ) Kur’an’da geçtiği ayetler (Zümer23) En güzel söz, en güzelin sözüdür.

11 KAVLÜN FASL ( APAÇIK ORTAYA KOYAN ) BELAĞ ( ULAŞTIRILAN MESAJ )
Kur’an’da geçtiği ayetler (Tarık13) Hakkı - batıldan ayıran bir kitaptır. BELAĞ ( ULAŞTIRILAN MESAJ ) Kur’an’da geçtiği ayetler (İbrahim52) Kur’an bütün insanlar için Allah’ın gönderdiği bir mesajdır.

12 ACEB ( HAYRANLIK UYANDIRAN ) ARABİYY ( ARAPÇA KELAM )
Kur’an’da geçtiği ayetler (Cinn1) Ey Muhammed de ki: «Bana vahiy yolu ile bildirildi ki bir grup cin, Kur'ân'ı dinledi ve arkasından şöyle dedi: Biz harikulâde bir Kur'an dinledik.(Cinn1) ARABİYY ( ARAPÇA KELAM ) Kur’an’da geçtiği ayetler (Yusuf2) Vahiy gelen peygamber ile ilk muhatabı olan insanların arap oluşu.

13 KURAN’IN TARİFLERİ 1- Kur’an’ın Kur’an tarifi 2- Hz. Cebrail’in Kur’an tarifi 3- Hz. Peygamberin Kur’an tarifi 4- Alimlerin Kur’an tarifi 5- İsim ve Sıfatlardan oluşan Kur’an tarifi

14 KUR’AN’IN KENDİ KUR’AN TARİFİ HZ. CEBRAİL’İN KUR’AN TARİFİ
Kur’an’da geçtiği ayetler ( Şu’ara ) HZ. CEBRAİL’İN KUR’AN TARİFİ O’na sıkıca sarılanlar kurtulur, O’nu terkedenler (dünyada ve ahirette olmak üzere ) iki kere helak olur. O ayırt edici sözdür, alay veya lakırdı değildir. O’nu konuşan diller karışmaz, incelikleri de bitmez. Sizden öncekilerin haberi, işlerinizin hükmü ve sizden sonrakilerin haberi Ondadır. ( Ahmed b. Hanbel el-Müsned )

15 HZ. PEYGAMBERİN KUR’AN TARİFİ
Hz. Peygamberin Haris el-A’ver’e seslenişi !! Dikkat edin ; çıkış Allah’ın kitabıdır. (O’na sarılmaktır).Onda öncekilerin ve sonrakilerin haberi, sizin de durumunuza dair hüküm vardır. Kur’an şaka ve lakırdı olmayan kesin bir doğru-yanlış ayrın ölçüsüdür. O’nu azgınlığı nedeniyle terk edeni Allah perişan eder. Hidayeti Ondan başka bir yerde arayanı Allah şaşırtır. Kur’an Allah’ın sağlam ipidir, doğru yoludur. O kitap o kadar kıymetli bir kitaptır ki arzular onunla azmaz, diller karışmaz, alimler şaşmaz, tekrarıyla eskimez, ilginçlikleri, incelikleri bitmez. Cinler bile O’nu duyunca geri dönüp Ondan vazgeçmez. O’nu konuşan doğruyu konuşur. Onunla amel eden ödüllendirilir. Onunla hüküm veren adalet yapmış olur. O’na çağıran kişi de doğru yola rehberlik etmiş olur. Eyy A’ver, bu güzel kelimeleri iyi öğren ve bunları hayatında tatbik et.

16 Facebook sayfamızı takip debilirsiniz
WEB ADRESİMİZ


"ÇAYIROVA İNSANA HİZMET DERNEĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları