Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇAYIROVA İNSANA HİZMET DERNEĞİ 19 Kasım 2014, Çarşamba KAVRAMLAR DERS 8 www.insanahizmet.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇAYIROVA İNSANA HİZMET DERNEĞİ 19 Kasım 2014, Çarşamba KAVRAMLAR DERS 8 www.insanahizmet.com."— Sunum transkripti:

1 ÇAYIROVA İNSANA HİZMET DERNEĞİ 19 Kasım 2014, Çarşamba KAVRAMLAR DERS 8 www.insanahizmet.com

2 Taife Kavim Kabile Muhteva İçerik Menzil Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer. (Konak) Mescit Secde edilen yer Minaresiz küçük cami İhtilaf Ayrılık Anlaşmazlık Musaddık Onaylayan Tasdik eden Tevatür Kesin haber (Yalansız) Yaygın söylenti Yahudu Boş şeylere dalmak Tilavet Okuduğu metnin dediğini yapmak

3 KURAN’IN SIFATLARI 10-Muhkem / Uhkimet : Sapa sağlam 11-Müteşabih : Hakikatleri bir biri ile benzeşen 12-Mesani : Çok anlamlı 13-Kelamullah: Rabbimizin konuşma sıfatı 14-Müheymin : Önceki ilahi mesajları koruyan 15-Hablullah : Allah’ın ipi,Kurtuluş ipi KURAN’IN SIFATLARI 10-Muhkem / Uhkimet : Sapa sağlam 11-Müteşabih : Hakikatleri bir biri ile benzeşen 12-Mesani : Çok anlamlı 13-Kelamullah: Rabbimizin konuşma sıfatı 14-Müheymin : Önceki ilahi mesajları koruyan 15-Hablullah : Allah’ın ipi,Kurtuluş ipi

4 KURAN’IN SIFATLARI 16-El Urvetü’l-Vüska : Sapa sağlam kulp 17-Ahsenü’l Hadis: Sözün en güzeli 18-Kavlün Fasl : Hakikatı ap açık ortaya koyan 19-Belağ : Ulaştırılan mesaj 20-Aceb : Enteresan 21-Arabiyy : Arapça bir kelam KURAN’IN SIFATLARI 16-El Urvetü’l-Vüska : Sapa sağlam kulp 17-Ahsenü’l Hadis: Sözün en güzeli 18-Kavlün Fasl : Hakikatı ap açık ortaya koyan 19-Belağ : Ulaştırılan mesaj 20-Aceb : Enteresan 21-Arabiyy : Arapça bir kelam

5 ÇAYIROVA İNSANA HİZMET DERNEĞİ 19 Kasım 2014, Çarşamba Kur’an’ın Kur’an’daki Sıfatları ve Kur’an’ın Tarifleri. Kur’an’ın Kur’an’daki Sıfatları ve Kur’an’ın Tarifleri. DERS 8 www.insanahizmet.com

6 8. DERSİN ÖZETİ

7 MUHKEM/UHKİMET ( SAPASAĞLAM ) Sapasağlam güvence altına alınmış bir kitaptır. Koruyucusu sadece Allah’tır. Kur’an’da geçtiği ayetler (Zümer23) Kur’an’da geçtiği ayetler (Zümer23) MÜTEŞABİH ( HAKİKATLERİ BİRBİRİYLE BENZEŞEN ) MÜTEŞABİH Kur’an’da geçtiği ayetler (Hud1) Kur’an’da geçtiği ayetler (Hud1) Genelde manası bilinmeyen diye tarif edilir. Asıl olan ayetlerin birbiriyle benzeşmesidir.

8 MESANİ ( BİR MESELEYİ ZITTI İLE ELE ALAN ) Kur’an’da geçtiği ayetler (Zümer23-Hicr87) Kur’an’da geçtiği ayetler (Zümer23-Hicr87) NASIL BİR KİTAP ??? anlamlı 1-Çok anlamlı tekrar tekrar 2-Hakikatleri tekrar tekrar ortaya koyan Övgüsaygı 3-Övgü değer, saygı değer zıttı ile ele alan 4-Bir meseleyi zıttı ile ele alan KELAMULLAH ( RABBİN KONUŞMASI ) Kur’an’da geçtiği ayetler (Bakara75) Kur’an’da geçtiği ayetler (Bakara75) Kuran’ın ne kadar anlaşılır bir kitap olduğundan bahsediyor.

9 MÜHEYMİN ( ÖNCEKİ İLAHİ MESAJLARI KORUYAN ) MÜHEYMİN Kuran’dan önceki kitapları tasdik eden ve koruyan. Kur’an’da geçtiği ayetler (Al-i İmran103) Kur’an’da geçtiği ayetler (Al-i İmran103) HABLULLAH ( ALLAH’ın İPİ ) Kur’an’da geçtiği ayetler (Maide48) Kur’an’da geçtiği ayetler (Maide48) ‘‘ Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılınız sakın ayrılığa düşmeyiniz.’’

10 EL URVETÜL-VÜSKA ( SAPASAĞLAM KULP ) ‘‘ Kim Tağut'u, azgınlığı reddederek Allah'a inanırsa kopması sözkonusu olmayan,sapasağlam bir kulpa yapışmıştır.’’ Kur’an’da geçtiği ayetler (Zümer23) Kur’an’da geçtiği ayetler (Zümer23) AHSENÜ’L HADİS ( SÖZÜN EN GÜZELİ ) Kur’an’da geçtiği ayetler (Bakara256) Kur’an’da geçtiği ayetler (Bakara256) En güzel söz, en güzelin sözüdür.

11 KAVLÜN FASL ( APAÇIK ORTAYA KOYAN ) Kur’an bütün insanlar için Allah’ın gönderdiği bir mesajdır. Kur’an’da geçtiği ayetler (İbrahim52) Kur’an’da geçtiği ayetler (İbrahim52) BELAĞ ( ULAŞTIRILAN MESAJ ) Kur’an’da geçtiği ayetler (Tarık13) Kur’an’da geçtiği ayetler (Tarık13) Hakkı - batıldan ayıran bir kitaptır.

12 ACEB ( HAYRANLIK UYANDIRAN ) Vahiy gelen peygamber ile ilk muhatabı olan insanların arap oluşu. Kur’an’da geçtiği ayetler (Yusuf2) Kur’an’da geçtiği ayetler (Yusuf2) ARABİYY ( ARAPÇA KELAM ) Kur’an’da geçtiği ayetler (Cinn1) Kur’an’da geçtiği ayetler (Cinn1) Ey Muhammed de ki: «Bana vahiy yolu ile bildirildi ki bir grup cin, Kur'ân'ı dinledi ve arkasından şöyle dedi: Biz harikulâde bir Kur'an dinledik.(Cinn1)

13 KURAN’IN TARİFLERİ Kur’an 1- Kur’an’ın Kur’an tarifi Hz. Cebrail’in 2- Hz. Cebrail’in Kur’an tarifi Peygamberin 3- Hz. Peygamberin Kur’an tarifi Alimlerin 4- Alimlerin Kur’an tarifi İsimSıfatlardan oluşan 5- İsim ve Sıfatlardan oluşan Kur’an tarifi

14 KUR’AN’IN KENDİ KUR’AN TARİFİ Kur’an’da geçtiği ayetler ( Şu’ara192-196 ) Kur’an’da geçtiği ayetler ( Şu’ara192-196 ) O’na sıkıca sarılanlar kurtulur, O’nu terkedenler (dünyada ve ahirette olmak üzere ) iki kere helak olur. O ayırt edici sözdür, alay veya lakırdı değildir. O’nu konuşan diller karışmaz, incelikleri de bitmez. Sizden öncekilerin haberi, işlerinizin hükmü ve sizden sonrakilerin haberi Ondadır. ( Ahmed b. Hanbel el-Müsned ) HZ. CEBRAİL’İN KUR’AN TARİFİ

15 HZ. PEYGAMBERİN KUR’AN TARİFİ Dikkat edin ; çıkış Allah’ın kitabıdır. (O’na sarılmaktır).Onda öncekilerin ve sonrakilerin haberi, sizin de durumunuza dair hüküm vardır. Kur’an şaka ve lakırdı olmayan kesin bir doğru- yanlış ayrın ölçüsüdür. O’nu azgınlığı nedeniyle terk edeni Allah perişan eder. Hidayeti Ondan başka bir yerde arayanı Allah şaşırtır. Kur’an Allah’ın sağlam ipidir, doğru yoludur. O kitap o kadar kıymetli bir kitaptır ki arzular onunla azmaz, diller karışmaz, alimler şaşmaz, tekrarıyla eskimez, ilginçlikleri, incelikleri bitmez. Cinler bile O’nu duyunca geri dönüp Ondan vazgeçmez. O’nu konuşan doğruyu konuşur. Onunla amel eden ödüllendirilir. Onunla hüküm veren adalet yapmış olur. O’na çağıran kişi de doğru yola rehberlik etmiş olur. Eyy A’ver, bu güzel kelimeleri iyi öğren ve bunları hayatında tatbik et. Hz. Peygamberin Haris el-A’ver’e seslenişi !!

16 Facebook sayfamızı takip debilirsiniz WEB ADRESİMİZ www.insanahizmet.com www.twitter.com/insanahizmet


"ÇAYIROVA İNSANA HİZMET DERNEĞİ 19 Kasım 2014, Çarşamba KAVRAMLAR DERS 8 www.insanahizmet.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları