Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Systema locomotorium.   Osteologia   Arthrologia Pasif   Myologia Aktif.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Systema locomotorium.   Osteologia   Arthrologia Pasif   Myologia Aktif."— Sunum transkripti:

1 Systema locomotorium

2   Osteologia   Arthrologia Pasif   Myologia Aktif

3 Osteologia

4 Osteologia   Osteologia : kemik bilimi   Os : kemik   Ossa : kemikler   Ossis : kemiğe ait

5 Osteologia   Genellikle beyaz renkte (fildişi rengi)   Sert   Dişlerden sonra vücuttaki en sert yapı   Elastik

6 Osteologia Kemiklerin kimyasal bileşimi:   %20 su   %80 katı madde   %30-40 organik maddeler   %60-70 anorganik maddeler

7 Osteologia Kemiklerin kimyasal bileşimi:   Organik maddeler:   Protein + mukopolisakkarid   Lipidler   Enzimler   Glycogen

8 Osteologia Kemiklerin kimyasal bileşimi:   Anorganik maddeler:   Kalsiyum fosfat (%85)   Kalsiyum karbonat (%10),   Magnezyum fosfat (%1.5)   Kalsiyum florit   Kalsiyum klorit   Bazı alkali tuzlar

9 Osteologia Kemik Hücreleri:   Osteocyt   Gerçek kemik hücresi   Osteoblast   Osteocyt’lerin geliştiği mezanşimal kaynaklı hücre   Osteoclast:   Osteocyt’lerin yıkımını sağlayan hücre

10 Osteologia Kemik :   Substantia ossea:   çevrede bulunan kemik cevheri   kemiğe şeklini veren esas madde   Medulla ossea:   iç kısımdaki kemik iliği

11 Osteologia Periosteum:   Ekleme katılan kısımları hariç diğer bölümleri örten zarı   Tabakaları:   Stratum fibrosum ( dışta )   Stratum osteogenicum ( içte )   İçerisinde sinir lifleri bulunur   Kemiğin beslenmesini ve gereğinde tamirini sağlar   Yıkımı kemik dokusunun da yıkımına neden olur   Bağlar, kirişler ve kaslar periosteum vasıtasıyla kemiğe tutunur   Eklem yüzlerinde kıkırdak dokusu (cartilago articularis) bulunur

12 Osteologia Endosteum:   Kemiklerin iç boşluklarını döşeyen bağ doku

13 Osteologia Kemik Yapısı:   Substantia compacta:   Kesitte dıştaki tıknaz ve sağlam kısım   Substantia spongiosa:   İçteki süngerimsi kısım

14 Osteologia Kemik Yapısı:   Foramen nutricium:   Kemiklerin dış yüzündeki delik   Kemik dokusu içinde Canalis nutricium olarak devam eder   Periosteum'la devamlı olan bir zarla kaplı   Cavum medullare’ye ulaşır   İçlerinde damarlar (vasa nutricia) ve sinirler bulunur

15 Osteologia Kemik Yapısı:   Arteria nutricia: Foramen nutricium Canalis nutricium Sinuzoidal ağlar Venöz kanallar Vena nutricia Eklem kıkırdağı ile kaplı olmayan bir yerden çıkar

16 Osteologia Kemiklerin büyümesi:   Periosteum'un hemen altındaki osteoblast'lar kemik dokusunu oluşturup çoğaltır   Yanındaki osteoklast'lar da eski kemik dokusunu ortadan kaldırarak yeni oluşacak hücrelere yer açarlar   Böylece kemikler kuvvetlenir ve kalınlaşır

17 Osteologia Kemiklerin büyümesi:   Synchondrosis epiphysialis:   Çocuklarda diafiz ve epifiz arasındaki kıkırdağımsı bölge   Kemik metabolizmasının en yüksek olduğu ve canlı olan kısmı   Metaphysis:   Kalsifiye olmuş matriksin kemik ile yer değiştirdiği bölge   Buradaki hücreler kemiklerin uzunlamasına büyümesinde önemli rol oynar

18 Osteologia Kemiklerin büyümesi:   Dışarıdan etki yapan kuvvetler kemik dokusuna basınç, çekme veya itme etkileri gösterir   Bu etkiler kemik dokusunun şekillenmesinde büyük rol oynar

19 Osteologia Ossifikasyon (Kemikleşme):   Embriyo: Embriyonel bağ dokusu Kıkırdak dokusu Kemikleşme ( 9-10 hafta / 22-25 yaş )

20 Osteologia Kemiklerin şekilleri:   Ossa longa   Ossa brevia   Ossa plana   Ossa pneumatica   Ossa sesamoidea   Ossa irregularia

21 Osteologia Kemiklerin şekilleri   Ossa longa:   Uzun kemikler   Ağırlık taşırlar   Hareket esnasında kaslar için kaldıraç kolu görevi yapar   Ör: Humerus, tibia ve fibula

22 Osteologia Kemiklerin şekilleri   Ossa longa:   Corpus   Caput   Collum   Extremitas proximalis   Extremitas distalis

23 Osteologia Kemiklerin şekilleri   Ossa brevia:   Kısa kemikler   Uzunluk, genişlik ve kalınlıkları aşağı yukarı birbirine eşit   Hareketsiz veya az hareketli eklemlerle birleşir   Ör: Karpal ve tarsal kemikler

24 Osteologia Kemiklerin şekilleri   Ossa plana:   Yassı kemikler   Hareketsiz eklemlerle birleşir   Os parietale ve os frontale

25 Osteologia Kemiklerin şekilleri   Ossa plana:   Lamina externa   Lamina interna   Diploe

26 Osteologia Kemiklerin şekilleri   Ossa pneumatica:   İçerisinde hava boşlukları bulunur   Ör: Os temporale'nin proc. mastodieus'u ve cellulae ethmoidales

27 Osteologia Kemiklerin şekilleri   Ossa sesamoidea:   Küçük kemiklerdir   Tendonların içerisinde   Ör: Patella

28 Osteologia Kemiklerin şekilleri   Ossa irregularia (Ossa informia):   Düzensiz kemikler   Ör: Os zygomaticum ve maxilla

29 Osteologia   Skeleton : insan vücudundaki kemiklerin tümü   Situs:   Karşımızda ayakta   Yüzü bize dönük   Kollar sarkık   Avuç içleri öne doğru   Ayakları birbirine paralel

30 Osteologia   Skeleton appendiculare:   Üst ve alt taraflar   Skeleton axiale:   Baş - pelvis alt kısmı

31 Osteologia   Vücuttaki kemik sayısı:   Yeni doğan çocuklarda 270   14 yaşında 256   Erişkin bir insanda 206   25-30 yaşlarında   tüm kemikler vücut ağırlığının yaklaşık %15   toplam ağırlığı 5-6 kg

32 Osteologia Skeleton axialeColumna vertebralis............. 26 Cranium................................ 22 Os hyoideum............................. 1 Costae ve sternum................. 25 74 Skeleton appendiculare Ossa membri superioris........ 64 Ossa membri inferioris........ 62 126 Ossicula auditus [auditoria] 6 6 Toplam 206

33 Osteologia   Caput   Columna vertebralis   Thorax   Ossa membri superioris   Ossa membri inferioris

34 Osteologia Caput :   neurocranium   splanchnocranium   orta kulak kemikçikleri

35 Osteologia Neurocranium:   Os frontale(1)   Os parietale(2)   Os occipitale(1)   Os temporale(2)   Os sphenoidale (1)

36 Osteologia Splanchnocranium:   Os ethmoidale (1)   Os maxilla (2)   Os mandibula (1)   Os palatinum (2)   Os lacrimale (2)   Os nasale (2)   Os vomer (1)   Concha nasalis inferior (2)   Os zygomaticum (2)   Os hyoideum (1)

37 Osteologia Orta kulak kemikçikleri:   Malleus (2)   Incus (2)   Stapes (2)

38 Osteologia Columna vertebralis:   Vertebra cervicalis (7)   Vertebra thoracalis (12)   Vertebra lumbalis (5)   Vertebra sacralis(1)   Vertebra cocygeus (1)

39 Osteologia Thorax:   Costa(24)   Sternum(1)

40 Osteologia Ossa membri superioris:   Os scapula (2)   Os clavicula (2)   Os humerus (2)   Os radius (2)   Os ulnae (2)   Carpus (2x8=16)   Metacarpus (2x5=10)   Phalanges(2x14=28)

41 Osteologia Ossa membri inferioris:   Os coxa (2)   Os femur (2)   Os patella (2)   Os tibia (2)   Os fibula (2)   Tarsus (2x7=14)   Matatarsus (2x5=10)   Phalanges (2x14=28)

42 Osteologia Kemiklerin fonksiyonları:   Koruma   Cranium   Thorax   Pelvis   Destek   Hematopoiesis   Mineral deposu   Kalsiyum   Fosfor


"Systema locomotorium.   Osteologia   Arthrologia Pasif   Myologia Aktif." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları