Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GAZİANTEP ECZACI ODASI. KEP Nedir-1 Kayıtlı elektronik posta, kısa adıyla KEP, en kısaltılmış tanımıyla tarafların, elekronik ortamda teknik ve hukuki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GAZİANTEP ECZACI ODASI. KEP Nedir-1 Kayıtlı elektronik posta, kısa adıyla KEP, en kısaltılmış tanımıyla tarafların, elekronik ortamda teknik ve hukuki."— Sunum transkripti:

1 GAZİANTEP ECZACI ODASI

2 KEP Nedir-1 Kayıtlı elektronik posta, kısa adıyla KEP, en kısaltılmış tanımıyla tarafların, elekronik ortamda teknik ve hukuki bir altyapı üzerinden güvenli ve hukuki sonuç doğuracak biçimde yazışmalarını ifade eder, 01/01/2016 tarihi itibariyle kullanımı zorunludur, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ise KEP’i “Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli” olarak tanımlamaktadır, KEP ile gönderilen iletilerin, gönderilme ve alınma zamanları ile okunma zamanları net olarak bellidir. Uyuşmazlık durumunda, gönderi hukuken geçerli kabul edilir.

3 KEP Nedir-2 Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 7/1 maddesi hükmü ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu kılınan KEP ile ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, sözleşme teklif, ihale, şirketler arası çeşitli yazışmalar, şirket beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderiler, dekont, makbuz, ibraname, anonim şirketlerin toplantı çağrı bildirimleri gibi yazışmaların elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. KEP ile kurumlara, yasal tebligatları da elektronik olarak alma kolaylığı sağlanmaktadır. Kayıtlı elektronik posta ile gönderilen bir iletinin gönderim, teslim edilme ve okunma zamanı, gönderici ile alıcı bilgileri, gönderinin içeriği net olarak bellidir ve hukuki anlamda delildir. Gönderici, iletinin kendisi tarafından gönderilmediğini; alıcı ise iletinin kendisine ulaşmadığını iddia edemez.

4 KEP İle Sağlanacak Kolaylıklar-1 Gönderilecek e-postaların kim tarafından, ne zaman, kime gönderildiği, alıcıya ne zaman ulaştığı ve okunduğu tespit edilebilecek. Gönderilen e-posta içeriği, ekleriyle birlikte muhafaza edilecek. KEP ile gönderilen iletilerin içeriğine yahut teslim alınmadığına ilişkin itiraz ileri sürülemeyecek, zira yönetmelik hükmü gereği, sistemden gönderilen e-postalar senet hükmünde kabul edilecek.

5 KEP İle Sağlanacak Kolaylıklar-2 Zamandan ve ekonomik yönden büyük tasarruf sağlanacak. KEP ile gönderilecek belge ve içerik bilgileri en az 20 yıl süreyle hizmet sağlayıcı kurumda saklanacak; ancak kurum yahut bir başkası tarafından gönderilerin içeriği görüntülenemeyecek.

6 Sistem Nasıl İşliyor-1 Sistemin işlemesi ve gönderilerin delil kabiliyetine sahip olabilmesi için hem gönderici hem de alıcının sisteme dahil olması gerekmektedir. Sistem üzerinden gönderilen bir e-posta, en geç bir sonraki iş günü okunmuş sayılmaktadır. Zira yönetmeliğin 12. maddesine göre esas olan, kişinin hesabını kontrol etmesidir. Mücbir sebep durumları hariç olmak kaydıyla hesaba gelen bir ileti, bir sonraki iş günü ulaşmış ve okunmuş sayılır.

7 Sistem Nasıl İşliyor-2 Yönetmeliğin 15. maddesine göre; Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları tarafından tutulan kayıtlar, senet hükmünde olup, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır. KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerin hukuki sonuçları, hesap sahibine aittir.

8 Sistem Nasıl İşliyor-3 Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 7. maddesine göre, sistemi kullanmak zorunda olan muhatapların, kayıtlı elektronik posta adreslerini kurumlara bildirmeleri zorunludur. Aynı şekilde, isteğe bağlı olarak KEP kullananlar da kayıtlı e-posta adreslerini tebligat çıkarmaya yetkili mercilere bildirmek durumundadırlar.

9 Sistem Nasıl İşliyor-4 Yönetmeliğin KEP Hizmet Sağlayıcılarının Yükümlülükleri başlıklı 16/1 maddesine göre KEP Hizmet Sağlayıcıları tüm kayıtları en az 20 yıl süreyle saklamak zorundadır. Bu kayıtlar ise gönderim, iletim ve okunma zamanı ile, gönderilecek belge ve içerikleri olarak kabul ediliyor. Gönderi içeriği, KEP Hizmet Sağlayıcıları tarafından görüntülenemez.

10 Nasıl Satın Alabilirim TNBKEP Türkiye Noterler Birliği Vakfı Şirketi PTTKEP TURKKEP aracılığıyla KEP edinilebilir.


"GAZİANTEP ECZACI ODASI. KEP Nedir-1 Kayıtlı elektronik posta, kısa adıyla KEP, en kısaltılmış tanımıyla tarafların, elekronik ortamda teknik ve hukuki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları