Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalışmayı Yapanlar Bu aşamada süreç yöneticisinden çalışmaya katılan en düşük rütbeli çalışana kadar herkesin ismi kıdem sırasına göre yazılacaktır. Görev.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalışmayı Yapanlar Bu aşamada süreç yöneticisinden çalışmaya katılan en düşük rütbeli çalışana kadar herkesin ismi kıdem sırasına göre yazılacaktır. Görev."— Sunum transkripti:

0 Kalite Yönetim Sistemi
Eğitim Sistem Mühendisliği …….. Süreci …… Bürosu …… Şubesi Süreç İyileştirme Mevcut Durum (AS-IS) Analizi

1 Çalışmayı Yapanlar Bu aşamada süreç yöneticisinden çalışmaya katılan en düşük rütbeli çalışana kadar herkesin ismi kıdem sırasına göre yazılacaktır. Görev ünvanı Adı Soyadı

2 Mevcut Durum Analizi Süreç iyileştirme çalışmaları yapılırken izlenen yol grafiği aşağıdaki şablonda belirtilmiştir. İyileştirme çalışmalarının ilk basamağı mevcut durum analizidir.

3 Mevcut Durum Analizi Mevcut Durum analizi yapılırken yapılması gereken ilk işlem dokümantasyonun kontrolüdür.

4 Süreçle ve Şube ile İlgili Makro Sistem Teorisinin Kontrolü (Kalite El Kitabı Kontrolü)
Dokümantasyonun kontrolü, süreçlerle ilgili makro sistem teorisinin kontrolü ile başlar. Makro sistem kontrolü, Kalite el kitabında yer alan ilkeler ve değerler incelenerek, şube veya süreç ile ilgili değerlerin bulunması ile gerçekleştirilecektir.

5 Süreçle ve Şube ile İlgili Makro Sistem Teorisinin Kontrolü (Kalite El Kitabı Kontrolü)
Bu aşamada kalite el kitabı incelenerek süreç ve şube ile ilgili hangi amaç, hedef, temel ilke ve stratejiler benimsendiği belirlenecektir. Belirlenen maddeler, şubenin değerlerini oluşturacaktır. Oluşturulan değerlerin şube için anlamını içeren özet cümleler var ise değerlerin altına yazılacaktır.

6 Süreçle ve Şube ile İlgili Makro Sistem Teorisinin Kontrolü (Kalite El Kitabı Kontrolü)
Şubenin Adı: Bu aşamada kalite el kitabından şube için bulunan değerler madde madde yazılacak ve bunların altına bu konu ile ilgili çalışmayı yapanların bu değerden anladıkları veya sistemde ne anlaşılması gerektiğini özetleyen özgün bir cümle yazılacaktır. D1. Hızlı ve Basit Yukarıdaki kelimeler literatür olarak, kurum olarak ve AUZEF Makro Sistem teorisi olarak bize ne emretmektedir D2. Sistemli D3. Standartlara Bağlı D4. İhtiyaçlara önem veren D5. En Güncel Akademik Bilgi D6. Yoğun Etkileşimli D7. En Öğretici Tasarım

7 Süreçle ve Şube ile İlgili Standartların Kontrolü
Süreçlerle ilgili makro sistem teorisinin kontrolü sonrasından gelen adım, standartların kontrolüdür. Şubeyi etkileyen bütün standartlar kontrol edilecektir.

8 Süreçle ve Şube ile İlgili Standartların Kontrolü
Bu aşamada Kalite El Kitabından şube için çıkarılan değerler ile ilgili AUZEF’in tüm standartları incelenecektir. Standartların şubenin hangi değerlerini karşıladığı belirlenecektir.

9 Süreçle ve Şube ile İlgili Standartların Kontrolü
Şubenin Adı: Bu aşamada Kalite El Kitabından şube için çıkarılan değerler ile ilgili AUZEF’in tüm standartları incelenecektir. Standartların şubenin hangi değerlerini karşıladığı belirlenecektir. Bu amaçla süreç, büro ve şube ile ilgili olan standartların listesi burada verilecektir. AUZEF-SS AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları AUZEF-SS İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Ders İçerikleri Bilimsel Standardı AUZEF-SS Açık ve Uzaktan Öğretim Birimi Yayın Komisyonu Yönergesi AUZEF-SS Soru Bankası Standardı AUZEF-SS Açık ve Uzaktan Öğretim Birimi Yayın Komisyonu Yönergesi

10 Süreçle ve Şube ile İlgili Standartların Kontrolü
Şubenin Adı: Değer1. …… Bu aşamada Kalite El Kitabından şube için çıkarılan değerler ile ilgili AUZEF’in tüm standartları incelenecektir. Standartların şubenin hangi değerlerini karşıladığı belirlenecektir. Bu incelemeye göre standartların madde madde özetleri hangi değere açıklama getiriyor ise o başlık altında verilmelidir. Standartlarda değerler, bire bir aynı kelimeler ya da eş anlamlı kelimeler olarak aranmalıdır. Standardın adı: AUZEF-SS AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları Standardın ilgili maddesi: Maddenin metni

11 Süreçle ve Şube ile İlgili Standartların Kontrolü
Şubenin Adı: Değer2. …… Bu aşamada Kalite El Kitabından şube için çıkarılan değerler ile ilgili AUZEF’in tüm standartları incelenecektir. Standartların şubenin hangi değerlerini karşıladığı belirlenecektir. Bu incelemeye göre standartların madde madde özetleri hangi değere açıklama getiriyor ise o başlık altında verilmelidir. Standartlarda değerler, bire bir aynı kelimeler ya da eş anlamlı kelimeler olarak aranmalıdır. Standardın adı: AUZEF-SS AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları Standardın ilgili maddesi: Maddenin metni

12 Süreçle ve Şube ile İlgili Standartların Kontrolü
Şubenin Adı: Değer3. …… Bu aşamada Kalite El Kitabından şube için çıkarılan değerler ile ilgili AUZEF’in tüm standartları incelenecektir. Standartların şubenin hangi değerlerini karşıladığı belirlenecektir. Bu incelemeye göre standartların madde madde özetleri hangi değere açıklama getiriyor ise o başlık altında verilmelidir. Standartlarda değerler, bire bir aynı kelimeler ya da eş anlamlı kelimeler olarak aranmalıdır. Standardın adı: AUZEF-SS AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları Standardın ilgili maddesi: Maddenin metni

13 Süreçle ve Şube ile İlgili Standartların Kontrolü
Şubenin Adı: Değer4. …… Bu aşamada Kalite El Kitabından şube için çıkarılan değerler ile ilgili AUZEF’in tüm standartları incelenecektir. Standartların şubenin hangi değerlerini karşıladığı belirlenecektir. Bu incelemeye göre standartların madde madde özetleri hangi değere açıklama getiriyor ise o başlık altında verilmelidir. Standartlarda değerler, bire bir aynı kelimeler ya da eş anlamlı kelimeler olarak aranmalıdır. Standardın adı: AUZEF-SS AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları Standardın ilgili maddesi: Maddenin metni

14 Süreçle ve Şube ile İlgili Standartların Kontrolü
Şubenin Adı: Değer5. …… Bu aşamada Kalite El Kitabından şube için çıkarılan değerler ile ilgili AUZEF’in tüm standartları incelenecektir. Standartların şubenin hangi değerlerini karşıladığı belirlenecektir. Bu incelemeye göre standartların madde madde özetleri hangi değere açıklama getiriyor ise o başlık altında verilmelidir. Standartlarda değerler, bire bir aynı kelimeler ya da eş anlamlı kelimeler olarak aranmalıdır. Standardın adı: AUZEF-SS AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları Standardın ilgili maddesi: Maddenin metni

15 Süreci Tanımlayalım Standartların kontrolünden sonraki adım sürecin incelenmesidir. Girdileri çıktılara dönüştüren, birbiri ile ilgili ve ya etkileşimde bulunan faaliyetler dizisine süreç denir. Bu sebeple her şube aslında bir süreçtir.

16 Süreçle ve Şube ile İlgili İş Analizlerinin Kontrolü
Şubenin iş analizi isimleri sırası ile alt alta yazılacaktır. ….

17 İnsan, Taşınır, Taşınmaz, Zaman
Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı:… Girdileri çıktılara dönüştüren, birbiri ile ilgili ve ya etkileşimde bulunan faaliyetler dizisine süreç denir. Bu sebeple her şube aslında bir süreçtir. Girdi ve çıktılar elle tutulabilir nesnelerdir. Ör; liste, rapor, video, yazılı metin vb… Bu aşamada sürecin girdi, çıktı ve dönüşüm tipi belirlenecektir. DÖNÜŞÜM Tipi Fiziksel Dönüşüm Konumsal Dönüşüm Değersel Dönüşüm Bilgisel Dönüşüm girdi çıktı ……………. ……………… ………… ……………. ……………… ………… Doğal Kaynaklar İnsan, Taşınır, Taşınmaz, Zaman

18 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı:
Bu şubenin kuruluş nedeni ve neden süreç yönetimi uygulandığını aşağıdaki cümleler ve ya benzerleri kullanılarak tanımlanmalıdır. Rekabet etmek için en iyiyi yapmak, daha iyiyi bulmak, Oluşacak hatalar için önceden önlem almak, Yeniden yapılanma ve değişmeye ihtiyaç duymak, Müşteri beklentilerini aşmak (beklenti yönetimi), Kalıcı başarı sağlamak,

19 Süreci Tanımlayalım SÜRECİN TANIMLANMASI (İÇİNDEKİLER) Bu slaytta süreç için neler tanımlamamız gerektiğinin listesi verilmiştir. İlerleyen slaytlarda bu noktalar süreç için tanımlanacaktır. Bu slaytta doldurulmayacaktır. Amaç Performans göstergeleri ve hedefleri Hangi faaliyetle başlayıp hangi faaliyetle bittiği Sürecin sahibi / sorumlusu Sınırları Süreçlerin tanımlanması; (Süreç öğelerinin belirlenmesi ve dokumante edilmesidir.) Uygulayıcılar (Süreci kimlerin yürüttüğü yazılacaktır.) Girdiler (Süreç akışını başlatan nesne belirtilecektir.) Kaynakları (Sürecin kaynakları yazılacaktır.) Alt süreçleri-faaliyetleri (Sürecin var ise alt faaliyetleri belirtilecektir.) Çıktılar (Sürecin bitiş faaliyetinden sonra ortaya çıkan nesne belirtilecektir.) Müşterileri (Bu süreci kim kullanıyorsa o müşteri belirtilecektir.) Kontrol noktaları ve kriterleri (Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.)

20 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı:
Şubenin Süreç Akış BPMN Grafiği çizilecektir. Şubenin süreç akış grafiği çizilirken, öncelikle şubenin girdisi ile başlanır. iş analiz basamakları birbirini takip edecek şekilde oluşturulur. Basamaklarda belirtilecek ifadeler maximum 4 kelimelik, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır. Akış grafiği şubenin çıktısı ile tamamlanır. Akış grafikleri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru olmalıdır. *BPMN: İş süreçleri tarif etmek için kullanılan, ortak bir dili olan grafiksel gösterim şeklidir ve bir akışa şemasına sahiptir.

21 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı: Amaç (Şubenin varoluş nedeni yazılacaktır.)(Amaçlar büyük puntolar ile yazılacaktır.) . ………. ……………. …………………

22 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı: Hedef (Şubenin amacı doğrultusunda uzun vadedeki kazanımı yazılacaktır.) (Hedefler büyük puntolar ile yazılacaktır.) . ………. ……………. …………………

23 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı: Şubenin Performans Göstergeleri (Performans göstergeleri KPI ve Süreç Formlarından bulunacaktır. Performans göstergeleri KPI sorularını cevaplarken bakılan göstergelerdir.) . ………. ……………. …………………

24 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı: Şubenin sınırları (Hangi faaliyetle başlayıp hangi faaliyetle bittiği belirlenecektir.) . ………. ……………. …………………

25 Şubenin Adı: Şubenin sahibi / sorumlusu
Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı: Şubenin sahibi / sorumlusu . ………. ……………. …………………

26 Sürecimizi Tanımlayalım
Şubenin Adı: Sürecimizin Uygulayıcıları-Girdileri-Kaynakları-Alt Süreçleri-Çıktıları-Müşterileri-Kontrol Noktaları ve Kriterleri Uygulayıcılar Girdiler Kaynaklar Alt süreçleri-faaliyetleri Çıktılar Müşterileri Kontrol noktaları ve kriterleri

27 Süreçle ve Şube ile İlgili İş Analizlerinin Kontrolü
Dokümantasyonun kontrolü basamağında sürecin incelemesinden sonraki adım iş analizlerinin kontrolü basamağıdır. Mevcut iş analizleri yazılacak, daha sonra iş analizlerine ait zirve değerler bulunarak değer basamağı akışları oluşturulacaktır.

28 Süreçle ve Şube ile İlgili İş Analizlerinin Kontrolü
Şubenin Adı: Şubenin iş analizi isimleri sırası ile alt alta yazılacaktır. ….

29 Süreçle ve Şube ile İlgili İş Analizlerinin Kontrolü
Şubenin Adı: Eğer iş analizlerinde yazmayan fakat şubede yapılan iş var ise belirtiniz. ….

30 Süreçle ve Şube ile İlgili İş Analizlerinin Kontrolü
Bu aşamada çıkarılan değerlere göre şubenin iş analizleri ele alınacaktır. Bu aşamada sadece iş analizlerinin isimlerine bakılarak zirve değer ve değer akışları belirlenecektir. Sonraki slaytlarda iş analizinin talimat basamaklarına bakılacaktır. İş analizleri isimlerine göre tespit edilen zirve değer en sona yazılacak ve bu değere ulaşmak için sıfır noktasından sırası ile artırımlı olarak zirveye ulaşma yolları açıklanacaktır. Her değer basamağı özet bir cümle ile açıklanacaktır. Yazılan değer basamağı çıkarıldığında zirve değer kaybolmuyor veya azalmıyor ise gereksiz bir basamak yazılmıştır. Bu zirve değer adının altına da hangi değerleri desteklediği önem sırasına göre en fazla 5 tane olmak üzere yazılacaktır. Sonra sıfırıncı değer olan sistemin başlangıç noktası bulunacaktır. Devamında adım adım bu zirve değere varmak için eklenen değerler zinciri yapılacaktır. Kaç zincir halkası bulunmuş ise o kadar mavi hücre oluşturulup art arda bunların içine yazılarak değer akış zinciri oluşturulacaktır. Bu zincir halkalarından biri çıkarıldığında zirve değer kaybolmuyor veya azalmıyor ise gereksiz bir adım üretilmiştir. Tüm basamaklar itina ile yapıldığında zirve değere ulaşılamıyor ise önemli bir adım ihmal edilmiştir anlamına gelmektedir.

31 Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak…..
Süreçle ve Şube ile İlgili İş Analizlerinin Kontrolü İş Analizi 1 Değer Akışı Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak….. Bu sunuda turuncu renkli hücreye iş analizinin adından anlaşılan ve konu ile ilgili değerlerimizi tam olarak karşılayacak şekilde işin en iyi ve mükemmel olma durumu açık bir şekilde yazılacaktır. Bu zirve değer adının altına da hangi değerleri desteklediği önem sırasına göre en fazla 5 tane olmak üzere yazılacaktır. Sonra sıfırıncı değer olan sistemin başlangıç noktası bulunacaktır. Devamında adım adım bu zirve değere varmak için eklenen değerler zinciri yapılacaktır. Kaç zincir halkası bulunmuş ise o kadar mavi hücre oluşturulup art arda bunların içine yazılarak değer akış zinciri oluşturulacaktır. Bu zincir halkalarından biri çıkarıldığında zirve değer kaybolmuyor veya azalmıyor ise gereksiz bir adım üretilmiştir. Tüm basamaklar itina ile yapıldığında zirve değere ulaşılamıyor ise önemli bir adım ihmal edilmiştir anlamına gelmektedir. Program koordinatörüne gönderilen ders ………………………………………………………. Ders öğretim üyesinden ………………………………………………. Bilim kurullarından kabul görmeyen ve ………………………………………….. Bilim kurulları tarafından incelenen ………………………….. (Zirve DEĞER) (Talimat adının tam ve eksiksiz olması ile ulaşacağımız en mükemmel sonuç)

32 Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak…..
Süreçle ve Şube ile İlgili İş Analizlerinin Kontrolü İş Analizi 2 Değer Akışı Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak….. Bu sunuda turuncu renkli hücreye iş analizinin adından anlaşılan ve konu ile ilgili değerlerimizi tam olarak karşılayacak şekilde işin en iyi ve mükemmel olma durumu açık bir şekilde yazılacaktır. Bu zirve değer adının altına da hangi değerleri desteklediği önem sırasına göre en fazla 5 tane olmak üzere yazılacaktır. Sonra sıfırıncı değer olan sistemin başlangıç noktası bulunacaktır. Devamında adım adım bu zirve değere varmak için eklenen değerler zinciri yapılacaktır. Kaç zincir halkası bulunmuş ise o kadar mavi hücre oluşturulup art arda bunların içine yazılarak değer akış zinciri oluşturulacaktır. Bu zincir halkalarından biri çıkarıldığında zirve değer kaybolmuyor veya azalmıyor ise gereksiz bir adım üretilmiştir. Tüm basamaklar itina ile yapıldığında zirve değere ulaşılamıyor ise önemli bir adım ihmal edilmiştir anlamına gelmektedir. Program koordinatörüne gönderilen ders ………………………………………………………. Ders öğretim üyesinden ………………………………………………. Bilim kurullarından kabul görmeyen ve ………………………………………….. Bilim kurulları tarafından incelenen ………………………….. (Zirve DEĞER) (Talimat adının tam ve eksiksiz olması ile ulaşacağımız en mükemmel sonuç)

33 Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak…..
Süreçle ve Şube ile İlgili İş Analizlerinin Kontrolü İş Analizi 3 Değer Akışı Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak….. Bu sunuda turuncu renkli hücreye iş analizinin adından anlaşılan ve konu ile ilgili değerlerimizi tam olarak karşılayacak şekilde işin en iyi ve mükemmel olma durumu açık bir şekilde yazılacaktır. Bu zirve değer adının altına da hangi değerleri desteklediği önem sırasına göre en fazla 5 tane olmak üzere yazılacaktır. Sonra sıfırıncı değer olan sistemin başlangıç noktası bulunacaktır. Devamında adım adım bu zirve değere varmak için eklenen değerler zinciri yapılacaktır. Kaç zincir halkası bulunmuş ise o kadar mavi hücre oluşturulup art arda bunların içine yazılarak değer akış zinciri oluşturulacaktır. Bu zincir halkalarından biri çıkarıldığında zirve değer kaybolmuyor veya azalmıyor ise gereksiz bir adım üretilmiştir. Tüm basamaklar itina ile yapıldığında zirve değere ulaşılamıyor ise önemli bir adım ihmal edilmiştir anlamına gelmektedir. Program koordinatörüne gönderilen ders ………………………………………………………. Ders öğretim üyesinden ………………………………………………. Bilim kurullarından kabul görmeyen ve ………………………………………….. Bilim kurulları tarafından incelenen ………………………….. (Zirve DEĞER) (Talimat adının tam ve eksiksiz olması ile ulaşacağımız en mükemmel sonuç)

34 Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak…..
Süreçle ve Şube ile İlgili İş Analizlerinin Kontrolü İş Analizi 4 Değer Akışı Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak….. Bu sunuda turuncu renkli hücreye iş analizinin adından anlaşılan ve konu ile ilgili değerlerimizi tam olarak karşılayacak şekilde işin en iyi ve mükemmel olma durumu açık bir şekilde yazılacaktır. Bu zirve değer adının altına da hangi değerleri desteklediği önem sırasına göre en fazla 5 tane olmak üzere yazılacaktır. Sonra sıfırıncı değer olan sistemin başlangıç noktası bulunacaktır. Devamında adım adım bu zirve değere varmak için eklenen değerler zinciri yapılacaktır. Kaç zincir halkası bulunmuş ise o kadar mavi hücre oluşturulup art arda bunların içine yazılarak değer akış zinciri oluşturulacaktır. Bu zincir halkalarından biri çıkarıldığında zirve değer kaybolmuyor veya azalmıyor ise gereksiz bir adım üretilmiştir. Tüm basamaklar itina ile yapıldığında zirve değere ulaşılamıyor ise önemli bir adım ihmal edilmiştir anlamına gelmektedir. Program koordinatörüne gönderilen ders ………………………………………………………. Ders öğretim üyesinden ………………………………………………. Bilim kurullarından kabul görmeyen ve ………………………………………….. Bilim kurulları tarafından incelenen ………………………….. (Zirve DEĞER) (Talimat adının tam ve eksiksiz olması ile ulaşacağımız en mükemmel sonuç)

35 Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak…..
Süreçle ve Şube ile İlgili İş Analizlerinin Kontrolü İş Analizi 5 Değer Akışı Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak….. Bu sunuda turuncu renkli hücreye iş analizinin adından anlaşılan ve konu ile ilgili değerlerimizi tam olarak karşılayacak şekilde işin en iyi ve mükemmel olma durumu açık bir şekilde yazılacaktır. Bu zirve değer adının altına da hangi değerleri desteklediği önem sırasına göre en fazla 5 tane olmak üzere yazılacaktır. Sonra sıfırıncı değer olan sistemin başlangıç noktası bulunacaktır. Devamında adım adım bu zirve değere varmak için eklenen değerler zinciri yapılacaktır. Kaç zincir halkası bulunmuş ise o kadar mavi hücre oluşturulup art arda bunların içine yazılarak değer akış zinciri oluşturulacaktır. Bu zincir halkalarından biri çıkarıldığında zirve değer kaybolmuyor veya azalmıyor ise gereksiz bir adım üretilmiştir. Tüm basamaklar itina ile yapıldığında zirve değere ulaşılamıyor ise önemli bir adım ihmal edilmiştir anlamına gelmektedir. Program koordinatörüne gönderilen ders ………………………………………………………. Ders öğretim üyesinden ………………………………………………. Bilim kurullarından kabul görmeyen ve ………………………………………….. Bilim kurulları tarafından incelenen ………………………….. (Zirve DEĞER) (Talimat adının tam ve eksiksiz olması ile ulaşacağımız en mükemmel sonuç)

36 Süreçle ve Şube ile İlgili Görev Tanımlarının Kontrolü
Dokümantasyonun kontrolü basamağında iş analizlerinin kontrolünden sonraki basamak, görev tanımlarının kontrolü basamağıdır. İş analizi ile işi yapan kişinin görev karşılaştırılması yapılacaktır.

37 Şubenin Adı: İş Analizi Adı…..
Süreçle ve Şube ile İlgili Görev Tanımlarının Kontrolü İş Analizi 1 Görev – Değer Oluşumu Karşılaştırması Şubenin Adı: İş Analizi Adı….. Bu aşamada talimatların iş analizleri kontrol edilecektir. Her iş analizinde YAPILACAK İŞ, sorumlusu ve diğer ölçekleri vardır. Bu iş analizlerindeki YAPILACAK İŞ basamakları görev tanımıdır. Bu görev tanımları tam olarak uygulandığında önceki slaytlarda oluşturulan değer akışlarına göre zirve değere ulaşıp ulaşmayacağı kontrol edilecek ve raporlanacaktır. Bunun için ele alınan iş analizinin zirve değerine ulaşmak için planlanan değerler zincirinin basamakları aşağıdaki tabloda en sol sütuna yazılacaktır. İkinci sütuna da bu değeri sağlayacak olan yapılacak iş adı yazılacaktır. Bu değer basamağını sağlayacak yapılacak iş adı birden fazla ise değer akışı alt alta birkaç kere yazılıp karşısına buna denk gelen yapılacak iş adı ayrı ayrı yazılacaktır. Bu değer akışını sağlayan yapılacak iş adı yok ise ikinci sütundaki karşılığı boş bırakılacaktır. Bu inceleme esnasında yapılacak iş ismi mevcut olup bunun oluşturacağı değer ismi yok ise ilk sütun hücresi boş kalacak ve ikinci sütun hücresine sadece yapılacak iş adı yazılacaktır. Bunun anlamı, burada yapılacak bir iş tarif edilmiş, ancak karşılığında oluşacak değer akışı analiz sırasında bulunamamış olacaktır. Değer Basamağı (İş Analizinde Oluşturulan Değer Akışındaki Basamaklar Buraya Yazılacak) Talimat (İş Analizindeki Yapılacak İşler Bölümünde Yazılan Maddeler Buraya Yazılacak) Yapılacak iş emri tanımlanan değer basamağını oluşturuyor mu? Dokümandaki Görevli Gerçekte İşi Yapan Görevli Görev Yapılabilir mi? Tanımlanan Kişi Yapabilir mi? 1. Değer akışı 1. Yapılacak iş Ünvan Evet 2. Değer akışı 2. Yapılacak iş 3. Yapılacak iş BOŞ 4. Yapılacak iş 3. Değer akışı 5. Yapılacak iş

38 Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN TANIMLANMASI
Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN TANIMLANMASI Girdiler ve Çıktılar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) İş analizi adı Girdi Çıktı Kaynaklar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve kaynaklar karşılarına yazılacaktır) İş analizi adı İnsan kaynakları Taşınır kaynakları İş Analizlerinin Sınırları (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) İş analizi adı Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

39 Süreci Tanımlayalım İŞ ANALİZİ 1 Şubenin Adı:
Kontrol Noktaları ve Kriterleri Araştırması (Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 1 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Müşteri talepleri ve kabul kriterleri Ulusal / uluslararası standartlar Yasa ve yönetmelikler Kurum ihtiyaç ve beklentileri Diğer

40 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı:
İş Analizinin Değer Akış BPMN Grafiği çizilecektir. İş analizinin değer akış grafiği çizilirken, öncelikle iş analizinin girdisi ile başlanır. İş analizi için bulunan değer akış basamakları birbirini takip edecek şekilde oluşturulur. Basamaklarda belirtilecek ifadeler maximum 4 kelimelik, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır. Akış grafiği iş analizinin çıktısı ile tamamlanır. Akış grafikleri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru olmalıdır. *BPMN: İş süreçleri tarif etmek için kullanılan, ortak bir dili olan grafiksel gösterim şeklidir ve bir akışa şemasına sahiptir.

41 Şubenin Adı: İş Analizi Adı…..
Süreçle ve Şube ile İlgili Görev Tanımlarının Kontrolü İş Analizi 2 Görev – Değer Oluşumu Karşılaştırması Şubenin Adı: İş Analizi Adı….. Bu aşamada talimatların iş analizleri kontrol edilecektir. Her iş analizinde YAPILACAK İŞ, sorumlusu ve diğer ölçekleri vardır. Bu iş analizlerindeki YAPILACAK İŞ basamakları görev tanımıdır. Bu görev tanımları tam olarak uygulandığında önceki slaytlarda oluşturulan değer akışlarına göre zirve değere ulaşıp ulaşmayacağı kontrol edilecek ve raporlanacaktır. Bunun için ele alınan iş analizinin zirve değerine ulaşmak için planlanan değerler zincirinin basamakları aşağıdaki tabloda en sol sütuna yazılacaktır. İkinci sütuna da bu değeri sağlayacak olan yapılacak iş adı yazılacaktır. Bu değer basamağını sağlayacak yapılacak iş adı birden fazla ise değer akışı alt alta birkaç kere yazılıp karşısına buna denk gelen yapılacak iş adı ayrı ayrı yazılacaktır. Bu değer akışını sağlayan yapılacak iş adı yok ise ikinci sütundaki karşılığı boş bırakılacaktır. Bu inceleme esnasında yapılacak iş ismi mevcut olup bunun oluşturacağı değer ismi yok ise ilk sütun hücresi boş kalacak ve ikinci sütun hücresine sadece yapılacak iş adı yazılacaktır. Bunun anlamı, burada yapılacak bir iş tarif edilmiş, ancak karşılığında oluşacak değer akışı analiz sırasında bulunamamış olacaktır. Değer Basamağı (İş Analizinde Oluşturulan Değer Akışındaki Basamaklar Buraya Yazılacak) Talimat (İş Analizindeki Yapılacak İşler Bölümünde Yazılan Maddeler Buraya Yazılacak) Yapılacak iş emri tanımlanan değer basamağını oluşturuyor mu? Dokümandaki Görevli Gerçekte İşi Yapan Görevli Görev Yapılabilir mi? Tanımlanan Kişi Yapabilir mi? 1. Değer akışı 1. Yapılacak iş Ünvan Evet 2. Değer akışı 2. Yapılacak iş 3. Yapılacak iş BOŞ 4. Yapılacak iş 3. Değer akışı 5. Yapılacak iş

42 Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN TANIMLANMASI
Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN TANIMLANMASI Girdiler ve Çıktılar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) İş analizi adı Girdi Çıktı Kaynaklar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve kaynaklar karşılarına yazılacaktır) İş analizi adı İnsan kaynakları Taşınır kaynakları İş Analizlerinin Sınırları (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) İş analizi adı Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

43 Süreci Tanımlayalım İŞ ANALİZİ 2 Şubenin Adı:
Kontrol Noktaları ve Kriterleri Araştırması (Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 2 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Müşteri talepleri ve kabul kriterleri Ulusal / uluslararası standartlar Yasa ve yönetmelikler Kurum ihtiyaç ve beklentileri Diğer

44 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı:
İş Analizinin Değer Akış BPMN Grafiği çizilecektir. İş analizinin değer akış grafiği çizilirken, öncelikle iş analizinin girdisi ile başlanır. İş analizi için bulunan değer akış basamakları birbirini takip edecek şekilde oluşturulur. Basamaklarda belirtilecek ifadeler maximum 4 kelimelik, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır. Akış grafiği iş analizinin çıktısı ile tamamlanır. Akış grafikleri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru olmalıdır. *BPMN: İş süreçleri tarif etmek için kullanılan, ortak bir dili olan grafiksel gösterim şeklidir ve bir akışa şemasına sahiptir.

45 Şubenin Adı: İş Analizi Adı…..
Süreçle ve Şube ile İlgili Görev Tanımlarının Kontrolü İş Analizi 3 Görev – Değer Oluşumu Karşılaştırması Şubenin Adı: İş Analizi Adı….. Bu aşamada talimatların iş analizleri kontrol edilecektir. Her iş analizinde YAPILACAK İŞ, sorumlusu ve diğer ölçekleri vardır. Bu iş analizlerindeki YAPILACAK İŞ basamakları görev tanımıdır. Bu görev tanımları tam olarak uygulandığında önceki slaytlarda oluşturulan değer akışlarına göre zirve değere ulaşıp ulaşmayacağı kontrol edilecek ve raporlanacaktır. Bunun için ele alınan iş analizinin zirve değerine ulaşmak için planlanan değerler zincirinin basamakları aşağıdaki tabloda en sol sütuna yazılacaktır. İkinci sütuna da bu değeri sağlayacak olan yapılacak iş adı yazılacaktır. Bu değer basamağını sağlayacak yapılacak iş adı birden fazla ise değer akışı alt alta birkaç kere yazılıp karşısına buna denk gelen yapılacak iş adı ayrı ayrı yazılacaktır. Bu değer akışını sağlayan yapılacak iş adı yok ise ikinci sütundaki karşılığı boş bırakılacaktır. Bu inceleme esnasında yapılacak iş ismi mevcut olup bunun oluşturacağı değer ismi yok ise ilk sütun hücresi boş kalacak ve ikinci sütun hücresine sadece yapılacak iş adı yazılacaktır. Bunun anlamı, burada yapılacak bir iş tarif edilmiş, ancak karşılığında oluşacak değer akışı analiz sırasında bulunamamış olacaktır. Değer Basamağı (İş Analizinde Oluşturulan Değer Akışındaki Basamaklar Buraya Yazılacak) Talimat (İş Analizindeki Yapılacak İşler Bölümünde Yazılan Maddeler Buraya Yazılacak) Yapılacak iş emri tanımlanan değer basamağını oluşturuyor mu? Dokümandaki Görevli Gerçekte İşi Yapan Görevli Görev Yapılabilir mi? Tanımlanan Kişi Yapabilir mi? 1. Değer akışı 1. Yapılacak iş Ünvan Evet 2. Değer akışı 2. Yapılacak iş 3. Yapılacak iş BOŞ 4. Yapılacak iş 3. Değer akışı 5. Yapılacak iş

46 Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN TANIMLANMASI
Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN TANIMLANMASI Girdiler ve Çıktılar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) İş analizi adı Girdi Çıktı Kaynaklar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve kaynaklar karşılarına yazılacaktır) İş analizi adı İnsan kaynakları Taşınır kaynakları İş Analizlerinin Sınırları (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) İş analizi adı Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

47 Süreci Tanımlayalım İŞ ANALİZİ 3 Şubenin Adı:
Kontrol Noktaları ve Kriterleri Araştırması (Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 3 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Müşteri talepleri ve kabul kriterleri Ulusal / uluslararası standartlar Yasa ve yönetmelikler Kurum ihtiyaç ve beklentileri Diğer

48 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı:
İş Analizinin Değer Akış BPMN Grafiği çizilecektir. İş analizinin değer akış grafiği çizilirken, öncelikle iş analizinin girdisi ile başlanır. İş analizi için bulunan değer akış basamakları birbirini takip edecek şekilde oluşturulur. Basamaklarda belirtilecek ifadeler maximum 4 kelimelik, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır. Akış grafiği iş analizinin çıktısı ile tamamlanır. Akış grafikleri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru olmalıdır. *BPMN: İş süreçleri tarif etmek için kullanılan, ortak bir dili olan grafiksel gösterim şeklidir ve bir akışa şemasına sahiptir.

49 Şubenin Adı: İş Analizi Adı…..
Süreçle ve Şube ile İlgili Görev Tanımlarının Kontrolü İş Analizi 4 Görev – Değer Oluşumu Karşılaştırması Şubenin Adı: İş Analizi Adı….. Bu aşamada talimatların iş analizleri kontrol edilecektir. Her iş analizinde YAPILACAK İŞ, sorumlusu ve diğer ölçekleri vardır. Bu iş analizlerindeki YAPILACAK İŞ basamakları görev tanımıdır. Bu görev tanımları tam olarak uygulandığında önceki slaytlarda oluşturulan değer akışlarına göre zirve değere ulaşıp ulaşmayacağı kontrol edilecek ve raporlanacaktır. Bunun için ele alınan iş analizinin zirve değerine ulaşmak için planlanan değerler zincirinin basamakları aşağıdaki tabloda en sol sütuna yazılacaktır. İkinci sütuna da bu değeri sağlayacak olan yapılacak iş adı yazılacaktır. Bu değer basamağını sağlayacak yapılacak iş adı birden fazla ise değer akışı alt alta birkaç kere yazılıp karşısına buna denk gelen yapılacak iş adı ayrı ayrı yazılacaktır. Bu değer akışını sağlayan yapılacak iş adı yok ise ikinci sütundaki karşılığı boş bırakılacaktır. Bu inceleme esnasında yapılacak iş ismi mevcut olup bunun oluşturacağı değer ismi yok ise ilk sütun hücresi boş kalacak ve ikinci sütun hücresine sadece yapılacak iş adı yazılacaktır. Bunun anlamı, burada yapılacak bir iş tarif edilmiş, ancak karşılığında oluşacak değer akışı analiz sırasında bulunamamış olacaktır. Değer Basamağı (İş Analizinde Oluşturulan Değer Akışındaki Basamaklar Buraya Yazılacak) Talimat (İş Analizindeki Yapılacak İşler Bölümünde Yazılan Maddeler Buraya Yazılacak) Yapılacak iş emri tanımlanan değer basamağını oluşturuyor mu? Dokümandaki Görevli Gerçekte İşi Yapan Görevli Görev Yapılabilir mi? Tanımlanan Kişi Yapabilir mi? 1. Değer akışı 1. Yapılacak iş Ünvan Evet 2. Değer akışı 2. Yapılacak iş 3. Yapılacak iş BOŞ 4. Yapılacak iş 3. Değer akışı 5. Yapılacak iş

50 Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN TANIMLANMASI
Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN TANIMLANMASI Girdiler ve Çıktılar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) İş analizi adı Girdi Çıktı Kaynaklar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve kaynaklar karşılarına yazılacaktır) İş analizi adı İnsan kaynakları Taşınır kaynakları İş Analizlerinin Sınırları (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) İş analizi adı Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

51 Süreci Tanımlayalım İŞ ANALİZİ 4 Şubenin Adı:
Kontrol Noktaları ve Kriterleri Araştırması (Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 4 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Müşteri talepleri ve kabul kriterleri Ulusal / uluslararası standartlar Yasa ve yönetmelikler Kurum ihtiyaç ve beklentileri Diğer

52 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı:
İş Analizinin Değer Akış BPMN Grafiği çizilecektir. İş analizinin değer akış grafiği çizilirken, öncelikle iş analizinin girdisi ile başlanır. İş analizi için bulunan değer akış basamakları birbirini takip edecek şekilde oluşturulur. Basamaklarda belirtilecek ifadeler maximum 4 kelimelik, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır. Akış grafiği iş analizinin çıktısı ile tamamlanır. Akış grafikleri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru olmalıdır. *BPMN: İş süreçleri tarif etmek için kullanılan, ortak bir dili olan grafiksel gösterim şeklidir ve bir akışa şemasına sahiptir.

53 Şubenin Adı: İş Analizi Adı…..
Süreçle ve Şube ile İlgili Görev Tanımlarının Kontrolü İş Analizi 5 Görev – Değer Oluşumu Karşılaştırması Şubenin Adı: İş Analizi Adı….. Bu aşamada talimatların iş analizleri kontrol edilecektir. Her iş analizinde YAPILACAK İŞ, sorumlusu ve diğer ölçekleri vardır. Bu iş analizlerindeki YAPILACAK İŞ basamakları görev tanımıdır. Bu görev tanımları tam olarak uygulandığında önceki slaytlarda oluşturulan değer akışlarına göre zirve değere ulaşıp ulaşmayacağı kontrol edilecek ve raporlanacaktır. Bunun için ele alınan iş analizinin zirve değerine ulaşmak için planlanan değerler zincirinin basamakları aşağıdaki tabloda en sol sütuna yazılacaktır. İkinci sütuna da bu değeri sağlayacak olan yapılacak iş adı yazılacaktır. Bu değer basamağını sağlayacak yapılacak iş adı birden fazla ise değer akışı alt alta birkaç kere yazılıp karşısına buna denk gelen yapılacak iş adı ayrı ayrı yazılacaktır. Bu değer akışını sağlayan yapılacak iş adı yok ise ikinci sütundaki karşılığı boş bırakılacaktır. Bu inceleme esnasında yapılacak iş ismi mevcut olup bunun oluşturacağı değer ismi yok ise ilk sütun hücresi boş kalacak ve ikinci sütun hücresine sadece yapılacak iş adı yazılacaktır. Bunun anlamı, burada yapılacak bir iş tarif edilmiş, ancak karşılığında oluşacak değer akışı analiz sırasında bulunamamış olacaktır. Değer Basamağı (İş Analizinde Oluşturulan Değer Akışındaki Basamaklar Buraya Yazılacak) Talimat (İş Analizindeki Yapılacak İşler Bölümünde Yazılan Maddeler Buraya Yazılacak) Yapılacak iş emri tanımlanan değer basamağını oluşturuyor mu? Dokümandaki Görevli Gerçekte İşi Yapan Görevli Görev Yapılabilir mi? Tanımlanan Kişi Yapabilir mi? 1. Değer akışı 1. Yapılacak iş Ünvan Evet 2. Değer akışı 2. Yapılacak iş 3. Yapılacak iş BOŞ 4. Yapılacak iş 3. Değer akışı 5. Yapılacak iş

54 Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN TANIMLANMASI
Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN TANIMLANMASI Girdiler ve Çıktılar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) İş analizi adı Girdi Çıktı Kaynaklar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve kaynaklar karşılarına yazılacaktır) İş analizi adı İnsan kaynakları Taşınır kaynakları İş Analizlerinin Sınırları (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) İş analizi adı Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

55 Süreci Tanımlayalım İŞ ANALİZİ 5 Şubenin Adı:
Kontrol Noktaları ve Kriterleri Araştırması (Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 5 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Müşteri talepleri ve kabul kriterleri Ulusal / uluslararası standartlar Yasa ve yönetmelikler Kurum ihtiyaç ve beklentileri Diğer

56 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı:
İş Analizinin Değer Akış BPMN Grafiği çizilecektir. İş analizinin değer akış grafiği çizilirken, öncelikle iş analizinin girdisi ile başlanır. İş analizi için bulunan değer akış basamakları birbirini takip edecek şekilde oluşturulur. Basamaklarda belirtilecek ifadeler maximum 4 kelimelik, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır. Akış grafiği iş analizinin çıktısı ile tamamlanır. Akış grafikleri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru olmalıdır. *BPMN: İş süreçleri tarif etmek için kullanılan, ortak bir dili olan grafiksel gösterim şeklidir ve bir akışa şemasına sahiptir.

57 Süreçle ve Şube ile İlgili Kullanılan Tablo ve Formların Kontrolü
Dokümantasyonun kontrolü basamağının son adımı kullanılan tablo ve formların kontrolüdür. Mevcut tüm form ve tablolar gözden geçirilecektir.

58 Süreçle ve Şube ile İlgili Kullanılan Tablo ve Formların Kontrolü
Bu aşamada ilgili süreç, büro veya şubede yazılı iş analizlerini ve tanımlanan değerleri gerçekleştirmek için gerekli olan tablo ve formlar listelenecektir.

59 Süreçle ve Şube ile İlgili Kullanılan Tablo ve Formların Kontrolü Öncelikle şubede kullanılan formlar ve cetveller listesi verilecektir. Şubenin Adı: AUZEF-FR Ders Takip Çizelgesi Formu AUZEF-FR Soru Yaşam Döngüsü Takibi Formu AUZEF-FR AUZEF Ders İçeriği Kontrol Formu AUZEF-FR AUZEF Ders Kitabı Kontrol Formu AUZEF-FR Materyal Sayfa ve Süre Bilgileri Çizelgesi Formu AUZEF-FR PPT SUNULARI KONTROL FORMU AUZEF-FR Sınav Soruları Uygunluk Formu AUZEF-FR AUZEF Ders İçeriği Sorun Tespit Formu AUZEF-FR Ders İçeriklerinin Hazırlanması ve Yayınlanması Takvimi

60 OK! Süreçle ve Şube ile İlgili Kullanılan Tablo ve Formların Kontrolü
Şubenin Adı: Her tablo veya form aşağıdaki gibi gösterilecek ve herhangi bir eleştiri veya problem yok ise üzerine OK! Logosu düşülecektir. Problem veya eleştiri var ise açıklama olarak sunuya eklenecektir. İ.Ü AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Ders İçeriği Kontrol Formu Dök. No: AUZEF-FR Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 Programın Adı Dersin Adı DERS KİTABININ BİÇİMSEL KONTROL KRİTERLERİ GENEL BÖLÜMLER Ders kitabının giriş sayfalarında kapak, içindekiler, önsöz, yazar notu, kısaltmalar yer alıyor mu? Ders kitabı 14 bölüm şeklinde oluşturulmuş mu? Her bölüm girişinde bu bölümde neler öğreneceğiz kısmına yer verilmiş mi? Her bölüm girişinde bölüm hakkında ilgi oluşturan sorulara yer verilmiş mi? Her bölüm girişinde bölümde hedeflenen kazanımlar ve kazanım yöntemlerine yer verilmiş mi? Her bölüm girişinde bölümün anahtar kavramları ve açıklamalarına yer verilmiş mi? Her bölümde, bölüm gövde metni numara verilmeden “Giriş” ara başlığı ile başlamış mı? Her bölümde bölüm uygulamalarına ve uygulama sorularına yer verilmiş mi? Her bölümde bölüm özetine (Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti) yer verilmiş mi? Her bölümde bölüm sorularına (en az 10 soru) yer verilmiş mi? OK!

61 Süreçle ve Şube ile İlgili Kullanılan Tablo ve Formların Kontrolü
Şubenin Adı: Tablo veya form için eleştiri veya problem bildirimi var ise gerekçeleri, sebep sonuç ve çözüm önerileri ve var ise örnek form tasarımı eklenecektir. Açıklama: ………… …………………….. ……………………... ………………………

62 Süreçle ve Şube ile İlgili Aylık KPI Raporlarının Kontrolü
Mevcut Durum analizi yapılırken, dokümanların kontrolünden sonraki aşama aylık raporların kontrolüdür.

63 Süreçle ve Şube ile İlgili Aylık KPI Raporlarının Kontrolü
Bu aşamada ilk olarak önceki aylarda alınan KPI şube puanları listesi iş analizi isimleri ile buraya tablo olarak konacak ve son bilgiler ışığında yeniden gerçekçi puanlama yapılacaktır. İş analizinin altındaki satıra neden bu şekilde düşük puan alındığı veya fark çıkarsa farkın açıklaması yazılacaktır. Sonraki slaytlarda düşük puan almakla ilgili yazışma veya dokümanlar varsa eklenecektir.

64 Süreçle ve Şube ile İlgili Aylık KPI Raporlarının Kontrolü
*………..Şubesi Şubat Ayı KPI Raporu İŞ ANALİZLERİ KPI SORULARI Ortalama Alınan Yeni Puan İdarenin Puanı İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ………….. 3 AÇIKLAMA 2 dönemlik ……………….. Mevcut içeriklerin kontrolünü ve devam edebilirliğini planlama iş analizleri Mevcut tüm derslerin …………………. 4  0 Program …………………. Mevcut olmayan veya yenilenmesi gereken içeriklerin   sağlanması iş analizleri Mevcut tüm derslerin ………………… Mevcut tüm derslerin …………………….. Soru bankası için gereken veya gelecek sınav için mevcut olmayan veya yenilenmesi gereken soruların sağlanması iş analizleri Sınav soruları eksiklikleri …………………………..

65 Süreçle ve Şube ile İlgili Aylık KPI Raporlarının Kontrolü
Şubenin Adı: Bu aşamada aylık performans raporlarının düşük çıkmasına açıklama getirmek için veya gerekçe göstermek için yapılmış resmi yazışma veya başvurular buraya eklenecektir.

66 Süreçle ve Şube ile İlgili Aylık KPI Raporlarının Kontrolü
Şubenin Adı: Bu aşamada aylık performans raporlarının düşük çıkmasına açıklama getirmek için veya gerekçe göstermek için yapılmış resmi yazışma veya başvurular buraya eklenecektir.

67 Süreçle ve Şube ile İlgili Aylık KPI Raporlarının Kontrolü
Bu aşamada KPI sonuçları düşük olan iş analizleri incelenerek, Standartlara, talimatlara TAM olarak uyulsa idi bu düşük puan yine de alınır mıydı analizi yapılacaktır. «TAM uyulduğu zaman düşük puan alınmazdı» çıkar ise neden uyulmadığı açıklanacaktır. «TAM uyulmasına rağmen düşük puan alınıyor» çıkar ise eksikliğin nerede olduğu yorumlanacaktır.

68 ŞUBE KONTROL KRİTERLERİ ŞUBE PERFORMANS KRİTERLERİ
Süreç Formunun Kontrolü Bu slayt doldurulurken kalite yolundan şubenin bağlı olduğu sürecin süreç formuna bakılacaktır. Süreç formunda belirtilen şube ile ilgili kısımlar bu slayttaki forma yazılacaktır. Şubenin Adı: ŞUBE SORUMLUSU ŞUBENİN SINIRLARI ETKİLENEN ŞUBELER ETKİLEYEN ŞUBELER GİRDİLER ÇIKTILAR KAYNAKLAR FAALİYETLER İLGİLİ STANDART ŞUBE KONTROL KRİTERLERİ ŞUBE PERFORMANS KRİTERLERİ ŞUBE HEDEFLERİ -

69 Şubenin Adı: İş Analizi Uyum Cetveli
Süreçle ve Şube ile İlgili Aylık KPI Raporlarının Kontrolü Şubenin Adı: İş Analizi Uyum Cetveli Bu aşamada KPI sonuçları düşük olan iş analizleri incelenerek, Standartlara, talimatlara TAM olarak uyulsa idi bu düşük puan yine de alınır mıydı analiz yapılacaktır. «TAM uyulduğu zaman düşük puan alınmazdı» çıkar ise neden uyulmadığı açıklanacaktır. «TAM uyulmasına rağmen düşük puan alınıyor» çıkar ise eksikliğin nerede olduğu yorumlanacaktır. İş Analizi İsmi Geçmişteki Dip Puan İş Analizine Tam Uyum Sağlanmış Mı? İş Analizine Tam Uyum Sağlanmamış İse Neden Sağlanmamış? Tam Uyum Sağlandığı Halde Düşük Puan Alınmış İse Neden Alınmış? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

70 Süreçle ve Şube ile İlgili Çalışma Ortamı ve Yürüyen İşlerin Kontrolü
Mevcut Durum analizi yapılırken, son aşama çalışma ortamı ve yürüyen işlerin kontrolüdür. Bu aşamada bir sonraki slaytta belirtilen basamaklar tek tek sorgulanacaktır.

71 Süreçle ve Şube ile İlgili Çalışma Ortamı ve Yürüyen İşlerin Kontrolü
Bu aşamada aşağıdaki başlıklar tek tek sorgulanacaktır.

72 Şubenin Adı: Kişi ve talimat eşleşme analizleri
Süreçle ve Şube ile İlgili Çalışma Ortamı ve Yürüyen İşlerin Kontrolü Şubenin Adı: Kişi ve talimat eşleşme analizleri Bu aşamada iş analizleri alt alta yazılacaktır. Bu iş analizleri ile şubeye verilen kişilerin sayı ve öz nitelikleri bu işleri yapmaya uygun mudur analiz edilip aşağıdaki tablo doldurulacaktır. İş analizi ismi Sorumlular Şube Çalışanları Kişinin Yetenekleri Uygun/Uygun Değil Kişinin İş Tecrübesi Uygun/Uygun Değil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

73 Şubenin Adı: İş Sorun Analizi
Süreçle ve Şube ile İlgili Çalışma Ortamı ve Yürüyen İşlerin Kontrolü Şubenin Adı: İş Sorun Analizi Bu aşamada kalite geliştirme birimi tarafından bildirim yönetim sistemi aracılığı ile gelen ve büro, şube, standart veya talimatlarla ilişkilendirilen bildirimlerden bu talimat ile ilişkilendirilmiş olan liste istenecektir. İş analizi ismi Bu işlerle ilgili yaşanan sorunlar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

74 Şubenin Adı: Sorunların Sisteme Etki Analizi
Süreçle ve Şube ile İlgili Çalışma Ortamı ve Yürüyen İşlerin Kontrolü Şubenin Adı: Sorunların Sisteme Etki Analizi Bu aşamada bir önceki sunuda tablonun sağ sütununda olan sorunlar bu tabloda sol sütuna yazılacaktır. Sonra karşılarına bu sorunların sistemde hangi değer kayıplarına sebep olduğu önem sırasına göre en fazla 5 adet olmak üzere sırayla isim olarak yazılacaktır. Bu işlerle ilgili yaşanan sorunlar Sisteme hangi etkileri yapmaktadır 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

75 Süreçle ve Şube ile İlgili Çalışma Ortamı ve Yürüyen İşlerin Kontrolü
Şubenin Adı: İyileştirme Önceliklerinin Tespiti ( Bu aşamada KPI sorusunun düşük puan çıkması ile ilgili en önemli sorun bulunacak ve «bu sorun neden oldu?» kök analizi yapılacaktır. Bu sebeple 5 kez Neden Sorusu sorulacaktır. Ancak aynı soruna arka arkaya Neden, Neden, Neden diye sorulmayacaktır. Aşağıdaki tabloda mavi bantta yazılan ilk soruna ilk Neden sorusu sorulacak ve bulunan neden «Neden 1» satırına yazılacaktır. İlk bulunan neden doğrudan şube çalışanı ile ilgili ve eksikliği olarak ortaya konacak bir sebep içermelidir. Sonraki nedenler ise giderek bir üst yetki ,makam, standart veya dış paydaşlara doğru uzayan neden dağılımı göstermelidir.) İŞ ANALİZİ 1 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Sorun: Bu aşamada bir önceki sunuda bu iş analizi ile ilgili bildirilmiş sorunlar özet olarak buraya yazılacaktır. Kaybedilen Değerler: Bu sorunların sistemde hangi değer kayıplarına sebep olduğu önem sırasına göre en fazla 5 adet olmak üzere önceki slaytta yazılan şekli ile buraya aktarılacaktır. Neden 1. (Yukarıdaki sorun neden olmuştur?) Neden 2. Neden 3. Neden 4. Neden 5. Bulunan KÖK NEDEN 1

76 Süreçle ve Şube ile İlgili Çalışma Ortamı ve Yürüyen İşlerin Kontrolü
Şubenin Adı: İyileştirme Önceliklerinin Tespiti ( Bu aşamada KPI sorusunun düşük puan çıkması ile ilgili en önemli sorun bulunacak ve «bu sorun neden oldu?» kök analizi yapılacaktır. Bu sebeple 5 kez Neden Sorusu sorulacaktır. Ancak aynı soruna arka arkaya Neden, Neden, Neden diye sorulmayacaktır. Aşağıdaki tabloda mavi bantta yazılan ilk soruna ilk Neden sorusu sorulacak ve bulunan neden «Neden 1» satırına yazılacaktır. İlk bulunan neden doğrudan şube çalışanı ile ilgili ve eksikliği olarak ortaya konacak bir sebep içermelidir. Sonraki nedenler ise giderek bir üst yetki ,makam, standart veya dış paydaşlara doğru uzayan neden dağılımı göstermelidir.) İŞ ANALİZİ 2 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Sorun: Bu aşamada bir önceki sunuda bu iş analizi ile ilgili bildirilmiş sorunlar özet olarak buraya yazılacaktır. Kaybedilen Değerler: Bu sorunların sistemde hangi değer kayıplarına sebep olduğu önem sırasına göre en fazla 5 adet olmak üzere önceki slaytta yazılan şekli ile buraya aktarılacaktır. Neden 1. (Yukarıdaki sorun neden olmuştur?) Neden 2. Neden 3. Neden 4. Neden 5. Bulunan KÖK NEDEN 2

77 Süreçle ve Şube ile İlgili Çalışma Ortamı ve Yürüyen İşlerin Kontrolü
Şubenin Adı: İyileştirme Önceliklerinin Tespiti ( Bu aşamada KPI sorusunun düşük puan çıkması ile ilgili en önemli sorun bulunacak ve «bu sorun neden oldu?» kök analizi yapılacaktır. Bu sebeple 5 kez Neden Sorusu sorulacaktır. Ancak aynı soruna arka arkaya Neden, Neden, Neden diye sorulmayacaktır. Aşağıdaki tabloda mavi bantta yazılan ilk soruna ilk Neden sorusu sorulacak ve bulunan neden «Neden 1» satırına yazılacaktır. İlk bulunan neden doğrudan şube çalışanı ile ilgili ve eksikliği olarak ortaya konacak bir sebep içermelidir. Sonraki nedenler ise giderek bir üst yetki ,makam, standart veya dış paydaşlara doğru uzayan neden dağılımı göstermelidir.) İŞ ANALİZİ 3 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Sorun: Bu aşamada bir önceki sunuda bu iş analizi ile ilgili bildirilmiş sorunlar özet olarak buraya yazılacaktır. Kaybedilen Değerler: Bu sorunların sistemde hangi değer kayıplarına sebep olduğu önem sırasına göre en fazla 5 adet olmak üzere önceki slaytta yazılan şekli ile buraya aktarılacaktır. Neden 1. (Yukarıdaki sorun neden olmuştur?) Neden 2. Neden 3. Neden 4. Neden 5. Bulunan KÖK NEDEN 3

78 Süreçle ve Şube ile İlgili Çalışma Ortamı ve Yürüyen İşlerin Kontrolü
Şubenin Adı: İyileştirme Önceliklerinin Tespiti ( Bu aşamada KPI sorusunun düşük puan çıkması ile ilgili en önemli sorun bulunacak ve «bu sorun neden oldu?» kök analizi yapılacaktır. Bu sebeple 5 kez Neden Sorusu sorulacaktır. Ancak aynı soruna arka arkaya Neden, Neden, Neden diye sorulmayacaktır. Aşağıdaki tabloda mavi bantta yazılan ilk soruna ilk Neden sorusu sorulacak ve bulunan neden «Neden 1» satırına yazılacaktır. İlk bulunan neden doğrudan şube çalışanı ile ilgili ve eksikliği olarak ortaya konacak bir sebep içermelidir. Sonraki nedenler ise giderek bir üst yetki ,makam, standart veya dış paydaşlara doğru uzayan neden dağılımı göstermelidir.) İŞ ANALİZİ 4 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Sorun: Bu aşamada bir önceki sunuda bu iş analizi ile ilgili bildirilmiş sorunlar özet olarak buraya yazılacaktır. Kaybedilen Değerler: Bu sorunların sistemde hangi değer kayıplarına sebep olduğu önem sırasına göre en fazla 5 adet olmak üzere önceki slaytta yazılan şekli ile buraya aktarılacaktır. Neden 1. (Yukarıdaki sorun neden olmuştur?) Neden 2. Neden 3. Neden 4. Neden 5. Bulunan KÖK NEDEN 4

79 Süreçle ve Şube ile İlgili Çalışma Ortamı ve Yürüyen İşlerin Kontrolü
Şubenin Adı: İyileştirme Önceliklerinin Tespiti ( Bu aşamada KPI sorusunun düşük puan çıkması ile ilgili en önemli sorun bulunacak ve «bu sorun neden oldu?» kök analizi yapılacaktır. Bu sebeple 5 kez Neden Sorusu sorulacaktır. Ancak aynı soruna arka arkaya Neden, Neden, Neden diye sorulmayacaktır. Aşağıdaki tabloda mavi bantta yazılan ilk soruna ilk Neden sorusu sorulacak ve bulunan neden «Neden 1» satırına yazılacaktır. İlk bulunan neden doğrudan şube çalışanı ile ilgili ve eksikliği olarak ortaya konacak bir sebep içermelidir. Sonraki nedenler ise giderek bir üst yetki ,makam, standart veya dış paydaşlara doğru uzayan neden dağılımı göstermelidir.) İŞ ANALİZİ 5 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Sorun: Bu aşamada bir önceki sunuda bu iş analizi ile ilgili bildirilmiş sorunlar özet olarak buraya yazılacaktır. Kaybedilen Değerler: Bu sorunların sistemde hangi değer kayıplarına sebep olduğu önem sırasına göre en fazla 5 adet olmak üzere önceki slaytta yazılan şekli ile buraya aktarılacaktır. Neden 1. (Yukarıdaki sorun neden olmuştur?) Neden 2. Neden 3. Neden 4. Neden 5. Bulunan KÖK NEDEN 5

80 Süreçle ve Şube ile İlgili Çalışma Ortamı ve Yürüyen İşlerin Kontrolü
Şubenin Adı: İyileştirme Önceliklerinin Tespiti (Bulduğumuz KÖK Nedenleri bu tabloda maddeler halinde sıralanacaktır. Bunlar eğer gerçek kök nedenler ise düzeltildiği anda ona bağlı 4, 3, 2 ve 1. nedenlerin de otomatik ve ardışık olarak düzelmesi beklenmektedir.) Bulunan KÖK NEDEN 1 Bulunan KÖK NEDEN 2 Bulunan KÖK NEDEN 3 Bulunan KÖK NEDEN 4 Bulunan KÖK NEDEN 5 Bulunan KÖK NEDEN 6

81


"Çalışmayı Yapanlar Bu aşamada süreç yöneticisinden çalışmaya katılan en düşük rütbeli çalışana kadar herkesin ismi kıdem sırasına göre yazılacaktır. Görev." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları