Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 GİRİŞ Hayat bilgisi dersinde eğitim-öğretim sürecinin başarılı bir biçimde gerçekleşmesi ve kazanımların öğrencilere kazandırılması için önemli unsurlardan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " GİRİŞ Hayat bilgisi dersinde eğitim-öğretim sürecinin başarılı bir biçimde gerçekleşmesi ve kazanımların öğrencilere kazandırılması için önemli unsurlardan."— Sunum transkripti:

1

2

3  GİRİŞ Hayat bilgisi dersinde eğitim-öğretim sürecinin başarılı bir biçimde gerçekleşmesi ve kazanımların öğrencilere kazandırılması için önemli unsurlardan biri de öğretim materyallerinin kullanımıdır.

4  TEMEL KAVRAMLAR Materyal kullanımının öneminden söz etmeden önce konu ile ilgili temel kavramları bilmek gerekmektedir. Çünkü konu ile ilgili kavramların birçok kez birbiri yerine ve yanlış anlamda kullanıldığı görülmektedir.

5 Teknoloji, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, öğretim materyali gibi kavramların bilinmesi gerekir.

6  HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ VE MATERYAL KULLANMANIN ÖNEMİ Eğitim-öğretim sürecinde materyal kullanmanın yararları şu biçimde sıralanabilir :

7 Eğitim-öğretim sürecinde materyal kullanmanın yararları 11-12 maddeye kadar artırılabilir. Kalan faydalarını dersin yetkili öğretim görevlisinin yardımı ile, derste tartışarak ve kitap yardımıyla saptayabilirsiniz…

8 Eğitim-öğretim sürecinde materyal kullanmanın öğretmene sağladığı yararlar nelerdir?

9 Öğretmenlerin materyal kullanma yeterlilikleri eğitim-öğretim sürecini nasıl etkilemektedir?

10  MATERYAL TASARIMI VE HAZIRLAMA İLKELERİ Hayat bilgisi dersinde materyal tasarımı, dersin kazanımlarını gerçekleştirmek üzere materyalin hazırlanmasından önceki aşamadır. Materyal tasarım ilkeleri, biçimsel ve yerleşim elemanlarının kullanım ilkeleri olmak üzere iki grupta incelenmektedir

11 Biçimsel Öğelerin Kullanım İlkeleri Boşluk:Çizgi:Biçim:Yüzey (Form):Doku:Renk: Yerleşim Öğelerinin Kullanım İlkeleri Oran/Ölçek:Denge:Bütünlük:Ritim:Vurgu:Ahenk:

12 Materyal tasarımı ve materyal hazırlama arasındaki ilişkiyi hayat bilgisi dersi için geliştirilen bir materyal üzerinden değerlendiriniz.

13  HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE KULLANILAN MATERYALLER Hayat bilgisi dersinde kullanılması beklenen materyallerle ilgili farklı sınıflamalar bulunmaktadır. Bu sınıflamalar, materyallerin farklı özellikleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır.

14

15 Görsel materyallerin hayat bilgisi öğretiminde etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik düşünceleriniz nelerdir?


" GİRİŞ Hayat bilgisi dersinde eğitim-öğretim sürecinin başarılı bir biçimde gerçekleşmesi ve kazanımların öğrencilere kazandırılması için önemli unsurlardan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları