Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Teknogirişim Deste ğ inin Amacı Nedir? Bu destek ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, iş fikirlerini katma değeri yüksek teşebbüslere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Teknogirişim Deste ğ inin Amacı Nedir? Bu destek ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, iş fikirlerini katma değeri yüksek teşebbüslere."— Sunum transkripti:

1 1

2 Teknogirişim Deste ğ inin Amacı Nedir? Bu destek ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, iş fikirlerini katma değeri yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. 2

3 Teknogirişim Deste ğ inin Hedefi Nedir? Bu program ile uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen firmaların oluşturulması hedeflenmektedir. Bu program ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi, bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen firmaların oluşturulması hedeflenmektedir. yüksek eğitimli, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması da sağlanacaktır Söz konusu destek ile ülkemizde bilgi yoğun ve yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılmasının yanında yüksek eğitimli, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması da sağlanacaktır 3

4 Kimler Başvurabilir? Örgün öğretim veren üniversitelerin; Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, Yüksek lisans veya doktora öğrencisi, Ya da; Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birinden ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce mezun olmuş kişiler. Girişimci, yukarıda sayılan öğrenim durumunu başvuru sırasında belgelemek zorundadır. Ayrıntılar için “ Uygulama Usul ve Esaslar ” ve “ Ön Başvuru ve İş Planı Hazırlama Kılavuzu ” incelenmelidir. Girişimci örgün öğrenim veren üniversite programında yer almıyorsa başvurusu kabul edilmez. 4

5 Nasıl Başvuru Yapılır? https://biltek.sanayi.gov.trhttps://biltek.sanayi.gov.tr Programa https://biltek.sanayi.gov.tr adresindeki Ar-Ge web portalı üzerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılır. https://biltek.sanayi.gov.tr Başvuru ve değerlendirme süreçleri, başvuruda istenen öğrenim durumuna dair belgeler, destek kapsamında karşılanan ve karşılanmayan giderler ve diğer tüm ayrıntılar için “ Uygulama Usul ve Esaslar ” ve “ Ön Başvuru ve İş Planı Hazırlama Kılavuzu ” incelenmelidir. Başvuru tarihleri Bakanlığımızın web sitesinde duyurulur. Programa yılda bir kez 01 Ekim - 01 Kasım tarihleri arasında başvuru yapılabilmektedir. 5

6 6 sagm.sanayi.gov.tr

7 7

8 8

9 Programın Süresi ve Bütçesi Nedir? Programın Süresi: 2023’e kadar Programın Bütçesi: milyon TL, en fazla 100 kişi milyon TL, en fazla 500 kişi 9

10 Destek Süresi ve Oranları Nedir? Desteklemesüresi 12 ay miktarı ,00 TL Destekleme süresi 12 ay, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan en fazla destek miktarı ,00 TL olup teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir. 10

11 11 Süreçler nasıl işler?

12 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? https://biltek.sanayi.gov.tr Programa https://biltek.sanayi.gov.tr adresindeki Ar-Ge web portalı üzerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılır. Programdan sadece, kriterlere uygun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanır. Programdan sadece, kriterlere uygun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanır. Yabancı uyruklu ve/veya Türkiye’de geçici süre olarak bulunan ve kendilerine geçici olarak T.C. Kimlik Numarası verilenler programdan yararlanamaz. Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel kişilik başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 12

13 13 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Puan İş Fikrinin Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü35 İş Planının Değerlendirilmesi20 İş Fikri Çıktısının Rekabet Gücüne Etkisi ve İşletmenin Gelişimine Katkısı30 İşletmenin Pazar Analizi ve Pazarlama Yöntemi15 GENEL TOPLAM100

14 14 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ I. İŞ FİKRİNİN TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ Değerlendirme konuları PUAN ToplamReferans 1.İş fikri, günümüz teknoloji düzeyini ileri götürebilecek niteliktedir. 35 PUAN İş fikri öncelikli teknoloji alanında yer almaktadır İş fikri, ulusal bazda yenilik içermektedir İş fikri, uluslararası bazda yenilik içermektedir İş fikri çıktısının, teknolojik yapılabilme, kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı bulunmaktadır İş fikri, bilinen bir yöntem veya tekniğin veya teknolojinin yeni bir alana/sektöre/ürüne/sürece uygulanmasını içermektedir İş fikri, mevcut durumun (teknoloji-yöntem-ürün-süreç-teknik-sistem) iyileştirilmesini amaçlamaktadır İş fikri, teknolojik yapı olarak dışa bağımlılığı azaltabilecek niteliktedir İş fikri, ulusal teknolojik ve yenilikçilik bilgi birikimine katkı sağlayabilecek niteliktedir İş fikri işletmeye yenilikçi projeleri yapabilme sürekliliği kazandıracak nitelikte olup, yeni projeleri başlatma potansiyeli bulunmaktadır. 0-2 TOPLAM (35)

15 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ II. İŞ PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ Değerlendirme konuları PUAN Toplam Refera ns 1.İş planı, genel olarak iş fikri konusu ürüne ilişkin çalışmaları kapsayacak biçimde hazırlanmış olup uygulanabilirliği vardır. 20 PUAN Gider kalemleri, yapılacak iş fikri çalışmaları ile uyumludur Girişimcinin eğitim durumu, araştırma deneyimi ve varsa akademik çalışmaları ürünün teknolojik düzeyi için yeterlidir İş paketleri tanımlanmış ve zamanlaması iyi planlanmıştır İş fikri çıktısının gerçekleştirilmesine yönelik uygulanacak yöntem ve aşamalar uygundur Finansal plan yapılırken tüm öngörüler dikkate alınmıştır.0-3 TOPLAM (20)

16 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ III. İŞ FİKRİ ÇIKTISININ REKABET GÜCÜNE ETKİSİ VE İŞLETMENİN GELİŞİMİNE KATKISI Değerlendirme konuları PUAN Toplam Refer ans 1.İş fikri çıktısı doğru tanımlanmıştır. 30 PUAN İş fikri çıktısının ülkemizin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik etkisi vardır İş fikri çıktısının ulusal piyasaların rekabet gücünü artırmaya yönelik etkisi vardır İş fikri çıktısının ihraç potansiyeli vardır İş fikri çıktısı işletmenin gelişimine katkı sağlayacaktır İş fikri faaliyetlerinin veya çıktısının üretim maliyetlerini azaltma etkisi vardır İş fikri çıktısı patente konu olabilecek bir çıktıdır Kurulacak işletmenin büyük ölçekli firmaların tedarik zincirine dâhil olma potansiyeli bulunmaktadır. 0-2 TOPLAM (30)

17 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ IV. İŞLETMENİN PAZAR ANALİZİ VE PAZARLAMA YÖNTEMİ Değerlendirme konuları PUAN ToplamReferans 1.İş fikri çıktısı yeni bir pazar veya kullanım alanı oluşturmaya katkı sağlayacaktır. 15 PUAN İş fikri çıktısının yurtiçi ve yurt dışı hedef kitlesi ile ilgili analizler yapılmıştır İş fikri çıktısının yurtiçi ve yurt dışı muhtemel rakipleri ile ilgili analizler yapılmıştır Ürün ve sektöre uygun tanıtım ve pazarlama stratejileri belirlenmiştir Ürün ihracatının yapılacağı hedef pazarlar belirlenmiş ve buna yönelik analizler yapılmıştır Kurulacak işletme, iş fikri konusu ürün ile pazardaki diğer firmalara karşı rekabet avantajı elde edebilecektir. 0-1 TOPLAM (15)

18 farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz. Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz. tekrar başvuru yapamaz. Daha önce destek almış bir girişimci tekrar başvuru yapamaz. tüm ayrıntılar için “Uygulama Usul ve Esaslar” ve “Ön Başvuru ve İş Planı Hazırlama Kılavuzu” incelenmelidir. Başvuru ve değerlendirme süreçleri, başvuruda istenen öğrenim durumu ve diğer belgeler, destek kapsamında karşılanan ve karşılanmayan giderler ve diğer tüm ayrıntılar için “Uygulama Usul ve Esaslar” ve “Ön Başvuru ve İş Planı Hazırlama Kılavuzu” incelenmelidir. 18

19 Desteklenen bütçe kalemleri nelerdir? 19

20 Bütçe hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar: Seri üretime yönelik makine/donanım alımı yapılamaz. Kırtasiye giderleri karşılanmaz. Danışmanlık toplam bütçenin %20’sini geçemez. Hizmet Alımı ve Danışmanlık toplam bütçenin %20’sini geçemez. Tanıtım, pazarlama, reklam gibi hizmet alımları karşılanmaz. aylık brüt ücret TL’yi geçemez. Personel giderleri toplamda TL’yi geçemez. İşletme sahibi dahil personele ödenecek aylık brüt ücret TL’yi geçemez. Elektrik, su, aidat, muhasebe, seyahat, nakliye, telefon/internet, firma/şirket kuruluş giderleri, demirbaş, kira giderleri karşılanmaz. 20

21 21 Teknogirişim Sermayesi Desteği

22 TGSD’de bu güne kadar… 22

23 YILLARI DÖNEM ANALİZİ  Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında toplamda 108 üniversiteden mezun olan (en son mezuniyet) genç girişimci desteklenmiştir.  Yurt dışındaki 39 farklı üniversiteden 47 genç girişimci bu dönemde destekten faydalanmıştır. 23

24 Üniversitelere göre da ğ ılım… 24

25 İ llere göre da ğ ılım… İşletmelerin Bulunduğu İllere Göre Analiz Ankara473Isparta10Kütahya2 İstanbul227Denizli8Balıkesir1 Konya45Bursa6Diyarbakır1 İzmir43Gaziantep4Erzurum1 Kayseri30Niğde4Karabük1 Kocaeli29Samsun4Kırıkkale1 Trabzon28Afyon3Kırklareli1 Adana25Çorum3Manisa1 Elazığ23K.Maraş3Sivas1 Antalya20Malatya3Tokat1 Mersin15Sakarya3Uşak1 Eskişehir10Düzce2Zonguldak1 25

26 Teknolojik alanlara göre da ğ ılım… 26

27 YILLARI DÖNEM ANALİZİ EĞITIM DURUMLARıNA GÖRE ANALİZ YılToplam MezunÖğrenci LisansY. LisansDoktoraLisansY. LisansDoktora Toplam GENEL TOPLAM %10041,658,4

28 YILLARI DÖNEM ANALİZİ 28 İŞLETMELERİN KURULDUKLARI YERE GÖRE ANALİZİ Sıra No İşletmenin Yeri TOPLAM 1. Teknopark Tekmer Diğer TOPLAM GENEL TOPLAM 1034

29 29 OECD Teknoloji Sınıflamasına göre da ğ ılım … SEKTÖRLER YILLARA GÖRE DESTEKLENEN İŞ FİKİRLERİ TOPLAM YÜKSEK TEKNOLOJİ Eczacılıkta ve Tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı (Biotechnology and pharmaceuticals) Hava ve uzay taşıtları imalatı (Aircraft & spacecraft) Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ve saat imalatı (Medical,precision & optical instruments) Radyo, televizyon,haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı (Radio,television & communication equipment) Büro,muhasebe ve bilgi işleme makineleri imalatı (Office,accounting & computing machinery) Ara Toplam ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı (Electrical machinery & Apparatus) Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı (Motor Vehicles, Trailers & Semi-trailers) Demiryolu & Ulaşım Araçları İmalatı (Railroad&transport equipment) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (Chemical & chemical Products) Makine & Aksamları (Machinery & Equipment) Ara Toplam GENEL TOPLAM

30 30

31 31

32 32 Teknogirişim Desteği İle Hayallerini Gerçekleştirip Kendi İşinizi Kurabilir.. Öğrencilere Sağlanan İmkanlar

33 SİLİKON VADİSİ PROGRAMI yıllarında Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği kapsamında desteklenmiş 10 girişimci 1 aylığına Silikon Vadisi’ne gönderilmiştir. 33

34 BAŞARILI İŞ FİKİRLERİ Ahmet Hidayet KİRAZ 34

35 BAŞARILI İŞ FİKİRLERİ Ahmet Hidayet KİRAZ  İş fikri kapsamında, fabrikalara ve taşıma problemlerine özel AGV adı verilen insansız taşıma araçları ve sistemleri geliştirilmiştir.  Silikon Vadisi Programı’nın hem yeni iş bağlantıları kurulması hem de vizyonlarının genişlemesi açısından faydalı olduğunu, ihracata yönelik ürün geliştirme sürecini hızlandırdığını ifade etmiştir. 35

36 BAŞARILI İŞ FİKİRLERİ Veli Burak ÇELEN 36

37 BAŞARILI İŞ FİKİRLERİ Veli Burak ÇELEN  İş fikri, orman yangınlarının tespit ve takip edilmesine yönelik bir insansız hava aracı geliştirilmesine dayanır.  Silikon Vadisi’nin eko sistemini görmek ve insanlarla tanışmanın önemli bir tecrübe olduğunu belirtmiştir. 37

38 BAŞARILI İŞ FİKİRLERİ Serdar Raşit ALEMDAR 38

39 BAŞARILI İŞ FİKİRLERİ Serdar Raşit ALEMDAR  İş fikri kapsamında antrenörler ve sporseverlerin ilgi duydukları maç ve antrenman analizlerini gerçek zamanlı olarak sunan bir platform geliştirilmiştir.  Silikon Vadisi’nde tanıştığı iki farklı yatırımcı ile irtibatı devam etmekte olup ABD futbol ligi takımları idmanlara başladığında iki takımla test çalışmaları yürütecektir.  Plug&Play Tech Center’ın düzenlediği organizasyonda En İyi Uluslararası İş ödülünü kazanmıştır. 39

40 TEŞEKKÜRLER… 40 İletişim: Haydar Ali BAŞ Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Tel : 0 (312) e-posta:


"1. Teknogirişim Deste ğ inin Amacı Nedir? Bu destek ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, iş fikirlerini katma değeri yüksek teşebbüslere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları