Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LUCA Bilgisayarlı muhasebe programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LUCA Bilgisayarlı muhasebe programı"— Sunum transkripti:

1 LUCA Bilgisayarlı muhasebe programı
Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Şubat

2 Fatura İşleme Alış Faturası İşleme Satış Faturası İşleme
Gider Faturası İşleme Taşıt Faturası İşleme

3 Fatura Örneği

4 Fatura İşleme (Alış Faturası İşleme)
Alış faturası, işletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili satıcılardan alınan malların izlendiği faturadır. Muhasebe bürolarında alış faturasını satış faturasından ayırmak için, Sayın kelimesi dikkate alınır. Bir faturada Sayın kelimesi varsa o fatura Satış Faturasıdır. Sayın kelimesi yoksa Alış Faturasıdır..

5 Fatura İşleme (Alış Faturası İşleme)
Alış Faturası, Alış Açık Faturası ve Alış Kapalı Fatura olmak üzere iki kısımda incelenir. Mal veya hizmet alındığı zaman, satıcıya mal bedelinin tamamı ödenmiş ise fatura Kapalı Faturadır. Kaşe ve imza faturanın alt kısmındadır. Satıcı mal veya hizmet bedelinin müşteri tarafından, malın satıldığı zaman ödendiğini göstermek için kaşe ve imzayı kestiği faturanın alt kısmına basar. Mal veya hizmet alındığı zaman, satıcıya mal bedeli ödenmemişse, ileriki bir zamanda ödenecekse fatura Açık Faturadır. Kaşe ve imza faturanın üst kısmındadır. Satıcı mal veya hizmet bedelinin müşteri tarafından, malın satıldığı zaman ödenmediğini göstermek için kaşe ve imzayı kestiği faturanın üst kısmına basar.

6 Fatura İşleme (Açık Alış Faturası)
Örnek (Açık Alış Faturası İşleme) Okuyucular İnşaat Tic. Ltd. Şti, aşağıdaki faturada görüldüğü üzere Eren Madencilik San. Tic. Ltd. Şti den 17 Ekim 2015 tarihinde No’lu fatura ile KDV Dâhil 2483, 91 TL lik kum satın almıştır. Ödeme 3 gün sonra olacaktır.

7

8 Fatura İşleme (Açık Alış Faturası)
Çözüm Fatura dikkatli incelendiği zaman, kaşe ve imzanın faturanın üst kısmında olduğu görülür. Şirketimiz, satıcıya olan borcunu daha sonra ödeyeceği için, satıcı faturayı kestikten sonra kaşe ve imzayı faturanın üst kısmına basmıştır. Bu tür faturalara Açık Fatura denir. Sayın kelimesi olmadığı için Alış Faturasıdır. Sonuç olarak fatura, Açık Alış Faturasıdır. Açıklama: Şirketimizin asıl faaliyet konuları arasında Kum alım satımı da olduğu için kum alındığı zaman  153 Ticari Mallar hesabına alınmıştır. Ticari mallar hesabında artış olduğu için borçlandırılmıştır. Satıcıya borçlanıldığı için ve bu borç kısa vadeli borç olduğu için 320 Satıcılar hesabına alacak kaydedilmiştir.

9 Fatura İşleme (Açık Alış Faturası)
İşlemler Genel Muhasebe yevmiye maddesi hazırlanır Luca yevmiye maddesi hazırlanır Yeni alt hesaplar Hesap Planı listesi’nden eklenir Hesap Planı Cari Tanımlama gerçekleştirilir Fiş Girişi yapılır

10 Fatura İşleme (Açık Alış Faturası)
İşlemler Genel Muhasebe yevmiye maddesi hazırlanır 153 Ticari Mallar ,01.- 191 İndirilecek KDV ,90.- 320 Satıcılar ,91.-

11 Fatura İşleme (Açık Alış Faturası)
Luca yevmiye maddesi hazırlanır. Hesap Kodu Hesap Adı Evrak Tarihi Evrak No Açıklama Borç Alacak Kum 12345 Eren Madencilik Mal Alışı 2105,01 %  18  İndirilecek KDV 378,90 320.03 Eren Madencilik 2483,91

12 Fatura İşleme (Açık Alış Faturası)
Yeni alt hesaplar Hesap Planı listesi’nden eklenir: Burada, Hesap Kodlu Kum hesabı ile Hesap Kodlu Eren Madencilik hesabı alt hesap olarak eklenmelidir

13

14

15

16

17 Fatura İşleme (Açık Alış Faturası)
Hesap Planı Cari Tanımlama gerçekleştirilir

18

19

20

21 Fatura İşleme (Açık Alış Faturası)
Fiş Girişi yapılır (Açık Alış Faturası) Muhasebe Modülü – Fiş İşlemleri – Fiş Girişi Fiş Ekle Ekranı Fiş Tipi: Mahsup Kaydet Fiş Detayı Ekranı

22

23

24 Fatura İşleme (Açık Alış Faturası)
Fiş Girişi yapılırken Borç alanına KDV dahil tutar olan 2,105,01 TL yazılırsa ALT + W kısayol tuşu seçilmelidir,

25 Borç 2.105,01 ALT + W tuşu

26

27 Fatura İşleme (Açık Alış Faturası)
Fiş Girişi yapılırken Borç alanına KDV dahil tutar olan 2,483,91 TL yazılırsa F5 kısayol tuşu seçilmelidir,

28 Borç 2.483,91 F5 tuşu

29

30 Fatura İşleme (Kapalı Alış Faturası)
Örnek (Kapalı Alış Faturası İşleme) Okuyucular İnşaat Tic. Ltd. Şti, aşağıdaki faturada görüldüğü üzere Eren Madencilik San. Tic. Ltd. Şti den 17 Ekim 2015 tarihinde No’lu fatura ile KDV Dâhil 1597,53 TL lik kum satın almıştır. Ödeme nakittir.

31

32 Fatura İşleme (Kapalı Alış Faturası)
Çözüm Fatura dikkatli incelendiği zaman, kaşe ve imzanın faturanın alt kısmında olduğu görülür. Şirketimiz, satıcıya olan borcunu nakit olarak ödediği için, satıcı faturayı kestikten sonra kaşe ve imzayı faturanın alt kısmına basmıştır. Bu tür faturalara Kapalı Fatura denir. Bu fatura şirketimiz için alış faturası olduğuna göre, KAPALI ALIŞ FATURASI’dır. Açıklama: Şirketimizin asıl faaliyet konuları arasında Kum alım satımı da olduğu için kum alındığı zaman 153 Ticari Mallar hesabına alınmıştır. Ticari mallar hesabında artış olmuş, hesap borçlandırılmıştır. Ödeme kasadan yapılmış, kasa hesabında azalma olmuş, 100 Kasa Hesabına alacak kaydedilmiştir.

33 Fatura İşleme (Kapalı Alış Faturası)
İşlemler Genel Muhasebe yevmiye maddesi hazırlanır Luca yevmiye maddesi hazırlanır Yeni alt hesaplar Hesap Planı Listesi’nden eklenir Hesap Planı Cari Tanımlama gerçekleştirilir Fiş Girişi yapılır

34 Fatura İşleme (Kapalı Alış Faturası)
İşlemler Genel Muhasebe yevmiye maddesi hazırlanır 153 Ticari Mallar ,84.- 191 İndirilecek KDV ,69.- 100 Kasa ,53.-

35 Fatura İşleme (Kapalı Alış Faturası)
Luca yevmiye maddesi hazırlanır. Hesap Kodu Hesap Adı Evrak Tarihi Evrak No Açıklama Borç Alacak Kum 12346 Eren Madencilik Mal Alışı 1.353,84 %  18  İndirilecek KDV 243,69 Merkez TL Kasası 1.597,53

36 Fatura İşleme (Kapalı Alış Faturası)
Yeni alt hesaplar varsa Hesap Planı Listesi’nden eklenir: Burada, Hesap Kodlu Kum hesabı daha önce eklenmişti. Eğer eklenmemiş olsaydı, bu hesabı ekleyecektik. Aynı şekilde, Hesap Kodlu Eren Madencilik hesabı işlem peşin olmasına rağmen eklenmelidir. Çünkü, cari hesap olarak bu hesap geçerlidir. Daha önce eklendiği için, tekrar eklemeye gerek yoktur.

37 Fatura İşleme (Kapalı Alış Faturası)
Hesap Planı Cari Tanımlama daha önce oluşturulmuştur. Eğer olmasaydı, yeniden oluşturulacaktı.

38 Fatura İşleme (Kapalı Alış Faturası)
Fiş Girişi yapılır (Kapalı Alış Faturası) Muhasebe Modülü – Fiş İşlemleri – Fiş Girişi Fiş Ekle Ekranı Fiş Tipi: Tediye Kaydet Fiş Detayı Ekranı

39

40

41 Fatura İşleme (Kapalı Alış Faturası)
Fiş Girişi yapılırken Borç alanına KDV dahil tutar olan 1,353,84 TL yazılırsa ALT + Q kısayol tuşu seçilmelidir,

42 Borç 1.353,84 ALT + Q

43

44 Fatura İşleme (Kapalı Alış Faturası)
Fiş Girişi yapılırken Borç alanına KDV dahil tutar olan 1,597,53 TL yazılırsa F6 kısayol tuşu seçilmelidir,

45 Borç 1.597,53 F6

46

47 Fatura İşleme (Satış Faturası İşleme)
İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili müşterilerine kestiği faturalara Satış Faturası denir. Satış faturası açık satış faturası ve kapalı satış faturası olmak üzere uygulamada iki kısımda incelenir. Fatura bedelinin müşteri tarafından faturanın kesildiği tarihten itibaren ödenmesi durumunda düzenlenen faturalara Kapalı Satış Faturası, fatura bedelinin müşteri tarafından faturanın kesildiği tarihte ödenmeyip ileriki bir tarihte ödenecek olması durumunda düzenlenen faturalara da Açık Satış Faturası düzenlenir. Bir faturanın Satış Faturası olabilmesi için, müşteri kısmında mutlaka Sayın kelimesi olmalıdır.

48 Fatura İşleme (Satış Faturası İşleme)
Kapalı satış faturasında müşteri, mal bedelini ödediği için satıcı faturanın alt kısmına kaşe basar ve imzasını atar. Fatura, en az iki nüsha düzenlenmiş ise faturanın aslı müşteriye verilir, ikinci nüsha satıcıda kalır. Açık satış faturasında müşteri, mal bedelini daha sonra ödeyeceği için satıcı faturanın üst kısmına kaşe basar ve imzasını atar. Fatura, en az iki nüsha düzenlenmiş ise faturanın aslı müşteriye verilir, ikinci nüsha satıcıda kalır. Ticari belgelerin en az kaç nüsha düzenleneceği vergi usul kanununda yer almıştır. En az sınır belirlenmesine rağmen üst sınır satıcıya bırakılmıştır. Örneğin bir fatura en az 2 nüsha düzenlenir, isteğe ve ihtiyaca göre, 3-5 nüsha da düzenlenebilir.

49 Fatura İşleme (Laboratuvar Uygulaması)

50 Fatura İşleme (Açık Satış Faturası)
Açıklama: İşletmemiz Okuyucular Ticaret A.Ş, Müşterimiz Mefar İnşaat Ltd.Şti ye faturada görüldüğü üzere 397,20 TL lik mal satmıştır. Bu tutar işletmemiz için satış geliri olduğu için 600 Yurt İçi Satışlar altında açılan nolu Kum hesabına alacak kaydedilmiştir. (gelirler alacağa kaydedilir). Mal satışında faturada hesapladığımız, hesaplanan KDV ise 391 Hesaplanan KDV ana hesabı altında % 18 Hesaplanan KDV Hesabına kaydedilmiştir. Fatura dikkatli incelendiği zaman kaşe ve imzanın üst kısmında olduğu görülecektir. Yani müşterimiz Mefar İnşaat Ltd.Şti, faturamızı kestiğimiz anda fatura bedelini ödememiş, daha sonra ödeyeceği için müşterilerin borcunda bir artış olmuştur. O nedenle 120 Alıcılar Hesabı altında Mefar İnşaat Ltd.Şti olarak toplam fatura bedeli olan 468,70 TL borçlandırılmıştır.

51

52 Fatura İşleme (Satış Faturası İşleme)
Hesap Kodu Hesap Adı Evrak Tarihi Evrak No Açıklama Borç Alacak 120.03 MEFAR İnşaat. Tic. Ltd. Şti 25001 468,70 600.03 Kum 397.20 % 18 Hesaplanan KDV 71,50

53 Fatura İşleme (Kapalı Satış Faturası)
Örnek Çözüm (Kapalı Satış Faturası İşleme) İşletmemiz Okuyucular Ticaret İşletmesi, müşterisi Karaca Madencilik Tic.Ltd.Şti ye mal satmış. Faturayı düzenlemiştir. Fatura incelendiğinde toplam 404 TL lik satış yapıldığı görülmektedir. İşletmenin satış hasılatında artış olduğu için 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı altında açılan Kum Satışı hesabı alacaklandırılmıştır. Ayrıca satış bedeli üzerinden KDV hesaplandığı için, müşteriden tahsil edilen 72,72 TL KDV Tutarı, 391 Hesaplanan KDV Hesabı altında açılan % 18 Hesaplanan KDV Hesabına alacak kaydedilmiştir. Müşteri mal bedelini, faturamızın düzenlendiği anda peşin olarak firmamıza ödediği için, işletmenin kasa mevcudunda bir artış olmuştur. Kasa hesabındaki artış 100 Kasa hesabına borç kaydedileceğinden Merkez TL Kasası hesabı fatura genel toplamı kadar borçlandırılmıştır.

54

55 Fatura İşleme (Kapalı Satış Faturası)
Hesap Kodu Hesap Adı Evrak Tarihi Evrak No Açıklama Borç Alacak Merkez TL Kasası 25007 Karaca Madencilik. Tic.Ltd.Şti 476,72 600.03 Kum Karaca Madencilik.Tic.Ltd.Şti 404,00 % 18 Hesaplanan KDV 72,72


"LUCA Bilgisayarlı muhasebe programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları