Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endüstriyel Pazarlar ve Uluslararası Pazarlar. ENDÜSTRİYEL (ÖRGÜTSEL) PAZARLARIN ÖNEMİ VE BAŞLICA ÇEŞİTLERİ ENDÜSTRİYEL PAZARLAR  Endüstriyel pazarlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endüstriyel Pazarlar ve Uluslararası Pazarlar. ENDÜSTRİYEL (ÖRGÜTSEL) PAZARLARIN ÖNEMİ VE BAŞLICA ÇEŞİTLERİ ENDÜSTRİYEL PAZARLAR  Endüstriyel pazarlar."— Sunum transkripti:

1 Endüstriyel Pazarlar ve Uluslararası Pazarlar

2 ENDÜSTRİYEL (ÖRGÜTSEL) PAZARLARIN ÖNEMİ VE BAŞLICA ÇEŞİTLERİ ENDÜSTRİYEL PAZARLAR  Endüstriyel pazarlar ; başlıca dört grupta toplanabilir :  Üretici pazarları ;  Satıcı işletme pazarları ;  Hükümet pazarları ;  Kurumsal (kar amacı gütmeyen) pazarlar. ENDÜSTRİYEL PAZARLAR  Endüstriyel pazarlar ; başlıca dört grupta toplanabilir :  Üretici pazarları ;  Satıcı işletme pazarları ;  Hükümet pazarları ;  Kurumsal (kar amacı gütmeyen) pazarlar.

3 ÜRETİCİ PAZARLARI  Kar sağlamak amacıyla kendi mallarının üretiminde veya günlük işlerinin yürütülmesinde kullanmak üzere malları satın alanlardan oluşur.  Üretici pazarları kendi üretiminde kullanmak üzere hammadde, yarı mamul ve işlenmiş maddeleri satın alanların hepsini kapsar. ÜRETİCİ PAZARLARI  Kar sağlamak amacıyla kendi mallarının üretiminde veya günlük işlerinin yürütülmesinde kullanmak üzere malları satın alanlardan oluşur.  Üretici pazarları kendi üretiminde kullanmak üzere hammadde, yarı mamul ve işlenmiş maddeleri satın alanların hepsini kapsar.

4 SATICI İŞLETME PAZARLARI  Dar anlamda ; tekrar satarak kar sağlamak üzere satın alan aracılardan oluşur. HÜKÜMET PAZARLARI  Merkezi devlet teşkilatı, ordu, belediye ve özel idare şeklindeki yerel yönetimler ile KİT’ler, bunlara bağlı müesseseler ve devlet teşkilatına bağlı çeşitli kuruluşlar hükümet pazarlarını oluştururlar. SATICI İŞLETME PAZARLARI  Dar anlamda ; tekrar satarak kar sağlamak üzere satın alan aracılardan oluşur. HÜKÜMET PAZARLARI  Merkezi devlet teşkilatı, ordu, belediye ve özel idare şeklindeki yerel yönetimler ile KİT’ler, bunlara bağlı müesseseler ve devlet teşkilatına bağlı çeşitli kuruluşlar hükümet pazarlarını oluştururlar.

5 KURUMSAL PAZARLAR  Kar, Pazar payı veya yatırımın getiri oranı gibi amaçlarla ilgisi olmayan örgütler kurumsal pazarları oluşturur.  Kısaca, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar bu pazarın satın alma karar birimleri veya alıcılarıdır.  Kızılay, müzeler, yardım kuruluşları,dernekler vb. örnek verilebilir. KURUMSAL PAZARLAR  Kar, Pazar payı veya yatırımın getiri oranı gibi amaçlarla ilgisi olmayan örgütler kurumsal pazarları oluşturur.  Kısaca, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar bu pazarın satın alma karar birimleri veya alıcılarıdır.  Kızılay, müzeler, yardım kuruluşları,dernekler vb. örnek verilebilir.

6 ENDÜSTRİYEL MAL  Kişisel veya ailevi kullanım amacı yerine, aracılarca kendi faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla talep edilen mala denir.

7 ENDÜSTRİYEL MAL TALEBİNİN ÖZELLİKLERİ  Endüstriyel talep türetilmiş taleptir.  Endüstriyel talep inelastiktir.  Endüstriyel talep fazla dalgalanır.  Pazarın bilgi düzeyi yüksektir.  Endüstriyel talep türetilmiş taleptir.  Endüstriyel talep inelastiktir.  Endüstriyel talep fazla dalgalanır.  Pazarın bilgi düzeyi yüksektir.

8 Endüstriyel talep türetilmiş taleptir:  Bu pazarda talep, nihai tüketicilerin talebine bağlıdır.  Çeşitli metallere olan talep, buzdolabı, çamaşır makinesi veya otomobil talebine bağlıdır. Endüstriyel talep inelastiktir:  Bu mallara olan talep, fiyat değişmelerine karşı daha az duyarlıdır.  Bunun temel nedenlerinden biri, bir parça veya hammaddenin, mamulün toplam maliyetinin çok düşük bir kısmını oluşturmasıdır.  Uzun vadede elastikiyet, kısa vadeye göre daha fazladır. Endüstriyel talep türetilmiş taleptir:  Bu pazarda talep, nihai tüketicilerin talebine bağlıdır.  Çeşitli metallere olan talep, buzdolabı, çamaşır makinesi veya otomobil talebine bağlıdır. Endüstriyel talep inelastiktir:  Bu mallara olan talep, fiyat değişmelerine karşı daha az duyarlıdır.  Bunun temel nedenlerinden biri, bir parça veya hammaddenin, mamulün toplam maliyetinin çok düşük bir kısmını oluşturmasıdır.  Uzun vadede elastikiyet, kısa vadeye göre daha fazladır.

9 Endüstriyel talep fazla dalgalanır:  Endüstriyel mallara olan talep, tüketim malları talebine göre çok daha fazla dalgalanma gösterir. Pazarın bilgi düzeyi yüksektir:  Tüketici pazarından farklı olarak, daha örgütlü olan bu pazarın alıcıları satın aldıkları mallar hakkında hayli bilgiye sahiptirler. Endüstriyel talep fazla dalgalanır:  Endüstriyel mallara olan talep, tüketim malları talebine göre çok daha fazla dalgalanma gösterir. Pazarın bilgi düzeyi yüksektir:  Tüketici pazarından farklı olarak, daha örgütlü olan bu pazarın alıcıları satın aldıkları mallar hakkında hayli bilgiye sahiptirler.

10  Endüstriyel alıcılar nihai tüketiciden daha rasyonel davranırlar ve duygusal güdülerle değil, mantıksal güdülerle hareket ederler.  Satın alacakları mallar hakkında daha bilgilidirler ve bilgi toplamaya önem verirler.  Endüstriyel alıcılar çeşitli ekonomik faktörleri göz önünde bulundururlar bunların en önemlileri, kalite düzeyi, servis ve fiyattır.  Endüstriyel alıcılar nihai tüketiciden daha rasyonel davranırlar ve duygusal güdülerle değil, mantıksal güdülerle hareket ederler.  Satın alacakları mallar hakkında daha bilgilidirler ve bilgi toplamaya önem verirler.  Endüstriyel alıcılar çeşitli ekonomik faktörleri göz önünde bulundururlar bunların en önemlileri, kalite düzeyi, servis ve fiyattır.

11 ENDÜSTRİYEL PAZARIN VE ALICILARININ ÖZELLİKLERİ  Bölgesel toplanma görülür.  Alıcıların sayısı azdır.  Reklam yerine kişisel satış yaygındır.  Satış masrafları azdır.  Genellikle siparişler büyüktür ve seyrek olarak verilir.  Malın alım kararı ve alımında işletmede çok kişi söz sahibidir.  Satın alma işlemi uzun sürer.  Direkt alış-veriş yaygındır.  Çeşitli kaynaklardan alım tercih edilir.  Alımlarda “karşılıklılık ilkesi” yaygın olarak kullanılır.  Bölgesel toplanma görülür.  Alıcıların sayısı azdır.  Reklam yerine kişisel satış yaygındır.  Satış masrafları azdır.  Genellikle siparişler büyüktür ve seyrek olarak verilir.  Malın alım kararı ve alımında işletmede çok kişi söz sahibidir.  Satın alma işlemi uzun sürer.  Direkt alış-veriş yaygındır.  Çeşitli kaynaklardan alım tercih edilir.  Alımlarda “karşılıklılık ilkesi” yaygın olarak kullanılır.

12 ENDÜSTRİYEL ALICILARIN SATINALMA METOTLARI Muayene ile satınalma ; Örnek üzerine satınalma ; Tarif üzerine satınalma ; Pazarlık yoluyla satınalma. Muayene ile satınalma ; Örnek üzerine satınalma ; Tarif üzerine satınalma ; Pazarlık yoluyla satınalma.

13 Muayene ile satınalma:  Standart olmayan mallarda uygulanır.  Her birimi farklı olan mallar, alıcılar tarafından muayene edilerek satın alınır. Örnek üzerine satınalma:  Malların standartlaşması halinde uygulanır;  Malların tamamı yerine alınan küçük bir örneğin kalite özellikleri muayene ile belirlenir. Muayene ile satınalma:  Standart olmayan mallarda uygulanır.  Her birimi farklı olan mallar, alıcılar tarafından muayene edilerek satın alınır. Örnek üzerine satınalma:  Malların standartlaşması halinde uygulanır;  Malların tamamı yerine alınan küçük bir örneğin kalite özellikleri muayene ile belirlenir.

14 Tarif üzerine satınalma:  Standartlaşmış malların alımında kullanılır.  Malın tamamı veya örneğini, alıcının görmesine gerek olmadığı hallerde, satıcı şartları tarifle garanti eder ve buna dayanılarak alım yapılır. Pazarlık yoluyla satınalma.  Alıcının tam olarak neye ihtiyacı olduğunu açıklaması ve satıcılardan tekliflerini bildirmelerini istemesi yoluyla başlayan pazarlık usulüdür.  Satıcılar tekliflerini veririler.  Alıcı uygun bulduğu teklifleri ele alıp, bunların sahipleri ile pazarlığa girer.  Pazarlıklı kontratlarla sonuca ulaşılır. Tarif üzerine satınalma:  Standartlaşmış malların alımında kullanılır.  Malın tamamı veya örneğini, alıcının görmesine gerek olmadığı hallerde, satıcı şartları tarifle garanti eder ve buna dayanılarak alım yapılır. Pazarlık yoluyla satınalma.  Alıcının tam olarak neye ihtiyacı olduğunu açıklaması ve satıcılardan tekliflerini bildirmelerini istemesi yoluyla başlayan pazarlık usulüdür.  Satıcılar tekliflerini veririler.  Alıcı uygun bulduğu teklifleri ele alıp, bunların sahipleri ile pazarlığa girer.  Pazarlıklı kontratlarla sonuca ulaşılır.

15 Endüstriyel Alımda Rol Oynayan Kimseler Mamulün kullanıcıları ; Kararı etkileyenler ; Satınalma görevlileri ; Karar verenler ; Yardımcı personel Mamulün kullanıcıları ; Kararı etkileyenler ; Satınalma görevlileri ; Karar verenler ; Yardımcı personel

16  Mamulün kullanıcıları, malın spesifikasyonu veya kriterlerini belirlerler ve mamulün performansının bunlara uygunluğunu değerlendirirler;  Kararı etkileyenler, mühendis gibi teknik adamlar, spesifikasyonu geliştirmeye ve alternatif mamulleri değerlendirmeye yardımcı olurlar;  Satın alma görevlileri, fiili satın alma yetkilileridirve satıcıları seçip, alım şartlarının pazarlığını yaparlar.  Karar verenler, gerçekte hangi mamaüllerin hangi satıcılardan alınacağını kararlaştırırlar;  Yardımcı personel, satınalma merkezine doğru ve oradaki kişiler arasında bilgi akışını sağlayan sekreterler ve teknik personeldir.  Mamulün kullanıcıları, malın spesifikasyonu veya kriterlerini belirlerler ve mamulün performansının bunlara uygunluğunu değerlendirirler;  Kararı etkileyenler, mühendis gibi teknik adamlar, spesifikasyonu geliştirmeye ve alternatif mamulleri değerlendirmeye yardımcı olurlar;  Satın alma görevlileri, fiili satın alma yetkilileridirve satıcıları seçip, alım şartlarının pazarlığını yaparlar.  Karar verenler, gerçekte hangi mamaüllerin hangi satıcılardan alınacağını kararlaştırırlar;  Yardımcı personel, satınalma merkezine doğru ve oradaki kişiler arasında bilgi akışını sağlayan sekreterler ve teknik personeldir.

17 Endüstriyel Alımları Etkileyen Faktörler Çevresel faktörler ; yasa, tüzük, yönetmelik, ekonomik şartlar, rekabet durumu, teknolojide gelişme Örgütsel faktörler ; amaçlar, satınalma politikası, kaynaklar, alım kısmının yapısı Kişilerarası ilişkiler ; işbirliği, anlaşmazlık, güç ilişkileri Bireysel faktörler ; yaş, eğitim düzeyi, mesleki pozisyon, kişilik, gelir Çevresel faktörler ; yasa, tüzük, yönetmelik, ekonomik şartlar, rekabet durumu, teknolojide gelişme Örgütsel faktörler ; amaçlar, satınalma politikası, kaynaklar, alım kısmının yapısı Kişilerarası ilişkiler ; işbirliği, anlaşmazlık, güç ilişkileri Bireysel faktörler ; yaş, eğitim düzeyi, mesleki pozisyon, kişilik, gelir

18 Endüstriyel Alım Kararı Tipleri: Yeni ( ilk ) satınalma ; Değiştirilmiş (gözden geçirilmiş) yeniden alım ; Doğrudan ( rutin ) yeniden alım. Endüstriyel Alım Kararı Tipleri: Yeni ( ilk ) satınalma ; Değiştirilmiş (gözden geçirilmiş) yeniden alım ; Doğrudan ( rutin ) yeniden alım.

19 Yeni ( ilk ) satınalma:  Bir örgütün yeni bir iş veya bir sorunu çözmek için bir maldan ilk kez satınalması durumudur.  Mamul spesifikasyonunu ve hayli bilgiyi gerektirir. Yeni ( ilk ) satınalma:  Bir örgütün yeni bir iş veya bir sorunu çözmek için bir maldan ilk kez satınalması durumudur.  Mamul spesifikasyonunu ve hayli bilgiyi gerektirir.

20 Değiştirilmiş (gözden geçirilmiş) yeniden alım:  Yeni alımın ikinci ve üçüncü kez tekrarlanması halinde, doğrudan tekrar alım (alımın aynen tekrarlanması)durumu yoksa, değiştirilmiş yeniden alım söz konusu olur.  Alıcı daha çabuk teslim, daha düşük fiyat veya değişik mamul kalite spesifikasyonu istiyor olabilir. Değiştirilmiş (gözden geçirilmiş) yeniden alım:  Yeni alımın ikinci ve üçüncü kez tekrarlanması halinde, doğrudan tekrar alım (alımın aynen tekrarlanması)durumu yoksa, değiştirilmiş yeniden alım söz konusu olur.  Alıcı daha çabuk teslim, daha düşük fiyat veya değişik mamul kalite spesifikasyonu istiyor olabilir.

21 Doğrudan ( rutin ) yeniden alım.  Alıcının, aynı mamullerin rutin olarak yaklaşık aynı satış şartlarında satınalması durumudur.  Alıcı önceki alımlardan ve satıcılardan memnundur ve otomatik olarak yeni sipariş vereceğinden fazla bilgiye de ihtiyacı yoktur. Doğrudan ( rutin ) yeniden alım.  Alıcının, aynı mamullerin rutin olarak yaklaşık aynı satış şartlarında satınalması durumudur.  Alıcı önceki alımlardan ve satıcılardan memnundur ve otomatik olarak yeni sipariş vereceğinden fazla bilgiye de ihtiyacı yoktur.

22 ENDÜSTRİYEL SATINALMA KARAR SÜRECİ 1.Bir problemin ortaya çıkması ( bir ihtiyacın duyulması ) ; 2.Ürün spesifikasyonunun belirlenmesi veya geliştirilmesi ; 3.Malların ve satıcıların bulunması ; 4.Malların spesifikasyona göre değerlendirilmesi ; 5.En uygun olanın seçimi ve siparişin verilmesi ; 6.Performansın değerlendirilmesi. 1.Bir problemin ortaya çıkması ( bir ihtiyacın duyulması ) ; 2.Ürün spesifikasyonunun belirlenmesi veya geliştirilmesi ; 3.Malların ve satıcıların bulunması ; 4.Malların spesifikasyona göre değerlendirilmesi ; 5.En uygun olanın seçimi ve siparişin verilmesi ; 6.Performansın değerlendirilmesi.

23 1.Bir problemin ortaya çıkması ( bir ihtiyacın duyulması) :  Örgütteki kimseler bir problemin veya ihtiyacın varlığını duyarlar.  Problem alımla ilgili kimselerden biri tarafından ortaya konulabileceği gibi, satış temsilcileri gibi alıcı örgüt dışındaki kaynakların uyarıcı etkisiyle de olabilir. 1.Bir problemin ortaya çıkması ( bir ihtiyacın duyulması) :  Örgütteki kimseler bir problemin veya ihtiyacın varlığını duyarlar.  Problem alımla ilgili kimselerden biri tarafından ortaya konulabileceği gibi, satış temsilcileri gibi alıcı örgüt dışındaki kaynakların uyarıcı etkisiyle de olabilir.

24 2.Ürün spesifikasyonunun belirlenmesi veya geliştirilmesi :  İlgililer problemin veya ihtiyacın ne olduğu ve karşılanması için neyin gerekli olduğunu belirlerler.  Bu aşamada kullanıcılar, teknik personel ve mühendisler gibi kararı etkileyenler, spesifikasyonun geliştirilmesi için bilgi sağlar ve tavsiyede bulunurlar.  İhtiyaçların değerlendirilmesi ve açıklanması sonunda mamul spesifikasyonu belirlenir. 2.Ürün spesifikasyonunun belirlenmesi veya geliştirilmesi :  İlgililer problemin veya ihtiyacın ne olduğu ve karşılanması için neyin gerekli olduğunu belirlerler.  Bu aşamada kullanıcılar, teknik personel ve mühendisler gibi kararı etkileyenler, spesifikasyonun geliştirilmesi için bilgi sağlar ve tavsiyede bulunurlar.  İhtiyaçların değerlendirilmesi ve açıklanması sonunda mamul spesifikasyonu belirlenir.

25 3.Malların ve satıcıların bulunması:  Problemi çözümlemek için gereken mamuller ve bunların kimlerden sağlanacağı araştırılır.  Şirket dosyalarının incelenmesi, ticari katologlar ve yayınların takibi, satıcılarla temas, bunlardan teklif isteme gibi yollardan mallar ve satıcılar bulunur. 3.Malların ve satıcıların bulunması:  Problemi çözümlemek için gereken mamuller ve bunların kimlerden sağlanacağı araştırılır.  Şirket dosyalarının incelenmesi, ticari katologlar ve yayınların takibi, satıcılarla temas, bunlardan teklif isteme gibi yollardan mallar ve satıcılar bulunur.

26 4.Malların spesifikasyona göre değerlendirilmesi:  Önceki aşamada belirlenen malların hangilerinin ikinci aşamada belirlenenmamul spesifikasyonunu karşıladığı değerlendirlir.  Çeşitli satıcılar fiyat, servis, teslim kolaylığı gibi kriterler yönünden değerlendirilir. 4.Malların spesifikasyona göre değerlendirilmesi:  Önceki aşamada belirlenen malların hangilerinin ikinci aşamada belirlenenmamul spesifikasyonunu karşıladığı değerlendirlir.  Çeşitli satıcılar fiyat, servis, teslim kolaylığı gibi kriterler yönünden değerlendirilir.

27 5.En uygun olanın seçimi ve siparişin verilmesi:  Dördüncü aşamadaki değerlendirmelere göre mamul seçimi ve kimlerden tedarik edileceği belirlenir.  Alı şartları, kredi durumu, teslim şartları ve metotları ile teknik yardım gibi konuların da ayrıntısına girilir. 5.En uygun olanın seçimi ve siparişin verilmesi:  Dördüncü aşamadaki değerlendirmelere göre mamul seçimi ve kimlerden tedarik edileceği belirlenir.  Alı şartları, kredi durumu, teslim şartları ve metotları ile teknik yardım gibi konuların da ayrıntısına girilir.

28 6.Performansın değerlendirilmesi:  Mamulün performansı önceden belirlenmiş olan spesifikasyonla kararlaştırılarak değerlendirilir.  Bu aşamada arz kaynağının performansı da değerlendirilir ve yetersiz bulunursa değerlendirilmesi istenir veya yeni bir arz kaynağı arayışına girilir.  Bu aşamadaki değerlendirme diğer aşamalar için ve gelecekteki alım kararları için geri bilgi akışının kaynağı olur. 6.Performansın değerlendirilmesi:  Mamulün performansı önceden belirlenmiş olan spesifikasyonla kararlaştırılarak değerlendirilir.  Bu aşamada arz kaynağının performansı da değerlendirilir ve yetersiz bulunursa değerlendirilmesi istenir veya yeni bir arz kaynağı arayışına girilir.  Bu aşamadaki değerlendirme diğer aşamalar için ve gelecekteki alım kararları için geri bilgi akışının kaynağı olur.

29  Altı aşamadan oluşan endüstriyel satınalma karar süreci yeni veya ilk satın alma durumu içindir.  Değiştirilmiş yeniden alım veya doğrudan yeniden alımlarda bu aşamaların bir kısmına gerek kalmaz.  Altı aşamadan oluşan endüstriyel satınalma karar süreci yeni veya ilk satın alma durumu içindir.  Değiştirilmiş yeniden alım veya doğrudan yeniden alımlarda bu aşamaların bir kısmına gerek kalmaz.

30 ULUSLARARASI PAZARLARIN BAZI GENEL ÖZELLİKLERİ  Uluslararası pazarlar, ülke sınırları dışındaki tüm pazarlardır.  Bu terim birbirinden çok farklı sayısız pazarı kapsar ve bu farklı pazarların herbirinin ayrı ele alınıp incelenesi gerekir;  Çünkü bir pazar için uygun olan mal ve pazarlama karması diğeri için uygun olmaz.  Uluslararası pazarlar, ülke sınırları dışındaki tüm pazarlardır.  Bu terim birbirinden çok farklı sayısız pazarı kapsar ve bu farklı pazarların herbirinin ayrı ele alınıp incelenesi gerekir;  Çünkü bir pazar için uygun olan mal ve pazarlama karması diğeri için uygun olmaz.

31 Uluslararası pazarların genel nitelikteki bazı özellikleri  Bu pazarlarda mal çeşitleri ve arz kaynakları fazladır  Rekabet çok şiddetlidir.  İç Pazar göre fiyatlar genellikle daha düşüktür.  İç pazara göre çok daha dinamik ve hızlı değişen karakterdedirler.  Kalite, ambalajlama ve standartlaşma önemlidir.  Bilgi toplama, pazarlama araştırması, yapmak oldukça masraflıdır  Dış pazarlarda politik ve kurumsal etkenler rol oynar.  Bu pazarlarda mal çeşitleri ve arz kaynakları fazladır  Rekabet çok şiddetlidir.  İç Pazar göre fiyatlar genellikle daha düşüktür.  İç pazara göre çok daha dinamik ve hızlı değişen karakterdedirler.  Kalite, ambalajlama ve standartlaşma önemlidir.  Bilgi toplama, pazarlama araştırması, yapmak oldukça masraflıdır  Dış pazarlarda politik ve kurumsal etkenler rol oynar.

32  Dış pazarlara açılmak güç olduğundan her devlet kendi işletmelerine yardımcı olur.  Genel olarak iş hayatına ilişkin çeşitli yasal düzenlemeler ile gümrük işlemleri ve prosedürleri ülkeden ülkeye değişir.  Uluslar arası pazarların iklimi, doğal kaynakları, fiziksel özellikleri, pazarlamada farklı mal çeşitlerini ve ambalajlamayı gerektirir.  Nüfusa, gelire ve bunların dağılımına ilişkin özellikleri ile yaşam biçimleri, yine farklı pazarlama karar ve stratejilerini gerektirir.  Her ülkenin ekonomik düzeyi ve yapısı farklıdır;bir ülkede lüks kabul edilen mallar diğerince ucuz sayılabilir.  Dış pazarlara açılmak güç olduğundan her devlet kendi işletmelerine yardımcı olur.  Genel olarak iş hayatına ilişkin çeşitli yasal düzenlemeler ile gümrük işlemleri ve prosedürleri ülkeden ülkeye değişir.  Uluslar arası pazarların iklimi, doğal kaynakları, fiziksel özellikleri, pazarlamada farklı mal çeşitlerini ve ambalajlamayı gerektirir.  Nüfusa, gelire ve bunların dağılımına ilişkin özellikleri ile yaşam biçimleri, yine farklı pazarlama karar ve stratejilerini gerektirir.  Her ülkenin ekonomik düzeyi ve yapısı farklıdır;bir ülkede lüks kabul edilen mallar diğerince ucuz sayılabilir.

33  Tüketici davranışları da oldukça farklıdır; alış- veriş, özellikle satınalma biçimleri farklılık gösterir.  Ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde küçük perakendeci kuruluşlar yaygındır ve az miktarda ve sık sık satınalma esastır.  Gelişmiş ülkelerde büyük mağazalar yaygındır. Uluslararası pazarlarda mal dizaynları, çeşitleri ve kaliteleri farklılıklar gösterir. Ayrıca, fiyatlandırma ve reklam uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeler oldukça farklıdır.  Girilmek istenen ülke pazarında yerel üreticilerin çeşitli biçimlerde ithalatı engelleme çabaları görülür.  Gümrük birlikleri ve ticaret blokları oluşmuştur: “Kuzey Amerika Serbest Anlaşması (NAFTA)”, “Avrupa Birliği (AB)” gibi.  Tüketici davranışları da oldukça farklıdır; alış- veriş, özellikle satınalma biçimleri farklılık gösterir.  Ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde küçük perakendeci kuruluşlar yaygındır ve az miktarda ve sık sık satınalma esastır.  Gelişmiş ülkelerde büyük mağazalar yaygındır. Uluslararası pazarlarda mal dizaynları, çeşitleri ve kaliteleri farklılıklar gösterir. Ayrıca, fiyatlandırma ve reklam uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeler oldukça farklıdır.  Girilmek istenen ülke pazarında yerel üreticilerin çeşitli biçimlerde ithalatı engelleme çabaları görülür.  Gümrük birlikleri ve ticaret blokları oluşmuştur: “Kuzey Amerika Serbest Anlaşması (NAFTA)”, “Avrupa Birliği (AB)” gibi.


"Endüstriyel Pazarlar ve Uluslararası Pazarlar. ENDÜSTRİYEL (ÖRGÜTSEL) PAZARLARIN ÖNEMİ VE BAŞLICA ÇEŞİTLERİ ENDÜSTRİYEL PAZARLAR  Endüstriyel pazarlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları