Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Reklamın Amaçları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Reklamın Amaçları."— Sunum transkripti:

1 Reklamın Amaçları

2 Özel ya da Alt Amaçlar Kişisel satış programını desteklemek,
Satışçıların ulaşamadığı kişilere ulaşmak, Aracılarla ilişkileri geliştirmek, Yeni bir pazara girmek ya da yeni bir tüketici grubunu çekmek, Yeni bir ürün/hizmet pazara sunmak, Endüstri dalının satışlarını geliştirmek, Önyargılara karşı durmak, İşletmenin saygınlığını sağlamak/artırmak. Özel ya da Alt Amaçlar

3 Örnek; Bir endüstriyel ürün reklamı amaçları
1. Doğrudan satışları arttırmak için: Umulan alıcıları ürünün dağıtımını yapan aracı kurumlara başvurmaya özendirmek, Özel satış koşullarını açıklamak, İşletmeye yeni aracılar kazandırmak, Umulan kişilerin (mimar, mühendis) ürünü ilgilendiren kişilere önermelerini sağlamak. Örnek; Bir endüstriyel ürün reklamı amaçları

4 Örnek; Bir endüstriyel ürün reklamı amaçları
2. Ürünü tanıtmak ve ilgi uyandırmak için: Umulan alıcılara ürünün niteliklerini duyurmak, Yeni ürünlerin varlığını bildirmek, Ürünün kullanımından sağlanacak yararları göstermek, Ürünü, rakip ürünlerle karşılaştırmak, Ürünün nasıl kullanılacağını göstermek, Umulan alıcılara, işletmenin teknik yeteneklerine, üretim olanaklarına ve sağladığı hizmetlere ilişkin bilgiler vermek, Ürünün nereden satın alınabileceğini açıklamak, Ürünün niteliklerindeki (fiyat, ambalaj, renk, vb.) değişiklikleri açıklamak, Yeni marka ismi yada simgesini açıklamak Örnek; Bir endüstriyel ürün reklamı amaçları

5 Bilgi verme İkna etme Hatırlatma Değer katma
Reklamın İşlevleri Bilgi verme İkna etme Hatırlatma Değer katma

6 Ürün veya hizmetin pazara sunulduğu ilk dönemlerde özellikle dikkat çekme, özellik ve kullanım bilgisi verme ve benzerlerinden ayırt etme amacıyla yapılan reklamlardır. Birincil (primer) talebi oluşturmak için de bilgi verme işlevi ön planda tutulur. Bilgi verme

7 Bilgi verme

8 Benzerleri arasında ürünün üstün özelliklerinin öne çıkarılması, kanıt göstererek, duygulara hitap ederek veya karşılaştırmalı ürünü reklam yaparak –ki ülkemizde bu uygulama yasalarla sınırlandırılmıştır- marka bağımlılığı yaratılması yoluyla tüketicilerin ikna edilmesi. İkna etme işlevinin kullanılması için ürünün piyasada tanınıyor olması yani primer talebin yaratılmış olması gerekir ki, markalar arasındaki rekabet oluşmuş olsun. İkna etme

9 İkna etme

10 Benimsenmiş markalara ait olumlu izlerin zaman zaman hatırlatılması yolu ile ikna işlevinin pekiştirilmesi yoluna gidilir. Hatırlatma İşlevi

11 Markaların değerlerini arttırma, üstün, seçkin gösterme, prestijli hale getirme
Değer katma işlevi


"Reklamın Amaçları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları