Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletme, üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ya da hizmet üretimi amacı güden üretim birimine denir. İşletmenin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletme, üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ya da hizmet üretimi amacı güden üretim birimine denir. İşletmenin."— Sunum transkripti:

1

2

3 İşletme, üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ya da hizmet üretimi amacı güden üretim birimine denir. İşletmenin genel olarak üç tane amacı bulunmaktadır: a) Kar elde etme: b) Topluma hizmet etme c) İşletmenin yaşamını devam ettirme

4 Üretim faktörlerinden bir olan sermaye, ekonomide daha önceden üretip, yeniden üretimde kullanılan mallar olarak tanımlanır. Muhasebe anlayışına göre ise işletmenin varlıklarını finanse eden öz ve yabancı kaynaklardır. İşletme dilinde sermaye ise işletme varlıklarının tümüdür.

5

6 İşletme sermayesi iki başlık altında incelenir. a) İşletme Sermayesi b) İşletmenin Sabit Sermayesi

7 a) İşletmenin devamlı olarak yapmakta olduğu faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu likit varlıklardır. Ticari mal buna örnek gösterilebilir. Bu tür likit varlıklara dönen varlıklar da denir.

8 Bina, arazi, makine vb. varlıklardan oluşur. Bunlar işletmenin maddi varlıkları olup birden çok üretim faaliyetlerini kapsar.sermaye üretim faktörlerinden biridir. Bu tür varlıklara duran varlıklar da denir.

9 Oldukça eskilere dayanan kurulması basit ve çok uygun olan bir işletme türüdür.İşletmenin faaliyetlerini yürüten ve sahibi olan tek kişidir.

10 Kurulması kolaydır. Kuruluş maliyeti düşüktür. Yetkiler, işletme sahibi olan kişide toplandığından dolayı müşteriler ve çalışanlar ile yakın ilişkiler kurabilir. Kar tek bir kişide toplanır. İşletme esnek bir yapıya sahiptir. Kurulması kolaydır. Kuruluş maliyeti düşüktür. Yetkiler, işletme sahibi olan kişide toplandığından dolayı müşteriler ve çalışanlar ile yakın ilişkiler kurabilir. Kar tek bir kişide toplanır. İşletme esnek bir yapıya sahiptir.

11 Büyümeleri sınırlıdır. Gelişmiş bir örgüt ve yardımcılarından yoksun kalır. İşletmenin devamı belirsizdir. Sektör içi rekabet gücü zayıftır. Büyümeleri sınırlıdır. Gelişmiş bir örgüt ve yardımcılarından yoksun kalır. İşletmenin devamı belirsizdir. Sektör içi rekabet gücü zayıftır.

12 Tüzel kişiliğe haiz olmak üzere ortakların belirli ekonomik menfaatleri ve özellikle meslek ve geçinmelerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım dayanışma ve kefalet sureti ile sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler belediyeler köyler cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişik sermayeli teşekkürlere kooperatif denir.

13 Demokratik yönetim ilkesi Maliyetine hizmet ilkesi Açık üyelik Sermaye ve sınırlı faiz ve üyelere geri ödeme ilkeleri Irksal, dinsel ve siyasal tarafsızlık ilkesi

14

15 Kooperatif işletmelerini, kişi işletmelerinden ayıran üç özelliği yazınız. Kooperatif işletme ve kişi işletmeleri arasındaki risk yönetimi farklılıkları nelerdir? İşletme sermayesinin, işletme açısından önemi nedir ?

16 Prof. Dr. Eyyüp Aktepe – Genel İşletme Doç. Dr. Mehmet Cıvan – Finasal Muhasebe


"İşletme, üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ya da hizmet üretimi amacı güden üretim birimine denir. İşletmenin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları