Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYET SİSTEMLERİ Prof. Dr. A.Vecdi CAN. Sistem: “aralarında herhangi bir şekil, ilişki veya bağımlılık bulunan bileşenlerin oluşturduğu bir bütün”...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYET SİSTEMLERİ Prof. Dr. A.Vecdi CAN. Sistem: “aralarında herhangi bir şekil, ilişki veya bağımlılık bulunan bileşenlerin oluşturduğu bir bütün”..."— Sunum transkripti:

1 MALİYET SİSTEMLERİ Prof. Dr. A.Vecdi CAN

2 Sistem: “aralarında herhangi bir şekil, ilişki veya bağımlılık bulunan bileşenlerin oluşturduğu bir bütün”... Muhasebe Sistemi: “muhasebe bilgilerinin geliştirilmesi ve bu bilgilerin karar vericilere iletilmesi amaçlarına yönelik olarak, işletme organizasyonu tarafından kullanılan personel, yönerge, araç ve kayıtlardan oluşur” Muhasebe Sisteminin Alt Sistemleri: 1. Finansal Muhasebe Sistemi 2. Maliyet Muhasebesi Sistemi 3. Yönetim Muhasebesi Sistemi

3 İŞLETME BİLGİ SİSTEMİ FİNANSALFİNANSAL OLMAYAN MUHASEBE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ MALİYET ÖLÇÜM SİSTEMİ MALİYET KAYIT SİSTEMİ

4 MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ: “üretimi ve satışı yapılan mamul ve hizmetlere ilişkin maliyetlerin saptanması, tanımlanması, ayrımlanması, kayıtlanması, ölçümlenmesi ve analizini mümkün kılan tüm gerekli unsurların oluşturduğu bir bütünü ifade eder” 1.Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi: “faaliyet sonuçlarının çıkartılması ve raporlanabilmesi amacıyla Finansal Muhasebe Sistemi için gerekli girdileri sağlayan bir bütünü oluşturur” 2.Maliyet Muhasebesi Ölçüm Sistemi: “maliyet hesaplama ve analizleri ile bir yandan yönetimin gereksindiği bilgileri sağlayan öte yandan da maliyet kayıt sistemi için gerekli girdileri sağlayan bütünü oluşturur”

5 MALİYET SİSTEMİNİN AMAÇLARI: Bilanço ve Gelir Tablosu (Stok değerlemesi ve Kar/Zararın hesaplanması) Planlama ve Bütçeleme Faaliyet/Maliyet Kontrolü Maliyet Analizleri Karar vericilere bilgi sağlama (alma, kiralama, üretme, satma, fiyatlama kararları)

6 MALİYET SİSTEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Rekabet Faaliyet Konusu Teknoloji Üretim Tipi ve Politikası Yönetsel Beklentiler Diğer

7 ÇIKTI Tam MaliyetTam Maliyet Normal MaliyetNormal Maliyet Değişken MaliyetDeğişken Maliyet Direkt MaliyetDirekt Maliyet ÇIKTI Tam MaliyetTam Maliyet Normal MaliyetNormal Maliyet Değişken MaliyetDeğişken Maliyet Direkt MaliyetDirekt Maliyet SÜREÇ Sipariş MaliyetlemeSipariş Maliyetleme Safha MaliyetlemeSafha Maliyetleme SÜREÇ Sipariş MaliyetlemeSipariş Maliyetleme Safha MaliyetlemeSafha Maliyetleme GERİ BESLEME GİRDİ Fiili MaliyetlerFiili Maliyetler Öngörü MaliyetlerÖngörü Maliyetler Tahmini Tahmini Standart Standart Hedef Hedef GİRDİ Fiili MaliyetlerFiili Maliyetler Öngörü MaliyetlerÖngörü Maliyetler Tahmini Tahmini Standart Standart Hedef Hedef MALİYET SİSTEMİNİN YAPISI Tam Maliyet Sipariş Maliyetleme Fiili Maliyetler ÖRNEK BİR MALİYET SİSTEMİ:

8 MALİYETLEME YÖNTEMLERİ 1 Saptanma Zamanına Göre Maliyetleme Yöntemleri (Amaca göre) 2 Saptanma Biçimine Göre Maliyetleme Yöntemleri (Üretim yöntemine göre) 3 Kapsamına Göre Maliyetleme Yöntemleri (Yüklenme biçimine göre) Sipariş Maliyetleme Yöntemi Safha Maliyetleme Yöntemi Fiili Maliyetleme Yöntemi Öngörü Maliyetleme Yöntemi:  Tahmini Maliyetleme Yöntemi  Standart Maliyetleme Yöntemi  Hedef Maliyetleme Yöntemi Tam Maliyetleme Yöntemi Normal Maliyetleme Yöntemi Değişken Maliyetleme Yöntemi Direkt Maliyetleme Yöntemi

9 1.Fiili Maliyetleme+Sipariş Maliyetleme+Tam Maliyetleme 2.Tahmini Maliyetleme+Sipariş Maliyetleme+Tam Maliyetleme 3.Standart Maliyetleme+Sipariş Maliyetleme+Tam Maliyetleme 4.Fiili Maliyetleme+Sipariş Maliyetleme+Değişken Maliyetleme 5.Tahmini Maliyetleme+Sipariş Maliyetleme+Değişken Maliyetleme 6.Standart Maliyetleme+Sipariş Maliyetleme+Değişken Maliyetleme 7.Fiili Maliyetleme+Safha Maliyetleme+Tam Maliyetleme 8.Tahmini Maliyetleme+Safha Maliyetleme+Tam Maliyetleme 9.Standart Maliyetleme+Safha Maliyetleme+Tam Maliyetleme 10.Fiili Maliyetleme+Safha Maliyetleme+Değişken Maliyetleme 11.Tahmini Maliyetleme+Safha Maliyetleme+Değişken Maliyetleme 12.Standart Maliyetleme+Safha Maliyetleme+Değişken Maliyetleme Maliyet Sistemi Kombinasyonları Kapsamına göreSaptanma biçimine göreSaptanma Zamanına göre

10 Saptanma Zamanına Göre Maliyetleme Yöntemleri (Amaca göre) Fiili Maliyetleme Yöntemi Öngörü Maliyetleme Yöntemi:  Tahmini Maliyetleme Yöntemi  Standart Maliyetleme Yöntemi  Hedef Maliyetleme Yöntemi

11 Fiili ve Öngörü Maliyet Yöntemlerinin Karşılaştırılması

12 OcakŞubatHaziran ZAMAN DMM DİM + GİM DÖN.MAL. + DBYMSM DYM - DSYMSM ÜMM + DBMSM SHMM - DSMSM SMM Ocak Dönemi FİİLİMALİYETLER Şubat Dönemi Mart Mart Dönemi Nisan Nisan Dönemi Nisan Dönemi Mayıs ÖNGÖRÜMALİYETLER DMM DİM + GİM DÖN.MAL. + DBYMSM DYM - DSYMSM ÜMM + DBMSM SHMM - DSMSM SMM DMM DİM + GİM DÖN.MAL. + DBYMSM DYM - DSYMSM ÜMM + DBMSM SHMM - DSMSM SMM Mayıs Dönemi Mayıs Dönemi DMM DİM + GİM DÖN.MAL. + DBYMSM DYM - DSYMSM ÜMM + DBMSM SHMM - DSMSM SMM DMM DİM + GİM DÖN.MAL. + DBYMSM DYM - DSYMSM ÜMM + DBMSM SHMM - DSMSM SMM BUGÜN

13 Saptanma Biçimine Göre Maliyetleme Yöntemleri (Üretim yöntemine göre) Sipariş Maliyetleme Yöntemi Safha Maliyetleme Yöntemi

14 OcakŞubatMart ZAMAN DMM + DİM + GİM = DÖN.MAL.= ÜMM +DBMSM= SHMM – DSMSM = SMM Ocak Dönemi Şubat Dönemi SİPARİŞ MALİYETLEME YÖNTEMİ Sipariş 01 DMM + DİM + GİM = DÖN. MAL. = ÜMM + DBMSM = SHMM – DSMSM = SMM Sipariş 02 DMM + DİM + GİM = DÖN. MAL. = ÜMM + DBMSM = SHMM – DSMSM = SMM Sipariş 03 Üretime BaşlamaÜretimi Tamamlama

15 OcakŞubatMart ZAMAN - DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM Ocak Dönemi Şubat Dönemi SAFHA MALİYETLEME YÖNTEMİ I.SAFHA ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM II.SAFHA ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM +DBMSM SHMM -DSMSM SMM III.SAFHA - DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM I.SAFHA ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM II.SAFHA ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM +DBMSM SHMM -DSMSM SMM III.SAFHA

16 Sipariş ve Safha Maliyet Sistemlerinin Karşılaştırılması

17 DMM DİM GİM Sipariş 100 TMMSMM Sipariş Maliyetleme Sipariş 101 Sipariş 102

18 Sipariş ve Safha Maliyet Sistemlerinin Karşılaştırılması DMM DİM GİM Sipariş 100 TMMSMM Safha A Safha B Safha C Safha Maliyetleme Sipariş Maliyetleme DMM DİM GİM Sipariş 101 Sipariş 102 TMMSMM

19 Kapsamına Göre Maliyetleme Yöntemleri (Yüklenme biçimine göre) Tam Maliyetleme Yöntemi Normal Maliyetleme Yöntemi Değişken Maliyetleme Yöntemi Direkt Maliyetleme Yöntemi

20 TAM MALİYET YÖNTEMİ Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İşçilik Giderleri Değişken Genel Üretim Giderleri Sabit Genel Üretim Giderleri ÜRETİM MALİYETİ

21 NORMAL MALİYET YÖNTEMİ Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İşçilik Giderleri Değişken Genel Üretim Giderleri Sabit Genel Üretim Giderleri ÜRETİM MALİYETİ KAPASİTE SAPMASI

22 DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMİ Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İşçilik Giderleri Değişken Genel Üretim Giderleri Sabit Genel Üretim Giderleri ÜRETİM MALİYETİ DÖNEM GİDERİ

23 DİREKT MALİYET YÖNTEMİ Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İşçilik Giderleri Değişken Genel Üretim Giderleri Sabit Genel Üretim Giderleri ÜRETİM MALİYETİ DÖNEM GİDERİ

24 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Üretim Maliyetleri Tam Maliyet Yöntemi Normal Maliyet Yöntemi Değişken Maliyet Yöntemi Direkt Maliyet Yöntemi Direkt Malzeme Maliyeti DMM Direkt İşçilik MaliyetiDİM Değişken Genel İmalat Maliyeti DEĞ.GİM - Sabit Genel İmalat Maliyeti SAB.GİM(%) SAB.GİM --

25 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Üretim Maliyetleri (TL) TamNormalDeğişkenDirekt DMM2.000 DİM3.000 +3.000 Değişken GİM 2.000 +2.000- Sabit GİM+ 3.000 +2.400 (%80) -- TOPLAM10.000 9.4007.0005.000 Üretim Miktarı / 1.000 adet Birim Maliyet 10,00 9,407,005,00

26 TEŞEKKÜRLER Sorularınız ? Prof. Dr. A.Vecdi CAN


"MALİYET SİSTEMLERİ Prof. Dr. A.Vecdi CAN. Sistem: “aralarında herhangi bir şekil, ilişki veya bağımlılık bulunan bileşenlerin oluşturduğu bir bütün”..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları