Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYET SİSTEMLERİ Prof. Dr. A.Vecdi CAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYET SİSTEMLERİ Prof. Dr. A.Vecdi CAN."— Sunum transkripti:

1 MALİYET SİSTEMLERİ Prof. Dr. A.Vecdi CAN

2 Sistem: “aralarında herhangi bir şekil, ilişki veya bağımlılık bulunan bileşenlerin oluşturduğu bir bütün”... Muhasebe Sistemi: “muhasebe bilgilerinin geliştirilmesi ve bu bilgilerin karar vericilere iletilmesi amaçlarına yönelik olarak, işletme organizasyonu tarafından kullanılan personel, yönerge, araç ve kayıtlardan oluşur” Muhasebe Sisteminin Alt Sistemleri: 1. Finansal Muhasebe Sistemi 2. Maliyet Muhasebesi Sistemi 3. Yönetim Muhasebesi Sistemi

3 İŞLETME BİLGİ SİSTEMİ FİNANSAL FİNANSAL OLMAYAN MUHASEBE MALİYET
MALİYET ÖLÇÜM SİSTEMİ MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ MALİYET KAYIT SİSTEMİ

4 MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ:
“üretimi ve satışı yapılan mamul ve hizmetlere ilişkin maliyetlerin saptanması, tanımlanması, ayrımlanması, kayıtlanması, ölçümlenmesi ve analizini mümkün kılan tüm gerekli unsurların oluşturduğu bir bütünü ifade eder” Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi: “faaliyet sonuçlarının çıkartılması ve raporlanabilmesi amacıyla Finansal Muhasebe Sistemi için gerekli girdileri sağlayan bir bütünü oluşturur” Maliyet Muhasebesi Ölçüm Sistemi: “maliyet hesaplama ve analizleri ile bir yandan yönetimin gereksindiği bilgileri sağlayan öte yandan da maliyet kayıt sistemi için gerekli girdileri sağlayan bütünü oluşturur”

5 MALİYET SİSTEMİNİN AMAÇLARI:
Bilanço ve Gelir Tablosu (Stok değerlemesi ve Kar/Zararın hesaplanması) Planlama ve Bütçeleme Faaliyet/Maliyet Kontrolü Maliyet Analizleri Karar vericilere bilgi sağlama (alma, kiralama, üretme, satma, fiyatlama kararları)

6 MALİYET SİSTEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER:
Rekabet Faaliyet Konusu Teknoloji Üretim Tipi ve Politikası Yönetsel Beklentiler Diğer

7 MALİYET SİSTEMİNİN YAPISI
SÜREÇ Sipariş Maliyetleme Safha Maliyetleme GİRDİ Fiili Maliyetler Öngörü Maliyetler Tahmini Standart Hedef ÇIKTI Tam Maliyet Normal Maliyet Değişken Maliyet Direkt Maliyet GERİ BESLEME ÖRNEK BİR MALİYET SİSTEMİ: Sipariş Maliyetleme Fiili Maliyetler Tam Maliyet

8 Maliyetleme Yöntemleri
MALİYETLEME YÖNTEMLERİ 1 Saptanma Zamanına Göre Maliyetleme Yöntemleri (Amaca göre) 2 Saptanma Biçimine Göre (Üretim yöntemine göre) 3 Kapsamına Göre (Yüklenme biçimine göre) Fiili Maliyetleme Yöntemi Öngörü Maliyetleme Yöntemi: Tahmini Maliyetleme Yöntemi  Standart Maliyetleme Yöntemi Hedef Maliyetleme Yöntemi Sipariş Maliyetleme Yöntemi Safha Maliyetleme Yöntemi Tam Maliyetleme Yöntemi Normal Maliyetleme Yöntemi Değişken Maliyetleme Yöntemi Direkt Maliyetleme Yöntemi

9 Maliyet Sistemi Kombinasyonları
1. Fiili Maliyetleme + Sipariş Maliyetleme Tam Maliyetleme 2. Tahmini Maliyetleme 3. Standart Maliyetleme 4. Değişken Maliyetleme 5. 6. 7. Safha Maliyetleme 8. 9. 10. 11. 12. Maliyet Sistemi Kombinasyonları Saptanma Zamanına göre Saptanma biçimine göre Kapsamına göre

10 Saptanma Zamanına Göre Maliyetleme Yöntemleri (Amaca göre)
Fiili Maliyetleme Yöntemi Öngörü Maliyetleme Yöntemi: Tahmini Maliyetleme Yöntemi  Standart Maliyetleme Yöntemi Hedef Maliyetleme Yöntemi

11 Fiili ve Öngörü Maliyet Yöntemlerinin Karşılaştırılması

12 FİİLİ MALİYETLER ÖNGÖRÜ MALİYETLER BUGÜN ZAMAN Ocak Şubat Mart Nisan
Mayıs Haziran Ocak Dönemi Şubat Dönemi Mart Dönemi Nisan Dönemi Mayıs Dönemi DMM DİM GİM DÖN.MAL. + DBYMSM DYM - DSYMSM ÜMM + DBMSM SHMM - DSMSM SMM DMM DİM GİM DÖN.MAL. + DBYMSM DYM - DSYMSM ÜMM + DBMSM SHMM - DSMSM SMM DMM DİM GİM DÖN.MAL. + DBYMSM DYM - DSYMSM ÜMM + DBMSM SHMM - DSMSM SMM DMM DİM GİM DÖN.MAL. + DBYMSM DYM - DSYMSM ÜMM + DBMSM SHMM - DSMSM SMM DMM DİM GİM DÖN.MAL. + DBYMSM DYM - DSYMSM ÜMM + DBMSM SHMM - DSMSM SMM FİİLİ MALİYETLER ÖNGÖRÜ MALİYETLER BUGÜN

13 Saptanma Biçimine Göre Maliyetleme Yöntemleri (Üretim yöntemine göre)
Sipariş Maliyetleme Yöntemi Safha Maliyetleme Yöntemi

14 SİPARİŞ MALİYETLEME YÖNTEMİ
Üretime Başlama Üretimi Tamamlama ZAMAN Ocak Şubat Mart Ocak Dönemi Şubat Dönemi DMM + DİM + GİM = DÖN.MAL.= ÜMM +DBMSM= SHMM – DSMSM = SMM Sipariş 01 DMM + DİM + GİM = DÖN. MAL. = ÜMM + DBMSM = SHMM – DSMSM = SMM Sipariş 02 DMM + DİM + GİM = DÖN. MAL. = ÜMM + DBMSM = SHMM – DSMSM = SMM Sipariş 03 SİPARİŞ MALİYETLEME YÖNTEMİ

15 SAFHA MALİYETLEME YÖNTEMİ
ZAMAN Ocak Şubat Mart Ocak Dönemi Şubat Dönemi I.SAFHA II.SAFHA III.SAFHA I.SAFHA II.SAFHA III.SAFHA - DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM +DBMSM SHMM -DSMSM SMM - DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM +DBMSM SHMM -DSMSM SMM SAFHA MALİYETLEME YÖNTEMİ

16 Sipariş ve Safha Maliyet Sistemlerinin Karşılaştırılması

17 Sipariş ve Safha Maliyet Sistemlerinin Karşılaştırılması
DMM DİM GİM Sipariş Maliyetleme Sipariş 101 TMM SMM Sipariş 102

18 Sipariş ve Safha Maliyet Sistemlerinin Karşılaştırılması
DMM DİM GİM Sipariş Maliyetleme Sipariş 101 TMM SMM Sipariş 102 Safha A DMM DİM GİM Safha Maliyetleme Safha B Safha C TMM SMM

19 Kapsamına Göre Maliyetleme Yöntemleri (Yüklenme biçimine göre)
Tam Maliyetleme Yöntemi Normal Maliyetleme Yöntemi Değişken Maliyetleme Yöntemi Direkt Maliyetleme Yöntemi

20 TAM MALİYET YÖNTEMİ Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
ÜRETİM MALİYETİ Direkt İşçilik Giderleri Değişken Genel Üretim Giderleri Sabit Genel Üretim Giderleri

21 NORMAL MALİYET YÖNTEMİ
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri ÜRETİM MALİYETİ Direkt İşçilik Giderleri Değişken Genel Üretim Giderleri KAPASİTE SAPMASI Sabit Genel Üretim Giderleri

22 DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMİ
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri ÜRETİM MALİYETİ Direkt İşçilik Giderleri Değişken Genel Üretim Giderleri DÖNEM GİDERİ Sabit Genel Üretim Giderleri

23 DİREKT MALİYET YÖNTEMİ
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri ÜRETİM MALİYETİ Direkt İşçilik Giderleri Değişken Genel Üretim Giderleri DÖNEM GİDERİ Sabit Genel Üretim Giderleri

24 MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Direkt Malzeme Maliyeti Direkt İşçilik Maliyeti
KAPSAMINA GÖRE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Üretim Maliyetleri Tam Maliyet Yöntemi Normal Maliyet Yöntemi Değişken Direkt Maliyet Yöntemi Direkt Malzeme Maliyeti DMM Direkt İşçilik Maliyeti DİM Genel İmalat Maliyeti DEĞ.GİM - Sabit SAB.GİM (%) SAB.GİM

25 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ
KAPSAMINA GÖRE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Üretim Maliyetleri (TL) Tam Normal Değişken Direkt DMM 2.000 DİM 3.000 +3.000 Değişken GİM +2.000 - Sabit GİM +2.400 (%80) TOPLAM 10.000 9.400 7.000 5.000 Üretim Miktarı / adet Birim Maliyet 10,00 9,40 7,00 5,00

26 TEŞEKKÜRLER Sorularınız ? Prof. Dr. A.Vecdi CAN


"MALİYET SİSTEMLERİ Prof. Dr. A.Vecdi CAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları