Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞERLER EĞİTİMİ 2015-2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞERLER EĞİTİMİ 2015-2016."— Sunum transkripti:

1 DEĞERLER EĞİTİMİ

2 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ ?

3

4 NEREYE GİDİYORUZ ?

5

6 ASIL SUÇLU KİM?

7

8

9 YA KAYBETTİKLERİMİZ ???

10 Sevgi Dostluk Saygı DEĞERLERİMİZ Hoşgörü Yardımlaşma Merhamet Adalet Dürüstlük

11 YASAL DAYANAKLAR:

12 18. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KARARLARI
20. “Sanat İnsanı Yetiştirme Projesi” ve “Değerler ve Eğitimi Projesi” hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. 30. Öğretim programlarında, değerler eğitiminde değer aktarımı yerine ulusal ve evrensel değerler birlikte düşünülerek farkındalık kazandıracak yaklaşımlara öncelik verilmelidir. 31. Değerin bir tercih olduğu ve toplumların benzer tercihlere sahip kişilerden oluştuğu vurgulanarak öğretmenlere değer eğitimi bilinci kazandırılmalıdır. 32. Öğretmen yetiştiren tüm programlara değerler eğitimine yönelik bir ders konulmalı ve sistemdeki öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarında değerler eğitimine yer Verilmelidir. 33. Ortak değerlerin vurgulanması ve değer farklılıklarının zenginlik olduğu bilincinin kazandırılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

13 34. Tüm eğitim-öğretim kademelerinde değerler eğitimine yönelik, STK’larla iş birliği yapılarak alan öğretmenlerinin ortak kullanabileceği program ve materyal geliştirilmelidir. 35. Değerler eğitimine, okul öncesinden başlayarak yaygın eğitim dâhil olmak üzere eğitim öğretimin her kademesinde, tüm dersler ve okul kültürü içerisinde yer verilmeli ve bu konuda öğretmen, yönetici, öğrenci, aile ve çevre ile iş birliğine gidilmeli, farkındalık oluşturulması için kitle iletişim araçlarından faydalanılması amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 36. Ödüllendirme kriterlerinde, değerler eğitimi açısından örnek davranışlar sergileyen öğrencilere yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 37. Medya ve değerler eğitimi ilişkisi konusunda farkındalık kazandırmaya yönelik araştırma ve eğitim çalışmalarına önem verilmeli; bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

14 MİLLİ EGİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
İLK DERS GENELGESİ T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konu : İlk Ders GENELGE(2010/.53) Bunun için; okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde görevli öğretmenlerimiz, rehber öğretmenler ile eğitim yöneticilerimizin rehberliği ve desteğiyle ders içi ve ders dışında, Ek' te yer alan örnek etkinliklerden de yararlanarak değerler eğitimine yönelik faaliyetler gerçekleştireceklerdir. Ayrıca bu konuda gönüllü ve istekli okullarımızda öğretim yılı boyunca "Değerler Eğitimi " konusunda zümre öğretmenler kararı ile hazırlayacakları etkinlikleri uygulayabileceklerdir

15 Mevlana Mesnevisinde “Değer Nedir?” diye sorar ve cevaplar:
“Buğday ve un değerlidir. Asıl amaç ve ürün olan ekmek daha değerlidir. En değerli nedir? Tohumun ekmeğe dönüşmesine şükreden insan daha değerlidir.

16 DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR?
Değerler Eğitimi, “Değerleri öğretmek için açık bir girişim” olarak tanımlanabilir.

17 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Anne, babalar ve eğitimciler olarak sormamız gereken soruların başında şunlar gelir: İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu? Biz her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi?

18 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Televizyonlarda bu kadar şiddet içerikli programı seyrederken barışçı olabilecekler mi? Biz aşırı korumacı ve müdahaleci davranırken onların özgüvenleri gelişecek mi? Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi?

19 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak mı düşünülmeli? Temel insanî değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonları arasında değil mi? Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine rehber olabiliyor mu?

20 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Yükselen şiddet eğilimleri,   Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık),  Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme,

21 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
İş ahlâkında düşüş,   Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma,   Kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı ve intihar) artış vb.

22 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Değişen ve gelişen dünya ile beraber televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar ve reklamlar aracılığıyla bütün dünya, artık çocuklarımızın sosyal çevresi olmuştur.

23 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim içinde olan değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan çocuklar için değer aktarımı çok daha önemli bir hâle gelmiştir. Ortak değerler oluşturamayan bir toplumun bütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir.

24 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken gönüllerini de sevgiyle donatıp onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri için okullarımızda Değerler Eğitimi çalışması yapmamız gerektiğine inandık.

25 DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ AMAÇLARI
Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek. Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak.

26 DÜNYADA “DEĞERLER EĞİTİMİ”
Değerler Eğitimi, Yasayan Değerler Eğitim Programı (YDEP) adı altında 1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. yıl dönümü kutlamaları için Brahma Kumar is`in hazırladığı uluslararası bir proje olarak uygulanmaya başlanmıştır.

27 DÜNYADA “DEĞERLER EĞİTİMİ”
UNESCO tarafından desteklenen bu eğitim, tüm dünya eğitimcilerinin ortak olduğu "Yaşayan Değerler Eğitimi" adlı bir eğitimdir. Demokrasi, adalet, özgürlük gibi evrensel değerlerin öğrencilere kazandırılmasında telkin yolu değil, ‘etkinlik temelli’ yaklaşımlar yaygın olarak kullanılmıştır. Ayrıca değerler eğitimine yönelik farklı yaş grubundaki öğrenci ve öğretmenler için materyaller geliştirilmiştir.

28 DÜNYADA “DEĞERLER EĞİTİMİ”
“Daha iyi bir dünya için değerlerimizi paylaşalım” isimli bu proje; iş birliği, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, sevgi, alçakgönüllülük, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü, birlik olarak 12 evrensel değere odaklanmıştır. YDEP, Mart 2000'de 64 ülkede 1800 okulda uygulanmaktaydı.

29 DEĞERLER EĞİTİMİ NASIL UYGULANACAK?
Değerler eğitimi belirli bir süreyle sınırlandırılamaz. Amaç, çocukların yıl boyunca bu değerleri içselleştirmesidir. Bu konuda velilerimizin katkı ve desteklerini önemsiyoruz. Belirlenen değerlerin kazandırılmasına, sonraki eğitim-öğretim yıllarında da, gelişimsel süreçler dikkate alınarak devam edilecektir. Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin etkisi düşünülerek çocukların aktif oldukları etkinlikler yoluyla değerleri özümsemeleri sağlanacaktır.

30 DEĞERLER EĞİTİMİNİ NASIL VERMELİYİZ?
Program, birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir: (1)     Sınıf İçi Etkinlikler, (2)    Okul İçi Etkinlikler, (3)    Aileye Yönelik Etkinlikler.

31 Okulun seçilen değeri destekleyecek görsel malzemelerle donatılması,
OKUL ETKİNLİKLERİ       Okulun seçilen değeri destekleyecek görsel malzemelerle donatılması, (Okullarda bir pano sadece Değerler Eğitimi için ayrılıp düzenlenmelidir.)      Okulda bulunan kulüplere ve ders dışı çalışmalara etkinlik önerileri hazırlanması ve bunların uygulanmasına liderlik edilmesi,

32 OKUL ETKİNLİKLERİ Her değerin başlangıcında görevli öğretmen ve öğrenciler tarafından bütün okula o değerle ilgili tanıtım sunumu yapılması. Okul personelinin değerlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi, Çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesi,  Duvar gazeteleri, broşürler ve benzeri basılı materyaller hazırlanması,

33 Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi.
OKUL ETKİNLİKLERİ Çocukların özdeşim kurabilecekleri ve örnek alabilecekleri tanınmış kişilerin okulda konuk edilmesi,   Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi. (Özellikle ortaöğretim öğrencileri projeyi kendileri bulup uygulamalı)

34 SINIF ETKİNLİKLERİ Bu etkinlikler, temelde öğretmen görevlerini desteklemeye dönüktür. Ders programlarının içine yedirilmiş bu etkinlikler, öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslıdır. Etkinlikler sınıf rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenleri veya özel alan bilgisi gerektiren branş öğretmenleri tarafından uygulanır. Her sınıf bir pano düzenlemeli.

35 AİLEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER
Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması, okul-aile işbirliği sayesinde mümkün olacaktır. Değerler eğitimine aileleri de dâhil etmek için Veli mektuplarıyla ailelere bilgi verilecek, okul web sitelerinde ve sınıf toplantılarında değerler eğitimi konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

36 AİLE EĞİTİMLERİ ÖNEMLİ
Ailelere değerler eğitiminin önemi kavratılmalı. İkna çalışmaları yapılmalı. Karakteri sağlam, değerleri özümsemiş bireylerin akademik başarıyı da yakalayacakları önemle vurgulanmalı. Veliye sonuç gösterilmeli,somut örnekler verilmeli. Değerler Eğitim uygulamaları öğrencilerde dış disiplin yerine iç disiplinin geliştirecek ve akademik başarıya da doğrudan etki edecektir. Tek kanatlı kuş uçamaz.

37 DEĞERLENDİRME Değerlerle ilgili ARGE birimi tarafından hazırlanan ön test ve son testler , öğrencilere (örneklem grup) uygulanacaktır. Ayrıca gözlem ve görüşme gibi yöntemlerle de değerlendirme yapılabilecektir. Okullardan gelecek raporlar ARGE birimi tarafından değerlendirilecektir.

38 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Okulun Web sayfalarında “Değerler Eğitimi” ile ilgili çalışmalar ve duyuruların yayınlanması, Öğretmenler odasında değerlerimiz ve değerler eğitimi ile ilgili kitap, dergi vb. kaynakların bulunduğu bir kitaplık oluşturulması. Teneffüslerde müzik dinletisi yapılması, Sevgi değeri işlenirken sevginin farklı yönleri ve çeşitleri(insan, hayvan,tabiat, vatan sevgisi vb.) hakkında bilgiler veren çalışmalar yapılması.

39 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
İlköğretim 1.kademe ve anasınıflarında sınıf içinde “sevgi” içerikli panolar hazırlama ve bunların yenilenmesi, “Sevgi” içerikli kitaplardan oluşan listelerin okul panolarında sergilenmesi, Rehberlik dersinde sevgi konulu sınıf etkinliklerinin uygulanması,(Her değer için 2 etkinlik)

40 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Velilere Değerler eğitimi tanıtılması ve “sevgi” konulu seminer düzenlenmesi(sınıflar bazında), Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Mevlana ile ilgili çalışmalar yapılması(sunu, pano, yarışma vb.) gösterilmesi, Sevgi konulu şiir/ kompozisyon yazma çalışması yapılması, Sevgi konulu resim, afiş, poster çalışması yapılması Yarışmalar düzenlenmesi

41 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Sevgi konulu şarkıların öğretilmesi (ilköğretim ve okulöncesi) Sevgi konulu eğitici, etkili şiir veya öykülerin sınıflarda okunup yorumlanması. Sevgi konulu drama çalışmaları yapılması(okulöncesi ve ilköğretimlerde)

42 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Konu ile ilgili resim sergisi düzenlenmesi, Doğa sevgisi ile ilgili bir okul etkinliği planlanıp uygulanması (çevre gezisi, ağaç veya çiçek dikimi vs.) Huzurevi ziyaretleri.

43 etkinliklere uygun branş derslerinde,
Elimiz Taşın Altında… Değerlerle ilgili etkinlikler; rehberlik ve serbest zaman etkinlik saatlerinde, etkinliklere uygun branş derslerinde, kulüp çalışmalarında ve ders dışı çalışmalarda ilgili öğretmen tarafından yürütülecektir. Bütün branş öğretmenleri ele alınan değere derslerinde muhakkak 3-5 dakika da olsa değinecek, öğrencilerle ilgili sorunlara yaklaşırken de seçilen değeri vurgulayacaktır.

44 "Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse
Michelangelo’nun resim yaptığı , Beethoven’in beste yaptığı veya Shakespear’in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki herkes durup burada dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş desin." Marthin Luther KİNG

45 OKUL ÇALIŞMALARIMIZ: 1-SEVGİ 2-SAYGI 3-ÖZGÜVEN 4-SORUMLULUK
5-HOŞGÖRÜ ve İYİLİK 6-TEMİZLİK 7-YARDIMLAŞMA ve DUYARLILIK

46 ÖDÜLLENDİRME Okul Ödül Komisyonu *Okul Müdürü *Müdür Yardımcısı
*Rehber Öğretmen *İki Öğretmen *Veli Temsilcisi *Bir Öğrenci

47

48 Örnek kasım ayı planı

49 Yararlanılacak Kaynak ve Kişiler
AYLAR DEĞERLER ALT DEĞERLER ETKİNLİK ADI SORUMLU SINIFLAR OKUL (*) AİLE (**) Yararlanılacak Kaynak ve Kişiler KASIM SEVGİ 1. İnsan sevgisi 2. Doğa ve hayvan sevgisi 3. Ülke ve bayrak sevgisi *Seni Seviyoruz *Doğamı Seviyorum *3/A *1/A *4/F *2F *3/İ *1/H *4/S *2/Ö *4/A *1/N 1-Değerler Eğitimi Toplantısının yapılması 2-Değerler eğitimi komisyonunun oluşturulması 3-Değerler Eğitimi Okul Yıllık Çalışma Planının hazırlanması. 4-Okul içinde sevgi değerlerini işleyen pano oluşturulması. 5-Sevgi konulu resim sergisi düzenlenmesi 6-Duvar gazetesi dergi broşür hazırlanması. 7-Konu ile ilgili öğrencilerin yaş seviyesine uygun kısa filmlerin izletilmesi. 8-Aile bilgilendirme mektupları. 9-Ailelere yönelik broşür bülten hazırlanması. Aile eğitimlerinin yapılması Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması Olumlu tutum sergileyen örnek öğrenci velilerine Veli Gurur Mektubunun gönderilmesi (Yıl Boyunca) • İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri • Okul İdaresi • Okul Öğretmenleri  • Okul çalışanları • Okul Aile Birlikleri  • Kültür Müdürlüğü • Emniyet Müdürlüğü • Yerel Yönetimler • Yazılı ve görsel basın

50


"DEĞERLER EĞİTİMİ 2015-2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları