Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri"— Sunum transkripti:

1 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
Hafta 5 – Bilişim Sistemleri Türleri

2 Entegre Bilişim Sistemleri
Bütün örgütsel sistemleri işletme amaçları doğrultusunda ortak yönetmek çok güçtür Örgütler büyüdükçe ve değişik firmaları satın aldıkça, birbiriyle uyumsuz ve ilgisiz sistemlerin sayısı örgüt içerisinde hızla artar Bir çözüm organizasyon geneli uygulamalar kullanmaktır Organizasyon geneli uygulamalar fonksiyonlar arası geçiş yapabilen tüm işletmeyi ve yönetim kademelerini içeren yazılımlardır İşletmenin daha verimli çalışmasını, faaliyetlerin ve sistemlerin entegre olmasını sağlar esneklik ve koordinasyonu arttırırlar Organizasyonel sistemler, Tedarik zinciri yönetim sistemleri, müşteri ilişkileri yönetim sistemleri ve bilgi yönetim sistemleri olarak dört adettirler

3 Entegre Bilişim Sistemleri
Dört temel entegre bilişim sisteminden söz edilebilir. Kurumsal sistemler Tedarik zinciri yönetimi sistemi Müşteri ilişkileri yönetimi sistemi Bilgi yönetimi sistemi

4 Entegre Bilişim Sistemleri

5 Kurumsal Sistemler (ES)
Örgütsel kaynak planlaması sistemleri (ERP) olarak da bilinirler Üretim, finans, muhasebe, satış, pazarlama, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını birleştiren tek bir yazılımdır Değişik işletme birimlerindeki parçalanmış veri bir tek veri tabanına depolanır Dünyada en çok tanınan ERP SAP’dir.

6 Kurumsal Sistemler (ES)
Kurumsal sistemler aşağıda sıralanan işlemlerin gerçekleşmesini sağlar. Günlük faaliyetlerin koordinasyonunu Müşteri siparişlerine etkili cevap verebilmeyi (üretim, stok) Yönetimde karar vermeyi etkinleştirmek için değerli enformasyonu sağlamayı

7 Tedarik Zinciri Yönetim Sistemleri
Firmaların tedarikçileri ile ilişkilerini düzenleyen sistemlerdir Mal ve hizmet alışverişini, stok seviyelerini, ürün ve hizmetlerin teslimatı gibi bilgilerin paylaşımını gerçekleştirir İstenilen zaman, miktar ve en düşük maliyetle ürünlerin, hammaddenin tedarikçilerden, firmaya, müşterilere ulaştırılmasını sağlamak asıldır

8 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemi
Müşterilerle ilişkilerin yönetimi sağlayan sistemlerdir Müşteri elde tutma, müşteri tatmini, satış, pazarlama, geliri optimize etme gibi faaliyetlere yardımcı olur

9 Bilgi Yönetimi Sistemleri
Firmalar ürünleri geliştirme, tasarlama, üretme ve teslim etme sürecinde ne kadar fazla ve kaliteli bilgiye sahip olurlarsa, o kadar iyi performans gösterirler Firma bilgisi stratejik bir araçtır ve kaynaktır KMS firma içerisindeki bilgiyi toparlar, derler, düzenler ve erişimine ve paylaşımına imkan verir

10 E-İş, E-Ticaret ve E-Devlet
Bahsedilen bu teknolojiler ve sistemler firmaların müşterileri, tedarikçileri ve devletle olan ilişkilerini kökten değiştirmiştir E-İş işletmedeki ana iş süreçlerini dijital teknoloji ve Internet yardımı ile yapmaktır E-İş, E-Ticareti de içerir E-Ticaret malların ve hizmetlerin alım ve satımını Internet üzerinden yapmaktır

11 E-İş, E-Ticaret ve E-Devlet
E-İşte kullanılan teknolojiler kamu sektörüne de önemli değişimler getirmiştir E-Devlet Internet ve diğer ağ teknolojilerini kullanarak devlet ve diğer kamu kuruluşlarının vatandaşlar, firmalar ve diğer kamu kuruluşları ile ilişkilerini dijital olarak gerçekleştirmesidir E-Devlet vatandaşla devlet ilişkisini kökten değiştirmiş ve vatandaşı kuvvetlendirmiştir

12 İşbirliği İşbirliği diğer insanlarla çalışarak paylaşılan ve açık hedeflere ulaşma sürecidir İşbirliği kısa vadeli veya uzun vadeli olabilir, bir veya birkaç kimse arasında olabilir İşbirliğinin öneminin artmasının nedenleri İşin doğasındaki değişmeler Profesyonel işin artması İşletmenin değişen örgütlenmesi İşletmenin kapsamının ve faaliyet alanının değişmesi Yenilikçilik gereksiniminin artması ve ekip çalışmasına vurgu İş ve çalışma kültürünün oluşması

13 İşbirliğinin Faydaları
Artan üretkenlik Artan kalite Artan yenilikçilik İyileşen müşteri hizmetleri Üstün satış büyümesi ve finansal performans

14 İşbirliğinin Gerekleri

15 İşbirliği İçin Bilişim Araçları
Elektronik posta anında mesajlaşma Sosyal ağlar – MySpace, Facebook, Likedin Wikiler – Wikipedia, Şirket Wiki’leri – Intel Sanal Dünyalar – Avatarlarıyla gerçek kişiler sanal alemlerde temsil ediliyorlar, toplanıp, etkileşime giriyorlar ve paylaşıyorlar Internet tabanlı işbirliği siteleri – Internet tabanlı ses ve görüntü sistemleri, skype, Google uygulamaları, Lotus Notes

16 İşbirliği ve Ekip Çalışması Sistemleri
İşbirliği teknolojilerinin iki boyutu Mekan – Uzak veya yanyana Zaman – Senkron veya Asenkron Altı adımda yazılım araçlarını değerlendirme İşletmenizin işbirliği zorlukları nelerdir? Mevcut olan çözümler nelerdir? Mevcut ürünlerin maliyet ve faydalarını analiz edin Uygulamaların güvenlik risklerini değerlendirin Uygulama ve eğitim konularında kullanıcılara danışın Ürün satıcılarını değerlendirin

17 İşbirliği ve Ekip Çalışması Sistemleri
Zaman ve Mekan İşbirliği Matrisi

18 İşletmelerde Enformasyon Sistemleri İşlevi
Enformasyon sistemleri bölümü Enformasyon teknolojisi hizmetleri için biçimsel organizasyon birimi Genellikle enformasyon sistemleri üst yöneticisi tarafından (CIO) yönetilir. Diğer pozisyonlar Güvenlik üst yöneticisi (CSO), Bilgi yönetimi üst yöneticisi(CKO), mahremiyet yönetimi üst yöneticisi (CPO) Programcılar Sistem analistleri Enformasyon sistemleri yöneticileri

19 İşletmelerde Enformasyon Sistemleri İşlevi
Son kullanıcılar Uygulamaların geliştirildiği bölümlerin temsilcileridir. Enformasyon sistemlerini tasarlama ve geliştirmede önemi giderek artmaktadır ET Yönetişimi: Örgütte kullanılmasına yönelik strateji ve ilkeler Karar Hakları Sorumluluklar (hesap verilebilirlik) Enformasyon sistemlerinin organizasyonu Merkezileşme, merkezileşmeme vb.


"İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları