Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL TEPKİMELER İÇİNDEKİLER; 1)Fiziksel Olaylar 2)Kimyasal Tepkimeler 3)Analiz Tepkimeleri 4)Yer Değiştirme Tepkimeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL TEPKİMELER İÇİNDEKİLER; 1)Fiziksel Olaylar 2)Kimyasal Tepkimeler 3)Analiz Tepkimeleri 4)Yer Değiştirme Tepkimeleri."— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL TEPKİMELER İÇİNDEKİLER; 1)Fiziksel Olaylar 2)Kimyasal Tepkimeler 3)Analiz Tepkimeleri 4)Yer Değiştirme Tepkimeleri

2 FİZİKSEL VE KİMYASAL OLAYLAR  Maddenin şekil, yo ğ unluk, çözünürlük, genleşme, erime ve kaynama noktaları, sıvı, katı ya da gaz hâlde olması gibi özellikleri maddenin fiziksel özellikleridir. Maddenin bu özelliklerinde görülen de ğ işimlere fiziksel de ğ işim veya fiziksel olay adı maddenin iç yapısı, bileşimi, başka maddeye dönüşebilmesi gibi özelliklere kimyasal özellikler denir.

3 K İ MYASAL OLAYLAR Kimyasal de ğ işmelere ya da kimyasal tepkimelere kimyasal reaksiyonlar da denir.Kimyasal tepkime sırasında de ğ işim geçiren maddelere reaksiyona girenler, yeni oluşan maddelere de reaksiyondan çıkanlar ya da ürünler adı verilir. Demirin paslanması sırasında havadaki oksijenle demir birleşerek demir oksit denilen pası oluşturur.

4

5 Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri: Bir bileşik kendini oluşturan daha basit maddelere ayrışıyorsa, buna analiz (ayrışma) tepkimesi adı verilir. Örnek; suyun ve potasyum kloratın (KClO3) ayrışması: 2 H2O ---->2 H2 + O2 KClO3----> KCl + 3/2O2

6

7 Yer De ğ iştirme Tepkimeleri: Bir element ve bir bileşik arasında ya da iki farklı bileşik arasında oluşan tepkimelerde, atomlar birbiriyle yer de ğ iştirip yeni bileşikler oluşturabilir. Bu tip tepkimelere yer de ğ iştirme tepkimesi adı verilir. Örne ğ in magnezyum ile çinko oksit tepkimeye girdi ğ inde magnezyum oksit ve çinko oluşur. Mg + ZnO ----> MgO + Zn Tepkime denkleminde de görüldü ğ ü gibi elementler yer de ğ iştirerek yeni bileşikler oluşturur.

8

9 ~SORULAR~ 1)Hangisi fiziksel de ğ işim de ğ ildir ? A) Ka ğ ıdın yırtılması B) Evin yanması C) Kasırga ile a ğ acın yapra ğ ının düşmesi D) Geminin yelkeninin kasırga sonucu uçması

10 ~SORULAR~ 2)

11 ~SORULAR~ 3)

12 4.

13 5.Aşa ğ ıdaki şıklarda fiziksel olaylarla ilgili verilen örneklerden hangisi yanlıştır? A)Buzun erimesi B)Ka ğ ıdın yırtılması C)Kömürün yanması D)Suyun donması

14 HAZIRLAYAN = S İ NEM UÇAR KONU = K İ MYASAL TEPK İ MELER DERS = B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ VE YAZILIM


"KİMYASAL TEPKİMELER İÇİNDEKİLER; 1)Fiziksel Olaylar 2)Kimyasal Tepkimeler 3)Analiz Tepkimeleri 4)Yer Değiştirme Tepkimeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları