Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Engin Şenel 1, Ayşe Serap Karadağ 2, Hakan Turan 3, Rafet Koca 4, Ayşe Kavak 5, Emre Demir 6 1 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Engin Şenel 1, Ayşe Serap Karadağ 2, Hakan Turan 3, Rafet Koca 4, Ayşe Kavak 5, Emre Demir 6 1 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar."— Sunum transkripti:

1 Engin Şenel 1, Ayşe Serap Karadağ 2, Hakan Turan 3, Rafet Koca 4, Ayşe Kavak 5, Emre Demir 6 1 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Çorum 2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul 3 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Düzce 4 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Zonguldak 5 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul 6 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Çorum XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu

2  Sağlık hizmetlerinin ulaştırılamadığı alanlar  Bilişim teknolojileri kullanarak tıbbi bilgi ve hizmetlerin iletilmesi ya da uygulanması  1950’ler – Nebraska Projesi (Psikiyatri)  1960’lar – NASA (Dermatoloji)

3  Teletıp teknolojisinin dermatolojide kullanımı  Geleneksel (yüz yüze) hasta muayenesi yok  Uzak mesafe  Klinik bilgi, sayısal fotoğraf/video transferi  Tanı  Konsültasyon  Tedavi

4  Depola ve gönder (Store and forward)  Gerçek zamanlı (Real-time)

5

6 Depola ve Gönder YöntemiGerçek Zamanlı (Video Konferans) Yöntemi Eş zamanlı hareket etme zorunluluğu yokturEşzamanlı etkileşimli konsültasyona imkân tanır Tanı ve tedavi planlama açısından ucuz ve etkilidir Maliyeti yüksek bir tekniktir Yeni soru ve cevap şansı genellikle yoktur Hasta, konsültan ve uzman arasında üçlü etkileşime izin verir Yüksek görüntü kalitesiDaha düşük ama akıcı görüntü Basit bilgisayar sistemi ve dial-up bağlantı bile yeterli Daha geniş ekipman ve hızlı internet bağlantısı Pratisyen eğitimine katkısı nispeten azPratisyen eğitim için faydalı Konsültasyon süresi uzunKonsültasyon süresi kısa

7  Teledermatoloji melanositik olmayan deri tümörlerinin tanı ve tedavisinde güvenilir bir teknik  Teledermatoskopi (dermatoskopik fotoğrafların eklenmesi) teledermatolojinin güvenirlilik ve doğruluğunu anlamlı olarak arttırıyor

8  Taşınabilir  Ucuz (~30 – 100 $)  Dermatoskopi x10  Dijital mikroskopi x10-100  Bizim çalışmamızda x30

9  Mikroskobik fotoğrafların eklenmesi deri tümörlerinin teledermatolojik incelenmesinin tanısal ve tedavi güvenirlilik ve doğruluğunu arttırır

10  Yüz yüze muayene (1 dermatolog) ▪ Hitit Üniversitesi  Teledermatologlar (4 dermatolog)  Teledermatoskopi ▪ İstanbul Medeniyet Üniversitesi ▪ Düzce Üniversitesi  Telemikroskopi ▪ Bülent Ecevit Üniversitesi ▪ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

11  Yüz yüze klinik muayene  Deri tümörlü 170 hasta (170 lezyon) ▪ Yaş, cinsiyet, deri fototipi ayrımı yok

12 Hastanın Yaşı Cinsiyeti Deri lezyonunun öyküsü Ne zaman başladı? Kaşıntı, yanma, batma, ağrı var mı? Nerede başladı? Nasıl yayıldı? Nasıl değişim gösterdi? Attırıcı faktörler? Önceki tedavi? Lezyonların dağılımı Yaygınlığı: Paterni: Karakteristik yerleşimi: Eşlik eden sistemik ve prodromal semptomlar: Özgeçmiş: Sosyal öykü (meslek, hobi gibi): Soygeçmiş: Teledermatolog A Teledermatolog B

13 Hastanın Yaşı Cinsiyeti Deri lezyonunun öyküsü Ne zaman başladı? Kaşıntı, yanma, batma, ağrı var mı? Nerede başladı? Nasıl yayıldı? Nasıl değişim gösterdi? Attırıcı faktörler? Önceki tedavi? Lezyonların dağılımı Yaygınlığı: Paterni: Karakteristik yerleşimi: Eşlik eden sistemik ve prodromal semptomlar: Özgeçmiş: Sosyal öykü (meslek, hobi gibi): Soygeçmiş: Teledermatolog A Teledermatolog B

14  SPSS 17.0 (SPSS Inc. Illinois)  Kappa (κ) istatistiksel analiz (Cohen, 1960)  Teledermatologların tedavi ve tanı yaklaşımlarını standart (yüz yüze muayene) ile karşılaştırma  McNemar testi  Teledermatologların tanı ve tedavi yaklaşımlarını ▪ Dijital mikroskopili ve mikroskopisiz olarak ya da ▪ Dermatoskopili ve dermatoskopisiz karşılaştırma Uyum derecesiκ değeri Zayıf< 0,20 Az0,21 – 0,40 Orta0,41 – 0,60 İyi0,61 – 0,80 Çok iyi0,81 – 1,00

15  170 hasta – 85 E (% 50), 85 K (% 50)  Ortalama yaş: 53 ± 16  Melanoma öyküsü yok  Ortalama tümör yaşı: 2,7 ± 0,3  En yaygın semptomlar  Lezyon boyutunda büyüme (% 44)  Pruritus (% 19)  Kanama (% 7)  Histolojik inceleme 38 lezyonda

16 Yüz Yüze Muayenede Konulan Tanılar

17 Teledermatoloji Kappa ve (p) McNemar p Ek Fotoğraflarla Teledermatoloji Kappa ve (p) McNemar p Önce-sonra McNemar p Teleder A0,669 (0,000)0,3240,927 (0,000)0,640 0,048* <0,05 Teleder B0,625 (0,000)0,1350,861 (0,000)0,532 0,024* <0,05 Teleder C0,617 (0,000)0,3460,797 (0,000)0,629 0,010* <0,05 Teleder D0,512 (0,000)0,1140,750 (0,000)0,242 0,028* <0,05

18 Teledermatoloji Kappa ve (p) McNemar p Ek Fotoğrafla Teledermatoloji Kappa ve (p) McNemar p Önce-sonra Teledermatoskopi 0,602 (0,000)0,2240,806 (0,000)0,540 0,044* <0,05 Telemikroskopi 0,554 (0,000)0,1350,737 (0,000)0,532 0,034* <0,05

19 Teledermatoloji Kappa ve (p) McNemar p Ek Fotoğrafla Teledermatoloji Kappa ve (p) McNemar p Teledermatolog A-C0,684 (0,000)0,3220,732 (0,000)0,440 Teledermatolog A-D0,651 (0,000)0,2350,708 (0,000)0,332 Teledermatolog B-C0,604 (0,000)0,1450,697 (0,000)0,319 Teledermatolog B-D0,596 (0,000)0,2040,614 (0,000)0,252

20 Yüz Yüze Muayenede Uygun Görülen Tedaviler

21 Teledermatoloji - p Ek Fotoğraf ile Teledermatoloji - p Yüz-yüze/A/B/C/D 0,3120,647 Cochran Q testi ile tedavi sonuçları çoklu olarak karşılaştırıldı p>0,05 çıktığı için tedaviler arasında istatistiksel olarak fark yok Tedavilerin tamamı birbiriyle uyumlu

22 McNemar (p-value) Teledermatolog A (Dermatoskopi) 0.175 Teledermatolog B (Dermatoskopi) 0.073 Teledermatolog C (Dijital mikroskopi) 0.048* (<0.05) Teledermatolog D (Dijital mikroskopi) 0.040* (<0.05) Tedavi uyumları önce ve sonra

23

24

25

26

27

28  Dijital mikroskopi  Deri tümörlerinin teledermatoloji uygulamalarında ucuz, pratik ve istatistiksel olarak anlamlı yarar sağlıyor!  Teledermatolojide dermatoskopiden farksız!  Daha çok çalışma gerekli

29 Sabrınız için teşekkür ederim… www.teledermatoloji.com www.teledermatoloji.com


"Engin Şenel 1, Ayşe Serap Karadağ 2, Hakan Turan 3, Rafet Koca 4, Ayşe Kavak 5, Emre Demir 6 1 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları